AOK-Curaplan Astım Programı ile güvendesiniz
Müşterilerimize “AOK-Curaplan” adı altında özel tedavi programları sunuyoruz. Astım, COPD
(kronik solunum yolunu daraltıcı akciğer hastalığı), göğüs kanseri, şeker hastalığı tip 1 ve 2
ve koroner kalp hastalığı durumunda bir katılım mümkündür.
Katılım ücretsizdir! Bu konuda basitçe doktorunuzla görüşünüz ve katılımın getireceği çok
sayıdaki avantajlarından yararlanınız.
Katılmak çok kolay
 Aile hekiminizden bir randevu alınız.
 Hekiminiz bir katılımın mümkün olup olmadığını kontrol eder ve sizinle birlikte katılım
beyanını doldurur.
 Düzenli olarak tedavinizi yapan hekiminize gidiniz. Üç ayda bir veya altı ayda bir sağlık
durumunuzu kontrol edecektir ve önemli tıbbi değerleri bir dokümantasyona
kaydedecektir. Arzu etmeniz halinde bunun bir suretini alabilirsiniz.
 Dokümantasyon bilhassa şunları içermektedir:
 Astım belirtilerinin sıklığı
 Güncel ilaçlar
 Bireysel bir tedavi planının oluşturulması
 Son muayeneden buyana acil durumda tedaviler
Şu avantajlara sahipsiniz
TÜR120_30.09.2014
Daha fazla güven:
 Önlem: Düzenli hekim ziyaretlerinde örneğin Peak-Flow-değerleriniz sürekli kontrol edilir.
 Daha iyi değerler: Hekiminizle birlikte kişisel bir tedavi hedefi belirlersiniz ve onunla
birlikte tedavinin seyrini planlarsınız.
 Güvenli tedavi ve şeffaflık: Bütün katılımcı hekimler güncel tıbbi bilgiler ve ilkeler
temelinde tedavi ederler.
 Etkin ilaçlar: Olumlu etkisi ispatlanmış etkin maddeler alırsınız. Bu esnada bireysel
uyuşmazlıklar dikkate alınırlar. İlaçlarınız düzenli olarak kontrol edilir ve aile hekiminiz,
uzman hekim ve hastane arasında mutabakat sağlanır.
 Bir nöbetin tekrar oluşmasını önlemek için ya da şiddetini mümkün olduğunca
hafifletmek için size özel acil durum planınızı hekiminizle görüşünüz.
 Bunlar akciğer fonksiyonunu tekrar normal değerlerine getirebilirler ve böylece
sonradan görülen olumsuz etkileri olmaksızın şikâyetsiz bir yaşam için en iyi şanslar
oluşur.
 Yan ve müteakip hastalıkların önlenmesi: Astımınızın ağırlık derecesinin erkenden ve
düzenli olarak tespiti ve kalifiye uzman hekime (örneğin iç hastalıkları uzmanı, akciğer
uzman hekimi) zamanında sevk. Bilhassa aşağıdaki durumlarda bir sevk icap eder:

Yoğun tedaviye rağmen yetersiz astım kontrolü,

Eğer sistemik glukokortikosteroidler ile uzun süreli bir tedaviye başlanacaksa veya
bitirilecekse,

Bir tedaviye Anti-IgE-Antikorlar ile başlanılması,

Öncesinde gerçekleştirilen acil durum tedavisi,

Yan hastalıklar (örneğin COPD, kronik Rinit / sinüzit, tekrarlanan yalancı difteri),

Astım bronşitin alerjik bir sebebi şüphesi,

Meslekten kaynaklanan astım bronşit şüphesi
 Kalifiye hastaneler: AOK-Curaplan’a katılan hastanelere sevk. Bunlar sizin için yüksek
bir tedavi kalitesini sürdürüyorlar:

Astım için daima bir uzmana erişile bilinir,

Astım hastaları için muayene metotları mevcuttur,

Bütün katılımcılar yüksek kalite standardına uymayı taahhüt ederler,

Yatalak veya yardıma muhtaç hastalar her gün mobilize jimnastik/solunum tedavisi
görürler,

Hastalara evlerine götürmek üzere önemli tedbirleri ve önerileri içeren bir tedavi planı
verilir,

Hastalar bölgelerindeki akciğer hastalığı spor grupları hakkında bilgilendirilirler.
 Özel rehabilitasyon klinikleri: Şayet bir rehabilitasyon gerekli olursa, astımlı hastalar
için özel tedavi programları olan özel Reha-klinikleri ile ilişki kurulması sağlanır. Burada
da evinize götürmek üzere önemli tedbirleri ve önerileri içeren bir tedavi planı alacaksınız.
Daha fazla bilgi:
 Daima iyi bilgilendirilmek: Hastalığınız ile ilgili ücretsiz hedefli bilgiler alırsınız.
 Kendi kendinizi yönetim planınız: Acil durumda nasıl tepki verilmesi gerektiği önceden
hekimle tam olarak görüşülmüş ve kaydedilmiştir. Hangi ilaçların kullanılması gerektiğini
biliyorsunuz. Başka ilaçlar almanızın gerekip gerekmediğini ya da acil hekimin ne zaman
aranması gerektiğini kendiniz kontrol edebilirsiniz.
 Verilen eğitimler hastalığınıza olumlu etkide bulunmanıza yardımcı olurlar. Hekiminizle
birlikte bir eğitimin sizin için yararlı olup olmayacağını tespit ediniz.
 Astım hastaları için günlük: Bununla Peakflow değerlerinizi daima göz önünde
bulundurursunuz ve hangi etkilerin astım nöbetlerine sebep olduğunu öğrenirsiniz.
Daha fazla hizmet:
 AOK-Curaplan’a katılım serbesttir ve ücretsizdir.
 AOK prim programı: AOK-Curaplan’a özenle katılımınız AOK prim programında her yıl
400 puan ile ödüllendirilir.
 Bireysel teklifler: Örneğin tıbbi alan konferanslarına, bir astım internet eğitimine, bir
beslenme danışmanlığına veya sağlık kurslarımıza katılınız. Sizi kişisel yaşamınızda
memnuniyetle bilgilerle ve tekliflerle destekleriz.
Başkaca sorularınız mı var?
AOK-Curaplan ile ilgili ayrıntılı bilgiyi her AOK Şubesinden edinebilirsiniz. Bizi CuraplanHotline 0800 0336704* numarasından da memnuniyetle arayabilirsiniz.
TÜR120_30.09.2014
Ya da bizi internet www.aok.de/bayern/curaplan altında ziyaret ediniz.
AOK-Curaplan’da hekimler, hastaneler ve daha fazlası” başlığı altında hedefli olarak AOKCuraplan’a katılan hekimleri arayabilirsiniz. Ayrıca “Astım kontrolde” başlığı altında
hastalığınıza yaklaşımınızda kendi kendinizi daha iyi organize edebileceğiniz bazı yardımlar
bulursunuz.
Sizi memnuniyetle destekleriz.
* ücretsiz arama
(Pazartesi – Çarşamba saat 8.00 – 16.30, Perşembe saat 8.00 – 17.30, Cuma saat 8.00 – 15.00)
Download

AOK-Curaplan Astım Programı ile güvendesiniz