ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS OKULLARI
Mart 2015 Çalışma Takvimi
Calendrier de travail du mois de mars 2015
TARİH
DATE
OKUL
AKTİVİTE / ACTİVİTES
SAAT
YER /
LİEU
MART 2015
MARS 2015
1
Pazar
2
Pazartesi
3
Salı
4
5
Çarşamba
1.,2. ve 3. sınıflar "Orman Haftası" drama sınıf içi etkinliği - Activité théâtrale dans les
classes de 1-2-3èmes pour "La Semaine des Forêts"
6. sınıf öğrencileri "İbadet Yerleri" gezisi - Visite des "Lieux de Culte" par les élèves de
KPR-GPR 09:00-16:00
6ème
KPR
7. ders
KPR-GPR 09:00-13:00 İngilizce Zümre başkanları toplantısı - Réunion des Coordinatrices d'Anglais
KPR-GPR
17:00
Anaokulu Zümresi Eşgüdüm Toplantısı - Réunion des institutrices de maternelle
KPR
1. ders
2-A sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 2A avec M. Tino
KPR
6. ders
4-C sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 4C avec M. Tino
KPR
7. ders
3-A sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 3A avec M. Tino
KPR
8. ders
4-A sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 4A avec M. Tino
KPR
1. ders
1-A sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 1A avec M. Tino
KPR
7. ders
4-B sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 4B avec M. Tino
Perşembe
VAKIF
VAKIF
Velilerimize yönelik Doç Dr Aylin Özbek tarafından "Triple P - Positive Parenting
KPR
16:30-18:00 Programing" Aile Eğitimi (II. oturum) - Formation familiale intitulée "Triple P - Positive
Parenting Programing" pour les parents (2ème partie)
6
3. sınıf öğrencilerinin Clément Aplati Projesi kapsamında yapılacak İzmir Gezisi - Visite
d'Izmir par les 3èmes dans le cadre du projet "Clément Aplati"
KPR
09:00-13:00
KPR-GPR
4-5. ders
KPR
6. ders
2-B sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 2B avec M. Tino
KPR
17:00
Piri Reis'in Seyir Defteri İmza Günü - Journée dédicaces du Journal de Bord de Piri Reis
KPR
19:00
Sunay Akın'ın Söyleşisi - Conférence de Sunay Akın
Cuma
Deneme Sınavı(6-7-8. sınıflar) - Examen Blanc (6-7-8èmes)
7
Cumartesi
KPR
Kulüp öğrencilerinin katılacağı World Scholar's Cup İzmir elemeleri - Eliminatoires d'Izmir
pour la World Scholar's Cup (pour les élèves du Club)
8
Pazar
KPR
Kulüp öğrencilerinin katılacağı World Scholar's Cup İzmir elemeleri - Eliminatoires d'Izmir
pour la World Scholar's Cup (pour les élèves du Club)
9
Pazartesi
KPR-GPR
2. ders
Matematik I. Sınavı(4-5-6-7-8)-1er Examen de Mathématiques (4-5-6-7-8èmes)
KPR
7. ders
KPR
8. ders
1-B sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 1B avec M. Tino
2-C sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 2C avec M. Tino
KPR-GPR 14:00-16:00 İngilizce zümresi Eşgüdüm toplantısı - Réunion du département d'anglais
10
Salı
11
Çarşamba
KPR
KPR-GPR
KPR
5.sınıf öğrencileri Karşıyaka Belediyesi Doğal Afetler ve Simülasyon Eğitim Merkezi
09:30-12:30 ziyaretleri / Visite du Centre d’Education et de Simulation des Catastrophes Naturelles de
la Mairie de Karşıyaka des 5èmes
2. ders
10:00-12:00 4.sınıf öğrencilerinin Uzay Kampı ziyareti - Visite des élèves de 4èmes du Camp Spatial
İstiklal Marşının Kabulü - Adoption de l'Hymne National
KPR-GPR
KPR-GPR
12
Türkçe I. Sınavı(5-6-7-8) - 1er Examen de Turc (5-6-7-8èmes)
1-2. ders
Perşembe
Fransızca I. Sınavı(4-5-6-7-8) - 1er Examen de Français (4-5-6-7-8èmes)
Velilerimize yönelik Doç Dr Aylin Özbek tarafından "Triple P - Positive Parenting
KPR
16:30-18:00 Programing" Aile Eğitimi (III. oturum) - Formation familiale intitulée "Triple P - Positive
Parenting Programing" pour les parents (3ème partie)
Pi günü - Journée Pi
KPR-GPR
13
Cuma
KPR-GPR
2. ders
Türkçe I. Sınavı(4) - 1er Examen de Turc (4èmes)
KPR
2. ders
3-B sınıfı Mösyö Tino ile "Görgü Kuralları" dersi- Cours de bienséance en 3B avec M. Tino
VAKIF
14
Cumartesi
KPR-GPR
İzmir Çocuk Satranç Ligi turnuvası - Tournoi d'Echecs de la Ligue pour Enfants d'Izmir
15
Pazar
KPR-GPR
İzmir Çocuk Satranç Ligi turnuvası - Tournoi d'Echecs de la Ligue pour Enfants d'Izmir
16
Pazartesi
KPR-GPR
3. ders
Fen Bilimleri I. Sınavı(4-5-6-7-8) - 1er Examen de Sciences (4-5-6-7-8èmes)
17
Salı
KPR-GPR
6. ders
Sosyal Bilgiler I. Sınavı(4-5-6-7-8)- 1er Examen de Sciences Sociales (4-5-6-7-8èmes)
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü - Journée Commémorative pour les Victimes de la
Guerre des Dardanelles
KPR-GPR
Çarşamba
KPR-GPR
6. ders
Çanakkale Zaferi” konulu fotoğraf sergisi açılışı / Ouverture de l’Exposition de photos sur
éLa Victoire des Dardanelles”
KPR
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi üyelerinin okulumuzu ziyareti / Visite
des membres de l’Association des Anciens Combattants de la Mairie de Karşıyaka
KPR-GPR
19
20
Perşembe
KPR
4-5. ders
KPR-GPR
7. ders
Cumartesi
Pazar
KPR
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ecdada Mektup” adlı yarışmaya
başvurunun son günü. / Date limite pour l’inscription au concours “Lettre aux Ancêtres”
organisé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
17:00-18:00
Pazartesi
24
Salı
25
Çarşamba
26
Perşembe
27
Cuma
28
Cumartesi
29
Pazar
30
Pazartesi
31
Salı
KPR
Anaokulu Frankofoni gösterisi - Spectacle de la Francophonie des Maternelles
2. sınıflar "Yemekteyiz" etkinliği - Activité "Un Repas Presque Parfait" des 2émes
KPR
23
İngilizce I. Sınavı(4-5-6-7-8)- 1er Examen d'Anglais (4-5-6-7-8èmes)
5-6-7-8. Sınıf öğrencilerinin “Son Mektup” adlı sinema etkinliği / Activité cinéma intitulée
“La Dernière Lettre” pour les élèves de 5-6-7 et 8èmes
KPR
22
Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Sayın Doç.Dr. Hasan MERT tarafından gerçekleştirilecek konferans / Conférence donnée
par le directeur du Centre de Recherche Historique des Principes d’Atatürk et de la
Révolution Kémaliste.
KPR
Cuma
21
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. Sınavı(4-5-6-7)- 1er Examen de Religion (4-5-6-7èmes)
7. ders
1.,2. ve 3. sınıflar "Kütüphaneler Haftası" drama sınıf içi etkinliği (7. ders) - Activité
théâtrale dans les classes de 1-2-3ème pour la Semaine des Bibliothèques (p7)
KPR
17:00-18:00 3. sınıfların Frankofoni gösterisi - Spectacle de la Francophonie des 3èmes
KPR
17:00-18:00 4. sınıflar Frankofoni gösterisi- Spectacle de la Francophonie des 4èmes
KPR
6. ders
6-7-8. sınıflar Frankofoni gösterisi- Spectacle de la Francophonie des 6-7-8èmes
KPR-GPR
3. ders
6. sınıflar "Frankofon Afrika'dan Şiirler" etkinliği - Activité des 6èmes sur la poésie
francophone africaine
KPR-GPR
6. ders
5. sınıflar "PİRİTHON" etkinliği - Pirithon des 5èmes
KPR-GPR 13:30-16:30
Fransızca öğretmenleri ortak atölye çalıması - Travail en commun des professeurs de
français
KPR-GPR
TEOG Deneme Sınavı(8) - Examen Blanc TEOG (8èmes)
KPR-GPR
2-3/7-8
Yaşlılar haftası dolayısıyla Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
ziyareti / Visite de la Maison de Retraite de Narlıdere dans le cadre de la semaine des
personnes âgées.
Frankofoni Haftası - Semaine de la
Francophonie
18
VAKIF
Download

ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS OKULLARI