PRIMER AC 2480
Epoksi Esaslı Ara Kat Astar
ÜRÜN TANIMI
18-20 sn /DIN CUP4/ 20°C’de viskoziteye inceltilen boya metal
İki bileşenli, solventli epoksi reçine esaslı ara kat astar.
üzerinde 35-40 mikron kuru film verecek şekilde tabanca ile
KULLANIM ALANLARI
uygulanabilir. Fırça veya rulo ile uygulamada hazırlanan karışım
Antikorozif epoksi sistemlerde, antikorozif astar ile son kat boya
inceltilmeden uygulamaya geçilir.
arasında ara kat olarak kullanılır. Sisteme uzun süreli direnç
UYGULAMA ŞARTLARI
kazandırır.
10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Bu ürünün altında kullanılması önerilen ürünler :
Renk
Gri - Oksit Kırmızı - Bej
- AC 070 Epoksi Zinc Rich Astar
Görünüm
Mat
- AC 080 Yüzey Toleranslı Epoksi Astar
İnceltici
Epoksi Tiner
Bu ürünün üzerinde kullanılması önerilen ürünler :
Ağırlıkça Katı Madde, %
75
- AC 6380 Epoksi Son Kat Boya
Yoğunluk
1,55 g/cm³
- AC 6490 Epoksi Son Kat Boya
Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakınız.
GÜVENLİK
Ambalajı
21 kg A Bileşeni
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj
3 kg B Bileşeni
üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda
Toplam Set: 24 kg
ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri
Alevlenme Noktası
>25°C
ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği
Karışım Oranı (A / B)
7/1
malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin
Uygulama Yöntemleri
Fırça, Rulo, Havalı Tabanca,
kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış
Havasız Tabanca
ortamlarda uygulayınız.
Karışım Ömrü
1 saat / 25°C
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Raf Ömrü
1 yıl
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Katlar Arası Bekleme Süresi
6 saat / 25°C
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Kuruma Süresi
12 saat/25°C
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza
Mekanik Mukavemet Zamanı
7 günden itibaren
edilmelidir.
Ekipman Temizliği
Epoksi Tiner
SORUMLULUK
YÜZEY HAZIRLIĞI
BRVGRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman
Epoksi boyanın beklenen performansı gösterebilmesi için yüzey
içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu
hazırlama çok önemlidir. Astarlanacak yüzeyler her türlü pas,
Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik
hadde kabuğu, kir, toz, yağ ve gresten temizlenmelidir.
Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı,
Yüzey temizleme için İsveç standardı SIS 05 59 00 e göre en
elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin
az SA 2½ derecesinde kum püskürtme yapılması özellikle önerilir.
olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği
Yüzey pürüzlüğü Medium G 30-85 mikron derecesini ıso 8503-2
sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,
sağlayacak aşındırıcılar kullanılmalıdır.
uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının
KARIŞIM HAZIRLAMA
sorumluluğundadır. BRVGRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir
şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından,
karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile
doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat
en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya
talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri
hazırdır.
BRVGRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki
KAPLAMA SİSTEMİ
nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası
Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Metal yüzeylere
püskürtme
ile
uygulamada
inceltme
için
tiner
standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.
kullanılır.
47
Download

PRIMER AC 2480