ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS OKULLARI
Şubat 2015 Çalışma Takvimi
Calendrier de travail du mois de février 2015
TARİH
DATE
OKUL
AKTİVİTE / ACTİVİTES
SAAT
ŞUBAT 2015
1
Pazar
2
Pazartesi
3
Salı
4
Çarşamba
5
Perşembe
6
Cuma
7
Cumartesi
8
Pazar
9
Pazartesi
10
11
12
13
Salı
2. DÖNEM BAŞLANGICI
KPR
6. ders
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gökhan Yüksel ile Psikolojik Danışmanlar Esin İnce
ve Fulya Güloğlu tarafından 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik "Güvenli İnternet
Kullanımı" eğitimi - Conférence sur l'Utilisation d'Internet en Toute Sécurité donnée
par notre professeur d'informatique Gökhan Yüksel et notre psychologue scolaire
Esin İnce ve Fulya Güloğlu pour les 5-6 emes
Çarşamba
Perşembe
Cuma
14
Cumartesi
15
Pazar
16
Pazartesi
17
SÖMESTR TATİLİ
SÖMESTR TATİLİ
SÖMESTR TATİLİ
SÖMESTR TATİLİ
SÖMESTR TATİLİ
KPR-GPR
1-5. sınıflar Fransızca öğretmenlerine yönelik Monsieur Hugues Denisot tarafından
verilecek ''Keyifle Fransızca Öğrenmek'' konulu formasyonu - Formation de Hugues
Denisot sur L'Apprentissage Ludique du Français pour les professeurs de français de
la 1ère à la 5ème
KPR-GPR
1-5. sınıflar Fransızca öğretmenlerine yönelik Monsieur Hugues Denisot tarafından
verilecek ''Keyifle Fransızca Öğrenmek'' konulu formasyonu - Formation de Hugues
Denisot sur L'Apprentissage Ludique du Français pour les professeurs de français de
la 1ère à la 5ème
KPR
7. ders
6-C sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından "Çatışma
Çözebilirim" sınıf sunumu- Conférence de notre psychologue scolaire Esin İnce pour
les 6C sur "Je peux résoudre les conflits"
KPR
8. ders
6-A sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından "Çatışma
Çözebilirim" sınıf sunumu- Conférence de notre psychologue scolaire Esin İnce pour
les 6A sur "Je peux résoudre les conflits"
KPR
4. ders
5-B sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından "Çatışma
Çözebilirim" sınıf sunumu- Conférence de notre psychologue scolaire Esin İnce pour
les 5B sur "Je peux résoudre les conflits"
KPR
5. ders
5-C sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından "Çatışma
Çözebilirim" sınıf sunumu- Conférence de notre psychologue scolaire Esin İnce pour
les 5C sur "Je peux résoudre les conflits"
Salı
YER / LİEU
KPR
6. ders
5-A sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından "Çatışma
Çözebilirim" sınıf sunumu- Conférence de notre psychologue scolaire Esin İnce pour
les 5A sur "Je peux résoudre les conflits"
KPR
7. ders
6-B sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından "Çatışma
Çözebilirim" sınıf sunumu- Conférence de notre psychologue scolaire Esin İnce pour
les 6B sur "Je peux résoudre les conflits"
İngilizce Bölüm Başkanları Eşgüdüm Toplantısı - Réunion des coordinatrices
d'anglais
Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı tarafından Türkçe, Matematik, Sosyal Bilg, Fen,
İngilizce ve Fransızca öğretmenlerine yönelik "BEP nasıl hazırlanır?" semineri KPR
16:45
Séminaire sur "Comment Evaluer les Niveaux de Performance des Elèves" pour les
professeurs de mathématiques, sciences, turc, sciences sociales, anglais et français
Fransa Gezisi 2. Veli Bilgilendirme Toplantısı - 2ème Réunion d'Information sur le
KPR-GPR 18:00-19:00
Voyage en France pour les Parents
KPR-GPR 14:00-16:30
18
Çarşamba
KPR
19
10:30-13:00 Bir grup 5. sınıf öğrenisinin Türkiye Görme Özürlüler Vakfı ziyareti
Perşembe
KPR
20
Cuma
21
Cumartesi
22
Pazar
23
Pazartesi
24
Salı
7. ders
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gökhan Yüksel ile Psikolojik Danışmanlar Esin İnce
ve Fulya Güloğlu tarafından 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik "Güvenli İnternet
Kullanımı" eğitimi - Conférence sur l'Utilisation d'Internet en Toute Sécurité donnée
par notre professeur d'informatique Gökhan Yüksel et notre psychologue scolaire
Esin İnce ve Fulya Güloğlu pour les 7-8 emes
KPR-GPR 09:00-12:00 İngilizce zümresi Eşgüdüm toplantısı - Réunion du département d'anglais
25
26
Çarşamba
KPR
12:00-14:30
Hazırlık C sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi(Mövenpick Hotel)- Cours de
bienséance en HzC avec M. Tino
KPR
12:00-14:30
4 Yaş sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi(Mövenpick Hotel)- Cours de
bienséance en maternelle (4 ans) avec M. Tino
KPR
12:00-14:30
Hazırlık A sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi(Mövenpick Hotel)- Cours de
bienséance en HzA avec M. Tino
KPR
16:00-18:00 Programing" Aile Eğitimi (I. oturum) - Formation familiale intitulée "Triple P -
Perşembe
Velilerimize yönelik Doç Dr Aylin Özbek tarafından "Triple P - Positive Parenting
Positive Parenting Programing" pour les parents (1re partie)
27
28
Cuma
Hazırlık B sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi(Mövenpick Hotel)- Cours de
bienséance en HzB avec M. Tino
KPR
12:00-14:30
KPR
19:00-21:00 Şiir Gecesi - Soirée Poésie
Cumartesi KPP-GPR 10:00-13:00
Okul Tanıtım Günü - Journée Portes Ouvertes
Download

ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS OKULLARI