Eğitim Programları
ve Öğretim
Eğitim
Bilimleri
Uzaktan Eğitim
Eğitim Programları
ve Öğretim
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
*Esruc
Yabancı
Uyruklu
BİLİM DALI
Ünip
ANABİLİM
DALI
Ales Puan
Türü
Türk
Uyruklu
T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Programlara Başvuru İçin Ön Koşullar
Yüksek Lisans
EA
3
1
-
1
Almanca Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği,
Fransızca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih
Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul
Öncesi Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
EA
3
1
-
1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği,
Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Doktora
EA
4
-
-
1
Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans mezunu olmak
Tezsiz Yüksek
Lisans
―
25
-
-
-
Lisans programı mezunu olmak
(Program ücretli olup 20 öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde
açılacaktır.)
Yüksek Lisans
EA
6
1
-
1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji lisans programı mezunu
olmak
1
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
Güzel Sanatlar
Eğitimi
Yüksek Lisans
SAY
7
3
2
1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programı
mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SAY
3
1
1
1
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans programı
mezunu olmak
Doktora
SAY
8
7
1
1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Alan Dışı
Doktora
SAY
2
-
-
-
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlama Ekonomisi, Matematik, Bilgisayar
Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak
Müzik
Öğretmenliği
Yüksek Lisans
SÖZ
6
2
2
2
Müzik Öğretmenliği, Konservatuvar Müzik Programı, Güzel Sanatlar
Fakültesi Müzik lisans programı mezunu olmak
Resim-İş
Öğretmenliği
Yüksek Lisans
SÖZ
6
2
2
2
Resim-İş Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Grafik lisans
programı mezunu olmak
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
2
Fen Bilgisi Eğitimi
İlköğretim
Matematik Eğitimi
İlköğretim
Sınıf
Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Yüksek Lisans
SAY
3
1
1
1
Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SAY
1
-
-
-
Biyoloji Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Doktora
SAY
2
1
-
1
Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Alan Dışı Doktora
SAY
1
-
-
-
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı mezunu olmak
Yüksek Lisans
SAY
4
2
2
1
İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Doktora
SAY
2
-
1
-
İlköğretim Matematik Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
EA
16
1
1
1
Sınıf Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
EA
2
-
-
-
Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Doktora
EA
3
1
1
1
Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak
Sınıf Öğretmenliği
II.Öğretim Tezsiz
―
25
-
-
-
Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği lisans mezunu olmak
(Program ücretli olup 20 öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde açılacaktır.)
Yüksek Lisans
SÖZ
5
1
-
1
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SÖZ
3
-
-
-
Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih lisans programı
mezunu olmak
3
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi Eğitimi
İlköğretim Din
Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi
Eğitimi
Uzaktan Eğitim
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi Eğitimi
Dini Danışmanlık
ve Rehberlik
II. Öğretim
Doktora
SÖZ
5
1
-
1
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
SÖZ
3
1
1
1
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği, Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği, İlahiyat Fakültesi lisans programı mezunu
olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SÖZ
1
1
1
1
Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği lisans programı
mezunu olmak
Doktora
SÖZ
1
1
1
1
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi, Felsefe ve Din Bilimleri
yüksek lisans mezunu olmak
Alan Dışı
Doktora
SÖZ
1
1
1
1
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve
Edebiyatı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe
Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Tezsiz Yüksek
Lisans
―
25
-
-
-
Lisans programı mezunu olmak
(Program ücretli olup 20 öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde
açılacaktır.)
-
İlahiyat Fakültesi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
Sosyal Hizmet, lisans programı mezunu olmak
(Program ücretli olup 20 öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde
açılacaktır.)
Tezsiz Yüksek
Lisans
―
25
-
-
4
Yüksek Lisans
SAY
5
1
-
1
Biyoloji Öğretmenliği, Biyoloji lisans programı mezunu
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SAY
8
-
-
-
Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Doktora
SAY
5
1
-
1
Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak
Alan Dışı
Doktora
SAY
4
-
-
-
Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
SAY
5
1
-
1
Fizik Öğretmenliği, Fen Fakültesi Fizik lisans programı mezunu olmak
Doktora
SAY
5
1
3
1
Fizik Eğitimi, Fizik Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
SAY
2
1
1
1
Kimya Öğretmenliği, Kimya lisans programı mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SAY
2
1
-
-
Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Doktora
SAY
3
1
1
1
Kimya Eğitimi, Kimya Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak
Alan Dışı
Doktora
SAY
1
1
-
-
Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
SAY
1
1
2
1
Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik
lisans programı mezunu olmak
Doktora
SAY
1
1
1
1
Matematik Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Biyoloji Eğitimi
Fizik Eğitimi
Ortaöğretim
Fen ve
Matematik
Alanları Eğitimi
Kimya Eğitimi
Matematik Eğitimi
5
Coğrafya
Öğretmenliği
Felsefe Grubu
Öğretmenliği
Ortaöğretim
Sosyal Alanlar
Eğitimi
Tarih
Öğretmenliği
Türk Dili ve
Edebiyatı
Öğretmenliği
Yüksek Lisans
SÖZ
6
2
1
1
Coğrafya Öğretmenliği Coğrafya lisans programı mezunu olmak
Doktora
SÖZ
4
2
1
1
Coğrafya Öğretmenliği, Coğrafya yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
EA
6
1
-
1
Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji lisans
programı mezunu olmak
Yüksek Lisans
SÖZ
5
1
-
1
Tarih Öğretmenliği, Tarih lisans programı mezunu olmak
Doktora
SÖZ
4
1
-
1
Tarih Öğretmenliği, Tarih Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
SÖZ
2
1
-
1
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SÖZ
2
-
-
-
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri
lisans programı mezunu olmak
Doktora
SÖZ
1
1
-
1
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak
Alan Dışı
Doktora
SÖZ
1
-
-
-
Yeni Türk Dili Alanında yüksek lisans mezunu olmak
6
Uzaktan Eğitim
Türkçe Eğitimi
Tezsiz Yüksek
Lisans
―
25
-
-
-
Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve
Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Özel Öğretim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş
Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi, Coğrafya
Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, İşletme,
İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği
lisans mezunu olmak
(Program ücretli olup 20 öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde
açılacaktır.)
Yüksek Lisans
SÖZ
3
3
3
2
Türkçe Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Alan Dışı
Yüksek Lisans
SÖZ
1
-
1
-
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili Edebiyatı lisans programı
mezunu olmak
Doktora
SÖZ
3
3
1
1
Türkçe Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak
Alan Dışı
Doktora
SÖZ
1
3
1
-
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili Edebiyatı yüksek lisans
mezunu olmak
Yüksek Lisans
SÖZ
-
2
1
1
İngilizce Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak
Doktora
SÖZ
-
1
4
1
İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak
Yüksek Lisans
SÖZ
5
1
1
1
Almanca Öğretmenliği lisans mezunu olmak
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller
Eğitimi
İngilizce
Öğretmenliği
Almanca
Öğretmenliği
7
Milli Sporcu
Ünip
Yabancı
Uyruklu
*Esruc
Türk Uyruklu
BİLİM DALI
Ales Puan
Türü
ANABİLİM DALI
Programlara Başvuru İçin Ön Koşullar
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu
olmak
Ortak Program
(Ağrı İbrahim
Çeçen
Üniversitesi ile)
(Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi ile
Ortak Program)
Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği
Yüksek Lisans
SÖZ
20
1
1
1
3*
* Millî Kontenjana müracaat eden adaylar Gençlik ve Spor
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu A, B, C
kategorileri millîlik belgeleri ile müracaat etmelidir.
Değerlendirme aşamasında A kategorisindeki millî sporcular
+15 puan, B kategorisindeki millî sporcular +10 puan, C
kategorisindeki millî sporcular ise herhangi puan ilavesi
olmaksızın değerlendirilmeye alınacaktır.
ÜNİP kapsamındaki müracaatlar yurt içi ÜNİP üyesi üniversitelerden olmalıdır.
ESRUC kapsamındaki müracaatlar yurt dışı ESRUC üyesi yurt dışı üniversitelerden olmalıdır.
ESRUC: Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Konsorsiyumu
ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı
8
Download

1 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ