COAL TAR AC 976
Solventli Epoksi Coal Tar Son Kat Boya
ÜRÜN TANIMI
kenarlara 2 kat uygulanmalıdır, daha sonra yüzeyin tamamına 2
İki bileşenli, solventli epoksi reçine esaslı, coal tar modifiyeli son
çapraz, kat halinde 250 mikron kuru film verecek şekilde coal tar
kat boya
uygulanarak işlem tamamlanır. Uygulamadan sonra gözle kontrol
KULLANIM ALANLARI
yapılarak boyanmamış noktalar delikler tamir edilmelidir.
Suya ve toprağa gömülü çelik ve beton yapıların korunmasında
UYGULAMA ŞARTLARI
kullanılır. Tek başına uygulanacağı gibi, epoxy astar ve ara katların
10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
üzerine uygulanabilir. Aşınma, pas, tuzlu su ve kimyasallara karşı
Bu ürünün altında kullanılması önerilen ürünler :
direnci yüksektir.
- AC 070
Epoksi Zinc Rich Astar
- AC 080
Yüzey Toleranslı Epoksi Astar
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Renk
Siyah-Kahve
- AC 2480 Epoksi Ara Kat Astar
Görünüm
Yarı Mat
GÜVENLİK
İnceltici
Epoksi Tiner
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj
Ağırlıkça Katı Madde, % 78
üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda
Yoğunluk
1,50 g/cm³
ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri
Sarfiyat
Sarfiyat tablosuna bakınız.
ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği
Ambalajı
14 kg A Bileşeni
malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin
7 kg B Bileşeni
kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış
Toplam Set: 21 kg
ortamlarda uygulayınız.
Alevlenme Noktası
>25°C
TAŞIMA ve DEPOLAMA
Karışım Oranı (A / B)
2/1
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Uygulama Yöntemleri
Fırça Rulo Havalı Havasız Tabanca
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Karışım Ömrü
1 saat / 25°C
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza
Raf Ömrü
1 yıl
edilmelidir.
Katlar Arası Bekleme Süresi 6 saat / 25°C
SORUMLULUK
Kuruma Süresi
BRVGRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman
12 saat/ 25°C
Mekanik Mukavemet Zamanı7 günden itibaren
içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu
Ekipman Temizliği
Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik
Epoksi Tiner
YÜZEY HAZIRLIĞI
Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı,
Epoksi boyanın beklenen performansı gösterebilmesi için yüzey
elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin
hazırlama çok önemlidir. Astarlanacak yüzeyler her türlü pas, hadde
olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği
kabuğu, kir, toz, yağ ve gresten temizlenmelidir. Yüzey temizleme
sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,
için İsveç standardı SIS 05 59 00’e göre en az Sa 2 ½ derecesinde
uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının
kum püskürtme yapılması özellikle önerilir. Yüzey pürüzlülüğü
sorumluluğundadır. BRVGRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği
Medium G 30-85 micron derecesini iso 8503-2 sağlayacak
şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından,
aşındırıcılar kullanılmaldır
doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat
KARIŞIM HAZIRLAMA
talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir
BRVGRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki
karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile
nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası
en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya
standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.
hazırdır.
KAPLAMA SİSTEMİ
Hazırlanan karışım önce cıvata başları, kaynak dikişleri ve keskin
54
Download

COAL TAR AC 976