T.C.
CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK
BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĐM 2013–2014 BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARĐHLERĐ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati
Dershane No
11.04.2014
14.04.2014
09.04.2014
17.04.2014
16.04.2014
08.04.2014
07.04.2014
11.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
1045-1200
1330-1445
1045-1200
10.5-1200
1330-1430
1330-1430
1500-1600
1330-1430
1045-1145
1045-1145
1045-1145
1045-1145
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
14.04.2014
16.04.2014
18.04.2014
08.04.2014
10.04.2014
1045-1200
1045-1200
0900-1015
0900-1015
0900-1015
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
09.04.2014
07.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
11.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
0900-1015
0900-1015
1330-1445
1045-1200
0900-1015
1330-1445
0900-1015
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
14.04.2014
08.04.2014
16.04.2014
10.04.2014
18.04.2014
10.04.2014
18.04.2014
17.04.2014
0900-1015
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I-II-III-IV
Mat I-II-III-IV
Mat I- II III-IV Tüm Araştırma Görevlileri
Gözetmenler
I. SINIF I. YARIYIL
MAT 1102
MAT 1104
MAT 1106
MAT 1108
FĐZ 1306
AĐT 1102
TDL 1102
YDI 1122
BED 1132
GSM 1132
GSR 1132
GSH 1132
Analiz II
Lineer Cebir II
Soyut Matematik II
Tem. Bilgisayar Bil.
Fizik II
Atatürk Đlk. ve Ink. Tar. II
Türk Dili ve Edebiyatı II
Yabancı Dil II
Beden Eğitimi II
Müzik II
Resim II
Halk Oyunları II
Tüm Araştırma Görevlileri
Tüm Araştırma Görevlileri
Tüm Araştırma Görevlileri
Tüm Araştırma Görevlileri
II. SINIF III. YARIYIL
MAT 2102
MAT 2104
MAT 2106
MAT 2108
MAT 2110
Analiz IV
Analitik Geometri II
Cebire Giriş II
Diferansiyel Denklemler II
Genel Topolojiye Giriş II
III. SINIF V. YARIYIL
MAT 3206
MAT 3208
MAT 3212
MAT 3238
MAT 3224
MAT 3228
MAT 3230
Diferansiyel Geometri II
Kompleks Fonk. Teo. II
Topoloji II*
Oyun Teori
Soyut Cebir II
Mesleki Yab. Dil. (Đng) II
Đleri Analiz II
IV. SINIF VII. YARIYIL
MAT 4202
MAT 4204
MAT 4206
MAT 4218
MAT 4222
MAT 4234
MAT 4225
MAT 4108
Fonksiyonel Analiz II
Kısmi Dif. Denklemler II
Nümerik Analiz II
Đntegral Denklemler
Matematik Bilim Tarihi II
Bilimsel Hesaplama II
Fourıer Analizi
Araştırma Projesi II
1045-1200
0900-1015
1330-1445
1330-1445
1045-1200
1045-1200
1330-1430
T.C.
CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK
BÖLÜMÜ ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM 2013–2014 BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARĐHLERĐ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Sınav
Tarihi
Sınav Saati
Dershane No
11.04.2014
14.04.2014
09.04.2014
17.04.2014
16.04.2014
08.04.2014
07.04.2014
11.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
1845-2000
2030-2145
1845-2000
1845-2000
2030-2130
2030-2130
1700-1800
2030-2130
2000-2100
2000-2100
2000-2100
2000-2100
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
14.04.2014
16.04.2014
18.04.2014
08.04.2014
10.04.2014
1845-2000
1845-2000
1700-1815
1700-1815
1700-1815
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
09.04.2014
07.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
11.04.2014
15.04.2014
17.04.2014
1700-1815
1800-1915
1700-1815
1845-2000
1700-1815
2030-2145
1700-1815
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
14.04.2014
08.04.2014
16.04.2014
10.04.2014
18.04.2014
10.04.2014
18.04.2014
17.04.2014
1700-1815
1845-2000
1700-1815
2030-2145
2030-2145
1845-2000
1845-2000
2030-2145
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I- II III-IV
Mat I-II-III-IV
Mat I-II-III-IV
Mat I- II III-IV Tüm Araştırma Görevlileri
Gözetmenler
I. SINIF I. YARIYIL
MAT 1102
MAT 1104
MAT 1106
MAT 1108
FĐZ 1306
AĐT 1102
TDL 1102
YDI 1122
BED 1132
GSM 1132
GSR 1132
GSH 1132
Analiz II
Lineer Cebir II
Soyut Matematik II
Tem. Bilgisayar Bil.
Fizik II
Atatürk Đlk. ve Ink. Tar. II
Türk Dili ve Edebiyatı II
Yabancı Dil II
Beden Eğitimi II
Müzik II
Resim II
Halk Oyunları II
Tüm Araştırma Görevlileri
Tüm Araştırma Görevlileri
Tüm Araştırma Görevlileri
Tüm Araştırma Görevlileri
II. SINIF III. YARIYIL
MAT 2102
MAT 2104
MAT 2106
MAT 2108
MAT 2110
Analiz IV
Analitik Geometri II
Cebire Giriş II
Diferansiyel Denklemler II
Genel Topolojiye Giriş II
III. SINIF V. YARIYIL
MAT 3206
MAT 3208
MAT 3212
MAT 3238
MAT 3224
MAT 3228
MAT 3230
Diferansiyel Geometri II
Kompleks Fonk. Teo. II
Topoloji II*
Oyun Teori
Soyut Cebir II
Mesleki Yab. Dil. (Đng) II
Đleri Analiz II
IV. SINIF VII. YARIYIL
MAT 4202
MAT 4204
MAT 4206
MAT 4218
MAT 4222
MAT 4234
MAT 4225
MAT 4108
Fonksiyonel Analiz II
Kısmi Dif. Denklemler II
Nümerik Analiz II
Đntegral Denklemler
Matematik Bilim Tarihi II
Bilimsel Hesaplama II
Fourıer Analizi
Araştırma Projesi II
Download

II III-I - Celal Bayar Üniversitesi