YOL KAPLAMA ÇİZGİLERİ VE
İŞARETLEME ELEMANLARI
YOL ÇİZGİLERİ
Yol çizgileri, araçların düzenli ve güvenli şekilde seyretmeleri
amacı ile kaplama üzerine çizilen çizgilerdir.
Ayrıca, park yeri olarak ayrılmış alanlarda, araçların
bırakılacağı yerleri belirlemek, yayaların emniyetle geçmelerini
sağlamak ve yaklaşan tehlikelere karşı sürücüleri ikaz etmek
amacı ile çizilmişlerdir.
• Kesik Yol Çizgileri
Bu çizgiler boyunca; trafik
kurallarına uymak şartı ile
sürücülerin önlerindeki
araçları geçebileceklerini ve
şerit değiştirebileceklerini
bildirir.Bu çizgiler arasındaki
aralıkların azalmaya
başlaması, öndeki aracı
geçme yasağı olan yerlere
yaklaşıldığını bildirir.
• Devamlı Yol Çizgileri
Bu çizgi boyunca sürücülerin
önlerindeki araçları
sollamaları ve sol şeride
geçmeleri yasaklanmıştır.
Geçmenin yasaklanmış
olduğu kavşak, dönemeç,
tepe üstü, yaya geçidi, okul
geçidi, demiryolu geçidi,
köprü ve tünel gibi yerlere
çizildiği için, sürücülerin
önlerindeki aracı geçmeleri
yasaklanmıştır.
• Kesik ve Devamlı Yol Çizgileri
Sürücülere karayolunun
tehlikeli kısımlarına
girecekleri ya da tehlikeli
kısımdan çıkacaklarını
bildirir.Sadece bir yönde
geçme yasağı getirilmiştir.
Bu çizgiler boyunca araca
en yakın olan çizginin
anlamına göre hareket edilir.
• Yanyana Devamlı İki Çizgi
Bu çizgiler boyunca
sürücülerin karşı yönden
gelen trafik için ayrılmış olan
yol bölümüne girmeleri
yasaklanmıştır. Taşıt yolu
bölünmüş yol
durumundadır.Bu çizgiler
yolda refüj (ayırıcı) anlamını
taşımaktadır.
• Yaya Geçidi Çizgileri
Yayaların karşıdan karşıya
güvenli geçmelerini
sağlamak amacıyla, taşıt
yolu üzerine çizilen
çizgilerdir.Yaya geçidine
yaklaşan sürücüler,
araçlarını bu çizgileri işgal
etmeden durdurmak, karşıya
geçen yayalar varsa
geçişlerini beklemek
zorundadırlar.
• Park Yeri Çizgileri
Park yeri olarak ayrılmış
alanlarda araçların park
edebilecekleri yerleri
belirlemek amacıyla çizilen
çizgilerdir.Sürücüler park
yeri çizgilerine uyarak
araçlarını park etmek
durumundadırlar.
• Yazı ve İşaretler
Trafiğin düzenlenmesi, bazı
yasakların belirtilmesi, yolu
kullananlara rehberlik etmesi
amacı ile yol yüzeyine
çizilirler.Bunlar; yol ayrım
çizgileri, ofset taramalar,
hızlanma ve katılma
çizgileri, yönlendirme ve
şerit seçim okları,
yavaşlama uyarı çizgileri ve
yol tanzim çizgileridir.
• Diğer İşaretleme Elemanları
•
Karayolu Kenar Taşları:
Karayollarında trafik
güvenliğini sağlamak
amacıyla karayolunun
banket dışı kenarlarına sağlı
sollu olarak konulurlar.
Dökme beton ya da plastik
malzemeden imal edilirler.
Sağ kenar taşlarının
üzerinde kırmızı, soldakileri
ise beyaz renkte reflektif
yansıtıcılar bulunmaktadır.
•
Yer Butonları:
Yol zeminine monte edilen
reflektif malzeme olup,
geçitlere yaklaşırken ve
geçit yerlerinin belirlenmesi
ile şerit ayırıcısı olarak
kullanıldığında, gece ve
gündüz trafik güvenliğini
arttırmaya yarar.
•
Kar Direkleri
Karayollarının yoğun karlı
kesimlerinde, yol platformunun
karla kaplandığı hallerde,
sürücülerin taşıt yolu sınırlarında
ilerleyebilmelerine yardımcı olan
trafik ekipmanlarıdır.Yaklaşık 2
metre yüksekliğinde, kırmızı-siyah
ve beyaz boyalı direklerdir
•
Oto Korkulukları
Banketin dış kısmına monte
edilen trafik güvenliği için
konulmuş metal veya beton
elemanlardır. Üzerlerinde
belirli aralıklarla gidişe göre
sağ tarafta kırmızı, sol
tarafta beyaz reflektör
bulunur.
Yol Çizgi Araçları
Üzerindeki kasada mevcut
olan boya karıştırıcısından
dökülen malzeme ile yol
çizgileri çizilir. Mevcut
brandasının altında çeşitli yol
ekipmanları bulunduran bu
araç şartnameye göre farklı
işlevleri karşılayacak şekilde
dizayn edilir.
Download

yol kaplama çizgileri ve işaretleme elemanları