Ömer ALTU
UN
Daire Ba
aşkanı
Gülnara AM
MİROV
Sekrreter
Ettüt Proje ve Kamulaştırma
Yapım İşleri Bakım Onarım Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şu
ube Müdürü
Mehmet GÜNEŞŞ
Harita Mühe
endisi
Merve SARAÇOĞ
ĞLU
Mimarr
M
Mehmet Haşim K
KISA
İnşaat Müheendisi
Hatice EROĞLU
U ERDOĞDU
İnşaat Tekn
nikeri
Mustafa ÇETİN
M
İnşaat Mühend
disi
İhaale ve Bütçe Büro
osu
Orhan ÜNAL
Bilgisayar İşşl.
M
Mustafa ÖZCAN
Elektrik Müh.
Fattma Gonca ALCA
Mimar
Se
elma SEL ERTAŞ
İnşaat Mühend
disi
Aykkut ÇAVUŞOĞLU
İnşaat Mühend
disi
Meh
hmet Kasım DİLER
R
Makine Mühend
disi
Cem
m Cüneyt CEYLAN
N
İnşaat Mühend
disi
M
Mehmet SERT
Ertuğ
ğrul DİLMEN
Makine Teknikeri
M
İnşaat Gurubu
Elektrik Gurubu
Makin
ne Gurubu
Hüseyin GANİOĞLU
Mehm
met KEKİL
Özzlem BATTAL
İnşaat Mühendis
İ
si
Elektrik Teknikeri
Şaban KARTAL
Elektrik Teknikeri
Ciha
an MORCA
Ele
ektrik Teknisyenii
Mehmet Akif AKSOY
Ele
ektrik Teknisyenii
Soner DİLSİZ
Firma Personeli
F
Doğalgaz Teknikeri
Mehmett ALPARSLAN
Tekniker
Hasan ULU
Serap Ö
ÖLMEZ
et KIRCI
Ahme
Peyzzaj Teknikeri
Bilgisayar İşlt.
GAN AŞIK
İlknur ÖZG
Bilgisayar İşlt.
Nurcan K
KARTAL
a Personeli
Firma
Alparsslan EYMİR
Teknisyen
Alaattin KELLECİ
İşççi (Teknisyen)
Ahm
met URAL
Firrma Personeli
Kenan HASTÜRK
Firrma Personeli
Nu
uri SARI
Elektrik Teknikeeri
Firm
ma PERSONELİ
İsmail KÖSE
Selççuk BÜK
Tesisat Teknikeeri
İdari B
Büro
Pey
yzaj Mimarı
Ha
akan YILMAZ
Beton Teknikerii
Peyzaj Şub
be Müdürü
Firrma Personeli
Metin Ç
ÇETİNKAYA
Firrma Personeli
Dursun SOLMAZ
Firrma Personeli
Download

Organizasyon Şeması