Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim
Bismillahirr-rahmanirrahim
Ya hayır konuş ya sus
Şeyh Eşref Efendi | Berlin 2014
Destur ya Mevlana Sultan ul Evliya, meded ya Ricalallah.
»Allah Adın söyle
evvela
vacip oldu cümle işte
her kula« demişler büyükler,
biz de deyelim Bismillahirrahmanirrahim
Allah bize hayr söyletsin, hayrlardan söyletsin. Söylediğimiz zehir olmasın ilaç olsun fayda
versin.
Zehirli söz söyletmesin. Şimdi zehirli söz dediğinde yalandır, İftiradır, giybettir.
“Gıybet edene sus diyene yüz şehid sevabı verilir.” buyuruldu Kelamı Nebi de.
Onun için Gıybetden uzak olunuz, çünkü gıybet zinadan fenadır. Zinanın tevbesi kabul
edilir ama, gıybet edilen helal etmeyince tevbesi kabul edilmez.
Çünkü bir adam zina eder, Allah’a (CC) tövbe eder ve Allah (CC) onun tevbesini kabul
eder. Ama dedikodu eden kimse, ancak gıybetini yaptığı kimsenin affıyla mağfirete uğrar.
Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz bir gün: “Gıybet arkadan konuşma, zinadan daha beter
bir suçtur.” dediğinde Sahabiler (RA):
“Nasıl olur, ey Allah’ın (CC) elçisi?” diye sorarlar.
1
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Efendimiz “Kişi zina ettikten sonra günahından tövbe edip de Allah’a (CC) yönelirse,
Allah (CC) onun bu tövbesini kabul eder.
Fakat Allah gıybet eden kimsenin tövbesini kabul edip günahını asla bağışlamaz. Ta ki
gıybetini ettiği kimse kendisini affedene kadar” buyurdu.
Ey insanlar, o anda yanınızda olmayan bir insanın hoşuna gitmiyeceği şeyleri söylemek,
bilin ki büyük günahlardan biridir. Hatta zinadan da büyük bir günahtır.
Giybeti edilen bağışlamadan o giybetciyi Allah asla
bağışlamaz. Dikkat et.
Sonu senin için iyi olmayacak bir şeye tevessül etme.
Bil ki yapacağın her gıybet o kimseye iyilik kendine kötülüktür.
Nitekim Kıyamet günü giybeti edilen kişiye amel defteri verilip okuduğunda bakacak ki
orada dünyada iken işlemediği bir takım iyilikler yer alıyor.
Hayret içinde, ‘Ey Rabbim (CC)! Burada bir takım iyilikler yazılı ki, ben onları
işlememiştim’ diye soracaktır.
‘Ey kulum! Sen bilmiyorsun. Onlar senin gıybetini yapan kimselerin iyilikleridir. Onlardan aldım sana yazdım” buyuracak Allah ona.
El Hak! Giybet edecek kişiyi susturunuz konuşturmayınız ki 100 şehid sevabı alasınız.
Hem de o kimseye iyilik yapasınız susturup.
“Her kim gıyabında kardeşinin kusurlarını söyletmezse, kıyamet gününde Allah da onun
kusurlarını örtmeyi tekeffül eder”buyuruyor Allah Celle ve Ala.
Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah da (CC) onun kusurlarını araştırır
rezil ve rüsva eder.
Ara bozmak için ona buna söz taşıyan, ötekini berikini çekiştirmekten zevk duyan kimselerin de ulu Allah (CC) Kıyamet günü mahşer toplantısında, bütün yaratıkların huzurunda
tüm kusur ve günahlarını bir bir ortaya dökecektir.
Ve onu maymun suretinde haşredecektir. Çünkü mahşer meydanına her insan hangi kusuru
işlemişse o kusura uygun hayvan suretinde getirilecektir mahşere.
Ey inananlar, hanımlar beyler!
Giybetini ettiğiniz insanlardan helallik isteyin, mahcup olsanız size zor da gelse isteyin.
Yok, bu çok zor mahcubiyetimden o kimsenin karşısına çıkamam deyorsanız başka bir yol
daha var Allahu alem.
2
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Kime gidipte o kimsenin giybetini ettiyseniz o kişilere gidin ve söylediklerinizin doğru
olmadığını yanlış duygularlan yanlış yaptığınızı söyleyin.
Böylece hem kendinize hem yaptığınız giybete kulak veren kimselere tevbe etme şansı verin.
Mahşer meydanında insan suretinde hazır olun maymun suretinde değil. Yoksa hiç şansınız
yok.
Evet ya hayır söyle ya da sus. Evliyalardan ikazdır bu.
Onun için Allah hepimizi doğrulardan söyletsin yalan söyletmesin. Yalan çok kötü bir
şeydir. Allah muhafaza.
Yalan yılan gibi sokar, soktuğunu zehirler. Ev yıkar yuva yıkar, dostluklar, cemiyetler, milletler yalandan batar.
Yalan nedir?
Olmayan bir şeyi olmuş gibi varmış gibi göstermektir. İftiradır. Hakikatı değiştirmektir.
Onun için yalan söyleyen yılana benzer.
Yalan yılan gibi sinsice kurbanına yaklaşır ve birden sokar soktuuğunu zehirler.
İlacı bulunmazsa acilden,
o yalanı yutan ölür. Dikkat et!
Ey inananlar!
Ya hayr söyleyin ya susun!
Söyleyeceğiniz şer ise hayr değilse görsende söyleme duysanda söyleme. Yasak!
“Ama Şeyh effendi gözlerimle gördüm!”
“Olsun, söyleme!”
“Kendi kulaklarımla duydum!”
“Söyleme!”
Söyleme!
Gözlerinle de görsen kulaklarınla da duysan söyleyeceğin hayr değilse sus!
Niye?
Yasak!
“Şeyh effendi, madem doğru gördüm doğru işittim, niye söylemeyelim yasak olsun?”
Doğruda olsa söyleyeceğin şey şerdense, yuva yıkacak, dostluklar bozacak, evsiz barksız işsiz
bırakacaksa sus. Yasak!
3
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
“Eğer ki inananlardansan Allaha ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır söyle ya sus”
buyurdu Cenabı Peygamber ASV Efendimiz..
Bu Kelamı Nebi bir okyanustur anlarsan çok inci çıkar bu denizden.
Bil ki yalan ilen giybet ikiz kardeştir ayrılmazlar birbirinden.
Varlıkta ilk yalanı kim söyledi, ilk giybeti kim yaptı ilk iftirayı kim attı, nerede söyledi,
hangi kalıpta söyledi?
Sor!
Kim yaptı bu çirkin şeyi sor ve öğren. Bileceksin ve o kötü kula benzemeyeceksin.
İblis denilen kalbi Ademe karşı kin hased ve intikamla dolu bir kul, Adem babamız ve
Havva annemize o vakitde cennet bekçilerinden olan yılanın içine girerek sinsice yaklaştı
ve yalan zehirini Havva annemizin kalbine akıttı.
Ona dedi ki “Ey Havva sen biliyormusun Rabbin niye size bu ağaçtan yemeyi men etti?
Çünkü Rabbiniz size bu cennetlerde sadece kısa bir ömür verdi. Sizi aldattı.
Lakin bu ağaçtan yerseniz bunun meyvesinde insanı ölümsüz yapan iksir vardır onun için
bu ağaçtan yerseniz size ölüm asla erişemez.
Siz bu cennetlerde ebedi kalırsınız asla ölmezsiniz” dedi o İblis ve varlıkta atılmış olan ilk
iftirayı ilk giybeti ilk yalanı bizzat onu yoktan var eden Allahın üzerine yaptı.
Şeytan Yılan gibi sinsice yaklaştı ve dost gibi görünüp ilk yalanla bir kadını yani Havva
annemizi kolayca aldattı.
Yılan gibi sinsice yaklaştı söylediği yalanın zehirini Havva annemizin kalbine akıttı.
Yılanın değildir şeytan yalanının zehridir o yılanın zehiri..
Yılan evvel de Zehirsiz hayvandı. Ne vakit şeytana uydu içine yalancıyı soktu o en büyük
yalancının zehri kaldı Yadigar.
Evine yalancıyı sokana o yalancı yılan olur onu sokar. Yalanıylan zehirler manasına.
Ilk de kadını zehirledi yalanıylan şeytan.
Bu sebebten hanımlar bilhassa yalana iftiraya erkeklerden ziyade eğilimlidirler çabuk rağbet
ederler aldanırlar.
Dikkat edecekler. Kulak vermicekler.
Bu kadar yetişir anlayana!
Fatiha!
4
Download

download - Sufi Zentrum Rabbaniyya