YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ULAŞTIRMA PROGRAMI
2013 – 2014 Bahar Dönemi
0426488 Seminer
Sunum Programı
Yürütücü: Doç.Dr. İsmail Şahin
Salı 16:00-17:50
İnşaat Fakültesi C Blok 2-004
Sıra
No
Eş
Sıra
No
No
1
2
11509101
ERDİNÇ KALKAN
2
1
11509102
ESER ŞENGÜL
3
4
11509103
BAŞAR GÜNALDI
4
3
11509104
ÖMER BALCAN
5
6
13512011
6
5
13513037
7
8
12509002
8
7
12509003
9
12
12512006
CEMİLE RUVEYDA
MECİTOĞLU
10
11
13509002
HÜSEYİN AYTAÇ
ŞAHİN
11
10
13509007
MERVE ŞAHİN
Jet Grout Kolonların Yapımı ve Önemi
06.05.2014
12
9
13512013
ABDULLAH
MALTAŞ
Otoyollarda Buzlanma ve Don
Olaylarına Karşı Alınabilecek Önlemler
06.05.2014
14
22
12509005
İBRAHİM IŞLAK
Zeminlerde Sıvılaşma ve Sıvılaşma
Etkisine Karşı Alınacak Önlemler
13.05.2014
15
27
12512007
TRACECA ve Türkiye Arasındaki İlişki
13.05.2014
16
17
13509010
17
16
13509016
18
26
13512006
Adı Soyadı
SERDAR
KARAMAVUŞ
GÖKHAN
DEMİRDÖĞEN
İLKER MUHİTTİN
ERSOY
NAZİFE NİLAY
AĞCAABAT
Seminer Konusu
Killi ve Kumlu Zeminlerde Darbeli Taş
Kolan Etkisiyle Yerinde Zemin
İyileştirilmesi
Killi Zeminlerin Kireç İle
Stabilizasyonu
Geoteknik Mühendisliğinde Geotekstil
Uygulamaları ve Kullanım Alanları
Darbeli Taş Kolan Etkisiyle Zemin
İyileştirilmesi
Sunum Tarihi
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
Ulaştırma Politikalarına Apolitik Bakış
29.04.2014
Üniversite – Sanayi İşbirliğiyle
Teknoloji Transferi
29.04.2014
Aktif ve Pasif Ankraj Sistemleri
06.05.2014
Zemin Çivili İksa Sistemlerini Sonlu
Elemanlar Yöntemiyle Modelleme
Kentiçi Raylı Sistemlerin Aktarma
İstasyonlarında Entegrasyon
Problemleri
Geoteknik Zemin İyileştirme ve
Toprakarme Uygulaması Olan, Donatılı
Zemin Uygulamaları, Donatılı
Zeminler, Donatılı Zemin Duvarlar
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
13
MADINA
AKHMETZHAN
CİHAN RAMAZAN
USLU
ZELİHA SEZEN
ALAN
BERİVAN AKGÜN
19
20
12509008
ALİ COŞANDAL
20
19
12509101
FARHAD RAHIMI
MOKARRAM
21
ŞK
13512010
EZGİ NUR ÜNLÜ
22
14
13509001
OMID BEGJANI
Dinamik Yükler Altında Zeminlerde
Meydana Gelen Sıvılaşma
Derin Kohezyonlu Zeminlerin
Stabilizasyonu
Yeşil Havaalanı Uygulamaları
Büyük Boyutlarda Kesme Kutularında
Zemin – Malzeme (Geotekstil – Beton)
Davranışının Direk Kesme Kutusu
Deneyi ile İncelenmesi
The Application of Pressuremeter in
Civil Engineering
Kılavuzlu Otobüs Sistemleri (Guided
Bus Systems)
Reactive Powder Concrete (RPC)
13.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
23
24
25
12509104
ELÇIN ÇALLI
25
24
12509105
ELİF NUR GÜRDAL
26
18
13512002
ABDULSAMET
SARAÇOĞLU
Kaplamasız Yolların Kimyasallarla
İyileştirilmesi
Şev Stabilitesi ve Şev Duraylılığı
Koruma Yöntemi
Bireysel Ulaşımın Sınırlandırılması
Politikaları
27
15
13512005
FATİH KEREM BOZ
Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılması
Sunumdan önceki önemli tarihler:
Seminer raporunun eş değerlendiriciye düzeltmeler için verilmesi: 15 Nisan 2014
Düzeltmelerin gösterildiği seminer raporunun yürütücüye/yazara iadesi (en geç): 22 Nisan 2014
Düzeltilmiş seminer raporları için son teslim: 29 Nisan 2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
Download

FBE_Seminer sunum programi-Ogrencilere