POWERSTRONG PSX
Tekstürlü Dış Cephe Yalıtım Kaplaması ve Boyası
ÜRÜN TANIMI
yönde etkiliyecektir. İki kademeli uygulamada teknik açıdan iki
Spesifik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip kullanıma hazır,
kişi ile çalışılmalıdır. Birinci kişi ürünü normal dış cephe rulosuyla
olumsuz hava koşullarına UV ışınlarına dayanıklı, elastik, su
uygulamalı ikinci kişi kaplamanın kurumasına müsaade etmeden
geçirmez ve yıkanabilir özel silikon içeren mineral dolgulu
mercan rulo ile yukarıdan aşağıya doğru desen verip uygulamayı
tekstürlü dış cephe kaplaması ve yalıtım boyasıdır.
bitirmelidir. Uygulama esnasında ve uygulama sonrasında yüzey
KULLANIM ALANLARI
en az 48 saat yağmur dolu kar gibi olumsuz hava koşullarından
Binaların dış kısımlarındaki, beton, sıva, blok tuğla, gaz beton,
korunmalıdır. Uygulamanın sağlıklı olabilmesi için Yüzey ve hava
osb, mdf ve her türlü mineral yapı elemanlarının üzerinde
sıcaklığının 5°C ile 30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
dekoratif görünümlü su geçirmez dış cephe kaplaması ve boyası
Ürünün uygulandıktan sonra tam kuruma süresi 24 saattir. Tam
olarak kullanılır.
su geçirmezlik 7 gün sonra oluşmaktadır. Ürünün spesifik yapısı
ÜRÜN ÖZELLİKLER
nedenyle uygulama yapılmış yüzeyin koruyucu olarak tekrar
Renk
Beyaz (RAL)
boyanmasına gerek yoktur.
Görünüm
Mat
GÜVENLİK
İnceltici
Su ile inceltilebilir
Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına
Yoğunluk
1,57 g/cm³
dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi
Sarfiyat
0,600-1,000 kg / m2
Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız,
Ambalajı
5 kg - 10 kg - 20 kg
yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve
Uygulama Yöntemleri
Fırça, Rulo, Havasız tabanca
patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli
Raf Ömrü
1 yıl
tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.
Kuruma Süresi
12 saat /25°C
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Ekipman Temizliği
Su ile
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
YÜZEY HAZIRLIĞI
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, pas, toz ve her türlü kalıntılardan
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza
temizlenmesi gerekmektedir. Zeminin sağlam ve dayanıklı olması,
edilmelidir.
yeni sıva yapılmış yüzeylerin pirizlenme süresini tamamlamış
SORUMLULUK
olmasına dikkat edilmesi, emiş gücü yüksek yüzeylerde ve sıcak
BRVGRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman
havalarda yapılacak uygulamalarda POLİMERO PRİMER su bazlı
içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu
zemin ve duvar astarı uygulanması ürünün performansını olumlu
Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik
yönde etkileyecektir
Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı,
UYGULAMA ŞARTLARI
elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin
Uygulama ilk önce standart uzun tüylü dış cephe rulosuyla
olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği
bir yada iki kat olacak şekilde tatbik edilmelidir. Son kat
sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,
uygulaması kurutulmadan mercan rulo ile yukarıdan aşağıya
uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının
olmak üzere desen verilmelidir. Mercan rulo ürüne daldırılıp
sorumluluğundadır. BRVGRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği
uygulanmamalıdır. Direkt mercan rulo ile uygulama yapılması
şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından,
sonucunda mercan rulonun vakum etkisi nedeniyle kaplamanın
doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat
duvara yapışması zorlaşacağından m2 ye uygulanacak malzeme
talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri
sarfiyatı artacaktır. Bu yüzden tekstüre uygulamalarında iki
BRVGRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki
kademeli olarak uygulama yapmak işin hızı ve kalitesini olumlu
nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası
standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.
165
Download

POWERSTRONG PSX