Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
MORAL DESTEK
HASTALIK SİGORTASI
KULLANIM KILAVUZU
(VERSİYON 2.)
1
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
İÇİNDEKİLER
1. UYGULAMAYA GİRİŞ
a) Acente Girişi
b) Sağlık Beyanı
2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI
a) Sigortalı Bilgileri Giriş (1.sigortalı)
b) Sigorta Ettiren Bilgileri Giriş
c) Sigortalanacak eş ve/veya çocuk bilgi Girişi
3. PRİMLER & TEMİNATLAR & TAHSİLAT EKRANLARI
a) Teminat Ekranı
b) Tahsilat Ekranı
4. POLİÇE ARAMA & GÖRÜNTÜLEME & TEKRAR POLİÇE BASIM EKRANLARI
5. YARDIMCI BAĞLANTILAR
6. EKRAN KONTROLLERİ
2
Allianz Sigorta A.Ş.
1.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Uygulamaya Giriş:
a.
Acente Girişi:
Uygulamaya acenteonline.allianzsigorta.com.tr adresinde MORAL DESTEK
ONLINE adımına tıklanarak giriş yapılır. Aşağıda açılan ekranda AS400
kullanıcı adı ve şifresi yazılır. (bknz:
Resim_1)
( Resim_1)
3
Allianz Sigorta A.Ş.
b.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sağlık Beyanı
Sigortalanacak bireyin/bireylerin sağlık durum bilgileri için ekranda ki soru
cevaplanmalıdır . (bknz: Resim_2)
( Resim_2 )
4
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sağlık Beyanı sorusunu takiben ekrana çıkan Sağlık beyanı teyit sorusu
cevaplanmalıdır (bknz: Resim_3).
( Resim_3 )
5
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Uygulamaya giriş ve sağlık beyanı sorusunun cevaplanmasını takiben teknik
personel seçimi yapılması gerekmektedir. İlgili ekranda sabit olarak gelen
teknik personel bilgisi seçimli olarak tercih edilebilir. (bknz: Resim_4)
( Resim_4 )
6
Allianz Sigorta A.Ş.
2.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigortalılar & Sigorta Ettiren Ekranı
a.
Sigortalı Bilgileri Giriş (1. Sigortalı)
Sigortalanacak bireyin kimlik numarasına göre TC veya Yabancı Kimlik no var
ise TC / Yabancı Kimlik No alanına , VKN var ise Vergi Kimlik No alanına giriş
yapılması gerekmektedir. (bknz: Resim_5)
(Resim_5)
7
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
Sigortalanacak bireyin TCKN/VKN/YKN bilgisinin ilgili
sonrasında sistemin yapacağı otomatik sorgu sonucunda
otomatik dolacaktır.(bknz: Resim_6)
01.10.2014
alana yazılması
bazı
bilgiler
(Resim_6)
8
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Otomatik gelen bilgilerin devamında aşağıda gösterilen alanların poliçeyi
kesen personel tarafından sigortalı/sigorta ettiren ile teyid edilerek
doldurulması gerekmektedir. Poliçe yenilemeleri , hukuki yaptırımlar
vb
nedenlerle bilgilerin doğru ve eksiksiz yazılması
gerekmektedir.
(bknz:
Resim_7)
(Resim_7)
Bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesini takiben sigortalı ekle butonu tıklanarak
sigortalı eklenir.
9
Allianz Sigorta A.Ş.
b.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigorta Ettiren Bilgileri Giriş
Sigortalının sigorta ettirenden farklı tercih edildiği durumda aşağıdaki ekranda
sigortalı aynı zamanda sigorta ettiren değilse tıklayınız butonuna
tıklanarak devam edilir. (bknz: Resim_8)
(Resim_8)
10
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigorta ettiren alanında sigorta ettirenin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre
seçim yapılır.(bknz: Resim_9)
(Resim_9)
11
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Seçilen sigorta ettiren tipine göre açılan alanda TCKN/VKN (gerçek için TCKN;
tüzel için VKN) girilir. Doğrulama butonuna tıklanmasını takiben bazı bilgiler
otomatik gelir. Otomatik gelmeyen bilgiler ise sigorta ettiren ile teyit edilerek
doldurulur.(bknz: Resim_10)
(Resim_10)
12
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra tamam butonu tıklanarak sigorta ettiren
bilgileri kaydedilmiş olur ve sigortalı ekranına dönülür. (bknz: Resim_11)
(Resim_11)
13
Allianz Sigorta A.Ş.
d.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigortalanacak eş ve/veya çocuk bilgi girişi
Sigorta ettiren eklenmesi sonrasında eğer aynı poliçede eş/çocuk yer alacaksa
aşağıdaki ekranda evet butonu tıklanır (bknz: Resim_12) ve açılan pencerede
sigortalı bilgi girişinde olduğu TCK/VKN/YKN yazılır ve doğrulama yapılır.
Otomatik olarak yansıyan bilgilerden sonra tamam butonu tıklanarak aile bireyi
eklenmiş olur. (bknz: Resim_13)
(Resim_12)
14
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
( Resim_13 )
15
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigortalanacak bireyler tamamlandığında Prim Sayfasına Git... butonu
tıklanarak devam edilir. (bknz: Resim_14)
(Resim_14)
16
Allianz Sigorta A.Ş.
3.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Primler & Teminatlar & Tahsilat Ekranı
a.
Primler
Sigorta ettirene ait Kredi Kartı, son kullanım tarihi ve cvc kodu sisteme girilir
(bknz:Resim_15)
(Resim_15)
17
Allianz Sigorta A.Ş.
b.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Teminatlar
Tahsilat ekranında aşağıdaki alandan Plan 1 veya Plan 2 tercih edilebilir. Plan
tercihi ile birlikte prim de otomatik değişecektir. (bknz: Resim_16)
( Resim_16 )
18
Allianz Sigorta A.Ş.
c.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Tahsilat
Provizyon al butonu tıklanarak tahsilat aşaması tamamlanır.(bknz: Resim_17)
(Resim_17)
19
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Tahsilat alınması sonrasında ekranda çıkacak olan opsiyondan poliçe yazdır
tıklanarak poliçe ve bilgilendirme formu basımları sigorta ettirenden imza
alınmak üzere temin edilebilir.(bknz: Resim_18)
(Resim_18)
20
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Poliçe yazdır butonu tıklandığında poliçe ve ekleri PDF uzantısı ile
açılmaktadır. (bknz: Resim_19)
(Resim_19)
21
Allianz Sigorta A.Ş.
4.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Poliçe Arama & Görüntüleme & Tekrar Poliçe Basım Ekranları
Kullanıcı Adı ve şifre girildikten sonra ekran üstte bulunan poliçe ara butonuna
tıklanır. (bknz: Resim_20)
(Resim_21)
22
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Gelen ekranda arama yapılacak kriterler girilerek Bul butonuna tıklanır ve
ekrana liste gelir. İlgili listenin sağında bulunan Detaylar başlığı altında yer
alan ikon tıklanır. (bknz: 21)
(Resim_21)
23
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Detaylar ikonu tıklandıktan sonra poliçe detayları ekrana gelir. Bu ekranda sağ
üstte yer alan poliçe yazdır seçeneği tıklanarak e-posta gönderilebilmesi ya da
poliçe yazdırılması için ekran açılır.(bknz:Resim_22)
(Resim_22)
E-posta gönderilmesi sonrasında çıkan E-posta Gönderildi uyarısından Kapat
butonu tıklanarak çıkılır ve ilgili ekranda “yeni poliçe” veya “poliçe arama” sekmeleri
ile yeni işlem yapılabilir.
24
Allianz Sigorta A.Ş.
5.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Yardımcı Bağlantılar
Uygulama giriş ekranında bulunan “Moral Destek Sigortası Nedir” ifadesi tıklanarak
poliçe hakkında bilgilendirme ekranı açılabilir. (bknz:Resim_23)
(Resim_23)
25
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Uygulamanın kullanılmadığı durumlarda “çıkış” bağlantısına tıklanarak
uygulama kapatılmalıdır. (bknz: Resim_24)
(Resim_24)
Yeni Poliçe” bağlantısına tıklanarak poliçe bilgileri sıfırlanır ve ilk adıma geri
dönülür.(bknz:Resim_25)
(Resim_25)
26
Allianz Sigorta A.Ş.
Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Bilgi girişlerinin yapıldığı alanlarda bulunan bilgilendirme yardım işaretleri ilgili
alana alfabetik/numerik giriş bilgisini içermektedir.(BKNZ: Resim_27)
(Resim_27)
6.
Ekran Kontrolleri
 18 yaşından küçük bireyler tek başlarına sigortalanamaz ve sigorta ettiren
olarak belirlenemez.
 Poliçe de sigortalı tipi eş olarak yalnızca bir tane sigortalı olabilir.
 Sigortalı tipi çocuk olarak seçilebilecek sigortalılar için yaş maksimum 24
olabilir. 24 yaş üzeri bireyler çocuk olarak eklenemez. Ayrıca poliçe açılması
gerekmektedir.
 IBAN alanı zorunlu değildir.
 TCKN/VKN alanından gelmeyen bilgilerin sigortalı/sigorta ettiren ile teyid
edilerek doldurulması gerekmektedir.
 Tahsilat için Kredi Kartı ve hesap numarası sigorta ettiren TCKN/VKN/YKN

sinden otomatik sorgulanmaktadır ve gelmektedir.
Provizyon alındıktan sonra poliçeleşme gerçekleşmiş anlamındadır.
Poliçeleşme sonrasında sistem girişi yapılmış bilgilerde değişiklik/düzeltme
yapılamamaktadır.
27
Allianz Sigorta A.Ş.


Moral Destek Hastalık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Poliçeleşme sonrasında bilgilerde değişiklik/düzeltme talebi ya da poliçe iptal
talebi söz konusu olursa talebi ifade eden sigorta ettiren/sigortalı imzalı beyan
Müşteri İletişim Merkezi e-posta adresi olan [email protected] adresine
iletilmelidir.
Sigortalının devam eden Moral Destek Hastalık Sigortası var ise sistem
ekranda uyarı mesajı vererek devam edilmesini engelleyecektir.
28
Download

moral destek hastalık sigortası