VEGA YAZILIM
e-DEFTER ( NETTE DEFTER ) UYGULAMASI KİRALAMA HİZMETİ SÖZLEŞMESİ
1-Vega Yazılım Ltd.Şti. nin geliştirdiği e-Defter ( Nette Defter ) uygulamasını kullanan Müşteri
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kullanmakta olduğu Muhasebe Programının Yevmiye Defterine ait üreteceği XML formatındaki dosyaları kullanarak , GİB
nın sistemine Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir lerini bildirirler.
2-e-Defter ( Nette Defter ) programı GİB nın öngördüğü koşullarda Müşteri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir
lerinin bildirimini yaptıktan sonra ilgili defterlere ait Berat Dosyalarını Müşteri Bilgisayarında saklanacak şekilde
Müşterisine teslim eder. GİB istediği zaman bu Berat Dosyalarının ibraz sorumluluğu Müşteriye ait dir.
3-Arzu eden Müşteri Berat Dosyalarının saklanması hizmetini Vega Yazılımdan talep edebilir.
4-e-Defter ( Nette Defter ) programı Müşterinin Vergi Dairesi No.su farklı her bir firması için ayrı ayrı kiralanır ve
her bir Müşteri Firması için ayrı ayrı sözleşme düzenlenir. Ancak lisanslama işlemi Vega Yazılım tarafından ayrı ayrı ya
da bir seferde tek Lisans ile lisanslanabilir.
5-İş bu sözleşme ile e-Defter ( Nette Defter ) programı 1 (bir) yıl süreli kullanım amaçlı olarak kiralanmıştır ve 1
(bir ) yılın sonunda taraflardan biri aksini belirtilmediği sürece sözleşme takip eden 1 (bir) yıl için geçerliğini devam ettirir.
İşbu sözleşme tek sayfadan ibarettir.
( hangi hizmet türü satın alınacak ise ilgili satır doldurulmalı, diğer satır çizilerek iptal edilmelidir )
İLK YIL KURULUM
KULLANIM BEDELİ
SATIN ALINACAK HİZMET TÜRÜ
e-Defter (Nette Defter )
e-Defter (Nette Defter ) ve
Berat Dosyalarının Cloud da Saklama Hizmeti ( 15 Gb a kadar )
Tarih :
Vega Yazılım/adına
www.vegayazilim.com.tr
MÜŞTERİ
TAKİP EDEN YIL
KULLANIM BEDELİ
Download

VEGA YAZILIM e-DEFTER ( NETTE DEFTER