Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim
Bismillahirr-rahmanirrahim
Her Ruh Nakşibendidir
Şeyh Eşref Efendi | Berlin 2014
Esselamualeykum ya eyyuhel hazirun.
Allah için uzaktan yakından koşturupta burada hazır olanlar merhaba.
Bu dunyaya gelen herkese merhaba.
Gelene Merhaba gidene elveda.
Elveda çünkü gidenin bir daha bu dünyaya gelişi yok elhamdulillah.
Bu dunya han gibidir, motel. Devamlı ikamet etmesi yoktur Bu dunya ebediyet yolcuları için bir
müddet konaklamak yeridir.
Sonra durmak yok, yola devam.
Madem yolcusun yolcu yolunda gerek.
El Hak! insan yaratıldığı andan itibaren seyri suluktadır. Yani bir acaip sır ve hikmetlerlen dolu
yolculuktadır...
Manevi yolculuk...
Maneviyat lisanında Seyri Suluk diye tabir edilir bu yolculuk...
Ruh yaratıldığı andan itibaren yolcudur ve bir garip yoldadır.
Sen baktığın vakitda ruhun sadece fiziki varlığını görür onu orda burda şurda zannedersin. Yok!
Ruh her an başka bir yoldadır. İnsanın her an başka bir halde olması gibi.
1
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Nasıl yol?
Terbiye yolu.
Çünkü ruh hakikatta yaratıldığı andan itibaren İlahi terbiye altındadır. Tıpkı bebeğin doğduğu
andan itibaren annesinin terbiyesi altına girmesi gibi.
Bir Annenin yavrusuna
»seni terbiye ediyorum« demesi »sana doğruyu öğretiyorum« manasınadır.
Hakikatta Terbiye demek öğrenmek demektir doğruyu öğrenmek. Nasıl doğru olunur, nasıl doğru
bulunur.
Var olduğu sürece terbiyesi bitmez ruhun.
İlk terbiyesi ne zaman başlamıştır?
Allahu alem...
Lakin bizim ilmimizin yetiştiği noktada ruhun ilk terbiyesi yani öğrenmesi ezelde cereyan eden
Söz gününde vaki oldu. Evvelide vardır lakin bize henüz kapalıdır, bizde oradan itibaren söyleyelim.
»Elestu bi Rabbikum?
Ben Rabbiniz değilmiyim?«
Hitabı Rabbanisiylen başladı ruhun bu terbiyesi, ezelden ebediyete doğru olan bu terbiye, ögrenme, tanıma yolculuğu. Rabbisinin kuluna ilk talimi terbiyesi
»Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? »
Kuluna ilk öğrettiği bu oldu Allahın, kuluna bir Rabbisinin olduğunu öğretti.
Onun icin eskiden mekteblerde ilk mektebe giden çocuğa muallimlerin öğrettiği ilk Besmele i
Şerife’dir.
Allahın varlığıdır bir Yaratıcının varlığıdır.
Bu sebebten eskiden mekteblerde muallimlerde talebelerde himmetliydi ve şimdikilerden daha
terbiyeliydi.
Hasılı kelam bize terbiye ve yolculuk üzerine şimdi açılan yeni anlayış o ki, ruhun yaptığı her
yolculuk bir mekteb, Terbiye ise bilmediğini öğrenmektir.
Yol, mektep demektir
Salik yani yolcu, murid, talip için.
Ruh icin yolun yolculugunun maksadı nedir?
Maksad ruhaniyetin bir alemden bir aleme geçişlerinde yaptığı yolculukta çeşitli tecrübeler
kazanıp yetişmesi gelişmesi ve ilim ve anlayış ta ila nihaye olgunlaşmasıdır.
Bu hikmetten, yaratıldığı andan itibaren seyri suluk başlamıştır her insan ruhu için.
Peki bu yolculukta Ruh nereden nereye gidiyor?
Allah cevap veriyor:
2
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
»Inna lillahi ve inna ileyhi raciun«
Allahtan geldiniz Allaha gidiyorsunuz.«
Allahu Ekber ve lillahil hamd ...
Demek bu Yolculuk Allahtan başlıyor Allaha gidiyor...
Allahtan yine Allaha doğru seyredip giden bir yolculuk bu insan hayatı. ..
Onun için Seyri süluk, tasavvufta manevi yolculuk demektir. Yolculuğu tamamlayana Salik denir.
Salik, seyri sülukta 4 aşamadan geçer:
1- Allah’dan yolculuktur.
2- Allah’a yolculuk,
3- Allah’la yolculuk,
4- Allah’da yolculuk,
Allahda yolculuğun sırrına makamına yetişen kimse icin
yolda yolculukta ila nihaye devam eder bitmez, biterse sende bitersin...
Allah bitermi?
Bitmez!
Allahla olanda asla bitmez.
Ey insanlar! Bilin ki, hakikatta bu dunya hayati insanin gercek halvethanesidir. Halvet icinde halveti vardir insanin.
Halvethane ne demektir?
Ruhlar ve Nefisler icin Çilehane demektir. Yani bir müddet icin nefsi terbiye icin çile çekmeye sabrı
ve şükrü öğrenmeye gelir insan bu dunyaya.
Onun icin ağlayanı sızlayanı çoktur bu dunyaya gelen insanların. Nefislere pek ağır gelir bu dunya
hayatı.
Onun için bu dunyaya nereden geldiğini yani cennetten geldiğini bilmeyen bu dünyayı çilehaneyi
cennet gören aldanır ve daha fazla zorlanır.
Nitekim ilk insan olan Adem atamız ve Havva anamız bu dunyaya indikleri vakit ilk olarak
başlarına gelen ne idi?
Birbirlerinden ayrı mekanlarda tevbe ve zikir ilen belli bir muddet yalniz bir hayat sürmek. İlk işleri
bu oldu onların..Halvete girmek.
Halvete soktu Cenabı Hak bu dünyaya inen ilk insanları. Birbirinden ayırdı ve kendileriylen
başbaşa bıraktı. Sır var açılan...
Onun için Halvet yeridir bu dunya ve bu dunyaya gelen her insan da Nakşibendidir. Bilsin bilmesin.
3
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Nitekim bu dunyada insan olduğunu bilende var kendini maymun zannedende bu dünyada çok. Zan
etmek başka şey olmak başka şey.
Bize açılan haberde şimdi Nakşibendi olmayanı bu dunyaya göndermezler diyor.
Niye?
Çünkü Nakşide asıl halvet halk içinde olur mağarada tenhada olmaz..
Pazar yerinde olur çölde olmaz.
Niye?
Çünkü zor olan
kesretin içinde Tek’i,
Tek’ in içinde kesreti görebilmektir. Nakşibendi olmayana bu pencere kapalıdır, haramdır.
Ve....İnsan hayatının başı halvet ortası halvet sonu halvettir...
Yoksa Kulun işi ne olacak?
Rabbisiyle ebedi halvet. ...Bu!
4
Download

Her Ruh Nakşibendidir - Sufi Zentrum Rabbaniyya