Komisyon
ALES SÖZEL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME
ISBN 978-605-364-215-2
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Ekim 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Göktürk Alperen Aslan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
SÖZEL BÖLÜM
SÖZEL - 1 TESTİ
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ)
hesaplanmasında 0,4; Eşit Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-EA) hesaplanmasında 0,4; Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY) hesaplanmasında 0,3 kat sayısıyla çarpılacaktır.
BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 50'DİR.
1. – 3. SORULARDA, CÜMLEDEKĐ BOŞLUĞU
ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BĐÇĐMDE
TAMAMLAYAN SEÇENEĞĐ BULUNUZ.
1.
4. – 7. SORULARDA, SIRASIYLA OKUNDUĞUNDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGĐSĐNĐN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ
BOZDUĞUNU BULUNUZ.
Tertemiz bir suyu bulandırmak ---- bir insanı dininden, inancından, görüşünden, renginden, dilinden, tipinden dolayı hor görmek, küçük düşürmek, aşağılamak da ----.
A)
B)
C)
D)
E)
4.
ne kadar kolaysa - o kadar kolaydır
kadar kolay değildir - çok zordur
kimse için kolay değildir - kötü bir harekettir
istemez kimse - buna benzer
gibidir aslında - zor olmasa gerek
(I) Her ülkenin kendine ait bir uzay politikası
var; fakat 1958’de Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA)’ni kuran Amerika, bugün yarım asırlık tecrübesiyle dünyanın uzay politikasını belirliyor. (II) Amerika dünyanın en
çok beyin göçü alan ülkesi aynı zamanda.
(III) Üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla
ortak projeler üzerine çalışarak hem istihdam sağlıyor hem de uzayla ilgili yepyeni
teknolojiler üretiyor. (IV) Yaptığı bu yatırımların meyvelerini de elbette topluyor. (V) Cep
telefonundan tutun da lenslere kadar hayatımızı kolaylaştıran pek çok buluşun ve hatta
bilgisayarların bugünkü noktaya gelmesinin
temelinde bile uzay çalışmaları yatıyor.
A) I.
2.
A)
B)
C)
D)
E)
C) III.
D) IV.
E) V.
tarafsız olabilirken
topluma hitap ederken
toplumdan kopmuşken
öznel bir çerçevedeyken
haklı olabilecekken
5.
3.
B) II.
Ülkemizde, edebiyat dünyasında yaşanan
tartışmaların bir bölümü ---- bir bölümü toplumu tamamen dışlar niteliktedir.
İngilizce biliyorum. İngilizceye çevrilmiş yazılarımı kelime kelime kontrol ediyorum; yine de ---- şeyler oluyor. Ancak bunlar o kadar da önemli olmuyor.
A)
B)
C)
D)
E)
gözden kaçırdığım
başarılı olduğum
dikkat ettiğim
ayrıntıya dikkat ettiğim
olumlu
(I) Video sanatı, televizyon veya sinemanın
aksine, sanatsal işlerin bir alt türüdür.
(II) Film ile arasında birçok paralellik ve ilişki
olmasına rağmen video sanatı film değildir.
(III) Video sanatı ile sinema arasındaki farklardan birisi; videonun, sinemanın dayandığı
birçok temele dayanmaması; oyuncu, diyalog, senaryo gibi öğelere bağımlı olmamasıdır. (IV) Bu fark, videoyu sinemanın diğer
türlerinden de ayırır. (V) Günümüz video sanatı yönetmenlerinin sanat anlayışları sinema yönetmenlerininkinden çok farklıdır.
A) I.
1
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
6.
(I) Esperanto (“ümit eden” anlamında), anadilleri farklı olan insanlar arasında anlaşmayı amaçlayan yapay bir dildir. (II) 1887’de Polonyalı Musevi asıllı göz doktoru Ludwik
Lejzer Zamenhof tarafından icat edilmiştir.
(III) Dr. Zamenhof’un bulunduğu bölgedeki
insanlar Lehçe, Rusça, Yidiş gibi farklı diller
konuşuyorlardı. (IV) Esperanto, Hint - Avrupa dilleri arasında sayılabilir; ancak biçimce
Macarca, Türkçe gibi bitişken dillere benzer.
(V) Zamenhof bu insanların birbiriyle anlaşmalarını kolaylaştırmak için hiç değişmeyen
ve istisnası olmayan 16 ana kurala dayalı ve
kelimelerinin köklerini genellikle bu Avrupa
dillerinden alan Esperanto dilini icat etti.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
8. - 11. SORULARDA, BAŞTA VERĐLEN CÜMLELERDEN KESĐN OLARAK
ÇIKARILABĐLECEK YARGIYI BULUNUZ.
8.
Geçen hafta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı
ve sıcak havanın etkisi altına giren Doğu
Anadolu’ya Sibirya soğukları geri döndü.
A)
B)
C)
E) V.
D)
E)
9.
Gelişmiş ülkelerde ortalama yetmiş yaşın
üstüne çıkan kadınlar, erkeklerden beş altı
yıl daha çok yaşıyorlar.
A)
B)
C)
D)
E)
7.
B) II.
C) III.
D) IV.
Günümüzde kadınların ortalama ömürleri
erkeklerden fazladır.
Kadınların daha uzun ömürlü olmaları beslenme alışkanlığıyla ilgilidir.
Gelişmiş ülkelerde kadınlar kendilerine
daha iyi bakmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde erkeklerin ortalama
ömürleri kadınlarınkinden kısadır.
Kadınların daha uzun ömürlü olmaları
stressiz bir hayat sürmelerinden kaynaklanmaktadır.
10. Havacılık sektöründeki hızlı büyüme nedeniyle THY’deki yabancı pilotlar gözden düşmeye başladı.
(I) Tiyatro, insanla birlikte doğmuş bir sanat
türüdür; fakat çok eskiden hangi isimlerle
anıldığı bilinmemektedir. (II) Tiyatro terimi
genellikle “temsil edilen eser” anlamında
kullanılır. (III) Yunanca “theatron” sözcüğünden gelmektedir; çünkü günümüzdeki
anlamıyla çağdaş tiyatronun tarihi, bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel
törenlere dayanmaktadır. (IV) Bu törenlerin
ilki M. Ö. 534 yılında Atina’da yapılmıştır.
(V) Tiyatro, olayları oluş halinde seyirciye
gösteren bir sanattır.
A) I .
Doğu Anadolu Türkiye’nin en soğuk bölgesidir.
Doğu Anadolu’da yıllık sıcaklık ortalamaları mevsim normallerinin üstündedir.
Doğu Anadolu daha önce de soğuk havanın etkisi altında kalmıştır.
Doğu Anadolu insanı soğuk havaya alışmıştır.
Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları düzenli
bir şekilde seyretmemiştir.
A)
B)
C)
D)
E)
E) V.
2
THY genellikle yabancı pilotlarla çalışmaktadır.
Havacılık sektöründeki büyüme THY’yi
olumsuz etkilemiştir.
THY dünyanın en saygın şirketlerinden biridir.
Yabancı pilotlar çalışmak için genellikle
THY’yi tercih etmektedir.
Havacılık sektöründeki büyüme THY’nin
pilot kadrosunu etkilemiştir.
11. Türkiye’nin ilk bilim merkezlerinden Feza
Gürsey Bilim Merkezi, öğrencilerin eğlenceli
bir ortamda fen bilgisi öğrenmelerine yardımcı oluyor.
A)
B)
C)
D)
E)
14.
I.
II.
III.
IV.
V.
Türkiye’de birden çok bilim merkezi bulunmaktadır.
Feza Gürsey Bilim Merkezi, MEB tarafından da desteklenmektedir.
Öğrenciler, Bilim Merkezi’nde sınavlarına
daha iyi hazırlanmaktadır.
Türkiye, bilim merkezlerine gereken önemi
vermektedir.
Feza Gürsey Bilim Merkezi lise öğrencilerine hizmet vermektedir.
konunun özgünlük taşıması hem de roman
ayrıntılarıyla işlenmesinden kaynaklanır
toplumsal yanları gösterilerek işlenen
eserin başarısı hem ekonomik ve
kişilerinin karakteristik özelliklerinin
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi birinci olur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
12.
I.
II.
III.
IV.
V.
bir yapıta imzasını attı
olaylara yüreğiyle bakmasını bilen
röportaj ve araştırmalarıyla kaynak
bu yazar denemeleri
olarak da kullanılan değerli
15.
I.
II.
baskısıyla annesini öldürerek işlediği
kabullenemeyecek ve anlamlandıramayacaktı
III. bu cinayeti hiçbir zaman
IV. uğruna akrabaları ve köylülerin
V. Hasan henüz dokuz yaşında aile onuru
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?
E) V.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
16.
13.
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
II.
III.
IV.
V.
güçlü bir dil olduğu düşünülünce dilimizin
konuşulan yapısal karakteri çok
bilincine varmaya çalışmak
Türkçenin çok geniş bir bölgede
tatlı bir uğraştır
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
evvel dinleyicilere üst üste birkaç
bir yer olursa hemen
sorun diye ihtar etti
defa sözlerimde anlamadığınız
konuşmacı söze başlamadan
A) I.
E) V.
3
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
17.
20.
I.
II.
III.
IV.
V.
bir soluk getiren yazar hikayelerinde
insanın zavallılığını ve gücünü
1930’lu yıllarda öyküye taze
ve destansı bir biçimde yansıttı
sarsılmaz bir üslupla masalsı
A)
B)
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi sonuncu olur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
“Sanat, doğanın bir kişilik açısından görünüşüdür.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatılmak istenmiştir?
C)
D)
E) V.
E)
Sanatın ancak gerçek sanatçılarla ilerleyebileceğini
Doğanın sanatla bir güzelliğe dönüşebildiğini
Sanatçının doğayı öznel bir yaklaşımla yeniden oluşturduğunu
Sanatçıların hepsinin aynı görüşte olamayacağını
Doğanın güzelliğinin sadece sanatla anlaşılabileceğini
18.
I.
Ama tahminler on üçüncü yüzyılın ikinci
yarısıyla on dördüncü yüzyılın başlarında
yaşadığı yönünde.
II. Tam olarak ne zaman doğduğu, ne zaman
öldüğü de bilinmiyor.
III. Nerede doğup yaşadığı konusunda bir bilgi
yok ne yazık ki.
IV. Tahminler doğruysa karışık bir dönemde
yaşadığı kesin.
V. Yunus Emre konusunda sağlıklı bir bilgiye
ulaşmak gerçekten zor.
21. “Bir şeyi siz beyaz olarak görürken ben siyah
olarak görebilirim; fakat bir buluşma yerimiz yani bir gri alan her zaman vardır.” diyen biri için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hoşgörülü
C) Barışçı
B) Uzlaşmacı
D) Kararsız
E) Düşünceli
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü cümle olur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
19.
I.
Müzik ise sanat dallarının belki de en eskisidir.
II. Sanatın tarihi, insanın tarihi ile yaşıttır.
III. Sözgelimi ay, güneş, gezegenler ve mevsimlerin her biri belli bir ritm ve uyum öğelerini taşır.
IV. Ayrıca insan bedeninin yapısı da böyle bir
uyum içindedir.
V. İlk Çağ düşünürleri müziğin temelini içinde
yaşadığımız doğal düzenin uyumuna bağlamıştır.
22. Sanatçı, çevresindeki tüm değişimlerden etkilenirken bunları değiştiren, etkileyen ve bu değişimi eserlerine yansıtan kişidir.
Bu cümleden sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci cümle olur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E)
E) V.
4
Çevresiyle sürekli bir etkileşim halindedir.
Etrafında olanlara duyarsız kalamayan
kişidir.
Çevresini etkileme gücüne sahip kişidir.
Tüm eserlerinde öznel davranmak zorundadır.
Eserlerinden onun dış dünyayla olan
bağlantısı görülebilir.
23. Tolstoy “Değerli yapıt, yazarın kalemini hokkaya her batırışta mürekkebine kendinden bir şeyler katarak oluşturduğu yapıttır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
26. Bizler yabancılarda gördüğümüz şeyleri kayıtsız
şartsız kabul eden bir toplumuz. Çağdaşlığı ise
geçmişimizi, kendimize özgü olanı tümüyle reddetmek şeklinde yorumlarız. El emeği göz nuruyla yapılmış bir şeye burun kıvırır, aynı şeyin
fabrikada yapılmasına özeniriz. Nitekim, Batı’da
bu sözünü ettiğim el yapımı ürünler için kullanılan “artizan” sözcüğünün karşılığı bizde yoktur.
Nedir bu artizan ürünler? Örneğin yöresinde,
doğal ortamında köylünün yaptığı peynirler, küçük imbiklerde damıtılmış mahalli içkiler, yerel
dondurma ve benzeri sütlü gıdalar, belli yörelerin özelliği olan zeytinlerinden sıkılmış sızma
zeytinyağları, mahalli çörek, börek... Bizde bu
gibi artizan ürünler ne yazık ki ilkel, kaba saba,
hatta sağlıksız olarak algılanır. Artizanın karşıtı
ise fabrikasyon ürünlerdir. Artizan pazarlarda
satılır, fabrikasyon ise marketlerde ve süpermarketlerde. Pazarda satılan kötüdür, hipermarkette satılan ise iyi. Sokak tezgâhlarında satılan her yiyecek pistir, zararlıdır, dört duvar
arasında yenen yiyecekler ise iyi ve kaliteli...
Ancak sanatı yükselten kişinin sanatçı olabileceğini
Sanat eserinin değerinin sadece sanatçılarca anlaşılabileceğini
Sanat eserinin niteliğinin sanatçının öznelliğiyle arttığını
Sanatçının her zaman öznel bir yaklaşım
sergileyeceğini
Sanatın ve sanatçıların değerinin kimi zaman anlaşılmadığını
24. Bu yazar en küçük ve en karışık olaylardan
ilginç hikâyeler çıkarır. Bilirsiniz ki insan, yapısı
gereği hep güzel şeyler ister. Bu yazar da buna
bağlı olarak hikâyelerini acı sonlarla bitirmez.
Hikâyelerinde sade dil kullanılır. Ayrıca heyecanlı bir anlatımı vardır. Bu yüzden hikâyelerini
okurken ----.
Bu parçada yazarın eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bu parça aşağıdaki deyimlerden hangisiyle
en uygun şekilde tamamlanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
B)
hop oturup hop kalkarsınız
ayaklarınız yerden kesilir
üzerinize bir ağırlık çöker
gözünüzden yaş gelir
içiniz daralır
C)
D)
E)
25. IX. yy.dan başlayarak Basklar, Gascogne Körfezi’nde balina avlamaya koyuldular ve bu amaçla
kıyılarda gözetleme kuleleri kurdular. Batı Avrupa
kıyılarındaki balinalar tükenince de, Kuzey Buz
Denizi’nde yaşayan balinaların peşine düştüler.
Daha sonraki yıllarda Hollandalılar, Fransızlar,
Ruslar, İskandinavyalılar, İngilizler ve Amerikalılar
da balina avına başladılar. 1867’de zıpkın topunun
bulunmasıyla balina avcılığı bir sanayiye dönüştü.
Günümüzde balina avlayan başlıca ülkeler Japonya ve Rusya’dır.
27. (I) Eskiden, kalp sağlığını korumak kolaydı.
(II) Dengeli beslenmek, içkiden uzak durmak ve
hafif bir egzersiz sağlıklı bir hayat için yeterliydi.
(III) Bu standartlara uyanlar sağlıklı bir hayat
sürdükleri inancı içinde, kendilerini fazla sıkmadan yaşayıp gidiyorlardı. (IV) Standartların dışına çıkanlar ise neyin yanlış neyin doğru olduğunu bildikleri için, geriye dönüşü kolay bir yolda yürümenin rahatlığını yaşıyorlardı. (V) Uzmanların tavsiyelerini yerine getirmeye çalışan
bu insanlar, tüm çabalarının boşa gittiğini görünce, tavsiyelere şüphe ile yaklaşmaya başladılar. (VI) Kalp sağlığı, günümüzde bir an bile
göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir konudur.
Bu parçaya göre, balina avcılığının bir sanayiye dönüşmesini başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Halkın doğal ürünlerle beslenme giderlerini
gittikçe kısması
El yapımı doğal ürünlerin fabrikasyon
ürünlerden pahalı olması
Fabrikasyon ürünleri tercih eden halkın el
yapımı ürünlere ön yargıyla yaklaşması
Halkın yabancıların tükettiği her şeyi sorgulamadan tüketmesi
Halkın beslenme konusundaki bilgisini artıracak yayınların yetersizliği
Dünya genelinde sanayi sektörünün hızla
gelişmesi
Balina fiyatlarının artması
Avcılıktan geçim sağlayanların artması
Balıkçılığa olan ilginin artması
Zıpkın topunun geliştirilmesi
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse
ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?
A) II.
5
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.
30. Uzun, upuzun denemelerimi parça parça yazar,
onları sonradan birbirine eklerim. Bu parçalar
kafamda önceden belirlenmiştir. Yalnız, kurguya yani o büyük yapıya, Çin Seddi’ne geçerken
parçaların yerlerini değiştirdiğim ya da onları
böldüğüm olur. Kurguyu bitirdikten sonra da
denemeyi, baştan başlayarak, yeniden yazmaya koyulurum. Kendi gözyaşlarıma bile bakmam, yeni budamalara girişirim. Şu var ki bu
parçaların hazırlığı çok önceden yapılmıştır.
Onlarla ilgili kitaplar okunarak bir sürü fiş çıkarılmıştır, parçanın cümleleri kafamda oluşturulmuştur. Yazarken bu fişlerden, bu alıntılardan
çoğunu elemeye de büyük bir özen gösteririm.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisinden yararlanılmamıştır?
28. İnsanlar arasındaki iletişim gün geçtikçe daha
sıkıntılı bir hâl alıyor. Kendimize bile tahammül
edemediğimizden diğer insanlardan kopuyoruz.
Giderek birbirini anlamayan, dinlemeyen kalabalıklara dönüşüyoruz. Hepimiz kendimizi kusursuz saydığımızdan bu kopukluğun sorumluluğunu başkalarının omuzlarına atıyoruz. Sonra
her fırsatta “kimsenin bizi anlamadığını” söyleyip içimizi ferahlatıyoruz.
Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
İnsanlar arasında iletişimsizlik vardır.
İnsanlar kendilerini hatasız sayarlar.
Bencil insanlar suçu başkasında arar.
İnsanlar birbirini yeterince anlamamaktadır.
Toplumsal sorunlar bireye yansır.
A)
B)
C)
D)
E)
31. Günümüzün ürkütücü hastalıklarından biri olan
Alzheimer’ı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi ne yazık ki bulunamamıştır. Fakat hastalığın ilerleme hızını durduracak ya da yavaşlatacak bazı yeni tedavi olanakları bulunmaktadır.
Üzerinde çalışılan yeni ilaçlar, beyindeki sinir
hücrelerinin hasarı sonucu azalmış olan asetilkolin adlı haberci madde miktarının dengelenmesine yardım ederek zihinsel işlevleri korur.
İlaç tedavisi, Alzheimer hastalığını tamamen
durdurmaz, fakat bellek kaybı dahil, çeşitli zihinsel bozukluk belirtilerinin azalmasını sağlar..
29. Montaigne’nin Denemeler’ i sık sık okuduğum
kitaplardan biridir. Gecenin geç vakitlerinde konuşacak birini aradığım zaman Denemeler’i
açar, Montaigne ile konuşmaya başlarım. Onda
kendisinden söz ederken bizden söz eden, bizi
dinlemeye hazırlanan bir hal vardır. Havanın
yağışlı ve güneşli oluşuna göre inanışları da
başkalaşan bu iklim adamı, hayatının en tatlı
yıllarını basık tavanlı kitap odasına kapanarak
zevk içinde Denemeler’ini yazmakla geçirmiştir.
Bu parçaya göre Montaigne’nin Denemeler’i
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mecaz anlamlı sözcük
Benzetme
İkileme
Öznel anlatım
Tanımlama
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine
verilmiş bir yanıttır?
A)
Okura, sanatsal bir keyif verir.
Akıcı bir dili vardır.
Edebi değeri vardır.
Okunurluğunu günümüzde de yitirmemiştir.
Edebiyat alanındaki başat eserlerden biridir.
B)
C)
D)
E)
6
Alzheimer üzerine yapılan araştırmalar nelerdir?
Alzheimer’ın kesin bir tedavisi var mıdır?
Alzheimer en çok kimlerde görülmektedir?
Alzheimer, hastayı günlük yaşamdan
uzaklaştırır mı?
Alzheimer, daha çok hangi yaşlarda ortaya
çıkmaktadır?
34. Bu parçaya göre Avusturya’daki nüfus artışı
aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?
32. İşin özüne baktığımızda, aslında bütün fotoğrafçılar birbirinden farklıdır; her gözün farklı
görmesi gibi, gördüğünü de aynı fotoğraflaması
mümkün değildir. Ben de zaman zaman diğer
çalışmalara benzer fotoğraflar çekmeye çalışıyorum; fakat her fotoğrafta yine kendi bakışımı
görüyorum. Manzara tek olsa da çok farklı fotoğraflar ortaya çıkmıyor.
Bu parça aşağıdaki soruların hangisinin cevabı olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Fotoğraflarınızı çekerken gerçeğe ne kadar sadık kalırsınız?
Sizi diğer fotoğrafçılardan farklı kılan şey
nedir?
Fotoğraf çekerken hangi kriterleri göz
önünde bulundurursunuz?
Fotoğraf sanatında kendinizi hangi noktada görüyorsunuz?
Fotoğrafçılar benzer ürünler ortaya koyabilir mi?
Geçiş yollarındaki kentlerin gelişmesine
Sanayide üretim hacminin artmasına
Kültürel etkinliklerin artmasına
Diğer ülkelere göçlerin artmasına
Ülkenin ekonomik açıdan zorlanmasına
35. VE 36. SORULARI AŞAĞIDAKĐ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Batıdaki anlamı göz önünde tutulursa Buddhacılığın tam anlamıyla bir “din” olduğu söylenemez. Buddhacılıkta, Tanrı da, tanrılar da, tanrıçalar da yoktur ve bu özellik, bütün geleneksel
öğretiler arasında Buddhacıların en ilgi çekici
yanıdır. Buddhacılıkta, kurtarıcı bir kişilik olarak
düşünülen bir Tanrı’ya tapınmanın, insanın
kendinden başka bir varlığa başvurmaya yönelmesinin tehlikeli olduğu üstünde durulur.
Buddhacılığı benimsemiş kişi, acıdan, ölümden,
ruh göçünden kurtulmak için, kendi çabasından
başka şeye güvenmemelidir. Buddha, “Meşaleniz ve sığınağınız, kendiniz olmalısınız.” demiş,
bununla öğretisinin temelini kavramaya çalışan
herkesin, bu meşale ve sığınağa ulaşabileceğini
anlatmıştır.
33. VE 34. SORULARI AŞAĞIDAKĐ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
35. Bu parçaya göre, Buddhacılığın diğer öğretilerden ayrılan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
33. İkinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu kayıplardan büyük ölçüde etkilenen Avusturya nüfusu,
oldukça düşük bir oranda artmaktadır; bunun
nedeni doğumların, yüksek ölüm oranını karşılayamamasıdır. Ayrıca nüfus dağılımı eşit değildir. Yüksek doğum oranına karşın, dağlık
bölgelerde nüfus seyrektir. Genel olarak, nüfusun artışı, büyük ya da küçük olsun, kentlere
yaramakta, geçiş yolları üstünde bulunan kentler hızla gelişmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
Bu parçaya göre, Avusturya nüfusunun artış
oranının düşük olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Dinsel törenlerin toplu bir şekilde yapılması
Sadece doğuştan girilebilen bir din olması
Ölümden sonra hayat inancının olması
Tanrı ve tanrıça kavramlarının kabul edilmemesi
Kişiyi sosyal ortamdan uzaklaştırmak istemesi
36. Bu parçaya göre, Buddhacılığın temel ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Diğer ülkelere göçlerin artması
Doğum kontrol uygulamalarının yaygınlaşması
Doğum oranının ölüm oranını karşılayamaması
Genç nüfusun hızlı bir şekilde azalması
Sağlıksız yaşamın doğurganlık üzerinde
etkili olması
A)
B)
C)
D)
E)
7
Mütevazı bir yaşamı telkin etmesi
Kişiyi kendi çabasının önemine inandırması
İnsanı dünya işlerinden uzaklaştırması
Tanrı’yı öğretinin merkezine oturtması
Nefsin köreltilmesi gerektiğine inanması
37. VE 38. SORULARI AŞAĞIDAKĐ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
39. VE 40. SORULARI AŞAĞIDAKĐ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Hiçbir tür, öbüründen bağımsız değildir. Yiyecek
bulma düzeyinde olduğu gibi, ortamı aynı durumda tutma gibi daha yüksek bir düzeyde de,
türler bu dengeyi sürdürmede önemli rol oynar;
dolayısıyla, bu ortamda yaşayabilmeleri için de
birbirlerine gereksinimleri vardır. Sözgelimi, bitkilerin üstünde yetiştiği, onlara besin sağlayan
toprakta, onları besleyecek kadar maden tuzu
ve su bulunması gerekir. Bitkiler ve bakteriler
güneş ışınlarının enerjisiyle kimyasal maddeleri
ve daha karmaşık maddeleri oluştururlar. Böceklerin ve bitkilerin işbirliği, her tür yaşamı olanaksızlaştıracak organik artıkların ortadan
kalkmasını sağlar. Bu atıklar bazı bitkiler, hayvanlar, böcekler ve balıklar tarafından besin
olarak kullanılır. Bazı hayvanlar da başka hayvanları, besin ya da besin üreticisi olarak kullanırlar. Dolayısıyla, insanoğlunun zararlı saydığı
böceklerin ve hayvanların, çevre sistemindeki
işlevleri son derece önemlidir.
Günümüzde, dünya nüfusundaki artış ve ölüm
oranının düşmesi nedeniyle, özellikle Üçüncü
Dünya Ülkeleri’nde görülen yetersiz beslenme
ve açlığa karşı savaş, uluslararası sorunların
başlıcalarından biridir. Besin alımında genel bir
eksiklik zayıflamaya, temel metabolizmanın
düşmesine, kalp hızında yavaşlamaya, atardamar basıncının (tansiyon) düşmesine yol açar.
Biyolojik açıdan kanın pıhtılaşma süresi kısalır
ve kandaki üre düzeyi yükselir. Beden gücü büyük ölçüde azalır; enerji verimi düşer.
37. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi
yetersiz beslenmenin sonuçlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
39. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Kandaki ürenin yükselmesi
Kalp hızının yavaşlaması
Atardamar basıncının azalması
Kanın pıhtılaşma süresinin kısalması
Şekerin yükselmesi
A)
B)
C)
D)
E)
Doğada bitkilerin sağladığı faydayı hiçbir
canlı sağlayamaz.
Doğadaki her canlı türünün bir işlevi vardır.
Toprakların verimli olması, üzerinde yaşayan bitkilere bağlıdır.
Güneş ışınları bitki ve bakterilerin çalışması için gereklidir.
Bazı hayvanlar başka hayvanları besin
olarak kullanır.
38. Bu parçaya göre, geri kalmış ülkelerde görülen beslenme sorunları aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
40. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin işleviyle ilgili bilgi yoktur?
Tarım alanlarının azalması
Doğal zenginliklerin gitgide azalması
Dünya nüfusu artarken ölüm oranının
düşmesi
Ülkelerin milli gelirlerini ağırlıklı olarak savunmaya ayırması
Savaşların ve doğal afetlerin artması
A)
B)
C)
D)
E)
8
Bitkiler
Böcekler
Güneş ışınları
Maden tuzu
Rüzgarlar
1. DENEME
1.
Parçada insanları çeşitli özelliklerinden dolayı küçük düşürmek, tertemiz
bir suyu bulandırmayla karşılaştırılarak anlatılmıştır. Parçaya göre nasıl ki
tertemiz suyu bulandırmak kolaysa
insanları dininden, inancından, görüşünden, renginden, dilinden, tipinden
dolayı, hor görmek, küçük düşürmek,
aşağılamak da kolaydır.
Doğru yanıt A’dır.
ALES SÖZEL TEST - 1
6.
Parçada Esperanto’nun tanımı ve
nasıl ortaya çıktığı anlatılırken IV.
cümlede Esperanto’nun ait olduğu
dil grubuna değinilmiştir.
Doğru yanıt D’dir.
7.
Parçada tiyatro kavramı ve tiyatronun tarihçesinden söz edilmektedir.
V. cümlede tiyatronun tanımı yapılmıştır.
Doğru yanıt E’dir.
2.
Cümlede edebiyat dünyasındaki
tartışmalara ilişkin, olumlu ve olumsuz
olmak üzere karşıt iki durum verilmiştir. Dolayısıyla ilk boşluğa olumlu bir
durum ortaya çıkaran ifade getirmek
gerekir. İçerik dikkate alınırsa bu
eleştirilerin bir kısmının topluma hitap
ettiği bir kısmının da aksi bir durum
sergilediği görülecektir. Bu durumda
B seçeneğindeki ifade en uygunudur.
Doğru yanıt B’dir.
3.
Cümlede “yine de” ifadesi bir önceki
ifadeye ('kelime kelime kontrol
ediyorum, yine de) karşıt bir yargı
sunulacağını gösterir. Buradan da A
seçeneğine gidilir.
8.
Verilen öncülde “Sibirya soğukları
geri döndü.” ifadesi daha önce de bu
soğukların görüldüğünü gösterir.
Doğru yanıt C’dir.
9.
Öncülde “... ortalama yetmiş yaşın
üstüne çıkan kadınlar, erkeklerden
beş altı yıl daha çok yaşıyorlar.”
ifadesinde gelişmiş ülkelerde kadınların ortalama ömürlerinin erkeklerin
ortalama ömürlerinden daha uzun
olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla D
seçeneğindeki “Gelişmiş ülkelerde
erkeklerin ortalama ömürleri kadınlardan kısadır.” ifadesi kesin olarak
söylenebilir.
Doğru yanıt D’dir.
Doğru yanıt A’dır.
4.
Parçanın bütününde, Amerika’nın
uzay çalışmaları ile diğer ülkelerin
uzay çalışmaları karşılaştırılmış ve
Amerika’nın bu konuda diğer ülkelerden daha fazla yatırım yaptığından
söz edilmiştir. II. cümlede Amerika’nın en fazla beyin göçü alan
ülkesi olduğundan söz edildiği için
parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur.
Doğru yanıt B’dir.
5.
Parçanın bütününde, video sanatı ile
sinema arasındaki farklar anlatılırken
V. cümlede video sanatı yönetmenleriyle sinema sanatı yönetmenleri
arasındaki farktan söz edilmiştir
Doğru yanıt E’dir.
10.
“Havacılık sektöründeki büyüme
nedeniyle” ifadesi sektörde THY’nin
pilot kadrosunun bu büyümeden bir
şekilde etkilendiğini anlatmak için
kullanmıştır.
Doğru yanıt E’dir.
11.
Öncülde “Türkiye’nin ilk bilim merkezlerinden” ifadesi bu merkezin tek
olmadığını gösterir.
Doğru yanıt A’dır.
12.
Numaralı sözler “Olaylara yüreğiyle
bakmasın bilen / bu yazar denemeleri / röportaj ve araştırmalarıyla
kaynak / olarak da kullanılan değerli / bir yapıta imzasını attı.” şeklinde
sıralandığında anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturulur. (II - IV- III - V - I)
Doğru yanıt D’dir.
1
13.
Numaralı sözler “Türkçenin çok
geniş bir bölgede/ konuşulan yapısal karakteri çok / güçlü bir dil
olduğu düşünülünce dilimizin/bilincine varmaya çalışmak /
tatlı bir uğraştır.” şeklinde sıralandığında anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturulur. (IV- II - I - III - V)
Doğru yanıt C’dir.
14.
Numaralı sözler “Eserin başarısı
hem ekonomik ve / toplumsal yanları gösterilerek işlenen/konunun
özgünlük taşıması hem de roman /
kişilerinin karakteristik özelliklerinin / ayrıntılarıyla işlenmesinden
kaynaklanır.” şeklinde sıralandığında
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulur. (IV - III - I - V - II)
Doğru yanıt D’dir.
15.
Numaralı sözler “Hasan henüz dokuz yaşında aile onuru / uğruna
akrabaları ve köylülerin / baskısıyla
annesini öldürerek işlediği / bu
cinayeti hiçbir zaman / kabullenmeyecek ve anlamlandıramayacaktı.” şeklinde sıralandığında anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturulur. (V- IV- I –
III - II)
Doğru yanıt A’dır.
16.
Numaralı sözler “Konuşmacı söze
başlamadan / evvel dinleyicilere
üst üste birkaç / defa sözlerimde
anlamadığınız / bir yer olursa hemen / sorun diye ihtar etti.” şeklinde
sıralandığında anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturulur. (V - I - IV - II - III)
Doğru yanıt A’dır.
17.
Numaralı sözler “1930’lu yıllarda
öyküye taze / bir soluk getiren
yazar hikâyelerinde / insanın zavallılığını ve gücünü / sarsılmaz bir
üslupla masalsı / ve destansı bir
biçimde yansıttı.” şeklinde sıralandığında anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturulur. (III - I - II - V - IV)
Doğru yanıt D’dir.
1. DENEME
18.
Verilen cümlelerle V-III-II-I-IV şeklinde
sıralama yapıldığında anlamlı bir
paragraf elde edilir:
“Yunus Emre konusunda sağlıklı
bir bilgiye ulaşmak gerçekten zor.
Nerede doğup yaşadığı konusunda
bir bilgi yok ne yazık ki. Tam olarak
ne zaman doğduğu, ne zaman
öldüğü de bilinmiyor. Ama tahminler on üçüncü yüzyılın ikinci yarısıyla an dördüncü yüzyılın başlarında yaşadığı yönünde. Tahminler
doğruysa karışık bir dönemde
yaşadığı kesin.”
Doğru yanıt A’dır.
19.
Verilen cümleler II - I - V - III - IV
şeklinde sıralandığında anlamlı bir
paragraf oluşturulur:
“Sanatın tarihi, insanın tarihi ile
yaşıttır. Müzik ise sanat dallarının
belki de en eskisidir. İlkçağ düşünürleri müziğin temelini içinde
yaşadığımız doğal düzenin uyumuna bağlamıştır. Sözgelimi ay, güneş, gezegenler ve mevsimlerin her
biri belli bir ritim ve uyum öğelerini
taşır. Ayrıca insan bedeninin yapısı
da böyle bir uyum içindedir.”
Doğru yanıt A’dır.
20.
Verilen cümlede “kişilik açısından”
ifadesi öznellikle ilgilidir. Dolayısıyla
sanat, doğanın kişinin bakışıyla yansıtılmasıdır. Sanatçı algıladıklarını
öznel bir şekilde eserlere yansıtır.
Doğru yanıt C’dir.
21.
Cümleyi söyleyen kişinin siyah ile
beyaz arasında bir nokta yakalanabileceğine inanması onun “hoşgörülü,
uzlaşmacı, barışçı ve düşünceli”
olduğunu gösterebilir. Fakat “kararsızlık”, tercih yapamama durumudur
ve sözü edilen kişinin kararsız olduğunu gösterecek bir ifadeye yer verilmemiştir.
Doğru yanıt D’dir.
22.
Cümlede sanatçı ve çevresi arasındaki etkileşim üzerinde durulmuştur.
Bu yüzden A, B, C ve E seçeneklerine ulaşılabilir. Sanatçının öznel ya da
nesnel davranmasıyla ilgili herhangi
bir ifadeye yer verilmemiştir.
Doğru yanıt D’dir.
ALES SÖZEL TEST - 1
23.
Verilen cümlede “yazarın mürekkebine kendinden bir şeyler katarak”
ifadesi yazarın eserini oluştururken
öznel davrandığını gösterir. Bu şekilde oluşturulan eserler de değerli
sayılmaktadır.
Doğru yanıt C’dir.
29.
Parçada sözü edilen Denemeler, kişi
tarafından keyifle okunmakta ve
anlatılanlar gerçeğe uygunluk taşımaktadır. Buna göre eserin, okunurluğunu yitirmediği yargısına ulaşılabilir.
Doğru yanıt D’dir.
24.
Parçanın sonunda “Ayrıca heyecanlı
bir anlatımı vardır. Bu yüzden
hikâyelerini okurken ----.” ifadesiyle bir açıklama yapılacaktır. “Bu
yüzden” ifadesi “canlı bir anlatımı
vardır” ifadesi için söylenmiştir. Bu
anlama en uygun deyim A seçeneğinde verilmiştir.
Hop oturup hop kalkmak: Ya heyecanından ya da öfkesinden yerinde
duramaz olmak. (Kaynak: Ö.Asım
Aksoy)
Doğru yanıt A’dır.
25.
Parçada “1867’de zıpkın topunun
bulunmasıyla balina avcılığı bir
sanayiye dönüştü.” cümlesinde söz
konusu gelişmenin nedeni verilmiştir.
Doğru yanıt E’dir.
26.
Parçada eleştirilen, artizan ürünlerin
itibar görmemesi, daha çok büyük
marketlerde satılan fabrikasyon ürünlerin tercih edilmesidir. “El emeği göz
nuruyla yapılmış bir şeye burun
büker, aynı şeyin fabrikada yapılmasına özeniriz.” cümlesiyle, eleştirilen durum özetlenmiştir.
Doğru yanıt C’dir.
27.
Parçada VI. cümleye kadar geçmişte
kalp sağlığı ile ilgili yaklaşım ve
uygulamalardan söz edilirken VI.
cümlede günümüzden söz edilmeye
başlanmıştır.
Doğru yanıt E’dir.
28.
Parçanın bütününde bireyin yaklaşımına ve bunun sonuçlarına yönelik
açıklamalar yapılmıştır. Toplumsal
sorunlar ve bunun bireye etkisinden
söz edilmemiştir.
Doğru yanıt E’dir.
2
30.
Tanım, herhangi bir kavramın tanıtılmasıdır. Parçanın bütününde herhangi bir kavram tanıtılmamıştır.
Doğru yanıt E’dir.
31.
Parçanın bütününde Alzheimer hastalığının tedavisinin tam olarak bulunamadığından söz edildiğine göre sorunun da buna uygun olması gerekir.
Dolayısıyla B seçeneğindeki soru en
uygun sorudur.
Doğru yanıt B’dir.
32.
Parçanın bütününde fotoğrafçıların
aynı şeyi farklı görüntüleyebileceği,
benzer ürünler sergileyemeyeceği
vurgulandığı için parçaya en uygun
soru E seçeneğinde verilmiştir.
Doğru yanıt E’dir.
33.
Parçada “İkinci Dünya Savaşı’nın
neden olduğu kayıplardan büyük
ölçüde etkilenen Avusturya nüfusu,
oldukça düşük bir oranda artmaktadır; bunun nedeni doğumların,
yüksek ölüm oranını karşılayamamasıdır.” ifadesiyle nüfus artış oranının düşük olmasının nedeni açıklanmıştır.
Doğru yanıt C’dir.
34.
Parçanın son cümlesinde nüfus artışının geçiş yolları üzerindeki kentleri
geliştirdiğinden söz edilmiştir.
Doğru yanıt A’dır.
Download

Komisyon ALES SÖZEL ADAYLARA TAMAMI