ALES
Puan
Türü
Tezli
Yük.Lis.
Doktora
Sayısal
-
-
-
Sayısal
2
- Fen Fak. Biyoloji Böl. Fen-Edebiyat Fak.
Biyoloji Böl. Eğitim Fak. Orta Öğretim
Biyoloji Öğretmenliği, Veteriner Fak.
Eczacılık Fak. Ziraat Fak. Su Ürünleri
Fak. Sağlık Yüksekokulu, Orman Fak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl,
Çevre
Mühendisliği
mezunları
başvurabilir.
-
-
Sayısal
-
- Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eğitim
Fakültesi
Biyoloji
Öğretmenliği,
Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik,
Genetik Mühendisliği, Genetik ve
Biyomühendislik,
bölüm
mezunları
başvurabilir.
-
-
-
Sayısal
-
-
-
Sayısal -
Matematik
1
15
-
-
Biyoloji
2
9
-
-
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
-
2
-
-
Kimya/
Fizikokimya
2
9
-
Kimya/
Biyokimya
2
2
-
Y. Lisans
-
Doktora
Tezs.Y.lis
T.C
Y.Y.Ü.FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(2015-2016 Eğitim-Öğretim II.(Bahar)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci
Kontenjan ve Başvuru Koşulları
Son Başvuru Tarihi : 12.01.2016
Sınav Tarihi ve Saati : 19.01.2016 Saat:10:00
Sınav Yeri
: İlgili Anabilim Dalları
Tezli Tezs.
Anabilim
Doktora Y.L. Y.L.
Yatay Geçiş
ÜNİP
Aranacak Şartlar
Dalı/Bilim
Dalı
Yük.Lis.
Doktora
-
-
-
-
-
Yüksek Lisans başvurusu için;
Doktora başvurusu için; Matematik,
Matematik Mühendisliği ve Ortaöğretim
Matematik programında Yüksek Lisans
Eğitimini tamamlamış olanlar Doktora
programına başvuruda bulanabilirler.
Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği,
Kimya Mühendisliği. Eczacılık Fakültesi
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Fen Bilgisi Öğretmenliği,
Sağlık
Bilimleri,
Fizik
Bölümü
Fizik
Öğretmenliği mezunları
Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği,
Kimya Mühendisliği. Eczacılık Fakültesi
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sağlık
Bilimleri, Biyoloji Bölümü Biyoloji
Öğretmenliği Tıp Fakültesi mezunları
Kimya/Or
Ganik Kimya
2
4
-
-
-
-
Sayısal -
-
Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği,
Kimya Mühendisliği. Eczacılık Fakültesi
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sağlık
Bilimleri, Biyoloji Bölümü Biyoloji
Öğretmenliği mezunları
Kimya/Anor
ganik Kimya
-
2
-
-
-
-
Sayısal -
-
Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği,
Kimya Mühendisliği. Eczacılık Fakültesi
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sağlık
Bilimleri,
Fizik
Bölümü
Fizik
Öğretmenliği mezunları
Kimya/Anali
tik Kimya
-
1
-
-
-
-
Sayısal
- -
Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği,
Kimya Mühendisliği. Eczacılık Fakültesi
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sağlık
Bilimleri, mezunları
Fizik/
Nükleer Fizik
-
1
-
-
-
-
Sayısal -
-
Yüksek Lisans başvurusu için; Fizik,
Fizik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği
ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümlerinden mezun olanlar,
İstatistik
3
4
-
-
-
-
Sayısal -
-
Yüksek Lisans için:İstatistik, Matematik
veya Matematik Öğretmenliği ile
Bilgisayar
Mühendisliği,
Bölümü
mezunu olanlar başvurabilir.
Doktora için:
Kimya Müh.
1
5
-
1
1
-
Sayısal -
-
Jeoloji Müh.
-
7
-
-
-
-
Sayısal -
-
Yüksek Lisans ve Yatay geçiş
başvurusu
için;
Üniversitelerin
Mühendislik Fakültelerinin Kimya Müh.
Malzeme Bilimi ve Müh. Enerji
Sistemleri Müh. Nükleer Enerji Müh. ve
Biyomühendislik Bölümlerinden biri
veya Fen Fak. Kimya Böl. Biyoloji
Bölümlerinden birinden Lisans derecesi
bulunmak.
Doktora ve Yatay geçiş başvurusu için;
Mühendislik Fakültelerinin Kimya Müh.
Bölümünden lisans derecesine sahip
olmak ve Üniversitelerin Mühendislik
Fakültelerinin
Kimya Müh. Enerji
Sistemleri Müh. Malzeme Bilimi ve
Müh.
Nükleer
Enerji
Müh.
Biyomühendislik Bölümlerinden biri
veya Fen Fak. Kimya Böl. Yüksek Lisans
derecesine sahip olmak.
Jeoloji Mühendisliği Bölüm mezunları.
Gıda Müh./Süt
Teknolojisi
-
4
-
-
-
-
Sayısal -
-
Gıda Mühendisliği
olmak.
Bölümü
mezunu
Makine
Mühendisliği
-
4
-
-
-
-
Sayısal 1
-
Yüksek Lisans başvurusu için: Makine
Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği,
Bölümünden mezun olmak.
Su Ürünleri
Müh.
1
6
-
-
1
-
Sayısal -
-
Yüksek Lisans başvurusu için:
Doktora başvurusu için: Su Ürünleri
Fak. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü ve
Deniz Bilimleri Fakültesi
mezunları
başvurabilir.
ElektrikElektronik
Mühendisliği
1
6
-
1
1
-
Sayısal 1
-
Yüksek Lisans ve Yatay geçiş
başvurusu için; Mühendislik Fak.
Elektrik-Elektronik Müh. Elektrik Müh.
Elektronik-Haberleşme
Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal
Müh. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
mezunu ve Teknoloji/Teknik Eğitim
Fakültelerinin ilgili bölüm mezunları.
Doktora ve Yatay Geçiş başvurusu
için: Lisans veya Yüksek Lisans
öğrenimlerinden
birini
ElektrikElektronik Mühendisliği Elektrik Müh.
Elektronik Haberleşme Mühendisliği
Programlarında tamamlamış olmak.
ÜNİP başvurusu için; Herhangi bir
Yüksek Öğretim kurumunda Öğretim
Görevlisi veya Okutman olarak görev
yapmak ve ilgili bölüm mezunu olmak.
İnşaat
Mühendisliği
-
12
Bahçe Bitkileri
6
6
-
1
1
-
Sayısal 1
-
Tarla Bitkileri
3
3
-
1
1
-
Sayısal 1
1
Ziraat Fak. Mezunu olanlar başvurabilir.
Peyzaj
Mimarlığı
-
3
-
-
-
-
-
-
Peyzaj Mimarı Bölümü, Mimarlık, Şehir
Bölge Planlama bölümü öğrencileri
başvura bilir.
Zootekni/
Biyometri ve
Genetik.
-
3
-
-
-
-
Sayısal
3
Yüksek Lisans başvurusu için: İnşaat
Mühendisliği Bölüm mezunları ile İnşaat
Müh. Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği
Bölüm mezunları başvurabilir.
Yatay Geçiş ve ÜNİP başvurusu için:
İnşaat
Mühendisliği
Bölümlerinden
mezun olmak.
Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi veya
Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları.
2
-
-
-
Yüksek Lisans başvurusu için; Lisans
Eğitiminde en az 5 kredi saat İstatistik
veya Genetik dersi almış olmak kaydı ile
her bölümden öğrenci başvurabilir.
Doktora başvurusu için; Lisans ve
Yüksek Lisans Eğitiminde toplam en az
18 kredi saat İstatistik veya Genetik dersi
almış olmak.
Zootekni/
Hayvan
Yetiştirme ve
Islahı
4
11
-
3
3
-
Sayısal 1
1
Yüksek Lisans başvurusu için; Ziraat
Fak. Zootekni Bölümü, Ziraat Fakültesi
Hayvansal Üretim Programı (Zootekni)
veya Veteriner Fakültesi. mezunu olmak.
Doktora başvurusu için;
Ziraat
Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında
veya Veteriner Fak. Zootekni Anabilim
Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Zootekni /
Yemler ve
Hayvan
Besleme
2
5
-
3
3
-
Sayısal
3
3
Yüksek Lisans başvurusu için; Ziraat
Fak. Zootekni Bölümü veya Veteriner
Fak. mezunu olmak.
Doktora başvurusu için; Ziraat veya
Veteriner Fak. Zootekni Anabilim
Dallarında Yüksek Lisans yapmış olmak,
Toprak Bilimi
ve Bitki
Besleme
2
3
-
-
-
-
Sayısal
-
-
Yüksek Lisans başvurusu için; Ziraat
Fakültesi mezunu olanların kabul
edilmesine,
Doktora başvurusu için; Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme Bölümünden Yüksek
Lisans yapmış olanların başvurmasına
Bitki Koruma/
Fitopatoloji
-
6
-
-
-
-
Sayısal -
-
Yüksek Lisans başvurusu için: Ziraat
Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü
veya programından mezun olmak.
Bitki Koruma/
Entomoloji
-
3
-
-
-
-
Sayısal -
-
Yüksek Lisans başvurusu için: Ziraat
Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü
veya programından mezun olmak.
Biyosistem
Mühendisliği
-
4
-
-
-
-
Sayısal -
-
-
Tarımsal
Biyoteknoloji
-
3
-
-
-
-
Sayısal -
-
-
BAŞVURU İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER;
1-http://onkayit.yyu.edu.tr adresinden giriş yapılması
2-YENİ ADAY KAYDI linkinden kullanıcı adı ve şifre oluşturulması,
3-ADAY ÖĞRENCİ GİRİŞİ linklerinde istenilen tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve sonrasında
4- BAŞVURU LİNKİNDEN; Aday başvuru formu çıktısının alınması,
5-Alınan çıktı ve TC. kimlik veya sürücü belgesi ile birlikte sınav yerinde hazır bulunulması,
NOT: -Başvuru sırasında ALES veya Diploma notu bilgilerini yanlış beyan eden adaylar, kazanmış olsalar dahi sınavları
geçersiz sayılacaktır.
-Sınav sonuçları ; Üniversitemizin www.yyu.edu.tr Web. sayfasında ilan edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI
:
1-T.C.Vatandaşı olmak
2- Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların; Başvurduğu lisansüstü programının öngördüğü bir
lisans diplomasına ve ALES’ten başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü (Sayısal) puan türünden en az 55
standart puana sahip olmaları gerekir
3- Doktora Programına başvuracak adayların ;
a)-En az bir lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları,
b) ALES’ten başvurduğu programın gerekli gördüğü (Sayısal) puan türünden en az 55 standart puana sahip
olmaları
c) Adayların KPDS , ÜDS ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı
dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir. (IELTS sınavından 14.02.2014 tarihinden
sonra alınan puanlar geçersizdir.
ç)Lisans derecesiyle Doktora programlarına başvuranların Lisans mezuniyet not ortalamalarının(Transkript) 80
standart puandan az olmaması, yani 4 üzerinden en az 3,15 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
-ÜNİP kapsamında başvurular; (Doktora ve Yüksek Lisans için) Rektörlükler aracılığı ile yapıldığından, bu adayların
başvuruları online sistem üzerinden alınmayacaktır.
ÖNEMLİ NOT:
1-Yüksek Lisans Programına yerleştirmede; Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat
sınavı incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu toplamda 60 ve daha
yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, Yüksek Lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe
kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.
2-Doktora Programına yerleştirmede; Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat
sınavı incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu toplamda 65 ve daha
yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe
kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.
3- Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu 05.09.2013 tarih ve 2013/27-I sayılı kararı gereğince; ilan edilen
kontenjan sayısının 3 katından fazla müracaat olan programlarda adaylar için istenilirse önce yazılı sınavı yapılır.
Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısının 3 katına kadar indirgeme yapıldıktan sonra bu
sıralamaya giren adaylar için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Adayların başarı puanının hesaplanmasında mülakat
(Sözlü) puanı kullanılacaktır.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER ;
NOT: Kazanan adaylar Kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte belirtilen kayıt tarihleri içinde Enstitü
Müdürlüğü)’ ne bizzat kendileri baş vurarak kayıtlarını yaptıracaklardır.
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 6- Adet Fotoğraf
3- Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya Fotokopisi
4- Transkript aslı veya onaylı fotokopisi. (Mezun olduğu Üniversiteden 100’lük not sistemine göre onaylı halini getirmeleri
aksi halde getirmeyen adayların not ortalamaları Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığınca belirlenen ve
Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen 100’lük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler baz alınarak hesaplanacaktır.)
5- ALES Sonuç Belgesi.(Son üç yıl geçerlidir.)
6- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Doktora başvuruları için)
7-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) bağlı olduğu askerlik şubesinden
Download

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjan ve Başvuru Koşulları