İTÜ Vakfı – TOPRAK YAPILAR ÇALIŞMA GRUBU (TYG)
II. DÖNEM ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Atölye çalışmaları 29 Eylül- 3 Ekim tarihlerinde İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki TYG lokalinde 13.30- 17.oo
saatlerinde yapılacaktır.
Program:
•
29 Eylül Pazartesi Tanışma, toprak ve kil hakkında bilinmesi gerekenler
*1. Saat- Tanışma, TYG nasıl bir kuruluştur, nasıl çalışır, neden toprak yapılar,
Dünyadan ve ülkemizde örnekler
*2. Saat:- Toprak ve kilin oluşum süreçleri, kilin nitelikleri
*3. Saat - Kil-su ilişkileri, Su içeriği, kıvam, kıvam limitleri, plastisite endisi
•
30 Eylül Salı - Yapıda kullanılan topraklar, Toprağın yapıya hazırlanması
* 1. Saat- Yapıda kullanılan toprak türleri, Yapı toprağı, Toprak yapı malzemesi, Kohezyonlu
toraklar ve onları belirlemek için yapılan görsel deneyler,
* 2. Saat- Toprağın tane dağılım oranları, Tane dağılım oranları düzeltilmiş toprak,
çökertme, yıkama- tartma deneyleri,
* 3. Saat- Uygulama: Kohezyonlu toprakları belirlemek için yapılan deneyler, Görsel
deneylerle tane dağılım oranlarının belirlenmesi,
•
1 Ekim Çarşamba: Toprak Yapılar
* 1. Saat- Toprak yapıların sağladığı yararlar, sakıncaları ve yetersiz kaldığı yönler,
İyileştirme ve stabilizasyon yöntemlerinin genel tanımı
* 2. Saat- İyileştirme ve stabilizasyon yöntemlerinin Şema ve Çizelge üzerinden açıklanması
* 3. Saat- Torak yapı kuralları ve yapım yöntemleri
•
2 Ekim Perşembe: Alker
* 1. Saat- Alker’in tanımı, nitelikleri, benzeri, toprak kökenli malzemeden farklılıkları,
sağladığı yararlar, Sorular ve yanıtlar
* 2. ve 3. Saat- Uygulama: Alker karışımıyla blok dökümü.
•
3 Ekim Cuma: Alker karışımı ile üretilen ürünlerin genel değerlendirilmesi, yerinde döküm
uygulaması
* 1. Saat – Alker yapıların enerji tasarrufu, Biyoklimatik konfor koşullarının
değerlendirilmesi, Yapı biyolojisi, Deprem etkisine davranışları, Toprak yapıların çeşitli
etkilere karşı davranışlarının irdelenmesi, Toprak yapılarla ilgili söylenebilecek son sözler,
Sorular ve yanıtlar
* 2. ve3. Saat- Yerinde döküm uygulaması, Atölye çalışmasının katılanlarla
değerlendirilmesi, Sohbet ve katılım belgelerinin dağıtımı
Download

İTÜ Vakfı – TOPRAK YAPILAR ÇALIŞMA GRUBU