KARŞILAŞTIRMA DUYURUSU
Karşılaştırma No
: UME-G2BF-TR-K002
Alan
: İç ve Dış Paralel Vida Mastar Bölüm Dairesi Çapı Ölçümleri
Karşılaştırmanın Adı
: Paralel Vida Halka-Tampon Mastar Kalibrasyonu
Düzenleyen
: TÜBİTAK-UME
Pilot Laboratuvar
: Boyutsal Grubu Laboratuvarı
Açıklamalar
Ulusal karşılaştırmalar kapsamında “İç ve Dış Paralel Vida Mastar Bölüm Dairesi Çapı
Ölçümleri” alanında düzenlenecek karşılaştırmada, laboratuvarların kapsamları göz önüne
alınarak 2 adet Vida Halka Mastar ve 2 Adet Vida Tampon Mastar ölçülecektir. Katılımcı
laboratuvarlar kapsamlarına ve/veya ölçme kabiliyetlerine göre ölçecekleri kategoriyi (1a, 1b,
2a, 2b) EURAMET cg-10 Version 2.1 rehber dökümanına göre belirleyeceklerdir. Buna
uygun olarak protokolde belirtilmiş olan ölçümleri yaparak, protokolde detaylı olarak verilmiş
olan dokümanları dolduracak ve rapor edeceklerdir.
Tahmini Başlama zamanı : Mart 2015
Koordinatör : Okhan GANİOĞLU, İlker MERAL
İletişim : okhan.ganioglu @ume.tubitak.gov.tr, [email protected]
Adres : TÜBİTAK UME
Boyutsal Laboratuvarı
P.K. 54 41470 Gebze / Kocaeli
Tel: (262) 679 50 00
Fax: (262) 679 50 01
Karşılaştırmada ölçülecek mastarlar
Mastarlar
Ölçüm Kategorisi
1a
1b
GO M14x1,5 6H
2a
2b
Adım
Vida Açısı
Vida Tampon Mastar
1a
1b
GO M88x2
2a
2b
Adım
Vida Açısı
Mastarlar
Ölçüm Kategorisi
1a
1b
M16x1,5 6g
2a
2b
Adım
Vida Açısı
Vida Halka Mastar
1a
1b
GO M20x2,5 6g
2a
2b
Adım
Vida Açısı
Laboratuvar :
İlgili Kişi
:
İletişim
:
Adres
:
Tarih:
İmza:
Download

karşılaştırma duyurusu