EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Bölüm
Sınıf Ders Kodu Ders Adı
Tarih
Saat Yer1
Yer2
Sanat Tarihi
2 SNT213 Batı Sanatı I
07.01.2016 10:00 DRS-6
DRS-7
Sanat Tarihi
4 SNT441 Osmanlı Resim Sanatı I
07.01.2016 10:00 DRS-9
Sanat Tarihi
2 SNT201 İslam Sanatı
07.01.2016 15:00 DRS-10
DRS-11
Sanat Tarihi
1 SNT105 Sanat Tarihine Giriş I
08.01.2016 11:00 DRS-6
DRS-7
Sanat Tarihi
3 SNT343 İslam Resim Sanatı I
08.01.2016 11:00 DRS-5
Sanat Tarihi
1 TÜR125 Türk Dili I
08.01.2016 18:00 DRS-14
DRS-15
Sanat Tarihi
1 TÜR126 Türk Dili II
08.01.2016 19:00 DRS-15
Sanat Tarihi
1 İNG177 İngilizce I
09.01.2016 10:00 DRS-8
Sanat Tarihi
3 SNT311 Türk El Sanatları I
11.01.2016 10:00 DRS-22
Sanat Tarihi
2 SNT217 Anadolu'da Kent Tarihi
11.01.2016 11:00 DRS-14
DRS-15
Sanat Tarihi
1 SNT109 Terminoloji
11.01.2016 11:00 DRS-2
DRS-3
Sanat Tarihi
2 TAR165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
11.01.2016 18:00 DRS-11
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
3
3
2
4
1
4
1
1
1
2
4
3
1
4
3
4
1
4
4
4
1
2
SNT331
SNT335
SNT215
FEL421
ARK151
SAN155
BEÖ155
MÜZ155
MÜZ157
SNT219
SNT413
SNT333
MİT101
SNT435
SNT303
SNT439
TÜR121
SNT431
SNT433
SNT419
SNT115
İNG225
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
Sanat Tarihi Uygulamaları I (A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N)14.01.2016
Çağdaş Sanat Akımları I
14.01.2016
Çağdaş Sanat I
14.01.2016
Sanat Tar. Arş. Analiz ve Değerlendirme 14.01.2016
Akademik İngilizce I
14.01.2016
Sanat Tarihi Araştırmaları I (A,B,C,D,E,I,K,L,M,N)
Osmanlı Sanatı I
Türk Sanatı Bölge Araştırmaları I
Sanat Felsefesi I
Anadolu Uygarlıkları I
Salon Dansları
Beden Eğitimi
Türk Halk Müziği
Türk Sanat Müziği
Akdeniz Liman Kentleri
Bizans Anıtsal ve Mimari Plastik
Beylikler Dönemi Sanatı I
Mitoloji ve İkonografi
Çağdaş Türk Plastik Sanatları I
Bizans Resim Sanatı I
18.y.y. İstanbul Kültür ve Sanat Ortamı
Yazılı Anlatım
09:00
14:00
15:00
15:00
16:00
18:00
18:00
18:00
18:00
10:00
11:00
12:00
14:00
14:00
14:00
16:00
09:00
09:00
12:00
13:00
15:00
18:00
DRS-11
DRS-11
DRS-9
DRS-13
DRS-8
H.B.M.
DRS-12
H.B.M.
H.B.M.
DRS-15
DRS-25
DRS-7
DRS-2
DRS-18
DRS-13
DRS-16
DRS-23
DRS-18
DRS-21
DRS-6
DRS-1
DRS-14
DRS-3
Yer3
Yer4
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
3
2
4
3
4
2
2
3
3
1
3
SNT319
SNT205
SNT432
SNT353
SNT429
SNT211
THU203
SNT301
SNT317
TRS121
SNT339
Kent Monografileri I
Bizans Sanatı I
Sanat Tarihi Uygulamaları II (B,H)
Erken Hiristiyan ve Bizans Mimarisi I
Bizans Numismatiği
Türk Sanatı I
Topluma Hizmet Uygulamaları
Anadolu Selçuklu Sanatı I
Bizans El Sanatları I
Teknik Resim ve Rölöve I
Erken Osmanlı Mimarisi
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
13:00
13:00
13:00
13:00
14:00
15:00
10:00
11:00
12:00
14:00
16:00
DRS-14
DRS-16
DRS-18
DRS-19
DRS-14
DRS-10
DRS-23
DRS-10
DRS-21
T.R.O.
DRS-10
DRS-17
DRS-11
A-209
A-309
A-305
A-310
A-309
A-313
B-311
A-207
A-211
B-212
A-309
A-310
A-314
A-313
A-313
A-209
A-207
B-212
B-212
B-212
A-310
B-212
B-212
B-311
B-314
B-212
A-310
C-113
B-311
A-313
B-311
B-311
B-209
B-212
A-310
B-212
B-212
B-311
Download

25 Aralık