PESA-2 ORTAOKUL (09.12.2014) Konu ve Kazanımlar
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
5. sınıf
1 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
5. sınıf
2 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını
tahmin eder.
2.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5. sınıf
3 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
3.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5. sınıf
4 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
4. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.
5. sınıf
5 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
5. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.
5. sınıf
6 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
6. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
5. sınıf
7 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
5. sınıf
8 Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap
arar.
Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
5. sınıf
9 Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
9. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
5. sınıf
10 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
10. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
5. sınıf
11 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
11. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
5. sınıf
12 Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
5. sınıf
1 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
5. sınıf
2 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5. sınıf
3 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya
böler.
5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
5. sınıf
4 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5. sınıf
5 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5. sınıf
6 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5. sınıf
7 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde
verilmeyen öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
5.1.2.10. Dört işlem içeren problemleri çözer.
5. sınıf
8 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.11. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.
5. sınıf
9 Matematik()MEB-PASİFİK)
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.12. En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
5. sınıf
10 Matematik()MEB-PASİFİK)
Uzunluk ve Zaman Ölçme
5.2.3.3. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
5. sınıf
11 Matematik()MEB-PASİFİK)
Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama,
Düzenleme ve Gösterme
5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi
uygunluğuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
5. sınıf
12 Matematik()MEB-PASİFİK)
Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama,
Düzenleme ve Gösterme
5.3.1.3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
5.12.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi
seçerek kullanır.
5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
KAZANIM
5. sınıf
1 Fen Bilgisi
Besinler ve Özellikleri
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.
5. sınıf
2 Fen Bilgisi
Besinler ve Özellikleri
Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.
5. sınıf
3 Fen Bilgisi
Besinler ve Özellikleri
Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
5. sınıf
4 Fen Bilgisi
Besinler ve Özellikleri
Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar.
5. sınıf
5 Fen Bilgisi
Besinler ve Özellikleri
5. sınıf
6 Fen Bilgisi
Besinler ve Özellikleri
5. sınıf
7 Fen Bilgisi
Besinlerin Sindirimi
Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma
verilerine dayalı olarak tartışır.
Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.
Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.
5. sınıf
8 Fen Bilgisi
Besinlerin Sindirimi
Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
5. sınıf
9 Fen Bilgisi
Besinlerin Sindirimi
Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.
5. sınıf
10 Fen Bilgisi
Besinlerin Sindirimi
Besinlerin sindirildikten sonra vücutta kan yoluyla taşındığı çıkarımını yapar.
5. sınıf
11 Fen Bilgisi
Vücudumuzda Boşaltım
Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır.
5. sınıf
12 Fen Bilgisi
Vücudumuzda Boşaltım
Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan
zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
5. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.
5. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
5. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
5. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları
ilişkilendirir.
4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
5. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
5. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
5. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
5. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
5. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
5. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
ADIM ADIM TÜRKİYE
5. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
BÖLGEMİZİ TANIYALIM
5. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
BÖLGEMİZİ TANIYALIM
SINIF
A
1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları,
nesneleri ve yapıtları tanır.
2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve
farklılıklar açısından karşılaştırır.
4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı
karşılaştırır.
6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir.
1. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel
olarak tanır.
2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük
yaşantısından örnekler vererek açıklar.
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
5. sınıf
1 Din Kültürü
ALLAH İNANCI
1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.
5. sınıf
2 Din Kültürü
ALLAH İNANCI
2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.
5. sınıf
3 Din Kültürü
ALLAH İNANCI
3. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.
5. sınıf
4 Din Kültürü
ALLAH İNANCI
4. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.
5. sınıf
5 Din Kültürü
ALLAH İNANCI
5. sınıf
6 Din Kültürü
ALLAH İNANCI
5. sınıf
7 Din Kültürü
ALLAH İNANCI
5. Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında
olur.
6. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya
istekli olur.
7. İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
5. sınıf
8 Din Kültürü
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
1. İbadetin anlamını yorumlar.
5. sınıf
9 Din Kültürü
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
2. İbadetle ilgili kavramları açıklar.
5. sınıf
10 Din Kültürü
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
3. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir.
5. sınıf
11 Din Kültürü
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
4. Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir.
5. sınıf
12 Din Kültürü
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
5. Camiyi genel özellikleri ile tanır.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
5. sınıf
1 İngilizce
My Daily Routine
Describing what people do regularly
5. sınıf
2 İngilizce
My Daily Routine
Making simple inquiries
5. sınıf
3 İngilizce
My Daily Routine
Telling the time, days and dates
5. sınıf
4 İngilizce
My town
Making simple inquiries
5. sınıf
5 İngilizce
My town
Talking about locations of things
5. sınıf
6 İngilizce
My town
Telling someone what to do
5. sınıf
7 İngilizce
Hello!
Describing characters/people
5. sınıf
8 İngilizce
Hello!
Expressing ability and inability
5. sınıf
9 İngilizce
Hello!
Expressing likes and dislikes
5. sınıf
10 İngilizce
Hello!
Greeting and meeting people
5. sınıf
11 İngilizce
Hello!
Identifying countries and nationalities
5. sınıf
12 İngilizce
Hello!
Making simple inquiries
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
6. sınıf
1 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
6. sınıf
2 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
6. sınıf
3 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
6. sınıf
4 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
6. sınıf
5 Türkçe
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
6. sınıf
6 Türkçe
1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve
kuralları kavrama ve uygulama
4. Gövdeyi kavrar.
6. sınıf
7 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
6. sınıf
8 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
6. sınıf
9 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
6. sınıf
10 Türkçe
1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve
kuralları kavrama ve uygulama
5. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar.
6. sınıf
11 Türkçe
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
6. sınıf
12 Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili
kelimelere örnek verir.
6. sınıf
SINIF
13 Türkçe
A
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
6. sınıf
1 Matematik()MEB-SEVGİ)
Doğal Sayılarla İşlemler
6. sınıf
2 Matematik()MEB-SEVGİ)
Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini
uygulamaya yönelik işlemler yapar.
6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
6. sınıf
3 Matematik()MEB-SEVGİ)
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
6. sınıf
4 Matematik()MEB-SEVGİ)
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
6. sınıf
5 Matematik()MEB-SEVGİ)
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
6. sınıf
6 Matematik()MEB-SEVGİ)
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
6. sınıf
7 Matematik()MEB-SEVGİ)
Çarpanlar ve Katlar
6. sınıf
8 Matematik()MEB-SEVGİ)
Açılar
6. sınıf
9 Matematik()MEB-SEVGİ)
Açılar
6. sınıf
10 Matematik()MEB-SEVGİ)
Açılar
6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri
çözer.
6.3.1.1. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve
sembolle gösterir.
6.3.1.2. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili
problemleri çözer.
6.3.1.3. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.
6. sınıf
11 Matematik()MEB-SEVGİ)
Oran
6.1.6.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
6. sınıf
12 Matematik()MEB-SEVGİ)
Oran
6. sınıf
13 Matematik()MEB-SEVGİ)
Oran
6.1.6.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her
bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri
verildiğinde diğerini bulur.
6.1.6.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
6. sınıf
1 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
6. sınıf
2 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
6. sınıf
3 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
6. sınıf
4 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
6. sınıf
5 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
6. sınıf
6 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
1.3.2 Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol- kılcal damar arasındaki gaz alışverişini
model üzerinde gösterir.
1.3.3 Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma
verilerine dayalı olarak tartışır.
1.4.1 Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar.
6. sınıf
7 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
1.4.2 Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir.
6. sınıf
8 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
1.4.3 Kanın yapı ve görevlerini kavrar.
6. sınıf
9 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
1.4.4 Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar.
6. sınıf
10 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
1.4.5 Kan bağışının toplum açısından önemini araştırarak fark eder.
6. sınıf
11 Fen Bilgisi
Vücudumuzdaki Sistemler
6. sınıf
12 Fen Bilgisi
Kuvvet ve Hareket
6. sınıf
13 Fen Bilgisi
Kuvvet ve Hareket
1.4.6 Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma
verilerine dayalı olarak tartışır.
2.1.1 Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek
gösterir.
2.1.2 Bileşke kuvveti açıklar.
SINIF
A
DERS
1.2.1 Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek
örnekler verir.
1.2.2 Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri
araştırır ve sunar.
1.3.1 Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.
ÜNİTE
KAZANIM
6. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.
6. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Olgu ve görüşü ayırt eder.
6. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
6. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
6. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
6. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
6. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması
gerektiğini savunur.
Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine
katkısını fark eder.
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara
örnekler verir.
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın
değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
6. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
6. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
6. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
6. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
6. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze,
yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
6. sınıf
13 Sosyal Bilgiler
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze,
yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi
konumunu tanımlar.
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim
özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim
türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin
dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
6. sınıf
1 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 1. Peygamber kavramını açıklar.
6. sınıf
2 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 2. Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler.
6. sınıf
3 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 3. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler.
6. sınıf
4 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 4. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar.
6. sınıf
5 Din Kültürü
6. sınıf
6 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 5. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir
özellik olduğunun farkında olur.
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 6. Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder.
6. sınıf
7 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 7. İlahî kitabın anlamını açıklar.
6. sınıf
8 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 8. Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir.
6. sınıf
9 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 9. İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir.
6. sınıf
10 Din Kültürü
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 10. Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
6. sınıf
11 Din Kültürü
NAMAZ İBADETİ
1. Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar.
6. sınıf
12 Din Kültürü
NAMAZ İBADETİ
2. Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve
teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.
6. sınıf
13 Din Kültürü
NAMAZ İBADETİ
2. Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve
teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
6. sınıf
1 İngilizce
After School
Describing what people do regularly
6. sınıf
2 İngilizce
After School
Making simple inquiries
6. sınıf
3 İngilizce
After School
Telling the time, days and dates
6. sınıf
4 İngilizce
Yummy Breakfast
Accepting and refusing
6. sınıf
5 İngilizce
Yummy Breakfast
Describing what people do regularly
6. sınıf
6 İngilizce
Yummy Breakfast
Expressing likes and dislikes
6. sınıf
7 İngilizce
Yummy Breakfast
Making simple inquiries
6. sınıf
8 İngilizce
Yummy Breakfast
Expressing likes and dislikes
6. sınıf
9 İngilizce
Yummy Breakfast
Making simple inquiries
6. sınıf
10 İngilizce
A Day in My City
Describing places
6. sınıf
11 İngilizce
A Day in My City
Describing what people are doing now
6. sınıf
12 İngilizce
A Day in My City
Describing places
6. sınıf
13 İngilizce
A Day in My City
Describing what people are doing now
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
7. sınıf
1 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
7. sınıf
2 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
3. Metnin konusunu belirler.
7. sınıf
3 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
6. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
7. sınıf
4 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
7. sınıf
5 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
6 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
14. Metne ilişkin sorular oluşturur.
7. sınıf
7 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
7. sınıf
8 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
7. sınıf
9 Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
7. sınıf
10 Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
7. sınıf
11 Türkçe
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine
Türkçelerini kullanır.
2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
7. sınıf
12 Türkçe
3. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder.
7. sınıf
13 Türkçe
7. sınıf
14 Türkçe
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları
kavrama ve uygulama
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları
kavrama ve uygulama
4. Kendi yazdıklarını değerlendirme
7. sınıf
15 Türkçe
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
4. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.
3. Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.
KAZANIM
7. sınıf
1 Matematik(MEB-ADA)
Tam Sayılarla İşlemler
2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
7. sınıf
2 Matematik(MEB-ADA)
Tam Sayılarla İşlemler
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
7. sınıf
3 Matematik(MEB-ADA)
Rasyonel Sayılar
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
7. sınıf
4 Matematik(MEB-ADA)
Rasyonel Sayılarla İşlemler
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
7. sınıf
5 Matematik(MEB-ADA)
Rasyonel Sayılarla İşlemler
3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
7. sınıf
6 Matematik(MEB-ADA)
Rasyonel Sayılarla İşlemler
4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
7. sınıf
7 Matematik(MEB-ADA)
Örüntüler ve İlişkiler
1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
7. sınıf
8 Matematik(MEB-ADA)
Örüntüler ve İlişkiler
2. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder
7. sınıf
9 Matematik(MEB-ADA)
Cebirsel İfadeler
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
7. sınıf
10 Matematik(MEB-ADA)
Cebirsel İfadeler
2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.
7. sınıf
11 Matematik(MEB-ADA)
Rasyonel Sayılarla İşlemler
3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
7. sınıf
12 Matematik(MEB-ADA)
Rasyonel Sayılarla İşlemler
4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
7. sınıf
13 Matematik(MEB-ADA)
Cebirsel İfadeler
1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
7. sınıf
14 Matematik(MEB-ADA)
Cebirsel İfadeler
2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.
7. sınıf
15 Matematik(MEB-ADA)
Örüntüler ve İlişkiler
2. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
7. sınıf
1 Fen ve Teknoloji
Sindirim Sistemi
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
7. sınıf
2 Fen ve Teknoloji
Boşaltım Sistemi
2.2. Bosaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
7. sınıf
3 Fen ve Teknoloji
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
7. sınıf
4 Fen ve Teknoloji
Duyu Organları
3.5. Đç salgı bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini
açıklar
4.2. Duyu organlarının yapılarını sekil ve/veya model üzerinde açıklar.
7. sınıf
5 Fen ve Teknoloji
Duyu Organları
4.4. Koku alma ve tat alma arasındaki iliskiyi deneyle gösterir.
7. sınıf
6 Fen ve Teknoloji
Vücudumuzdaki Sistemler
5.2. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini arastırır ve sunar.
7. sınıf
7 Fen ve Teknoloji
Sarmal Yaylar
7. sınıf
8 Fen ve Teknoloji
Sarmal Yaylar
1.2. Bir yayı sıkıstıran veya geren cisme, yayın esit büyüklükte ve zıt yönde bir
kuvvet uyguladığını belirtir.
1.4. Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini kesfeder.
7. sınıf
9 Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
2.1. Kuvvet, is ve enerji arasındaki iliskiyi arastırır.
7. sınıf
10 Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
7. sınıf
11 Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
2.3. Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvetin, fiziksel anlamda
is yapmadığını ifade eder.
2.5. Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder.
7. sınıf
12 Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
7. sınıf
13 Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
7. sınıf
14 Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
7. sınıf
15 Fen ve Teknoloji
Kuvvet, İş ve Enerji
SINIF
A
2.7. Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu
belirtir.
2.9. Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni ile esneklik potansiyel enerjisine sahip
olabileceğini belirtir.
2.11. Yayın esneklik potansiyel enerjisinin yayın sıkısma (veya ,gerilme) miktarı ve
yayın esneklik özelliğine bağlı olduğunu kesfeder
2.13. Enerji dönüsümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
7. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
7. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum
ve davranışlarıyla karşılaştırır.
İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
7. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
7. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
7. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
7. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü
arasındaki bağlantıyı fark eder.
Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri
çerçevesinde yorumlar.
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.
7. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
13 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
14 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
7. sınıf
15 Sosyal Bilgiler
ÜLKEMİZDE NÜFUS
SINIF
A
DERS
Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden
ve sonuçlarını tartışır.
Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri
yorumlar.
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki
sorumluluklarını ilişkilendirir.
Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar.
Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri
yorumlar.
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki
sorumluluklarını ilişkilendirir.
Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar.
ÜNİTE
KAZANIM
7. sınıf
1 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar
7. sınıf
2 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir
7. sınıf
3 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur
7. sınıf
4 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder
7. sınıf
5 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir
7. sınıf
6 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir
7. sınıf
7 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
7. sınıf
8 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz
etkilerini fark eder
Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar
7. sınıf
9 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar
7. sınıf
10 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar
7. sınıf
11 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
7. sınıf
12 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
7. sınıf
13 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark
eder
Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında
olur
İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle
açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur
7. sınıf
14 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler
7. sınıf
15 Din Kültürü
MELEK VE AHİRET İNANCI
Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
7. sınıf
1 İngilizce
Appearance and Personality
Describing characters/people
7. sınıf
2 İngilizce
Appearance and Personality
Giving explanations/reasons
7. sınıf
3 İngilizce
Appearance and Personality
Making simple comparisons
7. sınıf
4 İngilizce
Appearance and Personality
Making simple inquiries
7. sınıf
5 İngilizce
Biographies
Giving explanations/reasons
7. sınıf
6 İngilizce
Biographies
Making simple inquiries
7. sınıf
7 İngilizce
Biographies
Talking about past events
7. sınıf
8 İngilizce
Biographies
Telling the time, days and dates
7. sınıf
9 İngilizce
Sports
Describing the frequency of actions
7. sınıf
10 İngilizce
Sports
Describing what people are doing now
7. sınıf
11 İngilizce
Sports
Describing what people do regularly
7. sınıf
12 İngilizce
Sports
Giving explanations and reasons
7. sınıf
13 İngilizce
Sports
Describing what people are doing now
7. sınıf
14 İngilizce
Sports
Describing what people do regularly
7. sınıf
15 İngilizce
Sports
Giving explanations and reasons
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
8. sınıf
1 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
8. sınıf
2 Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
8. sınıf
3 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili
kelimelere örnek verir.
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
4 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
5 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
6. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
8. sınıf
6 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
8. sınıf
7 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
8. sınıf
8 Türkçe
1. Yazma kurallarını uygulama
5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.
8. sınıf
9 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
10 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir.
8. sınıf
11 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
8. sınıf
12 Türkçe
8. sınıf
13 Türkçe
8. sınıf
14 Türkçe
1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama 1. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
ve uygulama
1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama 2. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
ve uygulama
1. Yazma kurallarını uygulama
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
8. sınıf
15 Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
8. sınıf
16 Türkçe
2. Planlı yazma
8. sınıf
17 Türkçe
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili
kelimelere örnek verir.
6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını
zenginleştirir.
2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
8. sınıf
18 Türkçe
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
8. sınıf
19 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
8. sınıf
20 Türkçe
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
Gerçek sayılar
KAZANIM
8. sınıf
1 Matematik(MEB)
8. sınıf
2 Matematik(MEB)
8. sınıf
3 Matematik(MEB)
Dönüşüm Geometrisi
1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu
örüntülerden fraktal olanları belirler.
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
8. sınıf
4 Matematik(MEB)
Tablo ve Grafikler
1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
8. sınıf
5 Matematik(MEB)
Üslü Sayılar
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
Örüntü ve Süslemeler
1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
Üslü Sayılar
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı
olarak yazar ve değerini belirler.
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Üslü Sayılar
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
Köklü Sayılar
1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle
açıklar ve kareköklerini belirler.
Köklü Sayılar
2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
8. sınıf
6 Matematik(MEB)
8. sınıf
7 Matematik(MEB)
8. sınıf
8 Matematik(MEB)
8. sınıf
9 Matematik(MEB)
8. sınıf
10 Matematik(MEB)
8. sınıf
11 Matematik(MEB)
8. sınıf
12 Matematik(MEB)
8. sınıf
13 Matematik(MEB)
Köklü Sayılar
Gerçek sayılar
3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine
alır.
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
8. sınıf
14 Matematik(MEB)
Köklü Sayılar
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
8. sınıf
15 Matematik(MEB)
Köklü Sayılar
6. Ondalık kesirlerin karekökünü belirler.
8. sınıf
16 Matematik(MEB)
Köklü Sayılar
8. sınıf
17 Matematik(MEB)
8. sınıf
18 Matematik(MEB)
Köklü Sayılar
5.Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine
alır.
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
8. sınıf
19 Matematik(MEB)
Dönüşüm Geometrisi
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
8. sınıf
20 Matematik(MEB)
Tablo ve Grafikler
1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
SINIF
A
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Köklü Sayılar
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
8. sınıf
1 Fen ve Teknoloji
Mitoz bölünme
1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile iliskilendirir.
8. sınıf
2 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
2.2. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar.
8. sınıf
3 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
2.5. Fenotip ve genotip arasındaki iliskiyi kavrar.
8. sınıf
4 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
2.8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını arastırır ve tartısır.
8. sınıf
5 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar.
8. sınıf
6 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler
8. sınıf
7 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
4.4. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında iliski kurar.
8. sınıf
8 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
8. sınıf
9 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
8. sınıf
10 Fen ve Teknoloji
Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim
4.7. Genetik mühendisliğindeki gelismelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları
tahmin eder.
5.1. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
8. sınıf
11 Fen ve Teknoloji
Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim
8. sınıf
12 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
8. sınıf
13 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark
eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar.
8. sınıf
14 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
8. sınıf
15 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
8. sınıf
16 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
1.5. Kaldırma kuvvetinin, cisme asağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı
sonucuna varır.
1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının
hacmi ile iliskisini arastırır.
1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
8. sınıf
17 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
8. sınıf
18 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
8. sınıf
19 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
8. sınıf
20 Fen ve Teknoloji
Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
5.3. Canlıların çevresel değisimlere adaptasyonlarının biyolojik çesitliliğe ve evrime
katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karsılastırır.
1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı
sıvının yoğunluğu ile iliskisini arastırır.
1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini
karsılastırır ve sonuçları yorumlar
1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karsılastırarak yüzme
ve batma olayları için bir genelleme yapar.
1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin
ağırlığına esit olduğunu fark eder.
KAZANIM
8. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
8. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal
ve kültürel yapısını analiz eder.
Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
8. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
8. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
8. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî
yeteneklerini ilişkilendirir.
Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır,
Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
8. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
8. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî
Mücadele liderliği açısından yorumlar.
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve
işgali açısından değerlendirir.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı
yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman
cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî
bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”,
“tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
8. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu
çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.
8. sınıf
13 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
14 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
15 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
16 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini
değerlendirir.
İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk
milletinin tutumunu değerlendirir.
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman
cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî
bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
8. sınıf
17 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”,
“tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
8. sınıf
18 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu
çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.
8. sınıf
19 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
20 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini
değerlendirir.
İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk
milletinin tutumunu değerlendirir.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
8. sınıf
1 Din Kültürü
KAZA VE KADER
1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
8. sınıf
2 Din Kültürü
KAZA VE KADER
2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
8. sınıf
3 Din Kültürü
KAZA VE KADER
8. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini açıklar.
8. sınıf
4 Din Kültürü
KAZA VE KADER
3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
8. sınıf
5 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
8. sınıf
6 Din Kültürü
KAZA VE KADER
5. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
8. sınıf
7 Din Kültürü
KAZA VE KADER
3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
8. sınıf
8 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
8. sınıf
9 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
8. sınıf
10 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
8. sınıf
11 Din Kültürü
KAZA VE KADER
8. sınıf
12 Din Kültürü
8. sınıf
13 Din Kültürü
8. sınıf
14 Din Kültürü
2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki
ilişkiyi açıklar.
4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki
ilişkiyi açıklar.
4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki
ilişkiyi açıklar.
8. sınıf
15 Din Kültürü
KAZA VE KADER
7. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
8. sınıf
16 Din Kültürü
KAZA VE KADER
6. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
8. sınıf
17 Din Kültürü
8. sınıf
18 Din Kültürü
KAZA VE KADER
KAZA VE KADER
9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.
9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.
8. sınıf
19 Din Kültürü
KAZA VE KADER
1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar.
8. sınıf
20 Din Kültürü
KAZA VE KADER
2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
SINIF
A
KAZA VE KADER
KAZA VE KADER
KAZA VE KADER
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
8. sınıf
1 İngilizce
FRIENDSHIP
Instructing or directing others to do something
8. sınıf
2 İngilizce
FRIENDSHIP
Advising others to do something
8. sınıf
3 İngilizce
FRIENDSHIP
Inquiring or expressing how certain / uncertain one is of something
8. sınıf
4 İngilizce
FRIENDSHIP
Expressing opinions or making choices
8. sınıf
5 İngilizce
FRIENDSHIP
Inquring about and expressing expectations
8. sınıf
6 İngilizce
FRIENDSHIP
Describing personal qualities
8. sınıf
7 İngilizce
FRIENDSHIP
Asking for and giving information about habits and pastimes
8. sınıf
8 İngilizce
ROAD TO SUCCESS
Imparting and seeking factual information: identifying, asking, describing
8. sınıf
9 İngilizce
ROAD TO SUCCESS
Following and giving simple instructions
8. sınıf
10 İngilizce
ROAD TO SUCCESS
Describing simple processes
8. sınıf
11 İngilizce
ROAD TO SUCCESS
Drawing simple conclusions
8. sınıf
12 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
Seeking and giving information
8. sınıf
13 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
Seeking and giving advice
8. sınıf
14 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
Suggesting a course of action
8. sınıf
15 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
Responding to offers and suggestions
8. sınıf
16 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
8. sınıf
17 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
Warning others to take care or refrain from doing something, instructing or directing others to do
something
Drawing simple conclusions and making recommendations
8. sınıf
18 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
Describing people (personal appearance, qualities)
8. sınıf
19 İngilizce
DREAMS
Imparting and seeking factual information
8. sınıf
20 İngilizce
DREAMS
Expressing surprise
Download

PESA-2 ORTAOKUL (09.12.2014) Konu ve Kazanımlar