ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS OKULLARI
Ocak 2015 Çalışma Takvimi
Calendrier de travail du mois de janvier 2015
OKUL
SAAT
AKTİVİTE / ACTİVİTES
YER / LİEU
OCAK 2015
1
Perşembe
2
Cuma
3
Cumartesi
4
Pazar
5
Pazartesi
6
7
Yeni yıl tatili - Congé de Nouvel An
KPR
13:30-14:30
Hazırlık-B sınıfı “İş Sanat İzmir Sanat Galerisi” gezisi - Visite de la Galerie
d’Arts d’İzmir par les élèves de Préparatoire-B
KPR-GPR
17:15
Türkçe-Matematik-Fen-Sosyal Zümreleri Eşgüdüm toplantısı (Vakıf) Réunion des professeurs de mathématiques, turc, sciences et sciences
sociales (Fondation)
KPR-GPR
6-7.ders
Salı
Çarşamba
KPR
8
Perşembe
KPR
KPR-GPR
9
Cuma
10
Cumartesi
11
Pazar
12
13
KPR
1-2. ders
KPR
7. ders
KPR-GPR
16:45
KPR-GPR
1-2. ders
KPR
11:00-13:00
2-3-4. sınıf öğrencilerinin İZDOB "Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti"
müzikali gezisi- Elhamra Sahnesi- Comédie musicale 2-3-4. classes
KPR
15:05-15:55
Anaokulu Krallar Pastası Etkinliği “Galette des Rois” pour les maternelles
KPR-GPR
18:00-19:00
KPR
KPR
Çarşamba
III. Deneme Sınavı (2-3-4. sınıflar)
KPR-GPR
KPR-GPR
14
Hazırlık-A sınıfı “İş Sanat İzmir Sanat Galerisi” gezisi - Visite de la Galerie
d’Arts d’İzmir par les élèves de Préparatoire-A
17:00
Genel kurul - Conseil Général des professeurs
Hazırlık-C sınıfı “İş Sanat İzmir Sanat Galerisi” gezisi - Visite de la Galerie
13:30-14:30
d’Arts d’İzmir par les élèves de Préparatoire-C
4. ders
Türkçe III. Sınavı (4-5-6-7-8. sınıflar)
2. sınıf öğrencilerinin "Organik Pazar" gezisi- Visite du marché organique
10:25-13:00
pour les 2èmes
13:30-14:30
Pazartesi
Salı
Fransızca III. Sınavı (4-5-6-7-8. sınıflar)
Krallar Pastası-La Galette des Rois
KPR
KPR
KPR
Vakıf
1.,2. ve 3. sınıflar "Enerji Tasarrufu Haftası" drama etkinliği - Activité
théâtrale en 1-2-3ème sur la semaine de l'Economie d'Energie
1-2-3-4. Sınıf Zümreleri Eşgüdüm toplantısı (Vakıf) - Réunion des
professeurs de 1-2-3-4. classes (Fondation)
III. Deneme Sınavı (5-6-7. sınıflar)
Fransa Gezisi 1. Veli Bilgilendirme Toplantısı- 1ère réunion des parents
pour le voyage en France
2. ders
Sosyal Bilgiler/İnkılap Tarihi III. Sınavı (4-5-6-7-8. sınıflar)
Hazırlık-A sınıfı “Neşe ve Karikatür Müzesi” gezisi- Visite du Musée de
10:00-11:30
Caricature par les élèves de Préparatoire-A
11:50-12:40 1. ve 2. sınıflar Koridor Konseri- Concert de couloir
3-A sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından
7. ders
"Arkadaşlık ilişkileri" semineri - Séminaire de la psychologue scolaire Esin
İnce pour les élèves de 3A sur les relations amicales
KPR
6. ders
4-C sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından
"Arkadaşlık ilişkileri" semineri- Séminaire de la psychologue scolaire Esin
İnce pour les élèves de 4C surles relations amicales
KPR
8. ders
4-A sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından
"Arkadaşlık ilişkileri" semineri- Séminaire de la psychologue scolaire Esin
İnce pour les élèves de 4A sur les relations amicales
Vakıf
Saint Joseph
15
16
Perşembe
Cuma
10:00-11:30
KPR-GPR
1. ders
Matematik III. Sınavı (4-5-6-7-8. sınıflar)
KPR
2. ders
3-B sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından
"Arkadaşlık ilişkileri" semineri - Séminaire de la psychologue scolaire Esin
İnce pour les élèves de 3B sur les relations amicales
KPR
10:00-12:00
KPR
17
Cumartesi
18
Pazar
5-C sınıfı öğrencileri "Görme Özürlüler Kitaplığı" ziyareti
Hazırlık-C sınıfı “Neşe ve Karikatür Müzesi” gezisi- Visite du Musée de
10:00-11:30
Caricature par les élèves de Préparatoire-C
KPR
11:50-12:40
4. sınıflar Koridor Konseri- Concert de couloir
KPR
13:30-15:30
5/A-B sınıfı öğrencileri "Görme Özürlüler Kitaplığı" ziyareti
KPR-GPR
10:00
Ortaokullar arası 3. Strateji Oyunları Turnuvası
KPR-GPR
1. ders
Fen ve Teknoloji III. Sınavı (4-5-6-7-8. sınıflar)
Pazartesi
KPR
3. ders
8-A sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Fulya Güloğlu
tarafından "Güvenli İnternet" semineri
KPR
7. ders
8-B sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Fulya Güloğl
tarafından "Güvenli İnternet" semineri
KPR
8. ders
7-B sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından
"Güvenli İnternet" semineri
KPR
Tüm gün
KPR
20
Salı
KPR-GPR
2-3-4. sınıf öğrencilerinin Comenius Chant Europe Projesi online bağlantı
denemeleri-Repetitons pour le projet Comenius "Chant' Europe"
5. sınıf öğrencilerinin düzenlediği Görme Özürlüler Kitaplığı yararına
kermes
17:00-18:30 Sosyal etkinlikler değerlendirme toplantısı-(Müdürler)
Tüm gün
2-3-4. sınıf öğrencilerinin Comenius Chant Europe Projesi online bağlantı
denemeleri-Repetitons pour le projet Comenius "Chant' Europe"
KPR
21
22
Çarşamba
KPR
6. ders
7-A sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından
"Güvenli İnternet" semineri
KPR-GPR
09:00-13:30
Bir grup 7.sınıf öğrencisinin İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi
tarafından VII. Düzenlenen Gençlik Konseyi’ne katılımı - Participation de
certains 7èmes au Conseil des Jeunes du Lycée Saint-Joseph
KPR
12:45-13:35
5. sınıflar Koridor Konseri- Concert de couloir
KPR
7. ders
Perşembe
KPR
Cuma
24
Cumartesi
25
Pazar
26
27
28
29
30
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
31
Cumartesi
KPR
4-B sınıfı öğrencilerine yönelik Psikolojik Danışman Esin İnce tarafından
"Arkadaşlık ilişkileri" semineri - Séminaire de la psychologue scolaire Esin
İnce pour les élèves de 4B sur les relations amicales
2-3-4. sınıf öğrencilerinin Comenius Chant Europe Projesi online bağlantı
denemeleri-Repetitons pour le projet Comenius "Chant' Europe"
KPR
23
2-3-4. sınıflar Satranç Turnuvası - Tournoi d'Echecs (2-3-4èmes)
11:50 - 12:40 3. sınıflar Koridor Konseri- Concert de couloir
KPR
KPR
09:00-10:00
Anaokulu öğrencileri karne günü gösterisi - spectacle des maternelles
pour leur bulletin scolaire
2-3-4. sınıf öğrencilerinin Comenius Chant Europe Projesi online bağlantı
denemeleri-Repetitons pour le projet Comenius "Chant' Europe"
1. DÖNEMİN SONU
ŞUBAT 2015
TAKEV
2-3-4. sınıf öğrencilerinin Comenius Chant Europe Projesi online bağlantı
denemeleri-Repetitons pour le projet Comenius "Chant' Europe"
KPR
19
Hazırlık-B sınıfı “Neşe ve Karikatür Müzesi” gezisi- Visite du Musée de
Caricature par les élèves de Préparatoire-B
KPR
SÖMESTR TATİLİ
Vakıf
1
Pazar
2
3
4
5
6
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
7
Cumartesi
8
Pazar
9
Pazartesi
SÖMESTR TATİLİ
2. DÖNEMİN BAŞLANGICI
Download

ÖZEL KARŞIYAKA PİRİ REİS OKULLARI