Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim
Bismillahirr-rahmanirrahim
Hayat fırsatlardan vucud bulur
Şeyh Esref Efendi | Berlin 2012
Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim
Destur ya Seyyidi meded!
Esselamun Aleyküm, ey ebedi bir hayat için kısa bir zamandan fedakarlık yapan hayatlarından
kısa bir zamanı sonsuzluk için kurban eden şerefli ve akıllı dinleyicilerimiz. Bu sizin Allah için
ayırdığınız çok kısa bir zamandır.
Evet, belki yirmi dört saatiniz içinde çok kısa bir zamandır bu. Lakin ebedi hayatınız için çok
önemli bir kurbanlıktır. ayırıyorsunuz. Allah razı olsun ve sizi dunya ve ahirette aziz ve selamet
eylesin.
Evet ölümlü bir dunyadayız. Ölümlü dediğimizde bu dunya hayatı kurbanlık bir hayttır ve hayat
kurbanlıklarla gıdalanır. Bu alemde her vakit küçük büyüğe kurban edilir.
Küçük arzular büyük arzulara, yanlış beklentiler büyük beklentilere kurban edilir.
Çirkin güzele, kötü iyiye kurban edilir edilmelidir. Kısa uzun olana, fani olan ebedi olana kurban
edilecek.
1
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Kul kurbanlık vermeden kendi gölge varlığını hakiki ve daimi olan Varlığa kurban etmeden teslim
etmeden kücük mutlulukları ebedi mutluluklara feda etmeden hakiki saadet yolunu asla bulamaz.
Ben kurban vermem dedinmi bu akıl değil akılsızlık işaretidir ve seni bu sözünle mahkum eder
Allah.
Ben kendi ideallerimi ve kendi benligimi kimsein idealleri ve kims için kurban etmem dedinmi
en sonunda kurban alıcı melek gelir ve seni sen istemesende Rabbına kurban eder. Sen ve herkes
bu alemde kurbanlıktır çünkü bu alem kurbanlıklar pazarıdır. Mademki bu pazara sürdüler seni
kurban olacaksın ya ebediyet için kendi rızanla ya da boşu boşuna. Leş misali. Sen bilirsin.
Ey insanlar! Daha fazla daha fazla öğrenmek ve bilmediklerinizden işitmek istiyorsanız 24 saatinizden kısa bir zamanı az bir saati Allah için kurban edin kurban edin ki, bu size şeref ve ebediyet
verir.
Sadet verir çünkü bu tür kurbanlık anlar ve saatler insan için en büyük fırsatlar ve nimetlerdir. 2
Allah insana her gün için 24 kurbanlık verir. 24 saat 24 kurbanlıktır çünkü bu dunya bir
kurbanlıklar Pazarıdır.
Sen istesende istemesende bu 24 saatlik 24 kurbanlık o gün içinde kesilecektir ya Allah için ya pis
nefsine kurban edilecek sen karar ver.allah için olan her kurban doğru ebediyet alemine ve cennetlere intikal eder nefsin için olan hiç olur gider. Sen bilirsin.
Onun için ey akıllı insanlar, ölüm gelmeden ömür anınızın, hastalık gelmeden sağlık anınızın,
bela gelmeden selamet anınızın, sıkıntı gelmeden huzur anınızın, ihtiyarlık gelmeden gençlik
anınızın kıymetini biliniz. Kuş kafesten uçtumu bir daha geriye gelmesi hayaldir. Giden gitmiştir
geriye dönüşü yoktur.
»Ya Şeyh öyle deme, Allahtan ümid kesilmez.«
Evet, şüphesiz Allahtan ümid kesilmez lakin her ümidin neticesi yani nail hasıl olması senin iradenin dışındadır. Ümid dediğin vakitda senin iraden bitmiş İlahi İrade girmiştir devreye ve senin
kaçırdığın fırsatın tekrar geri gelmesi mucizeye kalmıştır.
Ümid bu dünyadan değildir hayır umud doğrudan İlahi hayat okyanuslarından yansıyan ve
insanların hayatta ve ayakta kalmasını sağlayan kurtarıcı özel bir kuvvettir.
Misal: Kritik ve tehlikeli anlarda sıradan askeri yahut polisiye kuvvetlerin pes ettiği anlarda
devreye özel kuvvetler girer. Bu bir misaldir ve bu misal umud kritik ve tehlikeli anlarda devreye
giren özel bir kuvvettir insana ve Allahın bir ikramıdır.
Takdir edip kullanan fayda bulur hor görüpte elin tersiyle iteni bu hayattan iterler, dışarıya doğru
ta ki dibi görünmez boşluklara düşsün. Umud,İradenin tükendiği imkanların bittiği işlerin resmen
ve alenen Allaha bırakıldığı Allahtan umulduğu anlarda zahir olur..
Ey insanlar! İşlerinizi mucizelere bırakmayınız. Fırsatlar elinizin altında iken, kuş kafeste iken
kapıyı sağlam tutun ki, fırsatda kuşta açığını yakalayıp uçmasın bilinmezlere doğru.
Bu dünyada bazı değerler vardır ki onlar size bizzat İlahi Huzurdan takdim edilmiş ikramlardır,
onların kadir ve kıymetini senin iken bilmezsen senden kaçarlar ve bir daha gelmez onlar. Dikkat
et!
2
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Bu hayat bir kereliktir ve bu hayatta sana bir kereye mahsus verilmiş hazine vardır. Bu:
_fırsattır.
Gençlikte fırsat dairesinin içine girer sıhhatta yine fırsat dairesindendir. Uzun vadeli fırsatlardandır
insan hiç geçmez zanneder ve doğru kullanmadığı takdirde üzülür çünkü geri gelişi yoktur.
Yine fırsatlar vardır insan ömründe onlar anlık yahut saatlik yahut günlük yahut haftalık yahut
aylık yahut seneliktir lakin çok uzun vadeli değildir bu fırsatları kaçıran bu dünyada hatta öteki
dünyadaki saadetini kaçırabilir dikkat etmek gerekir.
Ve yine fırsatlarda ikiye ayrılır:
Rahmanın verdiği fırsatlar
Şeytanın verdiği fırsatlar
Bunu birbirinden ayırmakta ilim ister.
Bu ilmi sana üniversite veremez yok gökyüzünden gelen ilimdir oraya kulak vermek lazım sonra
şaşırır kalırsın iyi fırsatı kötü kötü fırsatı iyi algılar kader çizgilerini karıştırırsın. Dikkat et.
Ey insanlar bilin ki kötü fırsatlar her vakit kapıda sizi beklerler onlar senin kapından hic ayrilmazlar lakin iyi fırsat dedinmi her vakit her saat ele geçmez bir uğrar kıymetini bilmedin mi, kapına
nasıl bir uğur kuşu uğradı çözemedinmi, kaçar bir daha uğrayışı yoktur yahut cok zordur.
Mucize ister bu fırsatın geri dönmesi bu da umud gerektirir. Umud dedinmi mucize bağlantılıdır
umumiyetiylen. Mucizelerse inanç ve iman bağlantılıdır.
Mucizelere cünkü ancak iman sahipleri inanır imanı olmayanın mucizeyle işi olmaz. Onlara ayı
ikiye ayırsan bir parçasını magribe bir parçasını maşrıka fırlatsan onlar bu sihirdir sen bize şüphesiz
bir büyü yaptın derler de yine iman etmezler.
Ey iyi insanlar! Bu bir sohbettir ve bir hatırlatma bir aydinlatmadır. Dinlersen bu bir bulunmaz
fırsattır sana bilmediklerinden öğretir dinlemezsen burada işin ne?
Ey insanlar sohbet şüphesiz gafletten kurtarmaya yarar ve uyanmak isteyenler için bir büyük iyi
Fırsattır. İyi Fırsat nedir söyleyecek varmı?
Iyi fırsat bir büyük nimettir. Nimet kabul ve şükür için vardır nimete şükür etmeyen ve kadrini kıymetini bilmeyen elinin tersiyle itene zahmet iner. Zahmet zordur çekmesi de zordur
kurtulmasıda zordur.
Bugünün insanları deyor Büyük Şeyhimiz hazretleri, insanlık tarihinin en görgüsüz ve şükürsüz
insanlarıdır. Çünkü onlar nimet içinde yüzerler de bu nimetlerin asıl sahibini asla hatırlarına getiripte şükretmezler.
Çocuklara bakın yeni nesil derler, o kadar nimet sahibi kimselerdir bilhassa bu zaman çocukları
gençleri. Hiç ana babalarina teşekkür ettikleri gördünüzmü yahut hallerinden şikayet etmediklerini?
Bu zamanın çocukları kadar şükürsüz ve mudanaasız çocuklar gençler bu dunya daha evvel hiç
görmedi işitmedi. Niye böyle oldu?
3
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Çünkü onlar bizim aynalarımız. Biz nasılsak onlar bizden beter bize yansıyorlar işte bu!
Maneviyattan uzak ve nimetlerin asıl sahibine şükürsüz insanların çocukalrı elbette en az onlar gibi
olacak ve asla ana babalarına ve onların emeklerine verdikleri nimetlere şükür etmeyeceklerdir. Her
zaman cıyak cıyak!
..Sevmedim... beğenmedim...yahu hani daha iyisi vs.
Ey insanlar bilin ki, Allah Rahman ve Rahimdir. Yarattığı kullarına karşı şefkatli ve cömerttir. Nimeti ve vermesi en bol olandır. Lakin bu varlıkta kimse karşılıksız vermez. Allah da vermez. Allah
da karşılık bekler. Nedir bu?
Şükürdür!
Şükret ey insan Allah daha da versin değilse bitersin.
Soruyorum en büyük nimet ve en büyük fırsat nedir bu alemde?
Ev sahibi olmakmı, araba sahibi olmakmı işyeri holding sahibi olmakmı?
İsim sahibi ün sahibi nam sahibi olmakmı? Sağlık sıhhat afiyet genclik sahibi olmakmı?
Nedir?
Söyleyin!
Evet bunlarda hepsi birer büyük nimet ve fırsatlardır lakin en büyük fırsat en büyük nimet insanlar
için içlerinde onlara eğriden doğrudan söyleyecek onlara doğru yolu gösterip yanlıştan men edecek
kimsenin bulunmasıdır. İnsanlar için şükredilmesi gereken en büyük nimet kaçırılmaması gereken
en büyük fırsat işte asıl budur.
Ey insanlar dinleyin size bizzat İlahi Huzurdan bizzat takdim edilen bu İlahi Lutuflara İlahi nimetlere kulak verin ve kabul edin. Kabul edin ve nimetlenin şereflenin.
En güzel fırsat olan en büyük Nimetin yani içinde olupta yahut aralarında büyük lutuf sahibi kimselerin Peygambelerin, Evliyaların bulunduğundan haberi olmayan gafil olan milletlerin insanların
başına nasıl zahmetler gelir onlardan bari işitin ve size tayin olunmuş nimetlere ve fırsatlara
şükredin teşekkür edin.
Nitekim „Aranızda bir Elçim bulunduğu sürece size hiç bir korku ve endişe yoktur“ buyuruyor
Cenabı Hak. Bize lazım olan Cenabı Hakkın bize ihsan ettiği böyle kimselerle olma fırsatını doğru
kullanmak ve o mübarekleri küstürüp kaçırmamaktır. Bela hemen kapıdadır o vakitda. Dikkat et!
El Hak! Allah bu dunya hayatında insana çok nimetler ikram eder lakin cahil ve gafil insan çoğu
defa bunun farkında bile olmaz. Kuş kafestedir amma o kör bakışıyla baktığı cihetten kuşun
farkında olmaz ve belki başka bir kuş kafeslerim deyip kafesin kapısını bizzat kendi elleriyle açıp
içerdeki kuşu kaçırır.
Dikkat edin, dikkat edin Allahın size takdim ettiği nimetlerin ve fırsatların kıymetini elinizde
iken bilin ve takdir edin, küsüpte kaçınca geriye dönüşü zordur hem büyük mucize hem çok samimi
Tevbe ve umud ister.
Bu bilhassa evlenmek isteyipte neye evlenemediklerini anlayamanlara gençlere, genç hanımlara
erkeklere iyi bir nasihat ve ikazdır. Pazarda alıcı bulmayan sebzeyi turşu yaparlar bu kadar yetişir.
4
Download

Hayat fırsatlardan vucud bulur