Bölüm
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
Sınıf Ders Kodu Ders Adı
Tarih
Saat Yer1
Yer2
Yer3
4 TAR407 Tarih İncelemeleri VII
07.01.2016 09:00 DRS-23
1 ARY105 Tarih Araştırma Yöntemleri
07.01.2016 11:00 DRS-17
2 TAR211 Roma Tarihi
07.01.2016 11:00 DRS-15 DRS-16
3 TAR301 Avrupa Tarihi (Yakın Çağ)
07.01.2016 14:00 DRS-16 DRS-17
2 SNT209
Türk Sanatı Tarihi I
08.01.2016 10:00 DRS-19
2 ARA201 Arapça I
08.01.2016 10:00 DRS-22
4 TAR429 Esk. Yeniye:18.19.YY'larda Fik.,Akm.,İsimler I 08.01.2016 14:00 DRS-13
1 TÜR125 Türk Dili I
08.01.2016 18:00 DRS-12
1 İNG177
İngilizce I
09.01.2016 10:00 DRS-6
DRS-7
4
2
3
1
3
1
2
4
2
1
1
1
2
3
4
2
2
1
3
1
1
2
2
1
2
3
TAR427
TAR219
TAR315
TAR165
TAR303
TAR103
TAR209
TAR403
TAR203
SNT155
BEÖ155
KÜL101
TAR235
TAR311
TAR420
TAR201
TAR237
TAR107
TAR317
TAR115
TAR115
RUS201
İNG225
SOS101
TAR225
TAR309
Türkiye'de Siyasal Ant. ve Boğazlar Sorunu
Avrupa Tarihi (Ortaçağ)
Osmanlılarda Mali Sistem
Atatürk İlkeleri ve İnkılap I
Osmanlı Tarihi (1520-1730)
Orta Asya Türk Tarihi I
Selçuklu Tarihi
Osmanlı İmp. Siyasal Akımlar
Bizans Tarihi
Sanat Tarihi
Beden Eğitimi
Kültür Tarihi
Türkiye'de Dem. Kül. Doğ. ve Gelişimi I
Tarih İncelemeleri V
İttihat ve Terakki Partisi Dönemi Tarihi
Bilim Tarihi
Osmanlıca III(A)
İlkçağ Tarihi I
18-20 y.y. Osmanlı Ekonomisi
Osmanlıca I (A)
Osmanlıca I (B)
Rusça I
Akademik İngilizce I (A-B-C-D)
Sosyolojiye Giriş I
İngilizce Tarih Metinleri II (ing)
Osmanlı Tarih Metinleri I
11.01.2016
11.01.2016
11.01.2016
11.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
11:00
12:00
14:00
18:00
09:00
11:00
11:00
13:00
15:00
16:00
18:00
09:00
09:00
09:00
09:00
11:00
11:00
15:00
10:00
13:00
13:00
16:00
18:00
09:00
09:00
12:00
DRS-7
DRS-8
DRS-10
DRS-18
DRS-12
DRS-1
DRS-2
DRS-14
DRS-6
DRS-10
DRS-1
DRS-1
DRS-23
DRS-22
DRS-6
DRS-6
DRS-8
DRS-14
DRS-5
DRS-7
DRS-8
DRS-5
DRS-8
DRS-7
DRS-22
DRS-20
DRS-19
DRS-13
DRS-3
DRS-7
DRS-11
DRS-9
DRS-15
DRS-12
Yer4
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
4
4
3
3
1
4
2
1
4
2
2
TAR411
TAR411
TAR240
TAR325
TAR109
TAR405
TAR205
ARK105
TAR425
ARK201
THU203
Monografya I (A,C,D,E,H,I,J,K,L,M))
Monografya II (A,K)
Atatürk Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Avrupa Birliği Siyasi Tarihi (ing)
Tarih İncelemeleri I
T.C. Dönemi Türk Ekonomisi
Dinler Tarihi
Anadolu Uygarlıkları
II.Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye I
Tarihi Coğrafya
Topluma Hizmet Uygulamaları
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
16:00
16:00
09:00
10:00
14:00
15:00
16:00
09:00
10:00
11:00
13:00
DRS-8
DRS-9
DRS-17
DRS-22
DRS-6
DRS-22
DRS-8
DRS-10
DRS-25
DRS-9
DRS-23
Download

25 Aralık