Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim
Bismillahirr-rahmanirrahim
Havva annemizin Takısı
Şeyh Eşref Efendi | Berlin 2014
Meded ya Sultan ul Evliya Meded ya Ricalallah.
Esselamualeykum
Her güzellik selam ile başlar. Selam verene ruhani güzellik giydirilir...
Nereden biliyorsun?
Allah bildiriyor:
»Selam ver Selam al«deyor.
Allah ve Peygamberleri Evliyaları bildirmezse nereden bileceğim?
Lakin bilmeyi istemeliyiz vazifemiz bu...
Neyi bilmeliyiz..?
Nasıl güzel görünürüz bunu...
Güzeli nasıl bulacagiz nerde bulacağız kime güzel görüneceğiz kime kendimizi
beğendireceğiz mühim sual bu.
Insan bu dunyaya geldi, gelir gelmez ilk işi bulduğunu takıp takıştırmak oldu.
Dört kitapta bildirilen o ki... Havva annemiz bu dunyaya Adem babamızdan ayrı olarak ayrı
bir mekana indirildi.
Adem atamız Serendip Seylan adasına Havva annemiz Ciddeye indirildi.
Bir muddet birbirinden ayırıp onları halvete soktu Cenabı Hak.
1
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Sonra Adem Aleyhisselama izin çıktı ki halvetiniz tamamdır hanımına yaklaş dedi Allah Zul Celali Vel Ikram Hazretleri ve Havva annemizin bulunduğu yeri Adem atamıza
bildirdi.
Adem as Rahmet dağı denilen Arafatta Havva annemizle buluşup geldiği yere Serendipe
döndüler.
Havva annemiz o yeşil adada kendisine geldiği yeri cenneti hatırlatan rengarenk çiçeklerin
güzelliğini görünce dayanamadı »ne hoş bir yer ne güzel çiçekler bunlar« deyip saçlarına
çiçeklerden birini koparıp takıverdi.
Bu dunyada Havva annemizin yani ilk kadının saçına taktığı ilk süs ilk takı bir çicek oldu.
Allahu alem doğrusunu Allah ve Resulleri bilir biz deyelim bu bir Yasemindi.
Güzeli sevmek güzel görünmek İlahi bir Fıtrattır, Allah Zul Celali Vel İkram Hazretleri
güzeldir güzeli sever.
Adem atamız olan ilk erkek bu ilk kadını böyle saçına başına çiçekler takmış süslerle
görünce pek beğendi.
Sanki karşısında Cennetlerden bir Huri durmaktaydı.
» Tak takıştır kadına süs yakışır« dedi.
Ey insanlar!
Süslenmek güzel görünmek güzeldir ve insana yakışır.
Hanımların süsü altındır gümüştür temiz ve helal olduktan sonra istediğini takıp
takıştırabilir..sadece dikkat: etrafta başka erkek olmayacak!«
Hanımlara süs olacak da erkeğe yokmu?
Olmaz olurmu?
Erkeğin süsü bıyığıdır.
Allah erkeği kadına nazaran elbette üstün kılmıştır ki, Hanımlar gece yatarken süslerini
makyajlarını çıkarmak zorundadırlar lakin erkek süsüyle yani bıyığıyla yatağa girebilir. Bu
bir üstünlüktür üstünlük ararsan. ..
Hasılı kelam...Güzel olmak güzel görünmek insanın kadın erkek fitratında var, lakin bizim
aradığımız salt dış güzellik değildir.
Dıs güzellik ararsan hayvanda da var o...Eşeği süsleyip püsleyip at diye satarsın...
Bavyerada alp dağlarında senede bir günleri vardır köylüler Öküzlerini boncuk moncuk
süsler panayırlara sürerler...O süslü öküzü gören gelinlik kız zannedip talip olur öyle acaip...
Hasılı kelam salt dış güzellikle insan eksiktir. Sen, defolu güzellik sivilceli suratı lekeli
Güzel, de. Ben diyeyim eksik güzellik.
2
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Dunya bugün dış güzellik bunalımına girdi. Neredeyse sokakta manken olmayan ne erkek
ne kadın kaldı erkeği dişisi hepsi manken.
Erkeği dişisi süslü boyalı...
Bazen görünce soruyorum: »Yahu merak ediyorum bu işi nasıl beceriyorsunuz?
Hiç üşenmiyormusunuz? Takması çıkarması kesin yarım gün tutar.«
»Şeyh efendi«diyorlar.
»Söz konusu güzellik olunca saate zahmete bakmıyoruz.«
Evet öyle takıp takıştırıyorlar ki acaba diyorum takıp takıştırmadıkları boş bir yerleri
kaldımı?
Ey insan!
Güzeli ara Güzeli bul.
Lakin aradığın güzellik kalıcı olsun gidici değil.
Sen kalıcı güzelliği kendi başına ve bu dunyada bulamazsın.
Yok. Onun için ellerini aç ve söyle:« Ya Rabbi bana Senin katından göklerin güzelliğinden
ver Şüphesiz Sen verdiğin güzelliği bir daha geri de almazsın« de!
Hayır!
Bizim aradığımız ruhani güzelliktir. Dünyanın güzelliğinde bir şey yok. Dünya hayvan,
haşeratın da koşturup durdukları meydandır. Lakin onların iddiaları yok, ben şuyum ben
buyum diyerekten. Lakin insanın vardır.
Iddiasi nereden gelir?
Allahın Sırrı insanda gizlidir ondan gelir.
O emanet Sırrı insan kendinden bilir ve iddia eder ben en üstünüm en güzelim. ..
Allahın kutsal Emaneti insanda gizlidir...insanın vazifesi ona sahip çıkmak değil onu en güzel sekilde gözetmektir ki çalınmasın. Çünkü bu dunyada ayakli ayaksız görünür görünmez
haydut çok.
Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yolumuz sohbet yoludur derler Evliyalar. Evet
Dünya›ya gönderildik, indirildik, güzeli arayalim bulalım. Güzel olalim.
Insan aynaya bakmadan bilebilirmi güzelmi cirkinmi?
Aynaya bakmadan insan kendisine çeki düzen veremez.
Nitekim dünyayı insana bir ayna yapmış. Ayna yapmış. Aynada kendisini görsün diye. Ne
olmuş dünya? He dünya ayna olmuş bize. Allah Dünyayı insana ayna kıldık diyor .
Nasil bir ayna?
3
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Gökyüzüne fiillerinle yansıdığın bir ayna.
Temiz güzel yaşarsan güzel yansıtır seni bu dunya gök ehline...Pis hayat sürersen çirkin.
Insan neyi aramalı?
Güzeli aramalı.
Kalıcı güzellik.
Nasıl bulacak?
İnsanlıkta.
Kalıcı güzellik İnsanlıkta gizli.
Çünkü aradığı kalıcı güzellik insanlıkla var.
İnsanlığını bulan kimse gizli güzelliğide bulur ve ebedi mutlu olur.
İnsan ol, güzellik bul!
4
Download

download - Sufi Zentrum Rabbaniyya