İL
: İSTANBUL
TARİH : 04.10.2014
‫الرِحي ِم‬
ٰ ْ ‫الر‬
َّ ‫ْح ِن‬
َّ ِ‫بِ ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم اهلل‬
‫ك‬
َ ‫وم َها َولَ د َما ُؤهاَ َولك ْن يَناَلُهُ الت ْقوى م ْن ُك ْم َكذل‬
ُ ‫ُح‬
ُ ‫َن يَناَ َل اهللَ ل‬
ْ‫ل‬
‫َسخ َرهاَ لَ ُك ْم لتُ َكب ُروا اهللَ َعلَى ماَ َهداَ ُك ْم َوبَشر الْ ُم ْحسنين‬
‫صل َى ثُم‬
َ َ‫َو ق‬
َّ ‫َِّب َعلَْي ِه‬
ُّ ِ‫ال الن‬
َ ُ‫ إن اَو َل َمانَ ْب َدأُ به فى يَ ْومنَا ه َذا اَ ْن ن‬:‫السالَ ُم‬
‫اب ُسنتَ نَا‬
َ ‫نَ ْرج َع فَ نَ ْن َح َر فَ َم ْن فَ َع َل فَ َق ْد أ‬
َ ‫َص‬
KURBAN BAYRAMI
Muhterem Mü’minler!
Metnini okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “O (kurban)nların etleri ve
kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin
takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız)
ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki,
size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı
büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” 1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s)
şöyle buyuruyor: “Bugün ilk işimiz (bayram)
namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir.
Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur”2
Kardeşlerim!
Dünden itibaren teşrik tekbirleri getirerek
idrak ettiğimiz mübarek günlerin içerisindeyiz. Bütün
kainat kendi yaratılış özelliği itibariyle, kendi lisan-ı
haliyle bizimle beraber Yüce yaratıcıyı tesbih
etmektedir. Dünyanın dört bir yanında bütün
mü’minler teşrik tekbirlerini okumaktadırlar. Bu gün
Yüce Mevla’nın davetlileri olarak hepimiz birlikte
sevinci, huzuru, paylaşmayı ve dayanışmayı
gerçekleştireceğiz. Uzak diyarlarda bağışlarımız
muhtaçlara ulaşacak, mahçup ve mağdur gönüllerden
dua; mahzun yüzlerden tebessüm çiçekleri açacak.
Bugün canımıza bedel bir canı sadece Allah rızasına
yaklaşmak ümidi ile feda edeceğiz. Allah rızasına
yaklaşırken O’nun kullarından da uzaklaşmadan,
kimsesizlerin kimsesi, biçarelerin çaresi olacağız.
Bugün herbirimiz Allah rızası uğruna bir başkasının
tebessümü için çabalayacağız. Böylece Rabbimizin:
“Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire
yedirirler. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:)
‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden
bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz’ 3
buyurarak övdüğü kullardan olma hazzını tadacağız.
Kardeşlerim!
Samimi duygularla yapmış olduğumuz bu
ibadetimizle Hz. İbrahim’den intikal eden sadakatı,
Hz. İsmail’in gösterdiği teslimiyeti yad ediyoruz. O
halde yaptığımız işin peygamberî bir davranış olması
hasebiyle, niyet etmekten başlayarak kesim işlemini
bitirene kadar ibadet hassasiyetine zarar verecek her
türlü davranışlardan kaçınmalıyız. Yaptığımız iş
dinimizin emrettiği şekilde nezih, içten ve güzel
olmalıdır. Zira Allah Resulü (s.a.s): “Allah herşeyi
güzel yapmayı istemiştir. Bir hayvanı kestiğinizde
kesiminizi güzel yapın. (Biriniz hayvanınızı keseceği
zaman) bıçağını bilesin ve kestiğini rahatlatsın” 4
buyurmak suretiyle bu konunun hassasiyetine dikkat
çekmektedir.
Kurbanımızı
keserken
içinde
yaşadığımız çevremizi de ibadetimize yakışır bir
özenle korumalı bu konuda yapılmış olan
düzenlemelere ve alınan kararlara riayet etmeliyiz.
Unutmayalım ki, kurban ibadeti aynı zamanda bu
mukaddes dinin nişanelerindendir. 5 Bu ibadet
esnasında, kurban yerlerinin temizlik ve düzeninde
gösterilecek ihmalkarlık, müslümanların bırakacağı
güzel intibaa zarar verecek ve yanlış kanaat
oluşmasına yol açacaktır. Bunun da sorumluluğu ve
vebali bize aittir. Çünkü bize kurban ibadetini ve
faziletini öğreten dinimiz, temizliğin ve çevre
duyarlılığının faziletini de öğretmiştir.
Kardeşlerim!
Bugün yapılacak ilk iş bayram namazımızı
kılmaktır. Sonra kurbanlarımızın yanına gidip
Allah’ın adını anarak kurban vecibemizi yerine
getireceğiz. Kurbanımızın etini muhtaçlarla ve
dostlarımızla paylaşacağız.
Rabbimiz ibadetimizi
kabul etsin. Takvamızı artırsın. Bizleri ve bütün
Müslüman beldelerini kötülüklerden muhafaza etsin.
Kurbanlarımız ilahi rızaya yakınlaşmaya vesile olsun.
Rabbimiz hac görevini ifa etmiş olan hacı
kardeşlerimizi de sağ salim ailelerine kavuştursun.
Hacca gitmeyenleri de o mübarek beldelere ulaştırsın.
Bayramımız mübarek olsun.
1
Hac, 22/37
Buharî, ‘İdeyn’ 3
3
İnsan, 76/7-8
4
Müslim, ‘Sayd,’ 57
5
Hac, 22/36
2
Hazırlayan: İl İrşat Kurulu
Download

kurban bayramı