e-uyar.com üyesi olduğunuz için teşekkür ederiz.
01 • Hızlı başlangıç kılavuzu
Başlarken
e-uyar'ı kullanmaya yeni mi başladınız?
temel konuları öğrenin
02
e-uyar'da arama yapın ve
özelliklerini keşfedin
06
Bilgi paylaşım platformu
20
www.e-uyar.com • 02
Kitapları, makaleleri, hukuki mütalâaları ve
içtihat derlemelerini görüntüleyin
Kavram veya künyeye
göre arama yapın
03 • Hızlı başlangıç kılavuzu
e-uyar hesabınızla
giriş yapın
e-uyar'ı kullanmaya yeni mi başladınız?
Temel konuları öğrenin
e-uyar kurulum gerektirmez, www.e-uyar.com adresinde yayın yapar.
4+
8+
4+
10+
5+
Listelenen tarayıcalar ile uyumlu çalışır
Masaüstü, tablet ve mobil platformlarda
tarayıcı desteği ile çalıştırılabilir.
Site içeriği hakkında bilgi sahibi olma
e-uyar’ın içeriği Av. Talih Uyar’ın kitap, makale, hukuki mütalâalar ve içtihat derlemelerinden
oluşur. Web sitesi veritabanı sürekli olarak güncellenerek kullanımınıza sunulmaktadır.
İçerikleri görüntülemek için e-uyar hesabınızla giriş yapınız.
Oturum açma hakkında genel sorular
e-uyar, hesabı kişiye özel veya paylaşılan kimlik olarak kullanılabilir. Hesabınız size özel
tanımlanmış durumlarda üye girişi bölümünden e-posta ve şifreniz ile giriş yapınız.
Paylaşılan kimlik hesaplarında bağlantı sağladığınız IP adresiniz sistemlerimize kayıtlı olduğu için
oturum açmanız gerekmez.
www.e-uyar.com • 04
e-uyar'ı kullanmaya yeni mi başladınız?
Temel konuları öğrenin
Sıkça sorulan sorular
e-uyar ne değildir?
e-uyar sadece bir içtihat veritabanı değildir. İnternet sitemiz,
açıklama bölümleri, makale, hukuki mütalâa ve içtihat
derlemeleri ile bilgi notlarıyla hukukçulara yardımcı kaynak
olarak yol gösterir.
Nasıl oturum açabilirim?
Bireysel üyelikte, e-posta adresini ve şifrenizi Ana Sayfa’da
ilgili bölümlerde doldurmanız yeterlidir. Karşılama mesajı
üye adına hitaben oluşturulur, artık internet sitemizi
kullanmaya başlayabilirsiniz. Kurumsal üyelikte, ip
tanımlama işlemleri gerçekleştirildikten sonra e-uyar.com’u
kullanamaya başlayabilirsiniz.
Bu seçenek, kullanıcı
bilgilerine giriş yapmanıza gerek kalmadan e-uyar.com’a
ulaşmanızı sağlar.
Üyelik tipleri nelerdir?
Bireysel üyelik paketinde, e-uyar.com adresine e-posta adresi
ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. Kurumsal üyelik paketinde ise ip
adresinize tanımla yapılır. Kullanıcı bilgilerine ihtiyaç duymadan
e-uyar.com adresine giriş yapabilirsiniz.
Şifremi nasıl değiştirebilirim?
Şifrenizi değiştirmek için “Hesabım” bölümündeki şifre
sıfırlama için ayrılan bölümü kullanabilirsiniz. Oluşturmak
istediğiz yeni şifrenizi iki defa yazarak sayfa altında yer alan
Güncelle’yi tıklamanız yeterlidir.
Üyelik süreli midir?
e-uyar.com üyeliğini satın alarak online verilerimize süresiz
ulaşabilirsiniz.
Güncelleme paketleri süreli midir?
e-uyar.com üyeliğini satın almakla bir yıllık güncelleme
paketine sahip olursunuz. Üyeliği satın alma tarihinizden bir
yıl sonra güncelleme paketi satın alma seçeneği sunulur.
Güncelleme paketini satın almakla yeni içeriklere erişimiz de
devam eder.
e-uyar nedir?
e-uyar, online hukuk yayıncılığı uygulamasıdır. Av.Talih Uyar’ın
eserlerine ve içtihat derlemelerine ulaşmanızı sağlar.
Şifremi unuttum, ne yapabilirim?
Şifrenizi unutmanız halinde Ana Sayfada sağ üst panelde yer
alan şifremi unuttum linkine tıklayınız. Sistemimizde kayıtlı olan
e-posta adresinizi yazınız. Şifrenizin hatırlatma mesajı olarak
size iletilecektir. Hatırlatma mesajını (junk) çöp kutusunda da
kontrol ediniz.
Kullanıcı bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?
Kullanıcı bilgilerinizi Ana Sayfada bulunan Hesabım
bölümünden güncelleyebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz
bilgileri doldurarak sayfa altında yer alan Güncelle’yi tıklamanız
yeterlidir. İletişim bilgilerinizin eksiksiz olması size olan
hizmetimizin eksiksiz olması açısından önemlidir.
05 • Hızlı başlangıç kılavuzu
Güncelleme paketi satın almazsam e-uyar erişimi
devam eder mi?
Güncelleme paketi satın almamanız halinde, e-uyar.com
içeriğine önceki sürümünden ulaşmaya devam edersiniz.
İçerikte sadece icra-iflâs hukuku ve medeni hukuk
alanına yönelik çalışmalar mı yer alıyor?
e-uyar, ağırlıklı olarak icra ve iflâs hukuku ile medeni hukuk
alanlarındaki eserlere yer verir. Bunun yanında, Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu Kararları ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kurulu Kararları bölümlerinde tüm hukuk alanlarındaki
içtihatlar derlenir.
e-uyar’da arama yapın ve özelliklerini keşfedin
www.e-uyar.com • 06
e-uyar’da Arama yapma
İpucu: Anahtar kavramlar
Araştırma yaptığınız konudaki anahtar kavramları belirlemeye çalışın. Birden fazla kelime
kullanmanız faydalı olacaktır.
Örnek vak’a 1
“tasarrufun iptali muvazaa” aramasında sadece eşleşen kelimelerde arama yapılır.
Madde No. 16 - Madde Adı. Şikâyet ve şartları
Muvazaa sebebine dayanan tasarrufun iptali davası süresince, aciz belgesine dayalı alacak için faiz yürütülmesi
gerekeceği–
Madde No. 277 - Madde Adı. İptâl davası ve davacılar
"Muvazaa" hukuksal temeline dayalı tasarrufun iptâli davasının kabulü gerekeceği–
Madde No. 281 - Madde Adı. İptâl davalarında yargılama usulü
Muvazaa iddiasına dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin davalarda, davacının zararının, dolayısı ile de, alacak
hakkının "desteğinin ölüm gününde" doğmuş sayılacağı, bu davada davacının borçlu hakkında icra takibine
geçmiş olmasına ve onun hakkında aciz belgesi almış olmasına gerek bulunmadığı ancak davacının açmış
olduğu tazminat davasının sonucunun beklenerek tasarrufun iptali davasının sonuçlandırılması gerekeceği–
Örnek vak’a 2
“tasarruf* iptal* muv*” aramasında kavramları oluşturan her kelimenin sonuna *(yıldız) ekleyerek
arama yapın. Böylece kelimeyi tamamlayan tüm ekler de dahil edilerek arama yapılır.
Madde No. 277 - Madde Adı. İptâl davası ve davacılar
"Muvazaa" hukuksal temeline dayalı tasarrufun iptâli davasının kabulü gerekeceği–
Madde No. 1025 - Madde Adı. I. Yolsuz tescilde
Miras bırakanın, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla diğer bir kısım mirasçılarına yaptığı temliki tasarruflara karşı,
kademeli olarak “muris muvazaası sebebiyle tapu iptali” olmadığı takdirde “tenkis (indirim)”
Madde No. 283 - Madde Adı. İadenin şümulü
"Muvazaalı işlemin iptali" nedenine dayalı tasarrufun iptali davalarında mahkemece -İİK. 283 uyarınca- "tapu kaydının
iptaline gerek kalmaksızın davacının dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebileceği" yönünde hüküm oluşturulması
gerekeceği–
07 • Hızlı başlangıç kılavuzu
e-uyar’da arama yapın ve
özelliklerini keşfedin
İpucu: Arama operatörleri
Arama operatörleri arama sonuçları üzerinde daha fazla denetim sahibi olmanızı sağlar.
Kelimenin tüm
varyasyonlarıyla arama
yapmak istiyorsanız.
Vak’a 1: Kavramı oluşturan birden fazla kelimede *( jokerini) kullanın.
tasarruf* iptal* borçlu* iflas*
internet* hakaret* tazminat*
İpucu: Araştırdığını konuda birden çok kavramın bulunması halinde bu
özelliği kullanın. Nokta atışı arama sonuçlarının sıralanmasını sağlar.
Vak’a 2: Kelime başına/köküne *( joker) ekleyerek arama yapın.
Komp*
İpucu: kompresör, kompiresör gibi olası yazım farklılarını aşmanızı sağlar.
Tam olarak bir kelime veya
kelime öbeği araması
yapıyorsanız.
Tam olarak bir kelimeyi veya kelime grubunu aramak için tırnak işaretlerini
kullanın.
“zilyetliğin gasbında dava hakkı”
İpucu: Bunu yalnızca çok kesin bir kelime veya kelime öbeğini arıyorsanız
kullanın. Aksi halde, yanlışlıkla yararlı sonuçları hariç tutabilirsiniz.
Önemsemeyin
Aramalarınızda, BÜYÜK, küçük harf kullanıımında aynı sonuçlar gösterilir.
Noktalama işaretleri (?!,.%^()[]\+-) göz ardı edilir.
www.e-uyar.com • 08
Arama yapmaya başlayın
e-uyar’da kavram aramak için Kavram Arama, bir yargıtay içtihadını künyesinden bulmak için Künyeye
Göre Arama sekmesini kullanın.
Arama çubuğu
Arama sonuçları
09 • Hızlı başlangıç kılavuzu
Araçlar ve filtreler
e-uyar’da arama yapın ve
özelliklerini keşfedin
Arama Çubuğu
e-uyar’da arama yapmak için, anahtar kavramları
yazmanız ve ardından Enter tuşuna basmanız
veya Ara düğmesini tıklamanız yeterlidir.
Kitaplar ve Diğer İçerikler
Kitaplar, makaleler, hukuki mütalâalar ve içtihat
derlemelerini görüntüleyin.
Araçlar ve Filtreler
Arama kutusu altında yer alan seçenek
kutularıyla aramanızı sınırlandırabilirsiniz.
Varsayılan aramalar
içeriklerde gerçekleşir;
aşağıda
yer
alan
• İcra ve İflas Kanunu Şerhi
• İçtihatlı Türk Medeni Kanunu
• Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları
• Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları
Hukuki Mütalâalar ve Makalelerde arama
yapmak için ilgili sayfaları kullanın.
Tipik bir arama sonucu aşağıdaki gibidir:
Madde numarası ve başlığı
İçtihat özeti
İçtihadın yer aldığı kitap ve bölümü
www.e-uyar.com • 10
Kitap veritabanı,
• İcra ve İflâa Kanunu Şerhi
• İçtihatlı Türk Medeni Kanunu
Diğer içerikler veritabanı,
• Makaleler
• Hukuki Mütalâalar
• HGK Kararları
• Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları
• Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Madde no
arama kutusu
Kavram arama
Yazdırma ve
yazı boyutu değiştirme
Kitap
Kitap bölümleri
Madde listesi
İçerik
Sayfa ayracı
11 • Hızlı başlangıç kılavuzu
İncelenen sayfa içeriğinde arama yapabilirsiniz.
Madde listesi
Kanun maddelerinin numara ve başlıklarıyla listelendiği bölümdür. Görüntülemek istediğiniz maddeyi tıklayınız.
Madde no arama kutusu
Kitap içerisinde yer alan bir maddeyi görüntülemek için madde numarasını arama kutusuna girerek arama
yapabilirsiniz.
Sayfa ayracı
Okuma alanını genişletmek için tıklayınız.
Kavram arama
Kavram aramak için bu linki tıklayın, sizi kavram arama sayfasına yönlendirecektir.
İçerik
Kitap bölümleri içerik alanında görüntülenir. Sayfa içinde arama yapabilirsiniz.
Kitap bölümleri
Kitap bölümlerini arasında gezinti yapmak için sekmeleri tıklayınız.
Kitap bölümleri nelerdir?
Madde Metni
Madde numarası, madde başlığı ve metniyle diğer ilgili maddelerin yer aldığı bölümdür.
Gerekçeler
Kanun maddelerinin düzenleniş sebeplerine yer verilen bölümdür.
Bibliyoğrafya
İlgili konuda yazılmış olan eserlerin (kitap ve makalelerin) yer aldığı bölümdür.
Genelge ve Mütalâalar
İlgili konuda resmi dairelerin genelge mütalaa ve görüşlerinin yer aldığı bölümdür.
Açıklamalar
İlgili konunun doktrin görüşleri ve içtihat örnekleri ile ayrıntılı şekilde anlatıldığı bölümdür.
Bu bölüm sadece İİK. Şerhi’nde bulunmaktadır.
İçtihatlar
İlgili konuya ait içtihatların konu başlıkları ve özetleriyle yer aldığı bölümdür.
www.e-uyar.com • 12
Açıklamalar bölümüne genel bakış
Bazı maddelerde açıklama bölümü birden fazla başlık altında incelenmiştir. Açıklama bölüm başlıklarının yanında en
son ne zaman güncelleme yapıldığı gösterilir. Konunun ayrıntılı olarak anlatıldığı bu bölümde dipnotlarda doktrin
görüşleri ve yargıtay içtihatlarına atıfta bulunulmuştur.
İncelenen sayfa içeriğinde
arama yapabilirsiniz.
13 • Hızlı başlangıç kılavuzu
İçtihatlar bölümüne genel bakış
İlgili konuya ait içtihatların konu başlıkları ve özetleriyle yer aldığı bölümdür.
İçtihat özeti
İçtihat metni
İncelenen sayfa içeriğinde
arama yapabilirsiniz.
www.e-uyar.com • 14
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) Kararları
Yıllara ve konulara göre arama seçeneği sunulmuştur.
Hukuk Genel Kurulu Kararları, aşağıdaki konu başlıklarına altında toplanmıştır:
Aile Hukuku, Avukatlık Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Eşya Hukuku, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflâs Hukuku, İdare Hukuku, İmar Hukuku, İş Hukuku, İş Yargılaması
Usulü Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Karayolları Trafik Kanunu, Kıymetli Evrak Hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku,
Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Miras Hukuku, MK.'nun Başlangıç Hükümleri, Orman Hukuku, Sendika Hukuku, Sigorta
Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tebligat Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Uluslararası Hukuk vb.
15 • Hızlı başlangıç kılavuzu
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu (İçt. Bir.) Kararları
Yıllara ve konulara göre arama seçeneği sunulmuştur.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları, aşağıdaki konu başlıklarına altında toplanmıştır:
Aile Hukuku, Avukatlık Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Eşya Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, İdare
Hukuku, İmar Hukuku, İş Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Kişiler Hukuku, Medenî Usul Hukuku, Milletler arası Özel Hukuk
ve Usul Hukuku, Miras Hukuku, MK.'nun Başlangıç Hükümleri, Orman Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik
Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku vb.
www.e-uyar.com • 16
Makaleler
Av. Talih Uyar’ın 1970 yılından bugüne beş yüze yakın makalesi yayımlanmıştır. Makale listesinde yayımlandıkları Dergiler ve
yayımlanma tarihlerine yer verilmiştir.
Makale listesinde yer alan tüm makaleler internet sitemizde yayınlanmamıştır. Av. Talih Uyar’ın güncelliğini koruyan yaklaşık iki
yüz makalesini e-uyar’da inceleyebilirsiniz.
Makaleler bölümünde arama da bu sayfa da yapılır. Makale başlığında veya içeriğinde kavram araması yapabilirsiniz.
17 • Hızlı başlangıç kılavuzu
e-uyar’da arama yapın ve
özelliklerini keşfedin
Hukuki Mütalâalar
Bu bölümde Av. Talih Uyar’ın İcra ve İflâs Hukukuna ilişkin yazmış olduğu “uzman görüşleri” yer alır. İçerikte atıf yapılan
içtihatlara mütalâa sonunda “ek” olarak yer verilmiştir.
Aynı doğrultudaki diğer içtihatlara da, e-uyar’dan (Künyeye Göre Arama) ulaşabilirsiniz. Hukuki Mütalâalar bölümünde
arama da bu sayfada yapılır. Mütalâa başlığında veya içeriğinde kavram araması yapabilirsiniz.
www.e-uyar.com • 18
e-uyar’da arama yapın ve
özelliklerini keşfedin
Künyeye göre arama
Künyeye göre arama Ana Sayfadan yapılır.
Bir içtihadın künyesi; Daire, Karar Tarihi, Esas Yılı, Esas Numarası, Karar Yılı ve Karar Numarası’ndan oluşur.
Bu kriterleri yazarak Künyeye Göre Arama sekmesinde arama yapabilirsiniz.
Örneğin, sadece Karar Yıl ve Karar Numarasını yazarak zaman kaybetmeden arama yapabilirsiniz.
Sonuçlar açılan yeni sayfada listelenir.
İpucu: Bir içtihadın birden fazla konuyu (maddeyi) ilgilendirmesi halinde, ilişkin tüm sonuçlar bulunur.
Böylece konuya ait diğer içtihatlara ve açıklama gibi yardımcı bölümlere de geçiş yapabilirsiniz.
19 • Hızlı başlangıç kılavuzu
Bilgi paylaşım
platformu
Bilgi paylaşım platformu ve bilgilendirme servisleri ile güncel kalın
Ana Sayfada Öne Çıkan İçtihatlara göz atın !
e-uyar’a binlerce içtihat eklenmektedir. Önemli bulduğumuz yeni içtihatları gözden kaçırmanızı
istemeyiz. Güncel içtihatlardan haberdar olmak için Öne Çıkan İçerikleri inceleyebilirsiniz.
Mesajınız var, e-posta adresinizi kontrol edin !
e-uyar’ın içeriği sürekli yenilenir. Yeni yayınlanan kitap, makale ve mütalâalar ile içtihat
incelemelerine dair paylaşımlar e-posta adresinize gönderilir. Yeniliklerden haberdar olmak için
e-posta adresinizi kontrol ediniz.
Konferansa davetlisiniz !
Av. Talih Uyar'ın konuşmacı olarak katıldığı İcra - İflâs hukukuna yönelik konferanslara
katılabilirsiniz. “Son İçtihatlar ve Kanun Değişiklikleri” temalı konferanslar, bir çok farklı şehirde
yapılmaktadır. Baroların ve hukuk derneklerinin düzenlediği konferanslara ait takvime Ana
Sayfa’da Duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.
www.e-uyar.com • 20
Telif Hakkı
İnternet sitesinde yer alan içerikler Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Telif Hakları
Anlaşmaları ile korunmuştur. E-UYAR ürünleri ve internet
sitesi
içeriği
satılmamış
olup,
KULLANICILAR’a
http://www.e-uyar.com adresine erişim ve içerikleri
kullanım hakkı verilmiştir.
E-UYAR Online Hukuk Yayıncılığı’na ait tüm başlık ve telif
haklarına dâhil edilen her türlü görüntü, yazı, fotoğraf,
animasyon, video, audio E-UYAR’a aittir.
KULLANICI, internet sitesinin içeriği, yazılımı ve veritabanı
üzerinde herhangi bir telif ve benzeri hak elde ettiğini
iddia edemeyeceği gibi, internet sitesinde yer alan içeriğin
izinsiz olarak basılı, yazılı, görsel ve benzeri ortamlar ile
internet ortamında kullanılması yasaklanmış olup, aksine
uygulamaların varlığı halinde, E-UYAR’ın yasal yollara
başvurma hakkı saklıdır.
Erişim ve kullanım hakkı dışında hukuka aykırı olarak site
içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi,
çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması ve bunlara
teşebbüs edilmesi yasaktır. E-UYAR, bu gibi faaliyetlerde
bulunduğunu tespit ettiği KULLANICILAR ve/veya
ziyaretçiler aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
Garanti Şartları
E-UYAR tarafından KULLANICI’nın hizmetine sunulan bu
internet sitesinde yer alan içerikler, doktrin ve yargı
kararları esas alınarak hazırlanmış olup uygulamaya
yönelik bilgilendirme amacını taşımaktadır. KULLANICI’ya
yardımcı kaynak olarak sunulmakta olan içerik, herhangi
bir olay bazında danışmanlık hizmeti amacı taşımamakta
ve hukuk hizmetlerinin doğası gereği KULLANICILAR’a
sonuç veya başkaca bir kazanç garantisi vermemektedir.
21 • Hızlı başlangıç kılavuzu
E-UYAR, internet sitesindeki içerik ile ilgili olarak
pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, bu internet
sitesinin çalışması ve içeriğine ilişkin olanlar da dahil her
türlü açık veya örtülü beyan ya da garantiyle ilgili
sorumluluğu açıkça reddeder. E-UYAR, bu internet
sitesinin; ihtiyaçlarınızı karşılayacağı, kesintisiz, güncel,
güvenli ya da hatasız olacağı veya internet sitesinin
kullanımından elde edilecek sonuçların (internet
sitesindeki bilgi ve materyaller dahil) doğru, tam, kesin,
güvenilir ya da herhangi bir biçimde ihtiyaçlarınızı
karşılayan sonuçlar olacağına yönelik hiçbir beyan ya da
garantide bulunmaz.
Gizlilik Şartları
İnternet sitesine giriş yapılırken KULLANICI tarafından
verilen e posta adresi ve diğer bilgiler üyelik işlemlerinin
yapılması ve takibi amacı ile E-UYAR tarafından kullanılmakta olup, bu bilgiler herhangi bir şekilde internet sitesi
tarafından verilmekte olan hizmetler dışında bir amaçla
kullanılmamakta veya başka kişi ve/veya kurumlarla
paylaşılmamaktadır.
E-UYAR tarafından KULLANICI’ya kendisi ile yapılan
anlaşmanın koşullarına göre sağlanmış olan şifre,
KULLANICI tarafından sadece kendi kullanımı için
oluşturulmuştur. KULLANICI bu şifrenin sadece kendisi
tarafından kullanılacağını, başka herhangi bir kişi ve/veya
kurum ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
E-UYAR tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılacak
her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak KULLANICI tarafından
manyetik ortamda ve/veya yazılı ve/veya sözlü olarak
E-UYAR’a iletilmiş ya da iletilecek olan KULLANICI’nın
finansal işlemlerine dair her türlü bilgi ve belge gizli
tutulacak, hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde üçüncü
kişi ve kuruluşlara aktarılmayacak ya da üçüncü kişilerin bu
bilgi ve belgelere ulaşma olanağı kesin surette engellenecektir. E-UYAR’ın gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz
olup, işbu sözleşme ve/veya ekleri sona erse dahi devam
edecektir.
İleişim bilgileri
E-UYAR KİTAP YAZILIM VE İNTERNET TİC. LTD. ŞTİ.
Müşteri Hizmetleri Destek Hattı
Tel. 0(232) 425 21 03
Faks 0(232) 441 80 49
Gsm 0(533) 217 23 69
Merkezin Bulunduğu Yer
Cumhuriyet Bulvarı Bulvar İşhanı No:109/702
Pasaport / İZMİR
Tüm soru ve görüşlerinize öncelikli cevap verebilmemiz için;
[email protected] e-posta adresine mail atabilirsiniz.
www.e-uyar.com • 22
Download

Yardım Konuları - E-Uyar