MESLEK ve GELİŞİM KURSLARI
Kişisel Gelişim
Yabancı Diller
Diksiyon, Eğitim Süresi: 64 saat
Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından
oluşan bir eğitim programıdır.
Arapça Seviye A1, Eğitim Süresi: 120 saat
Bu program kursiyere; basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Arapça’da bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.
Girişimcilik, Eğitim Süresi: 24 saat
Bu programda kursiyerlere yeni iş alanları geliştirmelerine imkân hazırlayan bir eğitim
verilmekte; toplam altı haftalık programda, bir işletmeyi kurmak ve geliştirmek için gerekli bütün konular işlenmektedir.
İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Eğitim Süresi: 32 saat
Programda, iş hayatında ve sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurma ve bunu sürdürebilme eğitimi verilir.
İşaret Dili, Eğitim Süresi: 120 saat
İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan el hareketleri ve yüz
mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili (TİD), İSMEK Engelliler Eğitim Merkezlerinde işitme
engellilere yönelik olarak verilmektedir.
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi, Eğitim Süresi: 200 saat
Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle
iletişim kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen
işaret dilini öğretme becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir
eğitim programıdır.
Kur’an-ı Kerim (Elifba) Okuma, Eğitim Süresi: 32 saat. Programın eğitiminde Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuyabilme bilgi ve becerilere sahip kişiler
yetiştirilir.
Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma, Eğitim Süresi: 32 saat
Programın eğitiminde Kur’an-ı Kerim’i tecvit ve mahrecine uygun okuyabilme
bilgi ve becerilere sahip kişiler yetiştirilir.
Osmanlı Türkçesi İmlası, Eğitim Süresi: 64 saat
Türkçe, Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlası ile
Osmanlı Türkçesi yazıp okuyabilme becerisine sahip kişilerin yetiştirilmesini
hedefleyen bir eğitim programıdır.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, Eğitim Süresi: 70 saat
Program kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne-babaların ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla ergenlik dönemindeki çocuğun var olan potansiyelini kullanmasının sağlanması
amaçlanmaktadır.
7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, Eğitim Süresi: 70 saat
Bu eğitim programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne- babaların ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Verilen eğitimlerle, çocuğun var olan potansiyelini kullanması hedeflenmektedir.
Arapça Seviye A2, Eğitim Süresi: 160 saat
Bu program kursiyere; günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa,
çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda günlük ifadeleri Arapça’da
dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı
hedeflemektedir. Programa katılacak kursiyerlerde, Arapça Seviye A-1 programından
sertifika alma şartı aranmaktadır.
Fransızca Seviye A1, Eğitim Süresi: 120 saat
Bu program kursiyerlere, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek
adına Fransızcada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim
kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.
İngilizce Seviye A1, Eğitim Süresi: 120 saat
Bu program kursiyerlere, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına İngilizce’de
bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve
becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.
İngilizce Seviye A2, Eğitim Süresi : 160 saat
Bu program kursiyerlere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa,
çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda, Arapça’daki günlük ifadeleri
dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak kursiyerlerde, İngilizce Seviye A-1 programından sertifika
alma şartı aranmaktadır.
Pazarlama ve Perakende
Emlak Danışmanlığı, Eğitim Süresi: 120 saat
Emlak alım, satım, kiralama vb. aracılık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye
sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.
Aile ve Tüketici Bilimleri
Görgü Kuralları, Eğitim Saati: 48 Saat
Bu program ile kursiyerin; selamlaşmadan hediyeleşmeye, hasta ziyaretinden davetlere
her türlü toplumsal ilişkide görgü kurallarını öğrenip sağlıklı iletişim becerileri geliştirmesi amaçlanmıştır.
Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar Kullanımı, Eğitim Süresi: 160 saat
Programa katılan kursiyerler, bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp grafik çizimi, programlama, sunum ve internet işlemlerini öğrenmektedir. Böylelikle bireysel gelişimlerine
katkıda bulunmakta ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.
NOT : Kurslarımız kontenjan durumuna göre aktif hale gelmektedir. Açılacak olan kurslar için, kurslara katılmak
istediğiniz kurs merkezi ve zaman dilimi dikkate alınmakla birlikte, derslikleri uygun merkezler ve talebin yoğun
olduğu zaman dilimleri tercih edilecektir.
Bilgisayar Programlama Teknikleri, Eğitim Süresi: 104 saat Bilgisayar programlamanın mantığını kurabilen, algoritma ve akış şemalarını oluşturabilen kişilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.
Bilgisayarda Döküman Hazırlama, Eğitim Süresi: 32 Saat
Bu program ile, temel seviyede bilgisayar kullanımı ve uygulamalarını gerçekleştirebilen
kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
İnternet Eposta Yönetimi, Eğitim Süresi: 32 saat
Günümüzde temel beceriler arasında sayılan internet tarayıcılarını kullanabilme ve
elektronik posta alıp gönderebilme yeterliliklerinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.
Ofis Programları Kullanımı, Eğitim Süresi: 88 saat
Bu programla kursiyerlere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum
hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.
Temel Bilgisayar Okur Yazarlığı, Eğitim Süresi: 32 saat
Bu programa devam eden kursiyerlere temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi kazandırılır.
Web Tasarımı, Eğitim Süresi: 192 saat
Programda, web tasarım editörü ile web tasarımı yapabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri, Eğitim Süresi: 64 saat. Web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Grafik ve Animasyon, Eğitim Süresi: 128 saat. Web Ortamı için animasyonlar ve resimler
hazırlamayı öğrenmeyi sağlayan bir eğitim programıdır.
Büro Yönetim ve Sekreterlik
Hızlı Klavye Kullanımı, Eğitim Süresi: 160 saat
“Hızlı Klavye Kullanımı” programında kursiyerlere, F klavyede on parmak ile yazı ve dilekçeleri hızlı ve yanlışsız yazma becerisi kazandırılır.
Grafik ve Fotoğraf
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Eğitim Süresi: 128 saat
Bu branşta kursiyerlere, tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme öğretilir.
Fotoğraf Çekimi, Eğitim Süresi: 96 saat
Program kursiyerlere; fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme,temel ayarlarını
yapabilme ve ortama uygun fotoğraf çekebilme becerisi kazandırır.
Muhasebe ve Finansman
Temel Muhasebe, Eğitim Süresi: 168 saat
Büro işleri yapan, muhasebe defter ve kayıtlarını tutabilen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.
Okuma - Yazma
Okuma-Yazma, Eğitim Süresi: 120 saat
Temel eğitimlerini alamamış vatandaşlarımıza okur-yazarlık
özelliği kazandırmak için düzenlenmiş bir eğitim programıdır.
Kurs Merkezlerimiz
BİLGİLİ TOPLUM,
BAŞARILI GELECEK…
İnsan odaklı belediyecilik anlayışımızın en başarılı örneklerinden biri olacağını düşündüğümüz “Hayat Okulu” projemiz ile siz değerli vatandaşlarımıza farklı bir bakış açısı
sunmayı hedefliyoruz. Geleceğinizle ilgili hedeflerinize
ulaşmanızı kolaylaştıracak ve kişisel gelişiminiz konusunda
sizi destekleyecek projemiz aynı zamanda sizlere başarılı bir
kariyer planı hazırlayacak.
“Küçükçekmece Hepimizin” düşüncesinden yola çıkarak,
sizlerin her türlü dilek ve ihtiyacınızı karşılamak için durmadan çalışıyoruz. “Hayat Okulu” kapsamında siz değerli
Küçükçekmecelilere sunacağımız kurslarımızda sadece bilgi ve becerilerinizi değil, yeteneklerinizi de geliştirme fırsatı
sunuyoruz.
Tüm ihtiyaçlarınızı kendi ilçenizde karşılayabileceğiniz bir
kent olma yolunda attığımız en önemli adımlardan biri
olacak bu projenin, özellikle kariyer belirleme konusunda
belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız tarafından teveccüh
görmesi en büyük temennimizdir.
Zamanı doğru kullanmak ve hedeflerinizi belirlemek, yeteneklerinizi en üst seviyeye çıkarmak, hayal ettiğiniz mesleğe kavuşmak istiyorsanız sizleri de “Hayat Okulu”muza
bekliyoruz.
Temel KARADENİZ
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Fatih mh.Yalı Cad.No:27 (Küçükçekmece Göl Kenarı)
Küçükçekmece Tel: 212 411 08 13
Halkalı Merkez Mah. Köyüstü Sk. No:16 Küçükçekmece
Tel: 212 411 08 17
Atatürk Mah.Öztürk Sk. No:2 Küçükçekmece
Tel: 212 411 08 21
İnönü Mah. Alageyik Cad. Şehit Piyade Asteğ. Mehmet
Bozkuş Parkı Küçükçekmece Tel: 212 411 08 19
Mehmet Akif Mah. Aşık Veysel Cad 2.Tolga Sk. No:1
İkitelli Tel: 212 411 08 88
Söğütlüçeşme Mah. Sazlık Sk. No:83 Küçükçekmece Tel: 212 411 08 23
H. İstasyon Mh. Ş. Erdinç Duran Cd. Hay. Alemi Parkı
Küçükçekmece Tel: 212 411 08 15
Tevfikbey Mah. Maslakçeşme Cad. Küçükçekmece
Tel: 212 411 08 10
Cennet Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.Küçükçekmece
Tel: 212 411 08 05
Tüm faaliyetlerimiz ücretsizdir.
Bilgi Evlerimizden kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz.
Kurslarımız 18:00 - 22:00 saatleri arasındadır.
444 4 360
www.kucukcekmece.bel.tr
Hayata Katıl
!
i
d
şim
Download

MESLEK ve GELİŞİM KURSLARI - Küçükçekmece Belediyesi Hayat