AOK-Curaplan COPD Programı ile güvendesiniz
Müşterilerimize “AOK-Curaplan” adı altında özel tedavi programları sunuyoruz. Astım, COPD
(kronik solunum yolunu daraltıcı akciğer hastalığı), göğüs kanseri, şeker hastalığı tip 1 ve 2
ve koroner kalp hastalığı durumunda bir katılım mümkündür.
Katılım ücretsizdir! Bu konuda basitçe doktorunuzla görüşünüz ve katılımın getireceği çok
sayıdaki avantajlarından yararlanınız.
Katılmak çok kolay
 Aile hekiminizden bir randevu alınız.
 Hekiminiz katılıp katılamayacağınızı araştırır ve sizinle birlikte katılım beyanını doldurur.
 Düzenli olarak tedavinizi yapan hekiminize gidiniz. Üç ayda bir veya altı ayda bir sağlık
durumunuzu kontrol edecektir ve önemli tıbbi değerleri bir dokümantasyona
kaydedecektir. Arzu etmeniz halinde bunun bir suretini alabilirsiniz.
 Dokümantasyon bilhassa şunları içermektedir:
 Akut kötüleşmelerin sıklığı (= nüksetmeler)
 Güncel ilaçlar
 Son muayeneden buyana acil durumda tedaviler
Şu avantajlara sahipsiniz
TÜR122_30.09.2014
Daha fazla güven:
 Önlem: Düzenli hekim ziyaretlerinde örneğin FEV1-değerleriniz sürekli kontrol edilir.
 Daha iyi değerler: Hekiminizle birlikte kişisel bir tedavi hedefi belirlersiniz ve onunla
birlikte tedavinin seyrini planlarsınız.
 Güvenli tedavi ve şeffaflık: Bütün katılımcı hekimler güncel tıbbi bilgiler ve ilkeler
temelinde tedavi ederler.
 Etkin ilaçlar: Olumlu etkisi ispatlanmış etkin maddeler alırsınız. Bu esnada bireysel
uyuşmazlıklar dikkate alınırlar. İlaçlarınız düzenli olarak kontrol edilir ve aile hekiminiz,
uzman hekim ve hastane arasında mutabakat sağlanır.
 Bir nefes darlığının ortaya çıkması halinde doğru tepki göstermek için hekiminizle
bireysel acil durum planınızı görüşürsünüz.
 Akciğer fonksiyonu değerlerinin kötüleşmeye devam etmesini uzun müddet
durdurabilir veya muhtemelen iyileştirebilirler.
 Ağırlık derecesine göre tekrar hafif, az ağır çabalamaların üstesinden gelebilirsiniz,
günlük hayatınızla baş edip yaşam kalitesiyle doldurabilirsiniz.
 Yan ve müteakip hastalıkların önlenmesi: COPD’unuzun ağırlık derecesinin erkenden
ve düzenli olarak tespiti ve kalifiye uzman hekime (örneğin iç hastalıkları uzmanı, akciğer
uzman hekimi) zamanında sevk. Bilhassa aşağıdaki durumlarda bir sevk icap eder:

Yoğun tedaviye rağmen tedavinin yeterli derecede başarılı olmaması durumu,

Öncesinde gerçekleştirilen acil durum tedavisi,

Yan hastalıklar (örneğin tipik kalp yetmezliği, ek kronik akciğer hastalıkları),

Solunum yetersizliği şüphesi (örneğin uzun süreli oksijen tedavisi kontrolü veya evde
nefes alam desteği için),

Meslek koşullu COPD şüphesi.
 Kalifiye hastaneler: AOK-Curaplan’a katılan hastanelere sevk. Bunlar sizin için yüksek
bir tedavi kalitesini sürdürüyorlar:

COPD için daima bir uzman erişilebilirdir,

COPD-hastaları için araştırma metotları mevcuttur,

Bütün katılımcılar yüksek kalite standardına uymayı taahhüt ederler,

Yatalak veya yardıma muhtaç hastalar her gün mobilize jimnastik/solunum tedavisi
görürler,

Hastalara evlerine götürmek üzere önemli tedbirleri ve önerileri içeren bir tedavi planı
verilir,

Hastalar bölgelerindeki akciğer hastalığı spor grupları hakkında bilgilendirilirler.
 Özel rehabilitasyon klinikleri: Şayet bir rehabilitasyon gerekli olursa, COPD hastaları
için özel tedavi programları olan özel Reha-klinikleri ile ilişki kurulması sağlanır. Burada
da evinize götürmek üzere önemli tedbirleri ve önerileri içeren bir tedavi planı alacaksınız.
Daha fazla bilgi:
 Daima iyi bilgilendirilmek: Hastalığınız ile ilgili ücretsiz hedefli bilgiler alırsınız.
 Verilen eğitimler hastalığınıza olumlu etkide bulunmanıza yardımcı olurlar. Hekiminizle
birlikte bir eğitimin sizin için yararlı olup olmayacağını tespit ediniz.
 COPD-hastaları için günlük: Bununla Peakflow değerlerinizi daima göz önünde
bulundurursunuz ve hangi etkilerin nefes darlığı nöbetlerine sürüklediğini öğrenirsiniz.
Daha fazla hizmet:
 AOK-Curaplan’a katılım serbesttir ve ücretsizdir.
 AOK prim programı: AOK-Curaplan’a özenle katılımınız AOK prim programında her yıl
400 puan ile ödüllendirilir.
 Bireysel teklifler: Örneğin tıbbi alan konferanslarına, bir beslenme danışmanlığına ve
sağlık kurslarımıza katılınız. Sizi kişisel yaşamınızda memnuniyetle bilgilerle ve tekliflerle
destekleriz.
Başkaca sorularınız mı var?
AOK-Curaplan ile ilgili ayrıntılı bilgiyi her AOK Şubesinden edinebilirsiniz.
Bizi Curaplan-Hotline 0800 0336704* numarasından da memnuniyetle arayabilirsiniz.
TÜR122_30.09.2014
Ya da bizi internet www.aok.de/bayern/curaplan altında ziyaret ediniz.
AOK-Curaplan’da hekimler, hastaneler ve daha fazlası” başlığı altında hedefli olarak AOKCuraplan’a katılan hekimleri arayabilirsiniz. Ayrıca “COPD kontrolde” başlığı altında
hastalığınıza yaklaşımınızda kendi kendinizi daha iyi organize edebileceğiniz bazı yardımlar
bulursunuz.
Sizi memnuniyetle destekleriz.
* ücretsiz arama
(Pazartesi – Çarşamba saat 8.00 – 16.30, Perşembe saat 8.00 – 17.30, Cuma saat 8.00 – 15.00)
Download

AOK-Curaplan COPD Programı ile güvendesiniz