SOSYAL HİZMETLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK – lV
NASIL BİR KENT:
KENT HAKKI VE KENT SAHİPLERİ
I. GÜN (10.10.2014, Cuma)
Kayıt: 09.30 – 10.00
Açılış Konuşmaları 10.00 – 10.30
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Uğur Tekin,
İstanbul Aydın Üniversitesi
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
Yasemin Ahi,
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES)
Türkiye Temsilciliği
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı
1. Oturum 10.30-12.00
Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika
Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa,
Marmara Üniversitesi
• Prof. Dr. Sema Erder,
Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Hüseyin Gül,
Süleyman Demirel Üniversitesi
12.00-13.30 Öğle Yemeği
2. Oturum / 13.30 – 15.00 Kent Hakkı, Kentsel Muhalefet
Moderatör: Battal Odabaşı,
Pedagoglar ve Davranış Bilimleri Derneği
• Doç. Dr. Yıldırım Şentürk,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
• Doç. Dr. Şükrü Aslan,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih
Yer
İletişim
: 10-11 Ekim 2014
: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu
: [email protected]
Diyarbakır Şube
15.00 – 15.30 / Kahve Arası
3. Oturum / 15.30-17.00
Kentsel Yeniden Yapılanma ve
Kent Meydanlarının Önemi
Moderatör: Yasemin Ahi,
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES)
Türkiye Temsilciliği
• Foti Benlisoy,
Başlangıç Dergisi
• Can Atalay,
Taksim Dayanışma
• Nazır Kapusuz,
Sosyal Haklar Derneği
II. GÜN (11.10.2014, Cumartesi)
4. Oturum / 09.30-10.45
Kent Yoksulluğu ve Kentin Yeni Paryaları
(Mülteci-Göçmenler)
Moderatör: Prof. Dr. Uğur Tekin,
İstanbul Aydın Üniversitesi
• Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Taşğın,
Maltepe Üniversitesi
• Mehmet Alan Akyüz / Ümit Çetiner,
SHUDER Diyarbakır • Senay Özden,
Hamiş Suriye Kültür Evi
Düzenleyen Kurumlar:
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES) Türkiye Temsilciliği • Pedagoglar ve
Davranış Bilimleri Derneği • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi
Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Uğur Tekin, İstanbul Aydın Üniversitesi, Başkan
Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Taşğın, SHUDER İstanbul Şube
Yasemin Ahi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği (FES) Türkiye Temsilciliği
Alaaddin Baran, SHUDER Diyarbakır Şube
10.45-11.15 Kahve Arası
4. Oturum Devam / 11.15-12.00
• Öznur Acicbe / Burçak Arıkan,
Hayata Destek Derneği
• Ar. Gör. Dr. Zerrin Arslan,
Mustafa Kemal Üniversitesi
12.00 – 13.30 / Öğle Yemeği
5. Oturum / 13.30-15.30
Genel Değerlendirme
• Doç Dr. İnci Kerestecioğlu,
İstanbul Üniversitesi
• Prof. Dr. İlhan Tomanbay,
Hacettepe Üniversitesi
• Prof. Dr. Songül Sallan Gül,
Süleyman Demirel Üniversitesi
• Prof. Dr. Veli Duyan,
Ankara Üniversitesi
• Prof. Dr. Kasım Karataş,
Hacettepe Üniversitesi
Kapanış
Destekleyen Kurumlar:
• SHUDER İstanbul Şube
• Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
• Sosyal Haklar Derneği (SHD)
• Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)
• Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
PEDAGOGLAR VE DAVRANIŞ
BİLİMLERİ DERNEĞİ
Download

SOSYAL HİZMETLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK – lV NASIL BİR KENT