ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
II. YARIYIL
T+U ECTS
ARK130 Arkeolojik Tanımlama ve
Terminoloji
ARK141 Anadolu ArkeolojisineGiriş
ARK145 Klasik Arkeolojiye Giriş
TÜR125 Türk Dili I
BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi
ARK141 (İng) Introduction to Anatolian
Archaeology (Anadolu
Arkeolojisine Giriş)
Seçmeli Ders (2)
Yabancı Dil Dersleri (1)
T+U ECTS
ARK123
3+0
3+0
3+0
2+0
4+0
4,5
4,5
4,5
2,0
5,0
ARK129
MİT110
TRS208
TÜR126
Arkeolojik Kazı ve
Araştırma Teknikleri
Genel Prehistorya
Yunan ve Roma Mitolojisi
Teknik Resim
Türk Dili II
3+0
3+0
3+0
2+2
2+0
Mesleki Seçmeli (1)
Seçmeli Ders (1)
Yabancı Dil Dersleri
3+0 4,5
6,5
3,0
30,0
4,5
4,5
4,5
4,5
2,0
4,0
3,0
3,0
30,0
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
T+U ECTS
ARK122
ARK229
GRE203
TAR165
MezopotamyaArkeolojisine
Giriş
Müzeciliğe Giriş
Grekçe I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Mesleki Seçmeli Dersler (2)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
3+0
2+0
4,5
4,5
5,0
2,0
ARK248
ARK231
GRE204
TAR166
18
3
30,0
VII. YARIYIL
T+U ECTS
Roma Dönemi ve Arkeolojisi 3+0 4,5
Arkeoloji Uygulamaları I
2+2 4,5
Mesleki Seçmeli Dersler (4)
Seçmeli Ders (1)
8,0
6,0
30 ,0
T+U ECTS
ARK346
ARK348
ARK441
ARK437
Mesleki Seçmeli Dersler(2)
Seçmeli Dersler (2)
VI. YARIYIL
T+U ECTS
Anadolu Tarihi Coğrafyası I I 3+0 4,5
Klasik Dönem ve Arkeolojisi 3+0 4,5
Mesleki Seçmeli Dersler (4)
Seçmeli Ders (1)
ECTS
4,5
4,5
5,0
2,0
8,0
6,0
30,0
V. YARIYIL
ARK355
ARK329
T+U
Anadolu Tarihi Coğrafyası I 3+0
Arkaik Dönem ve Arkeolojisi 3+0
Grekçe II
3+0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0
18
3
30,0
Hellenistik Dönem ve
Arkeolojisi
Antik Çağda Sosyal Yaşam
3+0 4,5
3+0 4,5
Mesleki Seçmeli Dersler (4)
Seçmeli Ders (1)
VIII. YARIYIL
T+U
ARK442 Anadolu’nun Roma Dönemi
ve Arkeolojisi
3+0
ARK442(Alm)Die Römer in Anatolien und
Römische Archaeologie in Anatolien
( Anadolu’nunRoma Dönemi ve
Arkeolojisi )
3+0
ARK438Arkeoloji Uygulamaları II
2+2
Mesleki Seçmeli Dersler (4)
Seçmeli Ders (1)
18
3
30,0
ECTS
4,5
4,5
4,5
18
3
30,0
1
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
T+U ECTS
ARK241 Antik Çağ’da Maden Sanatı 2+0 4,0
ARK201 Tarihi Coğrafya
2+0 4,0
ARK202 Assur Arkeolojisi
2+0 4,0
ARY206 Arkeolojide Bilimsel Araştırma
Teknikleri
2+0 4,0
ARK249 Arkeolojide Bilgisayar
Uygulamaları
3+0 5,0
ARK233 Ege Prehistoryası
2+0 4,0
ARK234 Müzelerde Sergileme ve
Koruma
ARK236 Tarih Öncesi Anadolu Mimarlığı
ARK239 Arkeolojik Kazılarda ve Sit
2+0 4,0
2+0 4,0
Alanlarında Belgeleme
2+0 4,0
ARK240 Hitit Sanatı
2+0
ARK242 Girit-Miken Arkeolojisi
2+0
ARK465 Frig Arkeolojisi
2+0
ARK362 Grek Nümizmatiği
2+0
ARK362 (İng)Greek Numismatics
(Grek Nümizmatiği)
2+0
ARK467 Roma Nümizmatiği
2+0
ARK345 Akdeniz ve Avrupa Tarihi
Coğrafyası
2+0
ARK347 Geç Hitit Sanatı
2+0
ARK349 Arkaik Çağ Seramiği
2+0
ARK351 Arkaik Çağ Heykeltraşlığı
2+0
ARK352 Klasik Çağ Seramiği
2+0
ARK352 (İng) Pottery of the Classical
Period (Klasik Çağ Seramiği)
2+0
ARK353 Arkaik Çağ Mimarlığı
2+0
ARK354 Klasik Çağ Mimarlığı
2+0
ARK356 Klasik Çağ Heykeltraşlığı
2+0
ARK342 Epigrafi
2+0
ARK357 Bioarkeoloji
2+0
ARK357 (Alm)Bioarchaeologie
(Bioarkeoloji)
2+0
ARK462 Roma Mimarlığı
2+0
ARK427 Urartu Arkeolojisi
3+0
ARK435 Tanrılar ve Kutsal Alanlar
2+0
ARK435 (Alm)Kulte und Heiligtümer
(Tanrılar ve Kutsal Alanlar)
2+0
ARK439 Anadolu’da Neolitik ve Kalkolitik
Çağ Arkeolojisi
2+0
ARK439 (İng)Neolithic and Chalcolithic
Periods in Anatolia (Anadolu’da
Neolitik ve Kalkolitik
Çağ Arkeolojisi)
2+0
ARK359 Anadolu’da Demirçağ
Uygarlıkları
2+0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
ARK459 Hellenistik Çağ Mimarlığı
2+0 4,0
ARK463 Hellenistik Çağ Seramiği
2+0 4,0
ARK460 Roma Seramiği
2+0 4,0
ARK453 Türkiye’de Kültürel Miras ve
Yönetimi
2+0 4,0
ARK454 Türkiye’de Kültür Varlıklarının
Korunmasına Yönelik Yapılanmalar ve İlgili
Yasal Düzenlemeler
2+0 4,0
Roma Portre Sanatı I
2+0 4,0
Roma Heykeltraşlığı I
2+0 4,0
Roma Portre Sanatı II
2+0 4,0
Roma Heykeltraşlığı II
2+0 4,0
Antik Yunan’da Ölü Gömme
Adetleri
2+0 4,0
ARK243 Arkeolojide Küçük Buluntular2+0 4,0
ARK456 Yunan ve Roma Dönemi Mezar
Mimarisi
2+0 4,0
ARK458 Roma Döneminde Ölü Gömme
Adetleri
2+0 4,0
LAT301 Latince I
2+0 4,0
LAT302 Latince II
2+0 4,0
FEL109 İlkçağ Felsefesi I
3+0 6,0
FEL110 İlkçağ Felsefesi II
3+0 6,0
FEL 315 Antik Çağda Felsefe Metinleri I 3+0 7,0
FEL 316 Antik Çağda Felsefe Metinleri II 3+0 7,0
SNT205 Bizans Sanatı I
2+0 5,0
SNT206 Bizans Sanatı II
2+0 5,0
SNT303 Bizans Resim Sanatı I
2+0 3,0
SNT304 Bizans Resim Sanatı II
2+0 3,0
SNT317 Bizans El Sanatları I
2+0 3,0
SNT318 Bizans El Sanatları II
2+0 3,0
SNT330 Arkeolojik Kazılarda Yöntem
ve Belgeleme
2+0 3,0
SNT353 Erken Hıristiyan ve Bizans
Mimarisi I
2+0 4,5
SNT354 Erken Hıristiyan ve Bizans
Mimarisi II
2+0 4,5
SNT413 Bizans Anıtsal ve Mimari Plastik 2+0 3,0
TAR107 İlkçağ Tarihi I
3+0 5,0
TAR108 İlkçağ Tarihi II
3+0 5,0
TAR112 İlk Çağ Mister İnançları
2+0 4,0
TAR114 Frig Uygarlığı
2+0 4,0
TAR203 Bizans Tarihi
3+0 5,0
TAR307 Uygarlık Tarihi
2+0 3,0
TRS301 Restorasyon-Konservasyon
Teknikleri
2+2 5,0
ARK360 Paleoantropoloji
2+0 4,0
ARK358 Kültürel Antropoloji
2+0 4,0
SNT443
SNT445
SNT444
SNT446
ARK461
4,0
ARK457 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı 2+0 4,0
2
SEÇMELİ DERSLER
T+U
BEÖ155 Beden Eğitimi
2+0
KÜL199 Kültürel Etkinlikler
0+2
MÜZ151 Müziğin Tarihçesi
2+0
SNT155 Sanat Tarihi
2+0
SAN155 Salon Dansları
0+2
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları 0+2
ECTS
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
TİY152 Tiyatro
TÜR121 Yazılı Anlatım
TÜR122 Sözlü Anlatım
TÜR120 Türk İşaret Dili
İNG226 Akademik İngilizce II
İNG325 Akademik İngilizce III
İNG326 Akademik İngilizce IV
İNG425 Akademik İngilizce V
İNG426 Akademik İngilizce VI
2,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2+0
2+0
2+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
YABANCI DİL DERSLERİ
İNG177 (İng) İngilizce I
İNG178 (İng) İngilizce II
İNG179 (İng) İleri İngilizce I
İNG180 (İng) İleri İngilizce II
T+U
3+0
3+0
3+0
3+0
ECTS
3,0
3,0
3,0
3,0
3
Download

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS