- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 Kamer Suresi 49. Ayet
“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.”
1
- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 Âli İmran Suresi 191. Ayet
“Onlar ayaktayken, otururken ve
yanları üzerlerine yatarken Allah’ı
anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı
üzerinde düşünürler. Rabbimiz!
Bunu boş yere yaratmadın,
seni eksikliklerden uzak tutarız,
bizi ateşin azabından koru derler.”
2
- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 Mülk Suresi 3. ve 4. Ayetler
“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır.
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk
göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir
çatlak (düzensizlik) görüyor musun? Sonra
tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak
ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin
hâlde sana dönecektir.”
3
- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 Rahman Suresi 5-8. Ayetler
“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
Yıldız(lar) ve ağaç(lar), (Allah’a) secde etmektedirler.
(O), göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.”
4
- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 Enbiya Suresi 33. Ayet
 “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Her biri bir yörüngede
yüzmektedirler.”
5
- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 Zuhruf Suresi 11. Ayet
“O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir.
Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz.”
6
- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
 İnfitâr Suresi 7. Ayet
“O (Allah) ki, seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.”
7
- Kader ve Kaza
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Ayetler ışığında;
 Kader kavramıyla ilgili ön bilgilerden,
 Kader ile ilgili örneklerden,
 Kader kavramının anlamlarından,
 Evrenin yaratılışındaki düzenden
ve ölçüden,
 Ancak akıl sahiplerinin bunu
anlayabileceğinden,
 İnsanın da bir ölçü, düzen ve biçimde
yaratıldığından, bahsettik.
8
Download

Kader ve Kaza Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır