Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
1
İçindekiler
Çalışan Gençlik Komisyonu Tanıtımı
4
Teşkilat Şeması
5
Bölge Haritası
6
Şube Çalışan Gençlik Başkanı Çalışma Yönergesi
7
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Görev Tanımları
10
İlçe Çalışan Gençlik Başkanı Çalışma Yönergesi
13
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Görev Tanımları
16
Çalışan Gençlik Komisyonu Temsilci Görev Tanımları
19
Toplantı Sistematiği
21
Divan Toplantısı Sistematiği
24
Divan Toplantısı Tutanağı
26
Rapor Sistematiği
27
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Aylık Çalışma Raporu
28
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Aylık Çalışma Raporu Açıklaması
29
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Aylık Çalışma Raporu
31
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Aylık Çalışma Raporu Açıklaması
32
İlçe Taramalarında Yapılacaklar
34
İlçe Tarama Formu-1
35
İlçe Tarama Formu-2
36
Fahri Üye Formu
37
Toplantı Tutanağı
38
Çalışan Gençlik Komisyonu
2
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
3
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
4
ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ve adaleti zulümden ayırt edebilen; kendine, topluma,
çevreye ve rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan; tarihini bilen, yaşadığı zamanın künhüne varan ve gelecek tasavvuru yapabilen; yeryüzünde kalmak üzere değil beklemek üzere bulunduğunu hisseden; bu bekleyişin
bir sınanma olduğunu idrak eden; ümmet, kardeşlik, merhamet, adalet, mücahede, istişare, biat gibi kavramları
özümseyen; tüm yeryüzünün bir mabet, tüm hayatında bir ibadet olduğunu anlayıp inancını sokağa taşıyabilen;
yaşamın bireysel, toplumsal ve kurumsal tüm alanlarında İslam’ı referans alan; İslam’ın insan aklının bir ürünü
olmadığını kavrayan, İslam’ın Hazreti Âdem’den Hazreti Muhammed’e kadar Allah tarafından gönderilmiş tek din
olduğuna inanan; İslam’ın bireysel, toplumsal ve kurumsal yaşayışa dair çizdiği sınırların değiştirilemeyeceğini
kabul eden; bir davranışa maruf(iyilik) ya da münker (kötülük) yakıştırması yapılırken tek referans olarak İslam’ı
alan; zalim kim olursa olsun, zulüm kimden gelirse gelsin zulme ve zalime karşı durabilen; yeryüzünün neresinde olursa olsun her renkten ve her ırktan tüm mazlumlara destek olabilen; kavram kargaşasına düşmeden
ve kafa karışıklığı yaşamadan kendini özgün bir şekilde ifade edebilen; her insanın vasıf sahibi olduğunu idrak
edip zalim dahi olsa hiçbir insana adalet dışında bir tutum takınmaya kalkışmayan; can taşıyan bütün varlıklara
karşı merhamet hissiyle, eşyaya karşı estetik kaygısıyla, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşabilen; yıldızları,
ay’ı, güneşi, dağları, ovaları, denizleri, nehirleri, toplumu, şehirleri, insanı, kitabı künhüne vararak okuyabilen;
kaynağını münkerden (kötülüklerden) alan her türlü otoriteyi reddeden; marufu (iyiliği) emreden otoritenin de
tek kaynağının İslam olduğunu bilen; yeryüzüne iyiliği egemen kılmak için çaba sarf edenlerle kötülüğü bir geçim
kaynağı olarak görenler arasında gerçekleşen mücadelenin ilk insan Hazreti Âdem’den başlayıp günümüze kadar
sürdüğünü ve kıyamete kadar da kesintisiz devam edeceğini kavramış olan; bu mücadelede iyilerden yana saf
tutan; en küçüğünden en büyüğüne yaptığı her iyi işi en güzel şekilde neticelendirmek üzere ciddiye alan; büyük
ideallerin peşinde koşarken ayrıntılara takılıp kalmayan ve ayrıntıları ıskalayıp da estetikten, zarafetten, saygıdan
yoksun tutumlar sergilemeyen; görünüşte bir iyiliğin kalpte alemlerin rabbinin hoşnutluğunu kazanmaya yönelik olmadığında gösterişten öteye bir anlam ifade etmediğini idrak eden; yaşamın tüm alanlarında bütün söz ve
davranışlarında sadece ve sadece alemlerin rabbinin hoşnutluğunu arayan bir genç yetiştirmektir.
“Genelde iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ve adaleti zulümden ayırt edebilme potansiyeline sahip olan her insan bu potansiyelini kullansın ya da kullanmasın bizim muhatabımızdır.
Çalışan Gençlik Komisyonumuzun her kademesinde ve her biriminde bulunan herkes ‘’iki günü birbirine
eşit olan ziyandadır’’ prensibi gereğince ömrünün sonuna kadar eğitimin muhatabıdır.
Değerlerimizi, düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi çalışma hayatının mensubu olmuş gençlere
tanıtmak, sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
Amacımız insanlardan hesap sormak değil öncelikle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.
Sevgi ve kardeşliğin teminatı olan bir yapılanma olarak; temel değerlerden ödün vermeden ve insan
öğüten bir mekanizma olmadan; ezberlenmiş ama yaşama yansıması olmayan kuru bilgilerden ziyade karakter gelişimi esas alarak; insanları (özellikle gençleri) kusurlarını örterek, onlara güven telkin ederek ve onları
dışlamadan; kötülüklere mutlak anlamda engel olamazsak bile iyilikleri sevdirerek; teklif, öğüt ve kardeşliği öne
çıkararak; tehdit, şiddet ve düşmanlığa tevessül etmeden; kolaylaştırarak, müjdeleyerek, ikna metodunu kullanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Genel Merkez
Çalışan Gençlik Komisyonu
5
4
3
2
1
Üretim ve Maliye Birimi Baþkaný
Sosyal Kültürel Sportif
Faaliyetler Birimi Baþkaný
Eðitim Birimi Baþkaný
Teþkilat Birimi Baþkaný
Þube Çalýþan Gençlik
Komisyon Baþkaný
Þube Çalýþan Gençlik Komisyonu
5
4
3
2
1
Üretim ve Maliye Birimi Baþkaný
Sosyal Kültürel Sportif
Faaliyetler Birimi Baþkaný
Eðitim Birimi Baþkaný
Teþkilat Birimi Baþkaný
Ýlçe Çalýþan Gençlik
Komisyonu Baþkaný
Ýlçe Çalýþan Gençlik Komisyonu
1
ÇALIÞAN GENÇLÝK KOMÝSYONU TEÞKÝLAT ÞEMASI
ANADOLU GENÇLÝK DERNEÐÝ
Mahalle Çalýþan Gençlik Baþkaný
Mahalle Temsilciliði
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
5
KIRKLARELİ
10
ÇANAKKALE
BALIKESİR
TEKİRDAĞ
EDİRNE
10
BİLECİK
KOCAELİ
ANTALYA
ISPARTA
AFYON
ESKİŞEHİR
SAKARYA
KARAMAN
MERSİN
KIBRIS
10
NİĞDE
10
10
KAYSERİ
ADANA
YOZGAT
NEVŞEHİR
KIRŞEHİR
AKSARAY
KIRIKKALE
ÇORUM
KİLİS
GİRESUN
ELAZIĞ
TUNCELİ
ERZİNCAN
10.BÖLGE
İSTANBUL, KOCAELİ, BURSA, İZMİR, ANKARA, KONYA, ADANA, GAZİANTEP, SAMSUN, KAYSERİ, KIBRIS
DİYARBAKIR, MARDİN, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK, VAN, HAKKARİ
MANİSA, AYDIN, MUĞLA, KÜTAHYA, UŞAK, DENİZLİ, AFYON, ISPARTA, BURDUR, ANTALYA
5.BÖLGE
9.BÖLGE
TRABZON, RİZE, ARTVİN, ARDAHAN, KARS, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, BAYBURT, ERZİNCAN,
ELAZIĞ, TUNCELİ, BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS, AĞRI, IĞDIR
4.BÖLGE
8.BÖLGE
3.BÖLGE
SİNOP, ORDU, GİRESUN, ÇORUM, AMASYA, TOKAT, YOZGAT, SİVAS
OSMANİYE, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, MALATYA, ADIYAMAN, ŞANLIURFA
DÜZCE, BOLU, ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK, KASTAMONU, ÇANKIRI, ESKİŞEHİR, KIRIKKALE
MARDİN
MUŞ
SİİRT
BİTLİS
ARTVİN
BATMAN
ERZURUM
BİNGÖL
RİZE
DİYARBAKIR
BAYBURT
TRABZON
GÜMÜŞHANE
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
MALATYA
10
GAZİANTEP
SİVAS
6.BÖLGE
TOKAT
ORDU
7.BÖLGE
10
KONYA
ANKARA
10
AMASYA
KARAMAN, MERSİN, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, AKSARAY, NİĞDE
BOLU
SAMSUN
2.BÖLGE
DÜZCE
10
EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ,SAKARYA, BİLECİK, YALOVA, BALIKESİR, ÇANAKKALE
1.BÖLGE
BURDUR
KÜTAHYA
YALOVA
BURSA
İSTANBUL
10
ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU BÖLGE HARİTASI
ŞIRNAK
AĞRI
KARS
ARDAHAN
VAN
IĞDIR
HAKKARİ
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
6
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
7
Şube Çalışan Gençlik Komisyon
Başkanı Çalışma Yönergesi
Madde-1: Amaç
1.
2.
3.
4.
5.
Çalışmaların kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi,
Dernek tüzüğümüzde belirtilen gayelerin yerine getirilmesi,
Genel Merkez temel prensipleri ve çalışma stratejilerinin eksiksiz yerine getirilmesi
Yıllık Çalışma Programı’na göre faaliyetlerin icra edilmesi
Eylem ve söylem birliği sağlanması ve denetim mekanizmasının tam randımanlı işlenmesi amaçlanmaktadır.
Madde-2: Görev Tanımı
Çalışan Gençlik komisyon başkanı, amaç kısmında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Şube Başkanına bağlı
ve Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu ile koordineli olarak, çalışan gençlik çalışmalarının modele uygun
yapılmasını sağlar.
Madde-3: Çalışma Alanımız
1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında kalan gençler.
2. Kendine ait küçük bir işletme ile geçimini sağlayan gençler (Esnaflar).
3. Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri(KSS), Alışveriş Merkezleri(AVM) ve İş Merkezlerinde
çalışan gençler.
4. Halk Eğitim mrkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) nde öğrenim görenler.
5. Siteler (Toptancılar, gıda, mobilya, matbaacılar v.b.) çalışan gençler.
6. Meyve, Sebze ve Balık vb. hallerinde çalışan gençler.
Madde-4: Çalışan Gençlik Başkanında Aranan Şartlar
1. İslam’ı ve davayı iyi bilmeli.
2. Bireysel ibadetlerde hassasiyetli olmalı ve nefis terbiyesine önem vermeli.
3. Sabırlı, merhametli, şefkatli, alçak gönüllü, mütevazı, güler yüzlü, tatlı dilli olmalı ve hediyeleşmeye önem
vermeli.
4. Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere düzenli okumalar yapmalı.
5. İyi örnek olmalı (Yapmadığınız şeyleri asla söylemeyiniz).
6. Sıla-i Rahime önem vermeli ve zamanlamaya dikkat edilmeli.
7. Kişisel bakıma, aşırıya kaçmadan özen göstermeli.
8. Gündelik yaşam içerisin de muhatap kitlesiyle ilişkilerinde sağduyulu olmalı.
9. İnsanlara hizmet etmeli ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalı.
10. Mensuplarımıza karşı ahde vefalı olmalı.
11. Teşkilat mensuplarının özel sıkıntılarıyla ilgilenmeli.
12. Yapılacak çalışmaların gerekli mercilerle istişaresine önem verilmeli ve istişare esaslarına uygun hareket
etmeli.
13. Yapılan bütün çalışmalar da hedef kitle çalışan gençlik olmalı ve her zaman üretim amaçlanmalı.
14. Beraber çalıştığı teşkilat mensupları arasında adaletle hükmetmeli.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
8
Madde-5: Çalışan Gençlik Başkanları Toplantısı
Belirli tarihlerde; Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu, Bölge Başkanları, Şube Çalışan Gençlik Başkanları,
lüzumu halinde davet edilen teşkilat mensuplarının katıldığı, gündemli, teşkilat çalışmasıdır.
Madde-6: Çalışan Gençlik Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları
1. Dernek tüzüğündeki gayelerin tahakkukunu sağlamak üzere Komisyon Üyeleri arasında iş bölümünü
gerçekleştirir.
2. Görev konularının görevliler üzerinde takibini ve kontrolünü yapar.
3. Çalışan gençliğe hizmetlerimizin ulaştırılmasını sağlayacak model çalışmanın uygulanmasını takip ve temin
eder.
4. Birim başkanları arasındaki koordinasyonu sağlar.
5. Haftalık düzenli olarak Çalışan Gençlik Komisyonu ile toplantı yapar.
6. Belirlenen tarihlerde Çalışan Gençlik Başkanları Toplantısına katılır ve davet edilen teşkilat mensuplarının
katılmasını sağlar.
7. Haftalık ve aylık yapılması gereken toplantıların tam katılımla icrasını takip eder.
8. Münhal olan birim başkanlıklarının tamamlanmasından ve takibinden sorumludur.
9. Genel Merkez bünyesinde istenilen çalışmaları istenilen zamanda yürütür.
10. Derneği ilzam edecek her hangi bir davranışta bulunmaz.
11. Bağlı bulunduğu şube tarafından düzenlenen programlara destek verir. Yapılan görevlendirmeleri aksatmadan ifa eder.
12. Bütün çalışmaları bir plan-program dâhilinde yapar.
13. Çalışma dönemleri arasında bireysel ve teşkilatı değerlendirme ve planlamalar yapar.
14. Şube Başkanlık Divanında Çalışan Gençlik Komisyonunu temsil eder.
15. Nihai görüş açıklama makamıdır.
16. Aylık Çalışma raporunu her ayın 25’inde Genel Merkeze gönderir.
DENETLEME
1. Şube Çalışan Gençlik komisyonuna bağlı birimlerde tespit ettiği şahsi ve icrai yanlışlıkları ikaz eder ve düzelmesine gayret eder.
2. Şube Çalışan Gençlik komisyonunun aylık divan toplantılarında, her kademe teşkilat yapısının aylık raporlarını
takip ve talep eder.
3. Şube Çalışan Gençlik Komisyonuna bağlı birimler tarafından yapılan çalışmaların modele uygunluğunu
denetler.
TEŞKİLATLANMA
1. İlçe temsilciliklerine bağlı bulunan münhal Çalışan Gençlik yapılarında atama yapar.
2. Şubesinde münhal bulunan Organize Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi, İş Merkezi, AVM, Mesleki Eğitim
Merkezi, Halk Eğitim Merkezi başkanlıklarının atamalarını tamamlar.
3. Ataması gerçekleştirilen İlçe, Organize Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi, İş Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi,
Halk Eğitim Merkezi gibi yapıların komisyon kurma çalışmasını destekler.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
9
MOTİVASYON
En yüksek seviyede faaliyet, aksiyon ve performans temini için her kademedeki Çalışan Gençlik görevlilerini
inancımızdan aldığımız ilham ile teşvik eder.
İman varsa imkân vardır düsturunu şiar edinerek, hem örnek olup hem de teşkilat mensuplarına bu ahlakı
benimsetir.
REHBERLİK
1. Derneğin amacına uygun tavır ve davranışlarda bulunup, her kademedeki görevli ve üyelere örnek olur.
2. Bir teşkilat çalışmasının nasıl yapılması ve netice alınmasına ilişkin tecrübe ve deneyimlerini teşkilat
mensuplarına aktarır.
3. Teşkilat mensuplarının gündelik yaşamda karşılaştığı şahsi ve teşkilati sıkıntılara maddi manevi yardımcı
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
10
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu
Görev Tanımları
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu
• Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında yer alan
hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması çalışmalarını organize eden komisyondur.
• Komisyon Başkanı il sınırları içerisinde bulunan, merkez ve ilçelerdeki Çalışan Gençlik çalışmalarının tamamından sorumludur.
• 4 birimden oluşmaktadır.
• Başkanı; Çalışan Gençlik Komisyonu başkanıdır.
Çalışma Amacımız
• Değerlerimizi, düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi çalışma hayatının mensubu olmuş gençlere tanıtmak,
sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
• Amacımız insanlardan hesap sormak değil öncelikle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.
Çalışma Alanımız (Hedef Kitlemiz)
• Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında kalan gençler.
• Kendine ait küçük bir işletme ile geçimini sağlayan gençler (Esnaflar).
• Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri(KSS), Alışveriş Merkezleri(AVM) ve İş Merkezlerinde
çalışan gençler.
• Halk Eğitim mrkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) nde öğrenim görenler.
• Siteler (Toptancılar, gıda, mobilya, matbaacılar v.b.) çalışan gençler.
• Meyve, Sebze ve Balık vb. hallerinde çalışan gençler.
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı
• Dernek tüzüğündeki gayelerin tahakkukunu sağlamak üzere komisyon üyeleri arasında iş bölümünü
gerçekleştirir.
• Görev konularının görevliler üzerinde takibini ve kontrolünü yapar.
• Birim başkanları arasındaki koordinasyonu sağlar.
• Çalışan gençliğe hizmetlerimizin ulaştırılmasını sağlayacak model çalışmanın uygulanmasını takip ve temin
eder. Tüm Birimlerin modele uygun çalışmasını sağlar.
• Haftalık düzenli olarak Şube Çalışan Gençlik Komisyonu ile toplantı yapar.
• Şube Başkanlık Divanı üyeleriyle veya Çalışan Gençlik komisyonuyla beraber düzenli OSB, KSS, AVM, İş Merkezleri, HEM, MEM ziyareti yapılmasını sağlar.
• Şube Başkanlık Divanında Çalışan Gençlik Komisyonunu temsil eder.
• Nihai görüş açıklama makamıdır.
• Birimlerin, klasör ve dosya nizamının kurulmasını sağlar.
• Birimlerin, haftalık, aylık, dönemlik, yıllık faaliyet plan ve program taslaklarının hazırlanmasını sağlar.
• Aylık Çalışma raporunu her ayın 25’inde Genel Merkeze gönderir.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
11
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat Birim Başkanı
• Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde temsilcilerle ilgili çalışmaları yürütür.
• Bütün birimlerle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcilerinin tespitini yapar ve atamalarını titizlikle
takip eder.
• Raporların, dokümanların sağlıklı olarak değerlendirilmesini takip eder.
• Teşkilat Birim Başkanı, sadece merkezden değil, o ilin sınırları içerisinde bulunan ilçelerden de sorumludur,
dolayısıyla ilçelerdeki Çalışan Gençlik komisyonlarının da atamasını yapar ve çalışmalarını takip eder.
• Aylık düzenli olarak İlçe Çalışan Gençlik komisyonlarının ziyaret edilmesini tertip ve takip eder.
• İlçe Çalışan Gençlik komisyonlarının haftalık ve aylık raporlarını takip edip toplar.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM’lere temsilci atayıp çalışmalarını takip eder.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcileriyle haftalık düzenli toplantı yapar.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcilerinin raporlarını düzenli takip eder.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM yönetimlerinin haftalık toplantılarını takip eder.
• Aylık Divanların tertip edilmesini sağlar.
• Aylık Çalışma raporunu her ayın 25’inde hazırlayıp Şube Çalışan Gençlik Başkanına teslim eder.
• Her Dönem başında OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM sayılarını günceller.
• Şube Çalışan Gençlik Başkanı olmadığında Başkana vekâlet eder.
• Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat birimiyle koordineli olarak çalışır.
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim Birim Başkanı
• Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde eğitim ile ilgili çalışmaları yürütür.
• Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• Çalışanlarla ilgili eğitim faaliyetlerinin planlanması, koordinesi ve yürütülmesinden sorumludur.
• Genel Merkez tarafından belirlenen eğitim müfredatına göre tüm teşkilat birimlerinde haftalık sohbetlerin
yapılmasını sağlar.
• Genel Merkez tarafından yapılacak olan dönem içi eğitimlerine katılımı sağlar.
• Haftalık Ev sohbetlerinin düzenlenmesini sağlar (Asr-ı Saadet).
• İlçelere, Sanayi Sitelerine, İş Merkezlerine ‘Haftalık Sohbet’ hedeflerini dağıtır.
• İlçe çalışan gençlik komisyonlarına (her ilçede en az bir sohbet) hedef verilmesini sağlar.
• Derslerin Genel Merkez tarafından belirlenen kitaplar ve konular üzerinden yapılmasını sağlar.
• Haftalık Sohbet yapılan nokta ve katılımcı sayısı takibinin yapılmasını sağlar.
• Genel içerikli teşkilat eğitim programlarının oluşturulması, uygulanması, denetimi, uygulamada ortaya
çıkabilecek eksikliklerin tespiti ve giderilmesiyle görevlidir.
• Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen Konferansların çalışanlara yönelik yapılmasını sağlar.
• Kur-an-ı Kerim ve Namaz hususunda eğitim verilmesini sağlar.
• Teşkilat mensuplarına Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Üniversitesi ile alakalı bilgilendirme yapar ve sınav
tarihlerini mesajla gönderir.
• Çalışan yakınlarının Ortaokullar, Liseler ve Üniversite komisyonlarına yönlendirilmesini sağlar.
• Çalışanların mesleki koordinasyonunu sağlayarak çalışanların kişisel gelişim, mesleki formasyon, genel kültür
ve benzeri donanımların kazanılması yönünde çalışır.
• Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını düzenler.
• Haftalık sohbet ve eğitim çalışmalarının planlamasını ve organizasyonunu yapar.
• Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde evler ile ilgili çalışmaları yürütür.
• Evlerin detaylı dokümanını çıkartır (adedi, kalan sayısı vb.).
• Haftalık düzenli olarak Ev Başkanları ile toplantı yapar.
• Evlerde kalan çalışanlarla ilgili çalışmaları yürütür.
• Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim birimiyle koordineli olarak çalışır.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
12
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler Birim Başkanı
• Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyet çalışmaları yürütür.
• Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• Temsilcimizin olmadığı yerlerde Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilat kurulmasını sağlar.
• Temsilcimizin olduğu yerlerde de Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilatçı sayımızın artmasını
sağlar.
• Sosyal medyanın (facebook, twitter, msn) aktif kullanılmasını sağlar ve buralardaki tanıtım çalışmalarını yapar.
• Yapılan faaliyetlerin fotoğraflarını çekerek Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderir ve sosyal paylaşım sitelerine(facebook, twitter) ekler.
• Organizasyonlarımızın alanı ne olursa olsun, temel ölçülerimize göre şekillendirilmesini sağlar (örnek: futbolda
küfür ve kavga yok).
• Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından belirlenen ‘Yıllık Çalışma Takvimi’ ni düzenli olarak takip
eder ve gerekli hazırlıkları yapar.
• Organizasyonlarla ilgili yapılan b ütün çalışmaların arşivini tutar.
• Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler birimiyle koordineli olarak
çalışır.
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Üretim ve Maliye Birim Başkanı
• Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde üretim ve maliye ile ilgili çalışmaları yürütür.
• Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• İl genelindeki tüm çalışanlara yönelik ‘Milli Gazete’ ve ‘Anadolu Gençlik’ dergisinin abonelik çalışmasını yürütür.
• İl genelindeki tüm çalışanlara yönelik ‘Fahri Üye’ çalışmasını yürütür.
• İnsan Kaynakları komisyonuyla koordineli olarak ‘Fahri Üye’ kartlarının takibini, hedef sayıya ulaşmasını sağlar.
• Evlerde kalan çalışanlara yönelik Milli Gazete ve Anadolu Gençlik Dergisinin abonelik çalışmasını yürütür.
• Evlerde kalan çalışanlara yönelik Fahri Üye çalışmasını yürütür.
• Doldurulan ‘Fahri Üye’ formlarının Genel Merkeze ulaştırılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
• Çalışan Gençlik Komisyon çalışmalarının her türlü mali kaynağını sağlar, gereken maddi kaynakların temini
noktasında teşkilat mensuplarının ve üyelerin aidat takibini yapar.
• Bağımsız mali kaynakların koordinesini ve tek merkezde toplanmasını sağlar.
• Esnafları ve çalışanları düzenli takip eder ve aidat alınmasını sağlar.
• Kumbara çalışması yapar.
• Yapılan büyük organizasyonları finanse edip ve diğer çalışmalarımıza yardımcı olmak için sponsor çalışması
yapar.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu’nun yıllık bütçesini hazırlar.
• Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Üretim ve Maliye birimiyle koordineli olarak çalışır.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
13
İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı
Çalışma Yönergesi
Madde-1: Amaç
1.
2.
3.
4.
5.
Çalışmaların kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi,
Dernek tüzüğümüzde belirtilen gayelerin yerine getirilmesi,
Genel Merkez temel prensipleri ve çalışma stratejilerinin eksiksiz yerine getirilmesi
Yıllık Çalışma Programı’na göre faaliyetlerin icra edilmesi
Eylem ve söylem birliği sağlanması ve denetim mekanizmasının tam randımanlı işlenmesi amaçlanmaktadır.
Madde-2: Görev Tanımı
İlçe Çalışan Gençlik komisyon başkanı, amaç kısmında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Şube Çalışan Gençlik Başkanına bağlı olarak, çalışan gençlik çalışmalarının modele uygun yapılmasını sağlar.
Madde-3: Çalışma Alanımız
1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında kalan gençler.
2. Kendine ait küçük bir işletme ile geçimini sağlayan gençler (Esnaflar).
3. Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri(KSS), Alışveriş Merkezleri(AVM) ve İş Merkezlerinde
çalışan gençler.
4. Halk Eğitim mrkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) nde öğrenim görenler.
5. Siteler (Toptancılar, gıda, mobilya, matbaacılar v.b.) çalışan gençler.
6. Meyve, Sebze ve Balık vb. hallerinde çalışan gençler.
Madde-4: İlçe Çalışan Gençlik Başkanında Aranan Şartlar
1. İslam’ı ve davayı iyi bilmeli.
2. Bireysel ibadetlerde hassasiyetli olmalı ve nefis terbiyesine önem vermeli.
3. Sabırlı, merhametli, şefkatli, alçak gönüllü, mütevazı, güler yüzlü, tatlı dilli olmalı ve hediyeleşmeye önem
vermeli.
4. Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere düzenli okumalar yapmalı.
5. İyi örnek olmalı (Yapmadığınız şeyleri asla söylemeyiniz).
6. Sıla-i Rahime önem vermeli ve zamanlamaya dikkat edilmeli.
7. Kişisel bakıma, aşırıya kaçmadan özen göstermeli.
8. Gündelik yaşam içerisin de muhatap kitlesiyle ilişkilerinde sağduyulu olmalı.
9. İnsanlara hizmet etmeli ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalı.
10. Mensuplarımıza karşı ahde vefalı olmalı.
11. Teşkilat mensuplarının özel sıkıntılarıyla ilgilenmeli.
12. Yapılacak çalışmaların gerekli mercilerle istişaresine önem verilmeli ve İstişare esaslarına uygun hareket
etmeli.
13. Yapılan bütün çalışmalar da hedef kitle çalışan gençlik olmalı ve her zaman üretim amaçlanmalı.
14. Beraber çalıştığı teşkilat mensupları arasında adaletle hükmetmeli.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
14
Madde-5: İlçe Çalışan Gençlik Başkanları Toplantısı
Belirli tarihlerde; Şube Çalışan Gençlik Başkanı, temsilciler ve lüzumu halinde davet edilen teşkilat mensuplarının
katıldığı, gündemli, teşkilat çalışmasıdır.
Madde-6: İlçe Çalışan Gençlik Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları
1. Dernek tüzüğündeki gayelerin tahakkukunu sağlamak üzere Komisyon Üyeleri arasında iş bölümünü
gerçekleştirir.
2. Görev konularının görevliler üzerinde takibini ve kontrolünü yapar.
3. Birim başkanları arasındaki koordinasyonu sağlar.
4. Çalışan gençliğe hizmetlerimizin ulaştırılmasını sağlayacak model çalışmanın uygulanmasını takip ve temin
eder.
5. Belirlenen tarihlerde İlçe Çalışan Gençlik Başkanları Toplantısına katılır ve davet edilen teşkilat mensuplarının
katılmasını sağlar.
6. Haftalık ve aylık yapılması gereken toplantıların tam katılımla icrasını takip eder.
7. Münhal olan birim başkanlıklarının tamamlanmasından ve takibinden sorumludur.
8. Şube Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde istenilen çalışmaları istenilen zamanda yürütür.
9. Derneği ilzam edecek her hangi bir davranışta bulunmaz.
10. Bağlı bulunduğu şube tarafından düzenlenen programlara destek verir. Yapılan görevlendirmeleri aksatmadan ifa eder.
11. Çalışma dönemleri arasında bireysel ve teşkilatı değerlendirme ve planlamalar yapar.
12. İlçe Başkanlık Divanı üyeleriyle veya Çalışan Gençlik komisyonuyla beraber düzenli OSB, KSS, AVM,
İş Merkezleri ziyareti yapılmasını sağlar.
13. İlçe Başkanlık Divanında Çalışan Gençlik Komisyonunu temsil eder.
14. Nihai görüş açıklama makamıdır.
15. Tüm Birimlerin modele uygun çalışmasını sağlar.
16. Aylık Çalışma raporunu her ayın 23’ünde Şube Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderir.
DENETLEME
1. İlçe Çalışan Gençlik komisyonuna bağlı birimlerde tespit ettiği şahsi ve icrai yanlışlıkları ikaz edip ve
düzelmesine gayret eder.
2. İlçe Çalışan Gençlik komisyonunun aylık divan toplantılarında, her kademe teşkilat yapısının aylık raporlarını
takip ve talep eder.
3. İlçe Çalışan Gençlik Komisyonuna bağlı birimler tarafından yapılan çalışmaların modele uygunluğunu
denetler.
TEŞKİLATLANMA
1. İlçesinde münhal bulunan Organize Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi, İş Merkezi, AVM, Mesleki Eğitim
Merkezi, Halk Eğitim Merkezi başkanlıklarının atamalarını tamamlar.
2. Ataması gerçekleştirilen Organize Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi, İş Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk
Eğitim Merkezi gibi yapıların komisyon kurma çalışmasını destekler.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
15
MOTİVASYON
1. En yüksek seviyede faaliyet, aksiyon ve performans temini için her kademedeki Çalışan Gençlik görevlilerini
inancımızdan aldığımız ilham ile teşvik eder.
2. İman varsa imkân vardır düsturunu şiar edinerek, hem örnek olur hem de teşkilat mensuplarına bu ahlakı
benimsetir.
REHBERLİK
1. Derneğin amacına uygun tavır ve davranışlarda bulunup, her kademedeki görevli ve üyelere örnek olur.
2. Bir teşkilat çalışmasının nasıl yapılması ve netice alınmasına ilişkin tecrübe ve deneyimlerini teşkilat
mensuplarına aktarır.
3. Teşkilat mensuplarının gündelik yaşamda karşılaştığı şahsi ve teşkilati sıkıntılara maddi manevi yardımcı
olur.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
16
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu
Görev Tanımları
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu
• Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında yer alan hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması çalışmalarını organize eden komisyondur.
• Komisyon Başkanı ilçe sınırları içerisinde bulunan, Çalışan Gençlik çalışmalarının tamamından sorumludur.
• 4 birimden oluşmaktadır.
• Başkanı; İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu başkanıdır.
Çalışma Amacımız
• Değerlerimizi, düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi çalışma hayatının mensubu olmuş gençlere tanıtmak,
sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
• Amacımız insanlardan hesap sormak değil öncelikle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.
Çalışma Alanımız (Hedef Kitlemiz)
• Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında kalan gençler.
• Kendine ait küçük bir işletme ile geçimini sağlayan gençler (Esnaflar).
• Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri(KSS), Alışveriş Merkezleri(AVM) ve İş Merkezlerinde
çalışan gençler.
• Halk Eğitim mrkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) nde öğrenim görenler.
• Siteler (Toptancılar, gıda, mobilya, matbaacılar v.b.) çalışan gençler.
• Meyve, Sebze ve Balık vb. hallerinde çalışan gençler.
İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı
• Dernek tüzüğündeki gayelerin tahakkukunu sağlamak üzere komisyon üyeleri arasında iş bölümünü gerçekleştirir.
• Görev konularının görevliler üzerinde takibini ve kontrolünü yapar.
• Birim başkanları arasındaki koordinasyonu sağlar.
• Çalışan gençliğe hizmetlerimizin ulaştırılmasını sağlayacak model çalışmanın uygulanmasını takip ve temin
eder. Tüm Birimlerin modele uygun çalışmasını sağlar.
• Haftalık düzenli olarak İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu ile toplantı yapar.
• İlçe Başkanlık Divanı üyeleriyle veya Çalışan Gençlik komisyonuyla beraber düzenli OSB, KSS, AVM, İş Merkezleri, HEM, MEM ziyareti yapılmasını sağlar.
• İlçe Başkanlık Divanında Çalışan Gençlik Komisyonunu temsil eder.
• Nihai görüş açıklama makamıdır.
• Birimlerin, klasör ve dosya nizamının kurulmasını sağlar.
• Birimlerin, haftalık, aylık, dönemlik, yıllık faaliyet plan ve program taslaklarının hazırlanmasını sağlar.
• Aylık Çalışma raporunu her ayın 23’ünde Şube Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderir.
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat Birim Başkanı
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde temsilcilerle ilgili çalışmaları yürütür.
• Bütün birimlerle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcilerinin tespitini yapar ve atamalarını titizlikle
takip eder.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
17
• Raporların, dokümanların sağlıklı olarak değerlendirilmesini takip eder.
• Teşkilat Birim Başkanı, sadece merkezden değil, o ilçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerden de sorumludur, dolayısıyla mahallelerdeki Çalışan Gençlik başkanlarının da atamasını yapar ve çalışmalarını takip eder.
• Aylık düzenli mahalle Çalışan Gençlik başkanlarının ziyaret edilmesini takip eder.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM’lere temsilci atayıp çalışmalarını takip eder.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM yönetimlerinin haftalık toplantılarını takip eder.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcileriyle haftalık düzenli toplantı yapar.
• OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcilerinin raporlarını düzenli takip eder.
• Aylık İlçe divanların tertip edilmesini sağlar.
• Aylık Çalışma raporunu her ayın 23’inde hazırlayıp İlçe Çalışan Gençlik Başkanına teslim eder.
• Her Dönem başında OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM sayılarını günceller.
• İlçe Çalışan Gençlik Başkanı olmadığında Başkana vekâlet eder.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat birimiyle koordineli olarak çalışır.
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim Birim Başkanı
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde eğitim ile ilgili çalışmaları yürütür.
• Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• Çalışanlarla ilgili eğitim faaliyetlerinin planlanması, koordinesi ve yürütülmesinden sorumludur.
• Haftalık Ev sohbetlerinin düzenlenmesini sağlar (Asr-ı Saadet).
• Sanayi Sitelerine, İş Merkezlerine ‘Haftalık Sohbet’ hedeflerini dağıtır.
• Derslerin Genel Merkez tarafından belirlenen kitaplar ve konular üzerinden yapılmasını sağlar.
• Haftalık Sohbet yapılan nokta ve katılımcı sayısı takibinin yapılmasını sağlar.
• Genel içerikli teşkilat eğitim programlarının oluşturulması, uygulanması, denetimi, uygulamada ortaya çıkabilecek eksikliklerin tespiti ve giderilmesiyle görevlidir.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen Konferansların çalışanlara yönelik yapılmasını sağlar.
• Kur-an-ı Kerim ve Namaz hususunda eğitim verilmesini sağlar.
• Teşkilat mensuplarına Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Üniversitesi ile alakalı bilgilendirme yapar ve sınav
tarihleri mesajla gönderir.
• Çalışan yakınlarının Ortaokullar, Liseler ve Üniversite komisyonlarına yönlendirilmesini sağlar.
• Çalışanların mesleki koordinasyonunu sağlayarak çalışanların kişisel gelişim, mesleki formasyon, genel kültür
ve benzeri donanımların kazanılması yönünde çalışır.
• Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını düzenler.
• Haftalık sohbet ve eğitim çalışmalarının planlamasını ve organizasyonunu yapar.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde evler ile ilgili çalışmaları yürütür.
• Evlerin detaylı dokümanını çıkartır (adedi, kalan sayısı vb.).
• Haftalık düzenli olarak Ev Başkanları ile toplantı yapar.
• Evlerde kalan çalışanlarla ilgili çalışmaları yürütür.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim birimiyle koordineli olarak çalışır.
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler Birim Başkanı
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyet çalışmaları yürütür.
• Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• Temsilcimizin olmadığı yerlerde Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilat kurulmasını sağlar.
• Temsilcimizin olduğu yerlerde de Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilatçı sayımızın artmasını
sağlar.
• Sosyal medyanın (facebook, twitter, msn) aktif kullanılmasını sağlar ve buralardaki tanıtım çalışmalarını yapar.
• Yapılan faaliyetlerin fotoğraflarını çekerek Şube Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderir ve sosyal paylaşım
sitelerine(facebook, twitter) ekler.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
18
• Organizasyonlarımızın alanı ne olursa olsun, temel ölçülerimize göre şekillendirilmesini sağlar (örnek: futbolda
küfür ve kavga yok).
• Organizasyonlarla ilgili yapılan bütün çalışmaların arşivini tutar.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler birimiyle koordineli olarak çalışır.
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Üretim ve Maliye Birim Başkanı
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde üretim ve maliye ile ilgili çalışmaları yürütür.
• Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
• İlçe genelindeki tüm çalışanlara yönelik ‘Milli Gazete’ ve ‘Anadolu Gençlik’ dergisinin abonelik çalışmasını yürütür.
• İlçe genelindeki tüm çalışanlara yönelik ‘Fahri Üye’ çalışmasını yürütür.
• İnsan Kaynakları komisyonuyla koordineli olarak ‘Fahri Üye’ kartlarının takibini, hedef sayıya ulaşmasını sağlar.
• Evlerde kalan çalışanlara yönelik Milli Gazete ve Anadolu Gençlik Dergisinin abonelik çalışmasını yürütür.
• Evlerde kalan çalışanlara yönelik Fahri Üye çalışmasını yürütür.
• Doldurulan ‘Fahri Üye’ formlarının Şubeye ulaştırılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyon çalışmalarının her türlü mali kaynağını sağlar, gereken maddi kaynakların temini
noktasında teşkilat mensuplarının ve üyelerin aidat takibini yapar.
• Bağımsız mali kaynakların koordinesini ve tek merkezde toplanmasını sağlar.
• Esnafları ve çalışanları düzenli takip eder ve aidat alınmasını sağlar.
• Kumbara çalışması yapar.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu’nun yıllık bütçesini hazırlar.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Üretim ve Maliye birimiyle koordineli olarak çalışır.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
19
Çalışan Gençlik Komisyonu
Temsilci Görev Tanımları
Çalışan Gençlik Komisyonu
1. Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında yer alan
hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması çalışmalarını organize eden
2. komisyondur.
3. Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesindeki temsilciler;
• Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Temsilcileri,
• Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Temsilcileri,
• Alışveriş Merkezi (AVM) Temsilcileri,
• İş Merkezi (İş Siteleri, Haller vb) Temsilcileri,
• Mesleki Eğitim Merkezi Temsilcileri,
• Halk Eğitim Merkezi Temsilcileri,
• Esnaf Temsilcileri,
• Diğer Temsilciler
Çalışma Amacımız
1. Değerlerimizi, düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi çalışma hayatının mensubu olmuş gençlere tanıtmak, sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
2. Amacımız insanlardan hesap sormak değil öncelikle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.
Çalışma Alanımız (Hedef Kitlemiz)
1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında kalan gençler.
2. Kendine ait küçük bir işletme ile geçimini sağlayan gençler (Esnaflar).
3. Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri(KSS), Alışveriş Merkezleri(AVM) ve İş Merkezlerinde
çalışan gençler.
4. Halk Eğitim mrkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) nde öğrenim görenler.
5. Sitelerde (Toptancılar, gıda, mobilya, matbaacılar v.b.) çalışan gençler.
6. Meyve, Sebze ve Balık vb. hallerinde çalışan gençler.
Temsilcinin Görevleri
1. Temsilcisi olduğu yerlere Çalışan Gençlik Komisyonunun hizmetlerimizin ulaştırılmasını sağlayacak model
çalışmanın uygulanmasını takip ve temin eder.
2. Şube Çalışan Gençlik Komisyonu veya İlçe Çalışan Gençlik Komisyonuyla beraber düzenli OSB, KSS, AVM, İş
Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ziyareti yapılmasını sağlar.
3. Kat, blok ve dükkânları tek tek dolaşıp derneğimizin tanıtılmasını sağlar.
4. Kat, blok, dükkân temsilcilerinin atanmasını sağlar.
5. Kat, blok, dükkân temsilcileriyle haftalık toplantı yapar.
6. Kat, blok, dükkân temsilcilerinin haftalık rapor takibini yapar.
7. Kat, blok, dükkân ve çalışan sayılarını her sene başında günceller.
8. Temsilcisi olduğu yerle alakalı bilgi-belge arşivleme çalışmasını yapar.
9. Aylık Divanların tertip edilmesini sağlar.
10. Eğitim birimi bünyesinde; haftalık Asr-ı Saadet Derslerinin düzenlenmesini sağlar ve eğitim başkanına rapor
verir.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
20
11. Haftalık Sohbet yapılan nokta ve katılımcı sayısı takibinin yapılmasını sağlar.
12. Eğitim birimi bünyesinde; Kur-an-ı Kerim ve Namaz hususunda eğitim verilmesini sağlar.
13. Eğitim birimi bünyesinde; Teşkilat mensuplarına Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Üniversitesi ile alakalı
bilgilendirme yapar.
14. Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler birimi bünyesinde, yapılan faaliyetlere dahil olur.
15. Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler birimi bünyesinde; haftalık veya aylık özel günlerde bu bölgelere afiş,
branda, el ilanı, billboard çalışması yapar.
16. Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler birimi bünyesinde; yapılan faaliyetlerin fotoğraflarını çekerek ilgili
birim başkanına gönderir ve sosyal paylaşım sitelerine(facebook, twitter) ekler.
17. Organizasyonlarımızın alanı ne olursa olsun, temel ölçülerimize göre şekillendirilmesini sağlar (örnek: futbolda küfür ve kavga yok).
18. Çalışan yakınlarının Ortaokullar, Liseler ve Üniversite komisyonlarına yönlendirilmesini sağlar.
19. Sorumlu olduğu yerdeki çalışanlara yönelik ‘Milli Gazete’ ve ‘Anadolu Gençlik’ dergisinin abonelik çalışmasını
yürütür.
20.Sorumlu olduğu yerdeki çalışanlara yönelik ‘Fahri Üye’ yapılmasını sağlar ve ‘Fahri Üye’ formlarını Üretim
birimine ulaştırır.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
21
Toplantı Sistematiği
Toplantı; insanların belli bir zaman ve belli bir yerde, bir karara varabilmek için önceden düzenlenmiş bir şekilde
bir araya gelmesidir. Toplantı yönetmek, bir sanattır. Bir toplantının asıl hedefi kaliteli, olumlu ve üretken bir
sonuç elde etmektir.
TOPLANTININ ANLAMI VE ÖNEMİ
* Nur Suresi 24, 62- “Müminler ancak, Allah’a ve Resulü’ne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o Peygamber
ile birlikte (dolayısıyla, Kur’an’a ve Hz. Peygamberimiz ‘in bıraktığı örneğe göre davranan Müslümanların lideriyle) sosyal (toplumu ilgilendiren) bir işle meşgul iken O’ndan izin istemedikçe (karar ne olursa olsun) bırakıp gitmezler. (Resulüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı
işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah’tan af-bağış dile; çünkü
Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.” Müminler, içtimaı bir işle meşgul olduklarında, yani cuma, bayram, istişare, savaş gibi toplanmayı gerektiren ya da faydası veya zararı umumî olan bir iş üzerinde bulundukları zaman
O’ndan -Peygamber (sav)’den izin almadıkça gitmezler. Bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan
dilediğin kimseye izin ver. Yani her izin isteyene izin vermek vacip değildir. Hikmet ve işin gereğini gözetmek lazımdır. İzin ver ve onlar için Allah’a istiğfar eyle; zira izin istemek, her ne kadar şiddetli bir özür ile doğruluğa dayansa da, dünya işini ahiret işine takdim ve tercih etmek gibi bir kusur töhmetinden uzak olmaz. Sen istiğfar edersen
şüphe yok ki Allah, mağfiret edicidir, merhametlidir. Bu noktada Resulullah’a hitaptan ümmetine hitaba iltifatla
buyuruluyor ki:
Özetle; - Müminler ancak, Allah’a ve Resulü’ne gönülden inanmış, teslim olmuş kimselerdir.
1. Mümin bir kimse, Allah yolunda, iyi, faydalı, doğru ve hak olanı hâkim kılmak maksadı ile her türlü toplantı
için bir araya gelindiğinde başkandan-yöneticiden izin almadan toplantıyı terk etmez. İslam bunu men etmiştir.
2. İzin istemenin adeta Allah ve Resul’üne imanın tasdik edici bir özelliği veya sadakatin ölçüsü olduğu ifade
edilmiştir.
3. Başkan, izin isteyen kimseye duruma göre izin verir. Mümkün oldukça izin istememek evladır.
4. Başkan, izin alan kimse için Allah’tan af-bağış diler.
5. Emre itaat etmek gerekir.
6. İtaatsizlik belayı ve azabı celbeler.
7. Bizler “dosdoğru yol”da, yürümekle mükellefiz. Başarı Rabbimizdendir.
8. Bizler “sistem, prensip, plan, program, organizasyon” yani “teşkilat şuuruyla yola devam ettiğimiz müddetçe büyük hedefler ve zaferler bize hiç de uzak değildir.
9. Allah (cc) yâr ve yardımcımız olsun.
Toplantı Sistematiğimiz (Şube Çalışan Gençlik Komisyonu)
Haftalık Toplantılar
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu başkanlığında yapılan; Şube Çalışan Gençlik Komisyon toplantısı.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat birimi başkanlığında yapılan; temsilciler toplantısı.
Aylık Toplantılar
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Divan Toplantısı.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
22
Toplantı Sistematiğimiz (İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu)
Haftalık Toplantılar
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu başkanlığında yapılan; İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Toplantısı.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat birimi başkanlığında yapılan; temsilciler toplantısı.
Aylık Toplantılar
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Divan Toplantısı.
Toplantı 3 kısımdan oluşmaktadır.
Toplantı öncesi yapılacaklar
Katılımcının toplantı öncesi görevleri
• Toplantıya zamanında katılabilmesi için işlerini düzenlemeli ve 15 dakika erken gelmelidir.
• Toplantı gündemine hazırlıklı gelmelidir.
• Dosya ve ajandaları ile birlikte hazır bulunmalıdır.
• Sunacağı rapor hazır olmalıdır.
• Gündeme ekleyeceği maddeleri önceden belirlemelidir.
• Toplantı başlamadan önce cep telefonunu kapatmalıdır.
• Başkan gelmeden önce toplantı masasındaki yerini almalıdır.
• Toplantıya çok ciddi bir sebeple (hastalık, vefat vs.) gelemeyecek komisyon üyesi, başkandan toplantıdan önce
izin almalıdır. Bu haber verme veya haber gönderme gibi bir usulsüzlükle olmamalıdır.
Toplantı başkanının toplantı öncesi görevleri
• Toplantı yeri ve saati toplantı öncesi belirlenmelidir.
• Toplantı gündemine hazırlıklı gelmelidir.
• Toplantıyla ilgili dokümanları getirmelidir.
• Toplantıya zamanında gelmeli ve toplantıyı başlatmalıdır.
• Katılımcıların birbirlerini rahat görebilecekleri bir şekilde toplantı masasını hazırlatmalıdır.
• Toplantı gündemini uygulamalıdır.
Toplantıda yapılacaklar
Katılımcının toplantı sırasındaki görevleri
• Toplantıda konular başkandan söz izni isteyerek, birbirimizi dinleyerek, kimsenin sözünü kesmeden, kısa ve öz
olarak, karşılıklı saygı ve sevgi dairesinde her yönüyle, özgür ve şeffaf bir ortamda istişare ve müzakere edilmeli
ve bu doğrultuda başkan tarafından karar verilmelidir. İstişarenin sonunda karar vermek, başkana aittir.
• Toplantılarda ve çalışmalarda sır tutma esasına kesinlikle uyulmalıdır. Dedikodu, su-i zan, magazinsel haberlere asla yer verilmemelidir.
• Toplantı esnasında başkandan izinsiz girip çıkma vs. olmamalıdır.
• “Çalışan Gençlik Komisyon üyelerinin her birinin görüş ve kanaati değerlidir” ve “ben böyle düşünüyorum ama
yanılmış olabilirim.” ilkeleri toplantılarda ana prensiplerimizden olmalıdır. Çıkan karara herkes uymalı ve görevini
hakkıyla yerine getirmelidir.
• Toplantı sırasında birebir konuşma yapmamalı, bütün konuşmalarını başkana hitaben yapmalıdır.
• Toplantıların başından sonuna kadar pür-dikkat ve tam bir ciddiyet ile gündem takip edilmeli, başka bir şey ile
ilgilenilmemelidir.
• Toplantılara madden ve manen hazır olarak, vazifeler yerine getirilmiş, yeni vazifeler ve hayırlı- doğru kararlar
almak amacıyla, tam motivasyon ile gelinmelidir.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
23
• Konudan konuya geçilmemelidir.
• Tartışmalara katılmalı, seyirci kalmamalıdır.
• Görüşlerini ve itirazlarını gerekçeleriyle birlikte söylemelidir.
• Nutuk çekmemeli, doğal konuşmalıdır.
• Konuşulanları iyi dinlemeli ve not almalıdır.
• Ses tonuna dikkat etmelidir.
Toplantı Başkanının toplantıdaki görevleri
• Zaman planlaması ve zaman yönetimine dikkat edilmelidir.
• Toplantı gündemi planladığımız amaçlar doğrultusunda oluşturulmalıdır.
• Adil söz hakkı vermelidir.
• Toplantı, gündem dahilinde (gündeme sadık kalarak) icra edilmeli ve gündem dışına çıkmama hususunda başkan, aktif ve etkin olmalıdır.
• Toplantı gündemi en az bir gün önce komisyon üyelerine maille veya telefonla bildirilmelidir. (EK-1: Örnek Gündem)
• Toplantıda alınan kararlar ve yapılacak işlerin sorumluları mutlaka yazılmalı, başkan ve ilgili birimce takip
edilmeli ve iş neticelendirilmelidir.
• Geniş ve teferruatlı konular “komisyon” kurma pratiği işletilerek çözülmelidir.
• Toplantılar, çalışmalar ve sorumluluklarımız yük olarak algılanmamalıdır. Toplantılar pozitif enerji’nin ve sinerji’nin etkin olduğu bir atmosferde icra edilmelidir.
Toplantı Gündemi
• Açılış, Yoklama
• Besmele, Hamdele, Salvele
• Kur’an ı kerim tilaveti
• Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin kısa bir değerlendirme
• Geçen haftanın değerlendirilmesi
• Birim raporların arz edilmesi
• Gündem maddelerinin istişare edilmesi
• Dilek ve Temenniler
• Kur’an ı Kerim Tilaveti (Asr Suresi )
• Kapanış
Toplantı Sonrası Yapılacaklar
• Kararların ilgililere en kısa sürede ulaştırılması.
• Kararların uygulanmasının sağlanması.
• Uygulamanın takip edilmesi.
• Karardan dönülmemesi.
• Karar değişikliği olacaksa, kimlerle alındıysa onlarla değiştirilmesi.
• Hiçbir dış etken, kararı engelleyici olmamalı.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
24
Çalışan Gençlik Komisyonu
Divan Toplantısı Sistematiği
Divan Toplantısı: Ayda bir defa düzenli olarak yapılan, genel değerlendirme toplantısıdır.
Toplantı 3 kısımdan oluşmaktadır.
1. Toplantı öncesi Yapılacaklar
1.1 Katılımcıların görevleri
• Divan tarihini Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonuna ve Bölge Başkanına bildirip, katılımları sağlanmalıdır.
• Divan içeriği hazırlanmalıdır.
• Teşkilat birimi aylık çalışma raporunu hazırlamalıdır.
• Bütün birimler aylık raporlarını hazırlamalıdır.
• Toplantıya zamanında gelinmeli ve başlatılmalıdır.
• Toplantıyla ilgili dokümanlar getirmelidir.
• Katılımın geniş çaplı olması için bütün teşkilat mensupları ve fahri üyeler çağırılmalıdır.
• Toplantı gündemi uygulanmalıdır.
• Toplantı gündemine hazırlıklı gelinmelidir.
• Dosya ve ajandaları ile birlikte hazır bulunmalıdır.
• Divana takım elbiseli ve rozetli gelinmelidir.
• Toplantı başlamadan önce cep telefonu kapatılmalıdır.
2. Toplantıda yapılacaklar
2.1 Katılımcıların toplantı sırasındaki görevleri
• Söz almadan ve söz verilmeden konuşmamalıdır.
• Toplantı sırasında birebir konuşma yapmamalıdır.
• Dilek ve temenniler kısmında, söz alarak konuşmalıdır.
2.2 Toplantı Başkanının toplantıdaki görevleri
• Zaman planlaması ve zaman yönetimine dikkat edilmelidir.
• Toplantı gündemi planladığımız amaçlar doğrultusunda oluşturulmalıdır.
• Toplantı, gündem dahilinde (gündeme sadık kalarak) icra edilmeli ve gündem dışına çıkmama hususunda başkan, aktif ve etkin olmalıdır.
• Toplantıda alınan kararlar ve yapılacak işlerin sorumluları mutlaka yazılmalı, başkan ve ilgili birimce takip
edilmeli ve iş neticelendirilmelidir.
• Toplantılar, çalışmalar ve sorumluluklarımız yük olarak algılanmamalıdır. Toplantılar pozitif enerji’nin ve sinerji’nin etkin olduğu bir atmosferde icra edilmelidir.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
25
2.3 Divan Toplantı Gündemi
• Açılış, Yoklama
• Besmele, Hamdele, Salvele
• Kur’an ı Kerim Tilaveti
• Divan teşekkkülünün oluşturulması (3 veya 5 kişiden oluşturulmalıdır)
• Divan başkanı (Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyon üyesi veya Bölge Başkanı veya Şube Çalışan Gençlik
Başkanı)
• Katip (Yazıcı)
• Divan Üyesi
• Divan Üyesi
• Divan Üyesi
• Açılış konuşması (Şube Çalışan Gençlik Başkanı)
• Selamlama konuşması (Şube Başkanı)
• Selamlama konuşması (Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyon üyesi, veya Bölge Başkanı)
• Birim raporlarının sunumu ve değerlendirmenin yapılması.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyon başkanlarının rapor sunumu ve değerlendirmenin yapılması.
• OSB, KSS, İş Merkezleri, AVM, HEM, MEM temsilci raporlarının sunumu ve değerlendirmenin yapılması.
• Dilek ve Temenniler.
• Kur’an ı Kerim Tilaveti. (Asr Suresi )
• İkram.
• Kapanış.
3. Toplantı sonrası yapılacaklar
3.1 Toplantı Sonrası Yapılacaklar
• Divan katılım raporunun Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderilmesi.
• Kararların uygulanmasının sağlanması.
• Uygulamanın takip edilmesi.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
26
Divan Toplantısı Tutanağı
ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
DİVAN TUTANAĞI
Tarih
Yer
No
Görev
Katılım
1
Şube Başkanı
2
Şube Komisyon Başkanları
3
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Birim Başkanları
4
İlçe Başkanları
5
İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Başkanları
6
İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri
7
Temsilciler
8
Diğer Temsilciler
9
Mahalle Başkanları
10 Mahalle Çalışan Gençlik Başkanları
11 Diğer Teşkilat Mensupları
12 Üyeler
Toplam Katılım
0
Değerlendirmeler
Dilek ve Temenniler
Divan Başkanı (İsim-İmza)
Açıklama
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
27
Rapor Sistematiği
Rapor Sistematiğimiz (Şube Çalışan Gençlik Komisyonu)
Haftalık Raporlar
• Haftalık komisyon toplantısında Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanına; sunulacak birim raporları.
• Haftalık temsilcilik toplantısında Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat Birim Başkanına; sunulacak raporlar.
• Ders sorumluların, Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim Birim Başkanına sunacağı yapılan derslerin sayı ve
katılım raporu.
Aylık Raporlar
• Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanının, Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonuna göndereceği, Aylık
Çalışma Raporu (her ayın 25’inde).
Rapor Sistematiğimiz (İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu)
Haftalık Raporlar
• Haftalık komisyon toplantısında İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Başkanına sunulacak birim raporları.
• Haftalık temsilcilik toplantısında İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat Birim Başkanına sunulacak raporlar.
• Ders sorumluları, İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim Birim Başkanına sunacağı yapılan derslerin sayı ve
katılım raporu.
Aylık Raporlar
• Şube Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderilecek, İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Aylık Çalışma Raporu (her ayın
23’ünde).
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
28
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu
Rapor Açıklaması
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
29
Anadolu Gençlik Derneği
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu
Rapor İçeriği
1. KISIM: GENEL BİLGİLER
• İli bölümüne ilin adı yazılacak.
• Ayı bölümüne çalışmaların yapıldığı ay yazılacak.
• Tarih bölümüne da raporun doldurulduğu günün tarihi yazılacak.
2. KISIM: ÜRETİM RAPORU
• Şube Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki şube çalışan gençlik komisyonu
birim başkanlarının sayısı yazılacak.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Birim Başkanları kısmına içinde bulunduğumuz aydaki ilçe çalışan gençlik komisyon başkanlarının toplam sayısı yazılacak.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki ilçe çalışan gençlik komisyonlarının
toplam birim başkanları sayısı yazılacak.
• Mahalle Çalışan Gençlik Başkanları kısmına içinde bulunduğumuz aydaki mahalle çalışan gençlik başkanlarının
toplam sayısı yazılacak.
• Organize Sanayi Sitesi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki OSB temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Küçük Sanayi Sitesi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki KSS temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• İş Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki İş Merkezleri temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Alış Veriş Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki AVM temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Halk Eğitim Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki HEM temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Mesleki Eğitim Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki MEM temsilcilerinin toplam sayısı
yazılacak.
• Diğer Temsilciler kısmına içinde bulunduğumuz aydaki diğer temsilcilerin toplam sayısı yazılacak.
• Milli Gazete Abone Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam gazete abone sayısı
yazılacak.
• Anadolu Gençlik Dergisi Abone Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam dergi abone
sayısı yazılacak.
• Fahri Üye Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam yapılan üye sayısı yazılacak.
• Aidat Bilgileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam aidat veren kişi sayısı yazılacak.
3. KISIM: Asr-ı Saadet Dersleri
• Haftalık Ders Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda il genelinde yapılan toplam Asr-ı Saadet derslerinin
sayıları haftalık olarak yazılacak. (Örnek. 1.Hafta 3, 2.hafta 4, 3. Hafta 5,. gibi).
• Haftalık Derse Katılım Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda il genelinde yapılan toplam Asr-ı Saadet
derslerine katılan kişi sayıları haftalık olarak yazılacak. (Örnek. 1.Hafta 3, 2.hafta 4, 3. Hafta 5,. gibi).
4. KISIM: Toplantılar
• Bu Ay Yapılan Toplam Toplantı Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda il, ilçe ve temsilik bünyesinde yapılan
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
30
toplam toplantı sayıları haftalık olarak yazılacak.
• Bu Ay Yapılan Toplantıların Tutanak Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda il, ilçe ve temsilik bünyesinde
yapılan toplantılarda tutulan tutanak sayıları haftalık olarak yazılacak.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyon Toplantısına Katılan kısmına içinde bulunduğumuz aydaki haftalık Şube Çalışan
Gençlik Komisyon toplantılarına katılan birim başkanlarının sayıları haftalık olarak yazılacak.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Toplantılarına Toplam Katılan kısmına içinde bulunduğumuz aydaki haftalık İlçe
Çalışan Gençlik Komisyon toplantılarına katılan birim başkanlarının sayıları haftalık olarak yazılacak.
• Toplantısına Gidilen İlçe Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda, her hafta yapılan ilçe komisyon toplantılarında gidilen ilçe sayısı haftalık olarak yazılacak.
• Atanan İlçe Müfettişi Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda, atanan ilçe müfettişi sayısı yazılacak.
5. KISIM: Ev Bilgileri
• Toplam Ev Sayısı kısmına il genelindeki Çalışan Gençlik evlerinin sayısı yazılacak.
• Evde Kalan Kişi Sayısı kısmına il genelindeki Çalışan Gençlik evlerinde kalanların sayısı yazılacak.
6. KISIM: Divan Raporu
• Davet Edilen bölümüne Divana katılması gereken teşkilat mensupları ve fahri üyelerin hedef sayıları yazılacak.
• Katılan bölümüne Divana katılan teşkilat mensupları ve fahri üyelerin sayıları yazılacak.
• Teşkilat Mensubu = ( Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı + Şube Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri + İlçe
Çalışan Gençlik Komisyon Başkanları + İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri + Mahalle Çalışan Gençlik Başkanları
+ Temsilciler ).
7. KISIM: Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler
• İl genelinde yapılan sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yazılacak.
8. KISIM: Genel Merkeze İletilecek Hususlar
• Genel Merkeze iletilmek istenen hususlar yazılacak.
9. KISIM: Genel Notlar
• Hedef kısmına mevcut başlığın hedef sayısı yazılacak.
• Geçen Ay kısmına mevcut başlığın geçen ay yapılan üretim sayısı yazılacak.
• Bu Ay kısmına mevcut başlığın bu ay yapılan üretim sayısı yazılacak.
• Raporlar her ayın 25’ inde Genel Merkeze gönderilecek.
• Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı yazan kısmın altına Şube Çalışan Gençlik Komisyon başkanının adısoyadı yazılacak.
• Boş bırakılan ve ‘0’ yazılan kutucuklar kırmızı renk uyarısı verir dolayısıyla hiçbir kutucuğa ’0’ yazılmaması
gerekir.
• Üye Hedefi toplam çalışan sayısının %1’i kadardır.
• Aidat, Dergi ve Gazete hedefi ( Teşkilat Mensubu + Fahri Üye ) sayısının toplamıdır.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
31
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu
Aylık Çalışma Raporu
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
32
Anadolu Gençlik Derneği
İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu
Rapor Açıklaması
1. KISIM: GENEL BİLGİLER
• İli bölümüne ilin adı yazılacak.
• İlçesi bölümüne ilçe ismi yazılacak.
• Ayı bölümüne çalışmaların yapıldığı ay yazılacak.
• Tarih bölümüne da raporun doldurulduğu günün tarihi yazılacak.
2. KISIM: ÜRETİM RAPORU
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyonu Birim Başkanları kısmına içinde bulunduğumuz aydaki ilçe çalışan gençlik komisyonlarının toplam birim başkanları sayısı yazılacak.
• Mahalle Çalışan Gençlik Başkanları kısmına içinde bulunduğumuz aydaki mahalle çalışan gençlik başkanlarının
toplam sayısı yazılacak.
• Organize Sanayi Sitesi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki OSB temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Küçük Sanayi Sitesi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki KSS temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• İş Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki İş Merkezleri temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Alış Veriş Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki AVM temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Halk Eğitim Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki HEM temsilcilerinin toplam sayısı yazılacak.
• Mesleki Eğitim Merkezi Temsilcileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki MEM temsilcilerinin toplam sayısı
yazılacak.
• Diğer Temsilciler kısmına içinde bulunduğumuz aydaki diğer temsilcilerin toplam sayısı yazılacak.
• Milli Gazete Abone Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam gazete abone sayısı
yazılacak.
• Anadolu Gençlik Dergisi Abone Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam dergi abone
sayısı yazılacak.
• Fahri Üye Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam yapılan üye sayısı yazılacak.
• Aidat Bilgileri kısmına içinde bulunduğumuz aydaki, il ve ilçelerdeki toplam aidat veren kişi sayısı yazılacak.
3. KISIM: Asr-ı Saadet Dersleri
• Haftalık Ders Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda ilçe genelinde yapılan toplam Asr-ı Saadet derslerinin
sayıları haftalık olarak yazılacak. (Örnek. 1.Hafta 3, 2.hafta 4, 3. Hafta 5,. gibi).
• Haftalık Derse Katılım Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda ilçe genelinde yapılan toplam Asr-ı Saadet
derslerine katılan kişi sayıları haftalık olarak yazılacak. (Örnek. 1.Hafta 3, 2.hafta 4, 3. Hafta 5,. gibi).
4. KISIM: Toplantılar
• Bu Ay Yapılan Toplam Toplantı Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda ilçe ve temsilik bünyesinde yapılan
toplam toplantı sayıları haftalık olarak yazılacak.
• Bu Ay Yapılan Toplantıların Tutanak Sayısı kısmına içinde bulunduğumuz ayda ilçe ve temsilik bünyesinde yapılan toplantılarda tutulan tutanak sayıları haftalık olarak yazılacak.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Toplantılarına Toplam Katılan kısmına içinde bulunduğumuz aydaki haftalık İlçe
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
33
Çalışan Gençlik Komisyon toplantılarına katılan birim başkanlarının sayıları haftalık olarak yazılacak.
5. KISIM: Ev Bilgileri
• Toplam Ev Sayısı kısmına ilçe genelindeki Çalışan Gençlik evlerinin sayısı yazılacak.
• Evde Kalan Kişi Sayısı kısmına ilçe genelindeki Çalışan Gençlik evlerinde kalanların sayısı yazılacak.
6. KISIM: Divan Raporu
• Davet Edilen bölümüne Divana katılması gereken teşkilat mensupları ve fahri üyelerin hedef sayıları yazılacak.
• Katılan bölümüne Divana katılan teşkilat mensupları ve fahri üyelerin hedef sayıları yazılacak.
• Teşkilat Mensubu = ( İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı + İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri + Mahalle
Çalışan Gençlik Başkanları + Temsilciler ).
7. KISIM: Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler
• İlçe genelinde yapılan sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yazılacak.
8. KISIM: Genel Merkeze İletilecek Hususlar
• Şube yönetimine iletilmek istenen hususlar yazılacak.
9. KISIM: Genel Notlar
• Hedef kısmına mevcut başlığın hedef sayısı yazılacak.
• Geçen Ay kısmına mevcut başlığın geçen ay yapılan üretim sayısı yazılacak.
• Bu Ay kısmına mevcut başlığın bu ay yapılan üretim sayısı yazılacak.
• Raporlar her ayın 23’ ünde Şubeye gönderilecek.
• İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı yazan kısmın altına İlçe Çalışan Gençlik Komisyon başkanının adı-soyadı
yazılacak.
• Boş bırakılan ve ‘0’ yazılan kutucuklar kırmızı renk uyarısı verir dolayısıyla hiçbir kutucuğa ’0’ yazılmaması
gerekir.
• Üye Hedefi toplam çalışan sayısının %1’i kadardır.
• Aidat, Dergi ve Gazete hedefi ( Teşkilat Mensubu + Fahri Üye ) sayısının toplamıdır.
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
34
İlçe Taramalarında Yapılacaklar
Muhterem Başkanım;
Taramalarda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Bu husulara ve zamanlara riayet edelim.
Tanışma, hasbihal (10 dk)
Biz Kimiz (3 dk)
Niçin Çalışmalıyız (3 dk)
Nasıl Çalışmalıyız (3 dk)
Teşkilat Şeması ve Görev Tanımları (3 dk)
Temel Çalışmalarımız ve kısa açıklamaları (5 dk)
Toplantı nasıl yapılır ve önemi (3 dk)
Divan nasıl yapılır ve önemi (3 dk)
Ziyaretler nasıl yapılır ve önemi (5 dk)
Atamalar nasıl yapılır ve önemi (5 dk)
Asr-ı Saadet dersleri nasıl yapılır ve önemi (10 dk)
Gündemdeki SKSF çalışmalarımız (10 dk)
Mahalle başkanlarının önemi (3 dk)
Gazete, Dergi ve Üye çalışmaları ve önemi (3 dk)
Aylık raporun doldurulması (3 dk)
Rapor müzakeresi (5 dk)
Tarama formlarının doldurulması (5 dk)
Dilek ve Temenniler (5 dk)
Müsafaha (3 dk)
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
35
İlçe Tarama Formu - 1
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU TARAMA FORMU - 1
Tarama
Ekibi
İL:
Tarih:
1.
2.
3.
No
1
Bilgi
İlin Toplam Nüfusu
Hedef
Mevcut
Açıklama
Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler
2 Toplam Çalışan Nüfusu
30
3 Şube Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri
29
4 İlçe Çalışan Gençlik Başkanları
28
5 İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri
27
Divan Katılım
Çalışan Gençlik Başkanları
6 Mahalle
26
Tarihi
Organize
Sanayi Sitesi Temsilcileri
7 Divan
25
Aidat Bilgileri
Sanayi Sitesi Temsilcileri
8 Küçük
24
Fahri
Üye
Temsilcileri
9 İş MerkeziSayısı
23
Dergisi
Abone Sayısı
Alış VerişGençlik
Merkezi
Temsilcileri
10 Anadolu
22
Abone Sayısı
Halk Gazete
Eğitim Merkezi
Temsilcileri
11 Milli
21
Sayısı
- Evde Temsilcileri
Kalan Sayısı
Mesleki Ev
Eğitim
Merkezi
12 Toplam
20
İlçe Müfettişi Sayısı
Diğer Temsilciler
13 Atanan
19
Haftalık DersGidilen
Sayısı İlçe Sayısı
14 Toplantısına
18
Çalışan
Gençlik
Kom.
Top. Toplam Katılan
Haftalık
Derse
Katılım
Sayısı
15 İlçe
17
Şube
AyÇalışan
YapılanGençlik
ToplamKomisyon
Toplantı Top.
SayısıKatılan
16 Bu
16
AyÇalışan
YapılanGençlik
ToplamKomisyon
Toplantı Top.
SayısıKatılan
Şube
17 Bu
15
Haftalık
Derse
Katılım
Sayısı
Çalışan
Gençlik
Kom.
Top. Toplam Katılan
18 İlçe
14
Haftalık
Ders
Sayısı
Toplantısına
Gidilen
İlçe
Sayısı
19
13
Temsilciler
Atanan
İlçe Müfettişi Sayısı
20 Diğer
12
Eğitim
Merkezi
Toplam Ev
Sayısı
- Evde Temsilcileri
Kalan Sayısı
21 Mesleki
11
Eğitim Merkezi
Temsilcileri
Milli Gazete
Abone Sayısı
22 Halk
10
VerişGençlik
Merkezi
Temsilcileri
Anadolu
Dergisi
Abone Sayısı
23 Alış
9 İş
Merkezi
Temsilcileri
Fahri
Üye Sayısı
24
8
Küçük
Sanayi
25 Aidat BilgileriSitesi Temsilcileri
7 Organize
Sanayi Sitesi Temsilcileri
Divan Tarihi
26
6 Mahalle
Çalışan Gençlik Başkanları
Divan Katılım
27
5 İlçe Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri
28
4 İlçe Çalışan Gençlik Başkanları
29
3 Şube Çalışan Gençlik Komisyon Üyeleri
30
2 Toplam Çalışan Nüfusu
1
amaraT
ibikE
No
İL:
Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler
İlin Toplam Nüfusu
Bilgi
Hedef
Mevcut
Açıklama
3.
2.
1.
Tarih:
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU TARAMA FORMU - 1
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
36
İlçe Tarama Formu - 2
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU TARAMA FORMU - 2
TARİH: .../.../.......
İLİ:
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK BAŞKANI:
TARAMAYI YAPANLAR: ADI-SOYADI-GÖREVİ
1.
2.
3.
İLİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK BAŞKANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK BAŞKANININ TALEPLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONUNUN TALEPLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
KAÇ KİŞİYLE, NE GÖRÜŞÜLDÜ ?
AD-SOYAD
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
37
….../….../20…...
Anadolu Gençlik Derneği Başkanlığına;
………………………..
Çalışmalarınıza katılmak ve yardımcı olmak üzere derneğinize
fahri üye olmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
imza
Adı ve Soyadı
:
Baba Adı
:
Üniversite
:
Lise
:
Mesleği
:
İkâmetgâh Adresi :
İş Adresi
:
Telefon
:
E-posta
:
Kan Grubu
:
FAHRİ ÜYE
-------
FAHRİ ÜYE
FORMU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fahri Üye Formu
FAHR
FO
Anadolu Gençlik D
Çalışmalarınıza katılmak ve y
fahri üye olmak istiyo
Adı ve Soyadı
:
Baba Adı
:
Üniversite
:
Lise
:
Mesleği
:
İkâmetgâh Adresi :
İş Adresi
:
Telefon
:
E-posta
:
Kan Grubu
:
FAHR
Çalışan Gençlik Komisyonu
Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı Dosyası
38
Toplantı Tutanağı
ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantı Tutanağı
İLİ
İLÇESİ
İLİ
GÖREVİ
ADI-SOYADI
GÖREVİ
TELEFON
MAİL
TELEFON
YILI
AYI
HAFTASI
TOPLANTI KATILIM RAPORU
TEMSİLCİ
TEMSİLCİ
YARDIMCISI
ÜYE
DİĞER
YILI
ÜRETİM RAPORU
GAZETE
TOPLAM
DERGİ
AİDAT
HEDEF
HEDEF
HEDEF
KATILIM
YAPILAN
KATILIM
* Haftalık yapılan toplantılarda “Haftalık Toplantı Tutanağı” doldurulacaktır.
ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
Çalışan Gençlik Komisyonu Haftalık Toplantı Tutanağı
İLİ
İLÇESİ
İLİ
GÖREVİ
ADI-SOYADI
GÖREVİ
TELEFON
MAİL
TELEFON
YILI
AYI
HAFTASI
TOPLANTI KATILIM RAPORU
TEMSİLCİ
TEMSİLCİ
YARDIMCISI
ÜYE
DİĞER
YILI
ÜRETİM RAPORU
GAZETE
TOPLAM
DERGİ
AİDAT
HEDEF
HEDEF
HEDEF
KATILIM
YAPILAN
KATILIM
Download

Çalışma Dosyası - Anadolu Gençlik Derneği