DÜZENLEYEN KURUMLAR
• Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES)
Türkiye Temsilciliği
• Pedagoglar ve Davranış Bilimleri Derneği
• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Diyarbakır Şubesi
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Uğur Tekin,
İstanbul Aydın Üniversitesi, Başkan
Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Taşğın,
SHUDER İstanbul Şube
Yasemin Ahi,
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES)
Türkiye Temsilciliği
Alaaddin Baran,
SHUDER Diyarbakır Şube
DESTEKLEYEN KURUMLAR
• SHUDER İstanbul Şube
• Toplumsal Dayanışma için Psikologlar
Derneği (TODAP)
• Sosyal Haklar Derneği (SHD)
• Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)
• Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
SOSYAL HİZMETLERİ
YENİDEN DÜŞÜNMEK – lV
NASIL BİR KENT:
KENT HAKKI VE KENT SAHİPLERİ
10-11 Ekim 2014
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu
İletişim: [email protected]
Diyarbakır Şube
PEDAGOGLAR
VE DAVRANIŞ
BİLİMLERİ
DERNEĞİ
Download

SOSYAL HİZMETLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK – lV NASIL BİR KENT