SINAV
Teorik eğitimini tamamlayan kursiyerlere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınav uygulanır.
Sınavın geçme notu 65’tir. Sınavdan geçer not alamayan kursiyerler, staj sırasında ve sonrasında
istenen notu elde edinceye kadar sınava girme hakkına sahiptir.
STAJ
Teorik derslerin ve değişik seviyelerde ders izlemenin hemen sonrasında başlar. Süresi 24 saattir.
4 gün boyunca sürer. Kursiyerler sınıfta bulunan uluslar arası öğrencilere uygulanan okuma/ dinleme/
yazma/dikte/oyun/film izleme vb. konulardaki etkinlikleri izler. Sonrasında, ders sorumlusu
tarafından verilen bir konuyu sınıftaki öğrencilere anlatır.
Download

Staj ve Sınav