REPUR 015
Poliüretan Esaslı Çatlak ve Deformasyon Macunu
ÜRÜN TANIMI
UYGULAMA ŞARTLARI
İki bileşenli, poliüretan esaslı çatlak ve deformasyon macunu.
10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
KULLANIM ALANLARI
Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
Çatı, teras ve duvarlarda oluşan çatlaklarda, alçı ve beton
Gövdede form oluşturmak için çapraz katlar halinde uygulanabilir.
panellerde, deformasyon macunu olarak kullanılır. Solvent
Uygulama yapılırken bağıl nem % 70’i geçmemelidir.
içermez, doldurma gücü yüksek, hacimsel daralma yapmaz.
GÜVENLİK
Betona ve ahşaba uygulanır.
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda
Renk
Beyaz, bej
ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri
Görünüm
Yarı Mat
ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği
İnceltici
-
malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin
Ağırlıkça Katı Madde, %
100
kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış
Yoğunluk
1,50 g/cm³
ortamlarda uygulayınız.
Sarfiyat
Yüzeyin durumuna göre TAŞIMA ve DEPOLAMA
değişkendir.
Ürün 5°C / 35°C arasında muhafaza edilmelidir.
Ambalajı
7 kg A Bileşeni
Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
1 kg B Bileşeni
Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza
Toplam Set: 8 kg
edilmelidir, ambalajı açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde
Alevlenme Noktası
>25°C
tüketilmelidir.
Karışım Oranı (A / B)
7/1
SORUMLULUK
Uygulama Yöntemleri
Mala, mastar
BRVGRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dökümanda zaman
Karışım Ömrü
30 dakika / 25°C
içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu
Raf Ömrü
1 yıl
Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik
Katlar Arası Bekleme Süresi
12 saat/ 25°C
Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı,
Kuruma Süresi
24 saat/ 25°C
elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin
Mekanik Mukavemet Zamanı
7 günden itibaren
olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği
Shore D Sertliği
60 (7 gün/25°C)
sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,
Ekipman Temizliği
PoliüretanTiner
uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının
YÜZEY HAZIRLIĞI
sorumluluğundadır. BRVGRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği
Uygulama yapılacak yüzeyler yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır.
şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından,
Yüzeylerde macunun yapışmasını zayıflatacak gevşek bölgeler
doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat
varsa kazınmalıdır.
talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri
KARIŞIM HAZIRLAMA
BRVGRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki
B komponentini karışım oranlarına dikkat edilerek A komponentinin
nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası
içine ilave ediniz, homojen bir renk elde edinceye kadar spatula ve
standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.
mala yardımı ile karıştırılır, kullanıma hazır hale getirilir.
80
Download

REPUR 015 - Brvgrada