KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI
29 Aralık Pazartesi
1.SINIF 2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
Yabancı
Dil II
YDYO
D12,
D15,
D16
(09:0010:00)
30 Aralık Salı
1.SINIF
31 Aralık Çarşamba
2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF
1.SINIF
2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF
6 Ocak Salı
5 Ocak Pazartesi
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
Temel
Bilgisayar
Teknikleri
II A2-A3
(09:0010:00)
4.SINIF 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF
Snt117
YunanRoma
Mitolojisi
A3-A10A11, D5
TU
(09:3010:30)
SNT303
İslam Resim
Sanatı A3-A
10 TU
(11:0012:00)
SNT403
Osmanlı
Resim
Sanatı
A10 TU
(11:0012:00)
SNT103
Sanat
Tarihi
Terim ve
Kavramları
A3, A17,
A18, D5
(11:0012:00)
SNT 213
Bizans
Süsleme ve El
Sanatları A3A10-A6 BO
(10:30-11:30)
SNT222 Kazı
Teknikleri ve
Yüzey
Araştırmaları
(12:00 –
13:00) 302
nolu Oda
Türk Dili
II A2,
A3
(13:0014:00)
Atatürk
İlkeleri ve
İnkılap
Tarihi II
A3-A10
(13:0014:00)
Kültürel
Coğrafya
A10 (13:3014:30)
SNT227
Osmanlıca
A3-A10
İY
SNT210
Osman II
İY (13:0014:00)
SNT401
XIII. Yy.
Osmanlı
Mimarisi
A 3 BNK
(15:3016:30)
Türkiye’nin
Sosyal
Yapısı A10
(15:0016:00)
SNT435
Bitirme
Tezi
Danışman
Odaları
(15:3016:30)
SNT301
Erken
Dönem
Osmanlı
Mimarisi
A3-A 10
BNK
(15:3016:30)
SNT307
Barok ve
Rokoko
Sanatı
A3- A10
TU
(12:0013:00)
SNT 109
Orta Asya
Uygarlıkları
ve Sanatı
A3, A6,
A10
BO (16:3017:30)
SNT 215
Anadolu
Selçuklu
Mimarisi
A3-A10A11
BNK
(16:1517:15)
4.SINIF
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
7 Ocak Çarşamba
1.SINIF 2.SINIF
SNT115
Erken
İslam
Sanatı
A3-A6A10
LGK
(13:0014:00)
3.SINI
F
4.SINIF
8 Ocak Perşembe
1.SINIF
2.SINI
F
3.SINIF
Günümüz
Dünya
Sorunları
A10
(10:0011:00)
4.SINIF
9 Ocak Cuma
1.SINIF 2.SINIF
SNT309
Anadolu
Türk
Beylikleri
Mimarisi
A10
BNK
(10:0011:00)
3.SINIF
10 Ocak Cumartesi
4.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
SNT 221
Anadolu
İlk Türk
Beylikler
i
Mimarisi
A5-A10
BNK
(10:0011:00)
SNT121
Teknik
Resim
A1,A2, A3
BNK
(11:0012:00)
SNT4
07
Cumh
uriyet
Dön.
Türk
Sanat
Akıml
arı A3
BO
(13:0014:00)
SNT233
İslam
Mimarisi
A3-A6A10
LGK
(13:0014:00)
İntibak
SNT119
Türk
Mitolojisi
A3-A10
TU
(13:0014:00)
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
SNT 225
Fotoğrafçılık
A10-D5 TU
(11:0012:00)
SNT223
Sanat
Tarihi
Metodoloj
isi A3-A6A10 LGK
(13:0014:00)
SNT113
Anadolu
Uygarlıları
ve Sanatı
A10-A3,
D4 BNK
(15:0016:00)
SNT409
Türk
Şehircili
ği A3
BO
(15:0016:00)
SNT219
Ortaçağ
Avrupa
Sanatı
A3-A10
TU
(16:0017:00)
4.SINIF
13 Ocak Salı
12 Ocak Pazartesi
4.SINIF
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
SNT 413
İslam Kitap
Sanatları
A10 LGK
(10:00-11:00)
Türk
Modernleş
mesi
Tarihi A10
(11:3012:30)
SNT217
Anadolu
Selçuklu
Süs. ve
El
Sanatları
A3-A10D5 LGK
(16:0017:00)
1.SINIF
11 Ocak Pazar
SNT417
Osmanlı
Döneminde
Sanatçılar
A10 BNK
(11:00-12:00)
SNT315
Tarihi
Çevre
Korumaları
D1 LGK
(13:0014:00)
SNT 313
İran
Coğrafyası
Sanatı A 3
TU (15:0016:00)
SNT317
Epigrafi
A3
(13:0014:00)
SNT415
Oryantalizm ve
Oksidantalizm
A10 TU
(15:00-16:00)
SNT 201
Bizans
Mimarisi II
A3-A10
BO (15:0016:00)
SNT229
Ön Asya
Uygarlıkla
rı ve
Sanatı
A10 BO
(11:0012:00)
SNT 319
Türk Sanatı
Araştırmala
rı.
A3-A10
BO (13:0014:00)
SNT405
Osmanlı Süs. ve
El Sanat A10
LGK
(15:00-16:00)
SNT305
İslam Süsleme
ve El Sanatları
A3-A10 LGK
(16:00-17:00)
SNT31
Bizans
Resim
Sanatı
A3A10
TU
(17:3018:30)
Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ
Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Download

2013-2014 Bahar Dönemi Final Programları