ÖZELGÜZELBAHÇEPİRİREİSOKULLARI
Ocak2016ÇalışmaTakvimi
Calendrierdetravaildumoislejanvier2016
TARİH
DATE
SAAT
AKTİVİTE/ACTİVİTES
YER/LİEU
OCAK2016
JANVİER2016
Hepinizemutluluksağlıkvedünyadabarışınolduğuiyiyıllardiliyoruz.-BonneAnneéa
tours:JoieSantéetPaixdanslemonde
1 Cuma
YENİYILTATİLİ-CongéduNouvelAn
KPR-GPR
HaftaSonukurslarıtatil
2.ders
GPR-KPR
TürkçeIII.Sınavı(4-5-6-7-8)-IIIeExamendeTurc(4-5-6-7-8èmes)
1-2.ders
GPR
3-AsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes3A
1-2.ders
GPR
7-AsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes7A
3-4.ders
GPR
3-CsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes3C
3-4.ders
GPR
4-AsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes4A
10:1513:00
GPR
2-AsınıfıBüyükannelerveBüyükbabalarGünü-JournéedesGrands-Parents2-A
3-4.ders
GPR
4-BsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes4B
3-4.ders
GPR
4-CsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes4C
5-6.ders
GPR
3-BsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes3B
3-4.ders
GPR-KPR
FransızcaIII.Sınavı(4-5-6-7-8)-IIIeExamendeFrançais(4-5-6-7-8èmes)
10:1513:00
GPR
2-BsınıfıBüyükannelerveBüyükbabalarGünü-JournéedesGrands-Parents2-A
13:30
GPR
1-2-3-4-5.sınıföğrencilerininÇocukÖyküyazarıAytülAkalilesöyleşisi-ConférencedeAytül
Akalpourlesélèvesde1-2-3-4-5ème
7.ders
GPR
4.sınıföğrencilerineyönelikÖlçmeveDeğerlendirmeUzmanımızNeslihanErturantarafından
"SoruÇözmeTeknikleri"sunumu-PrésentationparNeslihanErturandesTechniquespour
RépondreauxDifférentsTypesdeQuestions(4èmes)
GPR
KrallarPastası-LaGalettedesRois
16:45
GPR
Genelkurul-ConseilGénéraldesprofesseurs
DenemeSınavıveDeğerlendirmeÇalışması(2-3-4-5-6-7)-ExamenBlancetévaluation(2-34-5-6-7èmes)
2 Cumartesi
3 Pazar
4
5
6
7
8
Pazartesi
Salı
OKUL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
3-4.ders
GPR-KPR
5.-6.ders
GPR
5-BsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes5B
20:00
GPR
YeniYılKonseri-ConcertdeNouvelAn
3.ders
GPR-KPR
1-2.ders
GPR
GPR
GPR
GPR-KPR
10 Pazar
09:0013:20
11 Pazartesi
4.ders
GPR-KPR
9 Cumartesi
12 Salı
Adnan
Saygun
Kültür
Mekezi
MatematikIII.Sınavı(4-5-6-7-8)-IIIeExamendeMathèmatiques(4-5-6-7-8èmes)
5-AsınıfıFransızcaSözlüsınavı-ExamenOraldeFrançaisdes5A
WorldScholar'sCupİzmirBölgeTurnuvasınakatılım-ParticipationauTournoiWorldScholar's
Cupd'İzmir
Spilyürüyüşü-MarcheàSpil
TEOGÇalışması(8)-PréparationTEOG
FenBilimleriIII.Sınavı(4-5-6-7-8)-IIIeExamendeSciences(4-5-6-7-8èmes)
13 Çarşamba
14 Perşembe
15 Cuma
2.ders
GPR-KPR
13:3016:00
GPR-KPR
18:0019:00
16 Cumartesi
17 Pazar
09:0013:20
GPR-KPR
SosyalBilgilerIII.veİnkılapTarihiveAtatürkçülükII.Sınavı(4-5-6-7-8)-IIeExamende
SciencesSocialesetd'Histoire(4-5-6-7-8èmes)
İngilizceBölümBaşkanlarıveİtalyancaÖğretmenlerininSaintJosephLisesindeEşgüdüm
Toplantısı-RéuniondesCoordinatricesd'AnglaisetdesProfesseursd'ItalienauLycéeSaintJoseph
FransaGezisi1.Toplantısı-SJ-1èreRéunionpourlevoyageenFrance(SJ)
SatrançveAkılOyunlarıkulübüöğrencilerininkatılacağıStratejiOyunlarıTurnuvası-
ParticipationauTournoidesJeuxStratégiques
GPR-KPR
GPR-KPR
SaintJoseph
SaintJoseph
TEOGÇalışması(8)-PréparationTEOG
18 Pazartesi
GPR
19 Salı
GPR
20 Çarşamba
GPR
21 Perşembe
09:0015:30
7.SınıföğrencilerininSaintJosephdekiGençlikKonseyinekatılımı-Participationdes
GPR-KPR
7èmesauConseildesJeunesduLycéeSaintJoseph
08:4512:00
GPR-KPR
23 Cumartesi
PİRİSANATGÜNLERİ-JOURNEESDESARTSDEPIRIREIS
YARIYILTATİLİ-CONGESEMESTRIEL
24 Pazar
25 Pazartesi
26 Salı
YARIYILTATİLİ-CONGESEMESTRIEL
27 Çarşamba
28 Perşembe
29 Cuma
30 Cumartesi
31 Pazar
ŞUBAT2016
09:0013:20
09:002 Salı
13:20
09:003 Çarşamba
13:20
09:004 Perşembe
13:20
09:005 Cuma
13:20
1 Pazartesi
6 Cumartesi
7 Pazar
GPR-KPR
TEOGÇalışması(8)-PréparationTEOG/YARIYILTATİLİ-CONGESEMESTRIEL
GPR-KPR
TEOGDenemeSınavı(8)-ExamenBlacTEOG/YARIYILTATİLİ-CONGESEMESTRIEL
YARIYILTATİLİ-CONGESEMESTRIEL
Download

ÖZEL GÜZELBAHÇE PİRİ REİS OKULLARI