DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASINDA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ ÇALIŞTAYI
22.03.2014
11.00 – 11.30
Cezayir Toplantı Salonu Hayriye Cad 16, Galatasaray Beyoğlu / İstanbul
Açılış Konuşmaları
Zafer Kıraç Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Usta Denetimli Serbestlik Daire Başkanı
11.30 – 13.00
Sunumlar / Deneyimler
Cengiz Akgül Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Güngör Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Müdürü
Yrd. Doç Dr. Nilay Pekel Uludağlı Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yrd. Doç Dr. Asiye Selcen Ataç Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Berin Alaca Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZ-GE-DER)
“Çocuklarla ilgili uluslararası DS uygulamaları ve sivil toplum işbirliği”
13.00 – 14.00
Yemek Molası
14.00 – 16.00
Atölye Çalışması
Katılımcılar:
Dr. Aslı Akdaş Mitrani Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Ayşe Çetintaş Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Ayşe Görür Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD)
Ayşegül Algan denetimliserbestliktesto.wordpress.com
Ayşenur Güven Yağız Kartal Denetimli Serbestlik Şube Psikologu
Aytekin Yılmaz Mahsus Mahal Derneği
Burcu Çolak Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
Bünyamin Temur Kartal Denetimli Serbestlik Şube Sosyal Çalışmacısı
Cevdet Doğan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Ferhat Şahin Umut Çocukları Derneği
Fuat Arı Denetimli Serbestlikten Sorumlu Savcı
Gökçen Göksel AKUT Vakfı
İbrahim Özdemir Denetimli Serbestlikten Sorumlu Savcı
Yrd. Doç Dr. İdil Elveriş İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Julide Ergin AKUT Vakfı
Mert Elmacı Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Psikologu
Mustafa Eren İstanbul Toplumsal Araştırmalar Grubu (İSTAG)
Nejmettin Yağmur Kartal Denetimli Serbestlik Şube Müdürü
Neşe Şahin Taşğın Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi
Nevin Özgün Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Sanem Özen Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZ-GE-DER)
Sema Sözer Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi
Serap Duygu Demirkan Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
Serap Güre Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Sevilay Duman Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Sosyal Çalışmacısı
Şehnaz Layıkel Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)
Tülay Bingöl İnsan Hakları Derneği (İHD)
Download

11.00 – 11.30 Açılış Konuşmaları Zafer Kıraç Ceza