T.C
Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(2014-2015 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci
Kontenjan ve Başvuru Koşulları
Son Başvuru Tarihi : 27.08.2014
Sınav Tarihi ve Saati : 03.09.2014 saat;10.00
Sınav Yeri
: İlgili Anabilim Dalları
Tezli Tezs.
Anabilim
Doktra Y.L.
Y.L.
Yatay Geçiş
Dalı/Bilim
Dalı
Y. Lisans
Tezs.Y.lis
ALES
Puan
Türü
Matematik
3
25
-
-
-
-
Sayısal
Biyoloji
4
19
-
1
1
-
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
Kimya/
Fizikokimya
3
5
-
-
-
-
1
4
-
-
-
-
Sayısal
-
Kimya/
Biyokimya
2
5
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Kimya/Or
ganikKimya
2
7
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Kimya/Ano
ganik Kimya
2
7
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Kimya/Anali
tik Kimya
-
2
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Fizik/Yoğun
Madde
1
6
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Sayısal
Sayısal
Yüksek Lisans başvurusu için; Matematik,
İlköğretim Matematik, İstatistik, Ortaöğretim
Matematik Öğretmenliği ve Matematik Mühendisliği
Lisans mezunu olanlar,
Doktora başvurusu için; Matematik, İstatistik
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik
Mühendisliği olmak üzere Matematik Anabilim Dalı
veya Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim
Dalında yüksek lisansını tamamlayanların doktora
programına başvuruda bulanabilmelerine,
Fen Fak. Biyoloji Böl., Fen-Edebiyat Biyoloji Böl.,
Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği Programı,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl, Tıp Fak.
Mezunları, Ziraat Fak. İlgili Bölümler Mezunları,
Gıda Müh. Böl., Eczacılık Fak. mezunları, Sağlık
Yüksekokulu Mezunları, Su Ürünleri Fak. mezunları
başvurabilir.
1
-
Aranacak Şartlar
Doktora
Tezli
Yük.Lis.
Doktora
ÜNİP.
Yük.Lis.
Doktora
-
1
Kimya Bölümü, Kimya Müh., Biyoloji Böl., Fen
Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Eczacılık Fak., ve ilgili bölüm
mezunları başvurabilir.
Kimya Bölümü, Kimya Müh., Biyoloji Böl., Fen
Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Eczacılık Fak., ve ilgili bölüm
mezunları başvurabilir.
Kimya Bölümü, Kimya Müh., Biyoloji Böl., Fen
Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Eczacılık Fak., ve ilgili bölüm
mezunları
Kimya Bölümü, Kimya Müh., Biyoloji Böl., Fen
Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Eczacılık Fak., ve ilgili bölüm
mezunları başvurabilir.
Kimya Bölümü, Kimya Müh., Biyoloji Böl., Fen
Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fizik
Öğretmenliği, Eczacılık Fak., ve ilgili bölüm
mezunları başvurabilir.
Yüksek Lisans başvurusu için; Fizik, Fizik
Öğretmenliği, Fizik Müh. Ve Elektrik-Elektronik
Müh. Bölümlerinden mezun olanlar,
Doktora başvurusu için; Fizik Anabilim Dalında
Yüksek Lisans yapmış olmaları koşulu aranmasına
Fizik/
Atom ve
Moleküler
-
2
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Yüksek Lisans başvurusu için; Fizik, Fizik
Öğretmenliği, Fizik Müh. Ve Elektrik-Elektronik
Müh. Bölümlerinden mezun olanlar,
Doktora başvurusu için; Fizik Anabilim Dalında
Yüksek Lisans yapmış olmaları koşulu aranmasına
Fizik/
Nükleer Fizik
-
2
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Kimya Müh.
3
17
-
2
2
-
Sayısal
-
-
Yüksek Lisans başvurusu için; Fizik, Fizik
Öğretmenliği, Fizik Müh. Ve Elektrik-Elektronik
Müh. Bölümlerinden mezun olanlar,
Doktora başvurusu için; Fizik Anabilim Dalında
Yüksek Lisans yapmış olmaları koşulu aranmasına,
Yüksek Lisans başvurusu için; Mühendislik
Fakültelerinin Kimya Müh., Çevre Müh., Gıda Müh.,
Malzeme Bilimi ve Müh., Biyomühendislik
Bölümlerinden biri veya Fen Fak. Kimya Böl.,
Biyoloji Bölümlerinden birinden Lisans derecesi
bulunmak,
Doktora başvurusu için; Mühendislik Fakültelerinin
Kimya Mühendisliği Bölümlerinden Lisans derecesine
sahip olmak ve Üniversitelerin Mühendislik
Fakültelerinin Kimya Müh., Çevre Müh.,Gıda Müh.,
Malzeme Bilimi ve Müh., Biyomühendislik
Bölümlerinden biri veya Fen Fakültesi Kimya Bölümü
yüksek lisans derecesine sahip olmak,
İstatistik
-
7
-
-
-
-
Sayısal
-
-
İstatistik, Matematik, Orta Öğretim Matematik
Öğretmenliği, Endüstri Müh., Bilgisayar Müh. İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi ile BÖTE Bölümlerinden
lisans mezunu olanlar başvurabilir.
Jeoloji Müh.
-
14
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Jeoloji Mühendisliği Bölüm mezunları,
Gıda
Müh./Gıda
Bilimi ve
Teknoljisi
Gıda
Müh./Süt
Teknolojisi
Makine
Mühendisliği
(Atatürk
Üniversitesi
ile Ortak)
3
7
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
1
3
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
-
6
-
-
-
-
Sayısal
-
-
ElektrikElektronik
Mühendisliği
-
4
-
-
1
-
2
-
Fen Bilimleri Enstitüsünün Makine Mühendisliği
Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans programına
başvuracak adayların Mühendislik Fakültelerinin
Makine, Malzeme ve Metalürji, Mekatronik,
Otomotiv,
Elektrik-Elektronik
Müh.
Bölüm
mezunları,
Yüksek Lisans başvurusu için; Mühendislik
Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik
Müh., Elektronik-Haberleşme Müh., Mekatronik
Müh., Biyomedikal Müh., Bilgisayar Müh. bölümü
mezunu ve Teknoloji/Teknik Eğitim Fakültelerinin
ilgili bölüm mezunları, (Elektrik-Elektronik Müh.
Bölümü mezunları dışında kalan ilgili bölüm
mezunlarına Anabilim Dalı Akademik Kurulu
kararı doğrultusunda 1(bir) veya iki (2) yarıyıl
Bilimsel Hazırlık” uygulanacaktır.
Yatay geçiş başvurusu; Mühendislik Fak. ElektrikElektronik Müh., Elektrik Müh.,
ElektronikHaberleşme Müh., Mekatronik Müh., Biyomedikal
Müh., Bilgisayar Müh. bölümü mezunu ve
Teknoloji/Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölüm
mezunları,
ÜNİP başvurusu için; Herhangi bir Yüksek Öğretim
kurumunda Öğretim Görevlisi veya Okutman olarak
görev yapmak ve ilgili bölüm mezunu olmak.
Sayısal
Bahçe
Bitkileri
Tarla
Bitkileri
Peyzaj
Mimarlığı
Zootekni/
BiyometriGenetik.
10
25
-
1
1
-
Sayısal
1
1
2
10
-
1
1
-
Sayısal
1
1
-
15
-
-
2
-
-
-
-
2
4
-
-
-
-
Sayısal
-
1
Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi veya Peyzaj
Mimarlığı Bölümü mezunları,
Yüksek Lisans başvurusu için; Lisans eğitiminde en
az 5 kredi saat İstatistik veya Genetik dersi almış
olmak kaydı ile her bölümden öğrenci başvurabilir.
Ancak mezuniyetleri Ziraat Fak. Zootekni Bölümü,
Ziraat Fak. Hayvansal Üretim Programı veya
Veterinerlik Fakültesi dışında bölümlerden olan
öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.
Doktora başvurusu için; Lisans ve Yüksek Lisans
Eğitiminde toplam en az 18 kredi saat İstatistik veya
Genetik dersi almış olmak,
Zootekni/
Hayvan
Yetiştirme ve
Islahı
20
25
-
1
1
-
Sayısal
1
1
Yüksek Lisans başvurusu için; Her bölüm mezunu
öğrenci başvurabilir. Ancak mezuniyetleri Ziraat Fak.
Zootekni Bölümü, Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim
Programı veya Veterinerlik Fakültesi dışında
bölümlerden olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık
Programına tabi tutulur.
Doktora başvurusu için; Ziraat Fakülteleri Zootekni
Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı ya
da Veteriner Fakülteleri
Zootekni Anabilim
Dallarında yüksek lisans yapmış olmak,
Zootekni /
Yemler ve
Hayvan Besleme
3
15
-
3
3
-
Sayısal
3
2
Yüksek Lisans başvurusu için; Her bölüm mezunu
öğrenci başvurabilir. Ancak mezuniyetleri Ziraat Fak.
Zootekni Bölümü, Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim
Programı veya Veterinerlik Fakültesi dışında
bölümlerden olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık
Programına tabi tutulur.
Doktora başvurusu için; Ziraat Fakülteleri Zootekni
Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
yada Veteriner Fakülteleri Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları Anabilim Dallarında yüksek
lisans yapmış olmak,
Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme
4
8
-
-
-
-
Sayısal
1
-
Bitki Koruma/
Fitopatoloji
1
5
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Bitki Koruma/
Entomoloji
1
4
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Su Ürünleri
Müh.
Tarısal
Biyoteknoloji
-
4
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Yüksek Lisans başvurusu için; Ziraat Fak. mezunu
olanların kabul edilmesine,
Doktora başvurusu için; Toprak Bil. ve Bitki
Besleme Böl. Yüksek Lisans yapmış olanların
başvurmasına
Ziraat Fakülteleri Bitki Koruma, Bahçe Bit., Tarla
Bit., Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümleri
mezunu olma şartı,
Ziraat Fakülteleri Bitki Koruma, Bahçe Bit., Tarla
Bit., Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümleri
mezunu olma şartı,
Koşul aranmaksızın,
-
5
-
-
2
-
Sayısal
2
-
BAŞVURU İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER;
1-http://onkayit.yyu.edu.tr adresinden giriş yapılması
2-YENİ ADAY KAYDI linkinden kullanıcı adı ve şifre oluşturulması,
3-ADAY ÖĞRENCİ GİRİŞİ linklerinde istenilen tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve sonrasında
4- BAŞVURU LİNKİNDEN; Aday başvuru formu çıktısının alınması,
5-Alınan çıktı ile birlikte TC. kimlik veya sürücü belgesi ile birlikte sınav yerinde hazır bulunulması,
NOT: -Başvuru sırasında ALES veya Diploma notu bilgilerini yanlış beyan eden adaylar, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz
sayılacaktır.
-Sınav sonuçları ; Üniversitemiz’in www.yyu.edu.tr Web. sayfasında ilan edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI :
1-T.C.Vatandaşı olmak
2- Tezli Yüksek lisans programına başvuracak adayların; Başvurduğu Lisansüstü Programının öngördüğü bir lisans
diplomasına ve ALES’ten başvurdukları Lisansüstü programın gerekli gördüğü (Sayısal) puan türünden en az 55 standart puana sahip
olmaları gerekir
3- Doktora Programına başvuracak adayların ;
a)-En az bir lisans veya Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
b) ALES’ten başvurduğu programın gerekli gördüğü (Sayısal) puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları
c) Adayların KPDS , ÜDS ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından
belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir. (IELTS sınavından 14.02.2014 tarihinden sonra alınan puanlar geçersizdir.
ç)Lisans derecesiyle Doktora programlarına başvuranların Lisans mezuniyet not ortalamalarının(Transkript) 80 standart puandan
az olmaması, yani 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
-ÜNİP kapsamında başvurular; (Doktora ve Yüksek Lisans için) Rektörlükler aracılığı ile yapıldığından, bu adayların
başvuruları online sistem üzerinden alınmayacaktır.
ÖNEMLİ NOT:
1-Yüksek Lisans Programına yerleştirmede; Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat sınav incelemesi
sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu toplamda 60 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar,
puan sırasına göre, Yüksek Lisans programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt
yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.
2-Doktora Programına yerleştirmede; Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat sınavı incelemesi
sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu toplamda 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar,
puan sırasına göre, doktora programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt
yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.
3- Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu 05.09.2013 tarih ve 2013/27-I sayılı kararı gereğince; ilan edilen kontenjan sayısının 3
katından fazla müracaat olan programlarda adaylar için önce yazılı sınavı yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda en yüksek
puandan başlayarak kontenjan sayısının 3 katına kadar indirgeme yapılacaktır. Daha sonra bu sıralamaya giren adaylar için sözlü
mülakat sınavı yapılacaktır.Adayların başarı puanının hesaplanmasında mülakat (Sözlü) puanı kullanılacaktır.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER ;
NOT: Kazanan adaylar Kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte belirtilen kayıt tarihleri içinde Enstitü Müdürlüğü)’ ne
bizzat kendileri baş vurarak kayıtlarını yaptıracaklardır.
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 6- Adet Fotoğraf
3- Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya Fotokopisi
4- Transkript aslı veya onaylı fotokopisi. (Mezun olduğu Üniversiteden 100’lük not sistemine göre onaylı halini getirmeleri aksi halde
getirmeyen adayların not ortalamaları Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığınca belirlenen ve Üniversitemiz Senatosunca kabul
edilen 100’lük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler baz alınarak hesaplanacaktır.)
5- ALES Sonuç Belgesi.(Son üç yıl geçerlidir.)
6- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Doktora başvuruları için)
7-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) bağlı olduğu askerlik şubesinden
Download

Fen Bilimleri Enstitüsü - Yüzüncü Yıl Üniversitesi