Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
NAZAR BONCUĞU
SAĞLIK SİGORTASI
KULLANIM KILAVUZU
(VERSİYON 2.)
1
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
İÇİNDEKİLER
1. UYGULAMAYA GİRİŞ
a) Acente Girişi
2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI
a) Sağlık Beyanı
b) Sigortalı Bilgileri Giriş (1.sigortalı)
c) Sigorta Ettiren Bilgileri Giriş
d) Sigortalanacak eş ve/veya çocuk bilgi Girişi
3. PRİMLER & TEMİNATLAR & TAHSİLAT EKRANLARI
a) Teminat Ekranı
b) Tahsilat Ekranı
4. POLİÇE ARAMA & GÖRÜNTÜLEME & TEKRAR POLİÇE BASIM EKRANLARI
5. YARDIMCI BAĞLANTILAR
6. EKRAN KONTROLLERİ
2
Allianz Sigorta A.Ş.
1.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Uygulamaya Giriş:
a.
Acente Girişi:
Uygulamaya acenteonline.allianzsigorta.com.tr adresinde NAZAR BONCUĞU
ONLINE adımına tıklanarak giriş yapılır. Aşağıda açılan ekranda AS400
kullanıcı adı ve şifresi yazılır. (bknz:
Resim_1)
( Resim_1)
3
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Uygulamaya girişten sonra devam edebilmek için gelen ekranda teknik
personel seçiminin yapılması gerekmektedir. İlgili ekranda sabit olarak gelen
teknik personel bilgisi seçimli olarak tercih edilebilir. (bknz: Resim_2)
(Resim_2)
4
Allianz Sigorta A.Ş.
2.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigortalılar & Sigorta Ettiren Ekranı
a.
Sağlık Beyanı
Sigortalanacak bireyin/bireylerin sağlık durum bilgileri için ekranda ki soru
cevaplanmalıdır. (bknz: Resim_3)
(Resim_3)
5
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sağlık Beyanı sorusunu takiben ekrana çıkan Sağlık beyanı teyit sorusu
cevaplanmalıdır (bknz: Resim_4).
(Resim_4)
6
Allianz Sigorta A.Ş.
b.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigortalı Bilgileri Giriş (1. Sigortalı)
Sigortalanacak bireyin uyruğuna göre T.C. veya yabancı opsiyonu seçilir. Uyruk
Yabancı seçildiğinde VKN var ise VK No alanına; Yabancı Kimlik Numarası var ise
TCK No alanına giriş yapılması gerekmektedir.
Uyruk T.C. seçilerek devam edildiğinde TCK No alanına kimlik numarası
yazılır. (bknz: Resim_5)
(Resim_5)
7
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Eğer sigortalı ile sigorta ettiren aynı ise ilgili alan seçili olmalıdır. Farklı olacak
ise seçim kaldırılmalıdır. (bknz: Resim_6)
(Resim_6)
8
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Uyruk seçimi sonrasında sigortalanacak bireyin TCKN/VKN/YKN bilgisi ilgili
alana yazılır ve doğrula butonuna tıklanır. Sistemin yapacağı otomatik sorgu
sonucunda
bazı
bilgiler
otomatik
dolacaktır.(bknz:
Resim_7)
(Resim_7)
9
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Otomatik gelen bilgilerin devamında aşağıda gösterilen alanların poliçeyi
kesen tarafından sigortalı/sigorta ettiren ile teyid edilerek doldurulması
gerekmektedir. Poliçe yenilemeleri , hukuki yaptırımlar vb nedenlerle bilgilerin
doğru ve eksiksiz yazılması gerekmektedir. (bknz: Resim_8)
(Resim_8)
Bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesini takiben sigortalı ekle butonu tıklanarak
sigortalı eklenir.
10
Allianz Sigorta A.Ş.
c.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigorta Ettiren Bilgileri Giriş
Sigortalının sigorta ettirenden farklı tercih edildiği durumda gelen ekranda
sigorta ettiren belirle butonuna tıklanarak devam edilir. (bknz: Resim_9)
(Resim_9)
11
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigorta ettiren alanında sigorta ettirenin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre
seçim yapılır.(bknz: Resim_10)
(Resim_10)
12
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Seçilen sigorta ettiren tipine göre açılan alanda TCKN/VKN (gerçek için TCKN;
tüzel için VKN) girilir. Doğrulama butonuna tıklanmasını takiben bazı bilgiler
otomatik gelir. Otomatik gelmeyen bilgiler ise sigorta ettiren ile teyit edilerek
doldurulur. Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra Sigorta ettiren ekle butonu
tıklanarak
sigorta ettiren bilgileri kaydedilmiş olur. (bknz: Resim_11)
(Resim_11)
13
Allianz Sigorta A.Ş.
d.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigortalanacak eş ve/veya çocuk bilgi girişi
Sigorta ettiren eklenmesi sonrasında eğer aynı poliçede eş/çocuk yer alacaksa
gelen ilk ekranda sigortalı bilgi girişinde olduğu gibi uyruk seçilerek
TCK/VKN/YKN yazılır ve doğrulama yapılır.
Otomatik olarak yansıyan bilgilerden sonra Sigortalı Tip seçimi yapılarak
sigortalı ekle butonuna tıklanır. (bknz: Resim_12)
(Resim_12)
14
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sigortalı ekle butonu sonrasında aynı ekranda 3.sigortalı eklenmesi yapılabilir.
Sigortalanacak bireyler tamamlandığında İLERİ butonuna ya da
Primler/Teminatlar & Tahsilat sekmesine tıklanarak devam edilir. (bknz:
Resim_13)
(Resim_13)
15
Allianz Sigorta A.Ş.
3.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Primler & Teminatlar & Tahsilat Ekranı
a.
Primler
Sigorta ettirene ait kredi kartı bilgisi , Son kullanım tarihi ve kart sahibi adı
soyadı bilgileri sisteme girilir. (bknz: Resim_14)
(Resim_14)
16
Allianz Sigorta A.Ş.
b.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Teminatlar
Primler/Teminatlar & Tahsilat ekranında gösterilen teminatların detayları için
aşağıda kutu içine alınan sekme tıklanmalıdır. (bknz: Resim_15)
(Resim_15)
17
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Detaylar için tıklandığında açılan pencereden x kapat butonuna tıklanarak
çıkılarak primler/Teminatlar & Tahsilat ekranına geri dönülür.(bknz: Resim_16)
(Resim_16)
18
Allianz Sigorta A.Ş.
c.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Tahsilat
Provizyon al butonu tıklanarak tahsilat aşaması tamamlanır.(bknz: Resim_17)
(Resim_17)
19
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Tahsilat alınması sonrasında ekranda çıkacak olan opsiyondan poliçe yazdır
tıklanarak poliçe ve bilgilendirme formu basımları sigorta ettirenden imza
alınmak üzere temin edilebilir.(bknz: Resim_18)
(Resim_18)
20
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Poliçe yazdır butonu tıklandığında poliçe ve ekleri PDF uzantısı ile
açılmaktadır. Tercihe göre PDf üzerinde yazdır fonksiyonu kullanılarak basım
alınabilir.
4.
Poliçe Arama & Görüntüleme & Tekrar Poliçe Basım Ekranları
Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş yapılma sonrasında ekran üst ortasında
bulunan poliçe ara butonuna tıklanır. (bknz: Resim_19)
(Resim_19)
21
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Gelen ekranda arama yapılacak kriterler girilerek Bul butonuna tıklanır ve
ekrana liste gelir. İlgili listenin sağında bulunan Detaylar başlığı altında yer
alan ikon tıklanır. (bknz: 20)
(Resim_20)
22
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Detaylar ikonu tıklandıktan sonra poliçe detayları ekrana gelir. Bu ekranda sağ
üstte yer alan poliçe yazdır seçeneği tıklanarak e-posta gönderilebilmesi ya da
poliçe yazdırılması için ekran açılır.(bknz:Resim_21)
(Resim_21)
E-posta gönderilmesi sonrasında çıkan E-posta Gönderildi uyarısından
Tamam butonu tıklanarak çıkılır ve ilgili ekranda “yeni poliçe” veya “poliçe
arama” sekmeleri ile yeni işlem yapılabilir.
23
Allianz Sigorta A.Ş.
5.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Yardımcı Bağlantılar
Uygulama giriş ekranında bulunan “Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Nedir”
ifadesi tıklanarak poliçe hakkında bilgilendirme ekranı açılabilir.
(bknz:Resim_22)
(Resim_22)
24
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Uygulamanın kullanılmadığı durumlarda “çıkış” bağlantısına tıklanarak
uygulama kapatılmalıdır. (bknz: Resim_23)
(Resim_23)
25
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
“Yeni Poliçe” bağlantısına tıklanarak poliçe bilgileri sıfırlanır ve ilk adıma geri
dönülür.(bknz:Resim_24)
(Resim_24)
26
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Sayfa sonlarında bulunan “İleri” ve “Geri” butonları ile sayfalar arası geçiş
sağlanabilir. (bknz: Resim_25)
(Resim_25)
27
Allianz Sigorta A.Ş.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Bilgi girişlerinin yapıldığı alanlarda bulunan bilgilendirme yardım işaretleri ilgili
alana alfabetik/numerik giriş bilgisini içermektedir.(BKNZ: Resim_26)
(Resim_26)
28
Allianz Sigorta A.Ş.
6.
Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası
Kullanım Kılavuzu
Versiyon No: 2
01.10.2014
Ekran Kontrolleri
 18 yaşından küçük bireyler Sigorta ettiren olarak belirlenemez.
 Poliçe de sigortalı tipi eş olarak yalnızca bir tane sigortalı olabilir.
 Sigortalı tipi çocuk olarak seçilebilecek sigortalılar için yaş maksimum 24
olabilir. 24 yaş üzeri bireyler çocuk olarak eklenemez. Ayrıca poliçe açılması
gerekmektedir.
 IBAN alanı zorunlu değildir.
 TCKN/VKN alanından gelmeyen bilgilerin sigortalı/sigorta ettiren ile teyid



edilerek doldurulması gerekmektedir.
Provizyon alındıktan sonra poliçeleşme gerçekleşmiş anlamındadır.
Poliçeleşme sonrasında sistem girişi yapılmış bilgilerde değişiklik/düzeltme
yapılamamaktadır.
Poliçeleşme sonrasında bilgilerde değişiklik/düzeltme talebi ya da poliçe iptal
talebi söz konusu olursa talebi ifade eden sigorta ettiren/sigortalı imzalı beyan
Müşteri İletişim Merkezi e-posta adresi olan [email protected] adresine
iletilmelidir.
Sigortalının devam eden Nazar boncuğu Sağlık Sigortası var ise sistem
ekranda uyarı mesajı vererek devam edilmesini engelleyecektir.
29
Download

nazar boncuğu sağlık sigortası