OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
5. sınıf
1 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğunu Anlama
1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
5. sınıf
2 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğunu Anlama
2.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5. sınıf
3 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğunu Anlama
3.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
5. sınıf
4 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğunu Anlama
4. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.
5. sınıf
5 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğunu Anlama
5. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.
5. sınıf
6 Türkçe (1 .TEMA)
4. Söz Varlığını Geliştirme
6. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
5. sınıf
7 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğunu Anlama
7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
5. sınıf
8 Türkçe (1 .TEMA)
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
5. sınıf
9 Türkçe (1 .TEMA)
1. Yazma Kurallarını Uygulama
9. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
5. sınıf
10 Türkçe (1 .TEMA)
4. Söz Varlığını Geliştirme
10. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
5. sınıf
11 Türkçe (1 .TEMA)
4. Söz Varlığını Geliştirme
11. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
5. sınıf
12 Türkçe (1 .TEMA)
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
DERS
5. sınıf
1 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
2 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
3 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
4 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
5 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
6 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
7 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
8 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
9 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
10 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
11 Matematik()MEB‐PASİFİK)
5. sınıf
12 Matematik()MEB‐PASİFİK)
ÜNİTE
KAZANIM
Doğal Sayılar
5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Doğal Sayılar
5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
Doğal Sayılar
5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
5. sınıf
1 Fen Bilgisi
5. sınıf
2 Fen Bilgisi
5. sınıf
3 Fen Bilgisi
5. sınıf
4 Fen Bilgisi
5. sınıf
5 Fen Bilgisi
5. sınıf
6 Fen Bilgisi
5. sınıf
7 Fen Bilgisi
5. sınıf
8 Fen Bilgisi
5. sınıf
9 Fen Bilgisi
5. sınıf
10 Fen Bilgisi
5. sınıf
11 Fen Bilgisi
5. sınıf
12 Fen Bilgisi
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
Besinler ve Özellikleri
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.
Besinler ve Özellikleri
Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.
Besinler ve Özellikleri
Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
Besinler ve Özellikleri
Dengeli beslenmenin insan sağlığına etkilerini araştırır ve sunar.
Besinler ve Özellikleri
Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Besinler ve Özellikleri
Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Besinlerin Sindirimi
Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.
Besinlerin Sindirimi
Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Besinlerin Sindirimi
Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir.
Besinler ve Özellikleri
Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
Besinler ve Özellikleri
Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar.
Besinlerin Sindirimi
Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
5. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
5. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
ADIM ADIM TÜRKİYE
1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
ADIM ADIM TÜRKİYE
2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler.
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
ADIM ADIM TÜRKİYE
1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
ADIM ADIM TÜRKİYE
2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
5. sınıf
1 Din Kültürü
5. sınıf
2 Din Kültürü
5. sınıf
3 Din Kültürü
5. sınıf
4 Din Kültürü
5. sınıf
5 Din Kültürü
5. sınıf
6 Din Kültürü
5. sınıf
7 Din Kültürü
5. sınıf
8 Din Kültürü
5. sınıf
9 Din Kültürü
5. sınıf
10 Din Kültürü
5. sınıf
11 Din Kültürü
5. sınıf
12 Din Kültürü
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
ALLAH İNANCI
1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.
ALLAH İNANCI
2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.
ALLAH İNANCI
3. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.
ALLAH İNANCI
4. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.
ALLAH İNANCI
5. Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
ALLAH İNANCI
6. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur.
ALLAH İNANCI
1. İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.
ALLAH İNANCI
2. Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.
ALLAH İNANCI
3. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur.
ALLAH İNANCI
4. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.
ALLAH İNANCI
5. Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
ALLAH İNANCI
6. Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
5. sınıf
1 İngilizce
5. sınıf
2 İngilizce
5. sınıf
3 İngilizce
5. sınıf
4 İngilizce
5. sınıf
5 İngilizce
5. sınıf
6 İngilizce
5. sınıf
7 İngilizce
5. sınıf
8 İngilizce
5. sınıf
9 İngilizce
5. sınıf
10 İngilizce
5. sınıf
11 İngilizce
5. sınıf
12 İngilizce
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
My Daily Routine
Describing what people do regularly
My Daily Routine
Making simple inquiries
My Daily Routine
Telling the time, days and dates
My Daily Routine
Describing what people do regularly
My Daily Routine
Making simple inquiries
My Daily Routine
Telling the time, days and dates
My Daily Routine
Describing what people do regularly
My Daily Routine
Making simple inquiries
My Daily Routine
Telling the time, days and dates
My Daily Routine
Describing what people do regularly
My Daily Routine
Making simple inquiries
My Daily Routine
Telling the time, days and dates
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
6. sınıf
1 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
6. sınıf
2 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
6. sınıf
3 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
6. sınıf
4 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
6. sınıf
5 Türkçe (1 .TEMA)
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
6. sınıf
6 Türkçe (1 .TEMA)
3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.
6. sınıf
7 Türkçe (1 .TEMA)
1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
6. sınıf
8 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
6. sınıf
9 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
6. sınıf
10 Türkçe (1 .TEMA)
3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder.
6. sınıf
11 Türkçe (1 .TEMA)
1. Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
6. sınıf
12 Türkçe (1 .TEMA)
4. Söz varlığını zenginleştirme
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
6. sınıf
13 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
DERS
6. sınıf
1 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
2 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
3 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
4 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
5 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
6 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
7 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
8 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
9 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
10 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
11 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
12 Matematik()MEB‐SEVGİ)
6. sınıf
13 Matematik()MEB‐SEVGİ)
ÜNİTE
Doğal Sayılarla İşlemler
KAZANIM
6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.
Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
Çarpanlar ve Katlar
6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
6. sınıf
1 Fen Bilgisi
6. sınıf
2 Fen Bilgisi
6. sınıf
3 Fen Bilgisi
6. sınıf
4 Fen Bilgisi
6. sınıf
5 Fen Bilgisi
6. sınıf
6 Fen Bilgisi
6. sınıf
7 Fen Bilgisi
6. sınıf
8 Fen Bilgisi
6. sınıf
9 Fen Bilgisi
6. sınıf
10 Fen Bilgisi
6. sınıf
11 Fen Bilgisi
6. sınıf
12 Fen Bilgisi
6. sınıf
13 Fen Bilgisi
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
Vücudumuzdaki Sistemler
1.1.1 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.1.2 Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.1.3 Hücre‐doku‐organ‐sistem‐organizma ilişkisini açıklar.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.2.1 Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.2.2 Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.3.1 Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.3.2 Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol‐ kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.1.2 Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.1.3 Hücre‐doku‐organ‐sistem‐organizma ilişkisini açıklar.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.2.1 Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.2.2 Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.3.1 Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.
Vücudumuzdaki Sistemler
1.3.2 Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol‐ kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
6. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
6. sınıf
13 Sosyal Bilgiler
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Olgu ve görüşü ayırt eder. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
YERYÜZÜNDE YAŞAM
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
6. sınıf
1 Din Kültürü
6. sınıf
2 Din Kültürü
6. sınıf
3 Din Kültürü
6. sınıf
4 Din Kültürü
6. sınıf
5 Din Kültürü
6. sınıf
6 Din Kültürü
6. sınıf
7 Din Kültürü
6. sınıf
8 Din Kültürü
6. sınıf
9 Din Kültürü
6. sınıf
10 Din Kültürü
6. sınıf
11 Din Kültürü
6. sınıf
12 Din Kültürü
6. sınıf
13 Din Kültürü
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
1. Peygamber kavramını açıklar. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
2. Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
3. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
4. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
5. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
6. Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
7. İlahî kitabın anlamını açıklar. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
8. Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
4. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
5. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
6. Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
7. İlahî kitabın anlamını açıklar. PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
8. Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
6. sınıf
1 İngilizce
6. sınıf
2 İngilizce
6. sınıf
3 İngilizce
6. sınıf
4 İngilizce
6. sınıf
5 İngilizce
6. sınıf
6 İngilizce
6. sınıf
7 İngilizce
6. sınıf
8 İngilizce
6. sınıf
9 İngilizce
6. sınıf
10 İngilizce
6. sınıf
11 İngilizce
6. sınıf
12 İngilizce
6. sınıf
13 İngilizce
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
After School
Describing what people do regularly
After School
Making simple inquiries
After School
Telling the time, days and dates
Yummy Breakfast
Accepting and refusing
Yummy Breakfast
Describing what people do regularly
After School
Describing what people do regularly
After School
Making simple inquiries
After School
Telling the time, days and dates
Yummy Breakfast
Accepting and refusing
Yummy Breakfast
Describing what people do regularly
After School
Telling the time, days and dates
Yummy Breakfast
Accepting and refusing
Yummy Breakfast
Describing what people do regularly
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
7. sınıf
1 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
3. Metnin konusunu belirler.
7. sınıf
2 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
7. sınıf
3 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
8. Metindeki sebep‐sonuç ilişkilerini fark eder.
7. sınıf
4 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
10. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
7. sınıf
5 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
7. sınıf
6 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
7. sınıf
7 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
14. Metne ilişkin sorular oluşturur.
7. sınıf
8 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
7. sınıf
9 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar.
7. sınıf
10 Türkçe (1 .TEMA)
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme
29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
7. sınıf
11 Türkçe (1 .TEMA)
4. Söz varlığını zenginleştirme
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
7. sınıf
12 Türkçe (1 .TEMA)
4. Söz varlığını zenginleştirme
2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
7. sınıf
13 Türkçe (1 .TEMA)
4. Söz varlığını zenginleştirme
3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
7. sınıf
14 Türkçe (1 .TEMA)
1. Yazma kurallarını uygulama
11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
7. sınıf
15 Türkçe (1 .TEMA)
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama 2. Kip ve çekimli fiili kavrar.
ve uygulama
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
DERS
7. sınıf
1 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
2 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
3 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
4 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
5 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
6 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
7 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
8 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
9 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
10 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
11 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
12 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
13 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
14 Matematik(MEB‐ADA)
7. sınıf
15 Matematik(MEB‐ADA)
ÜNİTE
KAZANIM
Tam Sayılarla İşlemler
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Tam Sayılarla İşlemler
2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Tam Sayılarla İşlemler
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Rasyonel Sayılar
1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.
Rasyonel Sayılar
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
Rasyonel Sayılar
3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler
2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Tam Sayılarla İşlemler
1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Tam Sayılarla İşlemler
2. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Tam Sayılarla İşlemler
3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Rasyonel Sayılar
1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.
Rasyonel Sayılar
2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
Rasyonel Sayılarla İşlemler
1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Rasyonel Sayılarla İşlemler
2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
DERS
7. sınıf
1 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
2 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
3 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
4 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
5 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
6 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
7 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
8 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
9 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
10 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
11 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
12 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
13 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
14 Fen ve Teknoloji
7. sınıf
15 Fen ve Teknoloji
ÜNİTE
KAZANIM
Sindirim Sistemi
1.1. Sindirim sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya sema üzerinde gösterir.
Sindirim Sistemi
1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
Sindirim Sistemi
1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki islevini açıklar.
Sindirim Sistemi
1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Sindirim Sistemi
1.6. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçisini açıklar.
Sindirim Sistemi
1.7. Sindirim sistemi sağlığını olumlu‐olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartısır
Boşaltım Sistemi
2.1. Bosaltım sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir.
Boşaltım Sistemi
2.2. Bosaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
Boşaltım Sistemi
2.3. Bosaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.
Boşaltım Sistemi
2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelismelere örnekler verir
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
3.1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle es güdümlü çalısmasını sağladığını belirtir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
3.5. Đç salgı bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açıklar
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
7. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
13 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
14 Sosyal Bilgiler
7. sınıf
15 Sosyal Bilgiler
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
7. sınıf
1 Din Kültürü
7. sınıf
2 Din Kültürü
7. sınıf
3 Din Kültürü
7. sınıf
4 Din Kültürü
7. sınıf
5 Din Kültürü
7. sınıf
6 Din Kültürü
7. sınıf
7 Din Kültürü
7. sınıf
8 Din Kültürü
7. sınıf
9 Din Kültürü
7. sınıf
10 Din Kültürü
7. sınıf
11 Din Kültürü
7. sınıf
12 Din Kültürü
7. sınıf
13 Din Kültürü
7. sınıf
14 Din Kültürü
7. sınıf
15 Din Kültürü
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
MELEK VE AHİRET İNANCI
Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar
MELEK VE AHİRET İNANCI
Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir
MELEK VE AHİRET İNANCI
Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur
MELEK VE AHİRET İNANCI
Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder
MELEK VE AHİRET İNANCI
Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir
MELEK VE AHİRET İNANCI
Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar
MELEK VE AHİRET İNANCI
Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar
MELEK VE AHİRET İNANCI
Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar
MELEK VE AHİRET İNANCI
Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar
MELEK VE AHİRET İNANCI
Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar
OYD
Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
SİS‐1 (05.11.2014)
SINIF
A
7. sınıf
1 İngilizce
7. sınıf
2 İngilizce
7. sınıf
3 İngilizce
7. sınıf
4 İngilizce
7. sınıf
5 İngilizce
7. sınıf
6 İngilizce
7. sınıf
7 İngilizce
7. sınıf
8 İngilizce
7. sınıf
9 İngilizce
7. sınıf
10 İngilizce
7. sınıf
11 İngilizce
7. sınıf
12 İngilizce
7. sınıf
13 İngilizce
7. sınıf
14 İngilizce
7. sınıf
15 İngilizce
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
Appearance and Personality
Describing characters/people
Appearance and Personality
Giving explanations/reasons
Appearance and Personality
Making simple comparisons
Appearance and Personality
Making simple inquiries
Appearance and Personality
Describing characters/people
Appearance and Personality
Giving explanations/reasons
Appearance and Personality
Making simple comparisons
Appearance and Personality
Making simple inquiries
Appearance and Personality
Describing characters/people
Appearance and Personality
Giving explanations/reasons
Appearance and Personality
Making simple comparisons
Appearance and Personality
Making simple inquiries
Appearance and Personality
Giving explanations/reasons
Appearance and Personality
Making simple comparisons
Appearance and Personality
Making simple inquiries
DİS‐1‐(11.2014)
SINIF
A
8. sınıf
1 Türkçe
8. sınıf
2 Türkçe
8. sınıf
3 Türkçe
8. sınıf
4 Türkçe
8. sınıf
5 Türkçe
8. sınıf
6 Türkçe
8. sınıf
7 Türkçe
8. sınıf
8 Türkçe
8. sınıf
9 Türkçe
8. sınıf
10 Türkçe
8. sınıf
11 Türkçe
8. sınıf
12 Türkçe
8. sınıf
13 Türkçe
8. sınıf
14 Türkçe
8. sınıf
15 Türkçe
8. sınıf
16 Türkçe
8. sınıf
17 Türkçe
8. sınıf
18 Türkçe
8. sınıf
19 Türkçe
8. sınıf
20 Türkçe
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metne ilişkin sorular oluşturur.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.
Söz varlığını zenginleştirme
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
Söz varlığını zenginleştirme
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
Farklı türlerde metinler yazma
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Düşünce yazıları yazar.
Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.
Okuduğu metni anlama ve çözümleme
Metindeki sebep‐sonuç ilişkilerini fark eder.
Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.
Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.
Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
DİS‐1‐(11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Matematik
Dönüşüm Geometrisi
2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
8. sınıf
2 Matematik
Tablo ve Grafikler
1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
8. sınıf
3 Matematik
Tablo ve Grafikler
1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
8. sınıf
4 Matematik
Üslü Sayılar
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
8. sınıf
5 Matematik
Üslü Sayılar
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
8. sınıf
6 Matematik
Üslü Sayılar
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
8. sınıf
7 Matematik
Üslü Sayılar
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
8. sınıf
8 Matematik
Üslü Sayılar
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
9 Matematik
Üslü Sayılar
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
10 Matematik
Üslü Sayılar
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
8. sınıf
11 Matematik
Üslü Sayılar
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
8. sınıf
12 Matematik
Köklü Sayılar
1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
8. sınıf
13 Matematik
Köklü Sayılar
1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
8. sınıf
14 Matematik
Köklü Sayılar
2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
8. sınıf
15 Matematik
Köklü Sayılar
3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
8. sınıf
16 Matematik
Köklü Sayılar
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
8. sınıf
17 Matematik
Köklü Sayılar
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8. sınıf
18 Matematik
Köklü Sayılar
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.
8. sınıf
19 Matematik
Dönüşüm Geometrisi
1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
8. sınıf
20 Matematik
Dönüşüm Geometrisi
2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
DİS‐1‐(11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar.
8. sınıf
2 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
8. sınıf
3 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder
Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder
8. sınıf
4 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Fenotip ve genotip arasındaki iliskiyi kavrar.
8. sınıf
5 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
8. sınıf
6 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
8. sınıf
7 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar
8. sınıf
8 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Genetik hastalıkların teshis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelismelerin etkisine örnekler verir
8. sınıf
9 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
Mayozun canlılar için önemini fark eder.
8. sınıf
10 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.
8. sınıf
11 Fen ve Teknoloji
Mayoz bölünme
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler
8. sınıf
12 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında iliski kurar.
8. sınıf
13 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
DNA’nın yapısını sema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar,
8. sınıf
14 Fen ve Teknoloji
DNA ve genetik bilgi
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
8. sınıf
15 Fen ve Teknoloji
KUVVET VE HAREKET
Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder.
8. sınıf
16 Fen ve Teknoloji
Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim
Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
8. sınıf
17 Fen ve Teknoloji
Mitoz bölünme
Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
8. sınıf
18 Fen ve Teknoloji
Mitoz bölünme
Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değisebileceğini belirtir.
8. sınıf
19 Fen ve Teknoloji
Mitoz bölünme
Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile iliskilendirir.
8. sınıf
20 Fen ve Teknoloji
Kalıtım
Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne‐babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karsılastırır.
DİS‐1‐(11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
8. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
8. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
8. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
8. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 8. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 8. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 8. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Batı cephesinde Kuvâ‐yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
8. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
8. sınıf
11 Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
8. sınıf
12 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 8. sınıf
13 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
8. sınıf
14 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
8. sınıf
15 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
8. sınıf
16 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
8. sınıf
17 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.
8. sınıf
18 Sosyal Bilgiler
YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
8. sınıf
19 Sosyal Bilgiler
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
8. sınıf
20 Sosyal Bilgiler
MİLLÎ UYANIŞ
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. DİS‐1‐(11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
8. sınıf
1 Din Kültürü
KAZA VE KADER
1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 8. sınıf
2 Din Kültürü
KAZA VE KADER
2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
8. sınıf
3 Din Kültürü
KAZA VE KADER
8. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini açıklar.
8. sınıf
4 Din Kültürü
KAZA VE KADER
3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
8. sınıf
5 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
8. sınıf
6 Din Kültürü
KAZA VE KADER
5. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
8. sınıf
7 Din Kültürü
KAZA VE KADER
3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.
8. sınıf
8 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
8. sınıf
9 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
8. sınıf
10 Din Kültürü
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
8. sınıf
11 Din Kültürü
KAZA VE KADER
2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
8. sınıf
12 Din Kültürü
KAZA VE KADER
4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
8. sınıf
13 Din Kültürü
KAZA VE KADER
4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
8. sınıf
14 Din Kültürü
KAZA VE KADER
4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar.
8. sınıf
15 Din Kültürü
KAZA VE KADER
7. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur.
8. sınıf
16 Din Kültürü
KAZA VE KADER
6. Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.
8. sınıf
17 Din Kültürü
KAZA VE KADER
9. Ayete’l‐Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.
8. sınıf
18 Din Kültürü
KAZA VE KADER
9. Ayete’l‐Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler.
8. sınıf
19 Din Kültürü
KAZA VE KADER
1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 8. sınıf
20 Din Kültürü
KAZA VE KADER
2. Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.
DİS‐1‐(11.2014)
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
8. sınıf
1 İngilizce
8. sınıf
2 İngilizce
8. sınıf
3 İngilizce
8. sınıf
4 İngilizce
8. sınıf
5 İngilizce
8. sınıf
6 İngilizce
8. sınıf
7 İngilizce
8. sınıf
8 İngilizce
8. sınıf
9 İngilizce
8. sınıf
10 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
8. sınıf
11 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
8. sınıf
12 İngilizce
IMPROVING ONE’S LOOKS
8. sınıf
13 İngilizce
8. sınıf
14 İngilizce
8. sınıf
15 İngilizce
8. sınıf
16 İngilizce
8. sınıf
17 İngilizce
8. sınıf
18 İngilizce
8. sınıf
19 İngilizce
8. sınıf
20 İngilizce
KAZANIM
FRIENDSHIP
Inquiring about and expressing expectations
FRIENDSHIP
Describing personal qualities
FRIENDSHIP
Asking for and giving information about habits and pastimes.
ROAD TO SUCCESS
Imparting and seeking factual information: identifying, asking, describing
ROAD TO SUCCESS
Imparting and seeking factual information: identifying, asking, describing
ROAD TO SUCCESS
Following and giving simple instructions
ROAD TO SUCCESS
Describing simple processes
ROAD TO SUCCESS
Describing simple processes
ROAD TO SUCCESS
Drawing simple conclusions
Seeking and giving information
Seeking and giving advice
Suggesting a course of action
FRIENDSHIP
Instructing or directing others to do something
FRIENDSHIP
Instructing or directing others to do something
DREAMS
Imparting and seeking factual information
DREAMS
Expressing surprise
DREAMS
Talking about past events and states in the past
DREAMS
Understanding and producing simple narratives
DREAMS
Expressing (in)ability in the past
DREAMS
Expressing surprise
Download

1. Deneme Sınavı Ders İçerikleri