BİNA BİLGİSİ II
DOĞAL ÇEVRENİN
(TOPOGRAFYA)
MİMARİ TASARIMA ETKİSİ
05 MART
2014
ÖNERİ MESLEKİ YAYINLAR;
II. VİZE; SUNUM KONULARI
sunumların süresi; 5 dakika,
21 Mayıs 2014 / 14. Hafta A3 pafta teslimi
• TOPOĞRAFYANIN (EĞİMLİ ARAZİDE) KONUT TASARIMINA
ETKİSİ,
• TOPOĞRAFYANIN (EĞİMLİ ARAZİDE) KONUT DIŞI YAPILARIN
TASARIMINA ETKİSİ,
• GÜNEŞİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ (KAÇINMA-SAKINMA),
• GÜNEŞİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ (VARLIĞINI İSTEME),
• RÜZGARIN MİMARİ TASARIMA (YÜKSEK YAPILARDA) ETKİSİ,
• RÜZGARIN MİMARİ TASARIMA (KÖPRÜLERDE) ETKİSİ,
• “SU”YUN MİMARİ TASARIMDA KULLANIMI,
• “YEŞİL”İN MİMARİ TASARIMDA KULLANIMI,
• GÜRÜLTÜLÜ ALANLARDA MİMARİ TASARIM (HAVAALANI),
• GÜRÜLTÜLÜ ALANLARDA MİMARİ TASARIM (TREN YOLU),
• ...
‘topografya’
kökeni Yunancadan;
τόπος topo-,
“yer",
γράφω graphia,
“yazma, ifade
etme"
Yeryüzünde, deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların
birleştirilmesi ile elde edilen kapalı eğrilere izohips (eşyükselti) eğrileri denir.
EŞYÜKSELTİLERİN/
İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
•
Yeryüzü şekillerini yükseltilerini
ve biçimlerini canlandırırlar.
•
0 metre eğrisi deniz kıyısından
geçer. Kara ile denizin birleştiği
deniz kıyısını düz bir çizgi
halinde takip eder. Buna kıyı
çizgisi adı verilir.
•
İzohipsler eşit yükselti
aralıklarıyla çizilirler. Birbirini
takip eden iki izohips eğrisi
arasındaki yükselti farkı
(equidistans) haritanın
tamamında aynıdır. (NOT:
İzohipsler arasındaki yükselti
farkını haritanın ölçeği belirler.
Büyük ölçekli haritalarda
yükselti farkı küçük iken, küçük
ölçekli haritalarda fark
büyüktür.)
TOPOĞRAFYA
ve
BİNA TASARIMI
FARNSWORTH EVİ
FARNSWORTH EVİ,
MIES VAN DER ROHE, 1929
FARNSWORTH EVİ,
MIES VAN DER ROHE,
1929
MOSHIE SAFDIE, MONTREAL, KANADA, 1967
MOSHIE SAFDIE, MONTREAL, KANADA, 1967
MOSHIE SAFDIE,
MONTREAL, KANADA, 1967
Thula, YEMEN
METEORA, UNESCO DÜNYA MİRASI
METEORA, UNESCO DÜNYA MİRASI
RENZO PIANO, Punta Neva, ITALYA
RENZO PIANO, Punta Neva, ITALYA
RENZO PIANO, Punta Neva,
ITALYA
RENZO PIANO, Punta Neva,
ITALYA
Download

KONAKLADIĞIMIZ EV