Digiboard
Mecra Ölçüm Raporu
HAZİRAN 2014
DIGIBOARD EKRANLARI AYLIK TREND
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Mağaza adedi
38
38
38
44
44
44
Gün sayısı
31
28
31
30
31
30
Ziyaretçi (Mio)
2,3
2,3
2,3
2,9
2,9
2,8
Potansiyel izleme (OTS)
67,471,501
63,689,043
67,871,877
68.717.000
65.281.150
62.669.909
İzleme (Impression)
49,112,079
48,958,940
50,974,395
50.538.000
49.613.680
47.629.132
73%
77%
75%
74%
76%
76%
2,5
2,5
2,6
2,7
2,7
2,7
122,780,197
122,397,349
133,394,867
136.452.000
133.956.936
128.598.656
13
15
15
14
15
19
3.777.852
3.263.928
3.534.224
3.609.857
3.307.578
2.506.790
121.866
116.569
114.007
120.329
106.696
83.560
İzlenme payı
Ortalama izleme süresi
(saniye)
Aylık toplam izlenme süresi
(sn)
Ay ortalama reklam adedi
Aylık bir reklamın izlenme
adedi
Günlük bir reklamın izlenme
adedi
GEREKÇE VE AMAÇ
Bu ekranların önünden geçen kişi sayısı
Ekranlara bakan kişi sayısı
Ekran önünde durma ve ekrana bakma süresi
TANIMLAR
•
Rapor boyunca kullanılacak olan terimlerin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:
Ziyaretçi
Potansiyel İzleme
İzleme
İzlenme Payı
Ortalama İzleme
süresi
Ortalama
Bekleme süresi
Migros mağazalarına giren ziyaretçiler
Ekranların önünden geçen kişiler
Ekranlara bakan kişiler
İzlenme / Potansiyel İzlenme
Ekranlara bakma, gözle temas kurma
Ekranların önünde bekleme (izleme dahil)
Toplam izleme süresi / izleme
Toplam bekleme süresi / İzleme
Haziran 2014’te Digiboard ekranlarının bulunduğu 44 Migros
mağazasının aylık ziyaretçi sayısı
2.8 milyon
İstanbul’da 44 adet Migros’ta yer alan
Digiboard ekranlarının 2.9 milyon ziyaretçi
tarafından toplam impression’ı
47.629.132
Alışverişçilerin ziyaret root’unda Digiboard
ekranları yaklaşık 62,6 milyon kez yer
almıştır.
(OPPORTUNITY TO SEE)
Digiboard ekranları önünde duran
alışverişçilerin %76’sı ekranlardaki
reklamları izliyor
(CONVERSION RATIO)
Her 10
bireyden
neredeyse 8’i
ekranlara
bakıyor!
DWELL TIME
6,6 sn
Alışverişçiler
ortalama 6.6
saniye
ekranların
önünde
duruyor
Ekranların önünde
duran alışverişçiler
ortalama 2.7 saniye
ekranlardaki
reklamlara
bakıyorlar
ATTENTION TIME
2,7 sn
Ekranlarda dönen bir
reklam ayda
2.506.790
kez izleniyor!
44 Migros mağazasında
Mayıs ayında günde
gerçekleşen izlenme
1,587 milyon
Her reklam 15 reklamlık bir
gösterimde günde yaklaşık
83.560
kez izleniyor
Haziran
ayında İstanbul’da ekran
bulunan 44 adet Migros
mağazasında gerçekleşen
İzlemelerin %57’sini
yetişkinler, %43’ünü
ise gençler oluşturmaktadır.
reklam izlenmelerinin
%56’sı erkek izleyiciler,
%44’ü ise kadın
izleyiciler tarafından
47,6 milyon izlemenin 27,1
milyonu 36-65 yaş arası
yetişkin,20,5 milyonu ise 16-35
yaş arası genç izleyicilerden
oluşmaktadır
gerçekleştirilmiştir.
21
milyon
26
milyon
İzlenmelerin günlük ortalaması yaş ve cinsiyet detayında incelendiğinde,
%38
Genç
16-35
Genç yaş grubunda
erkekler tarafından
kadınlara kıyasla daha
çok izlenme
gerçekleşmektedir. Genç
yaş grubu izlenmelerin
%62’si erkekler
tarafından
gerçekleşmiştir.
%55
Yetişkin
36-65
%62
%45
Yetişkin yaş grubu
incelendiğinde ise, genç
grubun tam tersine,
izlenmelerin kadın ağırlıklı
olduğu
gözlemlenmektedir.
1.5 MİLYON
%12
1.5 MİLYON
%12
1.5 MİLYON
%12
1.6 MİLYON
%12
1.7 MİLYON
%14
2.5 MİLYON
%20
2.4 MİLYON
%19
Hafta içi izlenmelerin sayısının
daha düşük olduğu, hafta sonu
ise izlemenin arttığı
gözlemlenmektedir.
İzlenmelerin %39’u hafta sonu
gerçekleşmektedir.
Gün bazında izlenmeler mağaza
bazında incelendiğinde, her
mağazada / bölgede izlenmelerin
en çok hafta sonu gerçekleştiği
görülmektedir.
İzlenmelerin cinsiyet dağılımına
bakıldığında, genel olarak
dağılımın eşit olduğu
görülmektedir.
MIGROS VE MACROCENTER ZİYARETÇİ PROFİLİ
CİNSİYET
 Digiboard’un ilettiği
2013 verilerine göre
Migros ve Macro
ziyaretçilerinin
demografik dağılımı
tablodaki gibidir.
 Migros ziyaretçilerinin
yarısını, genel Türkiye
profili ile uyumlu olarak
kadın yarısını erkekler
oluşturmaktadır.
 Mağazaların ziyaretçi
yaş dağılımı ise 31 yaş
ve üzerinde
yoğunlaşmakta; eğitim
ve meslek olarak
bakıldığında ise
yüksek bir profile işaret
etmektedir.
Kadın
Erkek
49%
51%
51%
49%
18-24
25-30
31-45
46-64
65+
16%
17%
35%
26%
5%
13%
16%
44%
24%
4%
EĞİTİM SEVİYESİ
İlk öğretim
Orta-Lise
Yüksek öğretim ve üstü
10%
44%
47%
2%
30%
68%
11%
43%
14%
18%
11%
16%
52%
12%
11%
8%
63%
31%
6%
56%
37%
7%
27 dakika
23 dakika
YAŞ
MESLEK
Serbest
Maaşlı
Ev Hanımı
Emekli
Öğrenci
MEDENİ HAL
Evli
Bekar
Dul/boşanmış
ALIŞVERİŞ SÜRESİ
Ortalama
TEŞEKKÜRLER
Download

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu