Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2014-2015 Güz Dönemi Ara Sınav Programı
Öğretim Üyesi
Ders
Kodu
Sınav
Günü
Ders Adı
Sınav
Saati ve Yeri
LAT115
Latin Dili Grameri I
Prof.Dr. Ü.Fafo TELATAR
11 Kasım
Salı
12:30-14:00
105
LAT117
Klasik Filolojiye Giriş I
Prof.Dr. Ü.Fafo TELATAR
26 Kasım
Çarş.
08:00-09:30
216
LAT119
Yunan ve Roma'da Yazınsal Türler I Prof.Dr. Ü.Fafo TELATAR
11 Kasım
Salı
09:30-11:00
305
LAT 103
Roma Uygarlığı : Kamu Yaşamı
Prof.Dr.Mehmet ÖZAKTÜRK
13 Kasım
Perş.
12:30-14:00
347
LAT221
Yunan ve Roma'da Bilim I
Yrd.Doç.Dr.İnan KALAYCIOĞULLARI
11 Kasım
Salı
09:30-11:00
305
LAT211
Latin Dili Grameri III
Prof.Dr. Gül ÖZAKTÜRK
13 Kasım
Perş.
15:30-17:00
347
LAT 203
Roma Yazını Başlangıç Dönemi
Yrd.Doç.Dr. Çağatay AŞKİT
10 Kasım
Pzt.
09:30-11:00
347
LAT213
Latin Dili ve Kültürü III
Yrd.Doç.Dr. Çağatay AŞKİT
14 Kasım
Cuma
14:00-15:30
LAB2
LAT215
Syntaks (Ad Durumları)
Prof.Dr.Mehmet ÖZAKTÜRK
11 Kasım
Salı
16:15-17:45
LAB2
LAT301
Vocabula-Köken Bilgisi
Prof.Dr.Mehmet ÖZAKTÜRK
13 Kasım
Perş.
15:30-17:00
305
LAT 303
Caesar
Prof.Dr. Gül ÖZAKTÜRK
12 Kasım
Çarş.
08:45-10:15
LAB2
LAT303
Cicero
Prof.Dr. Gül ÖZAKTÜRK
14 Kasım
Cuma
12:30-14:00
LAB2
LAT305
Roma Yazını: Altınçağ Şiir
Öğr.Gör.Rukiye ÖZTÜRK
14 Kasım Cuma
15:30-17:00
347
LAT307
Söylenceler I
Prof.Dr.Mehmet ÖZAKTÜRK
11 Kasım
Salı
14:45-16:15
LAB2
LAT405
Roma Yazını: Gümüş Çağ
Prof.Dr. Gül ÖZAKTÜRK
13 Kasım
Perş.
08:45-10:15
LAB2
LAT401
Şiir
Öğr.Gör.Rukiye ÖZTÜRK
14 Kasım
Cuma
09:30-11:00
LAB2
LAT403
Tarih Yazarları
Yrd.Doç.Dr. Çağatay AŞKİT
10 Kasım
Pzt.
09:30-11:00
347
Latin Dili ve Edebiyatı 2014-2015 Güz Dönemi Seçmeli Ders Ara Sınav Programı
LAT107
Latince I
Yrd.Doç.Dr. Çağatay AŞKİT
10 Kasım
Pzt.
09:30-11:00
347
Salı
11:00-12:30
338
LAT207
Latince III
Öğr.Gör.Rukiye ÖZTÜRK
18 Kasım
LAT 109A
Latin Dili I (İtalyan, Fransız Dili ve
Edebiyatı ilk defa alan öğr)
Arş.Gör.Ceyda Ü. KEYİNCİ
18 Kasım
Salı
11:00-12:30
105
LAT 109 B
Latin Dili I (İtalyan, Fransız, İsp.
Arş.Gör.Rabia KAYAPINAR
Dili ikinci defa alan öğr.)
18 Kasım
Salı
11:00-12:30
305
LAT 209A
Latin Dili I (İngiliz Dili ve Edeb.)
18 Kasım
Salı
11:00-12:30
347
LAT 209B
Latin Dili I (Felsefe Bölümü)
18 Kasım
Salı
11:00-12:30
146
18 Kasım
Salı
11:00-12:30
338
11:00-12:30
LAB2
LAT 209C
LAT311
Öğr.Gör.Rukiye ÖZTÜRK
Arş.Gör.Serap KALAYCIOĞULLARI
Latin Dili I (Amerikan Dili, Hung.
Bölümü öğr. ve İspanyol Dili ilk Öğr.Gör.Rukiye ÖZTÜRK
defa alan öğr.)
Geç Dönem Roma Edb. Tarihi
Prof.Dr. Ü.Fafo TELATAR
14 Kasım Cuma
Download

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2014