T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ TRANSFER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
28.04.2014
Prof. Dr. Yunus Söylet
Prof. Dr. Adnan Yüksel
Prof. Dr. Muzaffer Yaşar
Prof. Dr. Şah İsmail Kırbaşlar
Doç. Dr. Hasret Demircan Yardibi
Doç. Dr. Erdal Cevher
Doç. Dr. Haluk Özsarı
2/45
İSTANBUL TTM EKİBİ
Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR
Prof. Dr. Ş. İsmail KIRBAŞLAR
Doç. Dr. Hasret DEMİRCAN YARDİBİ
Ufuk GÜÇLÜ
Yard. Doç. Dr. Gamze SART
Yard. Doç. Dr. Johanna ALKAN
Kadir YILMAZ
Kayhan BAYAZIT
Hasan KÖMÜRCÜ
Savaş GÜRDAL
Tuğçe ÇINAR
28.04.2014
İSTANBUL TTM Müdürü/1513 TTO Proje Yürütücüsü
Üniversite – Sanayi İşbirliği Modül Yöneticisi
Girişimcilik ve Şirketleşme Modül Yöneticisi / MERLAB Birim Sorumlusu
1513 TTO Proje Yöneticisi
Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama Modül Yöneticisi / AB Projeleri Sorumlusu
AB Projeleri Sorumlusu
Destek Programları Yönetimi Sorumlusu / AB Projeleri Sorumlusu
Üniversite – Sanayi İşbirliği Sorumlusu / TÜBİTAK BİDEB Projeleri Sorumlusu
Üniversite Sanayi İşbirliği Sorumlusu / TÜBİTAK ARDEB Projeleri Sorumlusu
Şirketleşme ve Girişimcilik Modülü Sorumlusu / TÜBİTAK TEYDEB Projeleri Sorumlusu
Destek Programları Yönetimi Sorumlusu / AB Projeleri Sorumlusu
3/45
İSTANBUL TTM EKİBİ
Dr. Ecz. Ayşe Ceylan AKBAŞLI
Dr. Ragıp Soner SİLME
Esra COŞKUN
Nefize KOBAK
A. Ömür YAYLA
Ergün BEĞENMİŞ
Ar. Gör. Dr. Hatice YILDIRIM
Dr. H. Özlem ATASEVEN BOR
Ar. Gör. Dr. Funda ÖZKÖK
Ar. Gör. Dr. N. Gülşah DENİZ
Yük. Kim. Jülide BAŞALAN
Kim. Yük. Müh Semra ÖZKAN
Ar. Gör. Dr. Sibel ŞAHİNLER AYLA
28.04.2014
AB Projeleri Sorumlusu
Patent Ofisi Sorumlusu
TÜBİTAK Projeleri Sorumlusu
Döner Sermaye Sorumlusu- İSTKA, SANTEZ, Gençlik ve Spor Bak.lığı Proj. Sorumlusu
Ayniyat Sorumlusu
MERLAB Memur
MERLAB NMR, Elemental Analiz Sorumlusu
MERLAB NMR, Elemental Analiz Sorumlusu
MERLAB X-Işını Toz Kırınım /X-Işını Tek Kristal Kırınım Analizi Sorumlusu
MERLAB X-Işını Toz Kırınım /X-Işını Tek Kristal Kırınım Analizi Sorumlusu
MERLAB XRF / FT-IR / X-Işını Toz Kırınım Analizi Sorumlusu
MERLAB XRF / FT-IR Analizi Sorumlusu
MERLAB LC-MS / GC-MS Analizi Sorumlusu
4/45
İSTANBUL TTM EKİBİ
Ar. Gör. Dr. Ayşecik ŞAHİN
Kim. Yük. Müh. Ferda DONDURMACIOĞLU
Kim. Yük. Müh Hakan BAHAR
Biyolog Şermin GARİP
Yük. Kim. Semih SEZER
Yük. Kim. Dr. Sibel YALÇIN
28.04.2014
MERLAB LC-MS / GC-MS Analizi Sorumlusu
MERLAB LC-MS / GC-MS Analizi Sorumlusu
MERLAB AAS / ICP-MS Analizi Sorumlusu
MERLAB Elemental Analiz / ICP-MS Analizi Sorumlusu
MERLAB UV-Vis Analizi Sorumlusu
MERLAB Cihazlar için Yöntem Geliştirme Destek Sorumlusu
5/45
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TTO TEMSİLCİLERİ
Prof. Dr. Fatiş ALTINDAŞ
Prof. Dr. Seval AYDIN
Prof. Dr. Hakkı Oktay SEYMEN
Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİR
Prof. Dr. Murat ÖZCAN
Doç. Dr. M. Selman DEMİRCİ
Doç. Dr. Ali Metin KAFADAR
Doç.Dr. Gülen HATEMİ
Doç. Dr. Yelda ARGÜDEN
Dr. Duygu GEZEN AK
Dr. Erdinç DURSUN
Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR
28.04.2014
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-TTO
CTF-KİN
CTF-KİN
CTF-KİN
CTF-KİN
6/45
TÜBİTAK BAŞKANLIK BİRİMLERİ
ARDEB: ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
TEYDEB: TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI
BİDEB: BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI
28.04.2014
7/45
28.04.2014
8/45
28.04.2014
9/45
28.04.2014
10/45
28.04.2014
11/45
28.04.2014
12/45
28.04.2014
13/45
28.04.2014
14/45
28.04.2014
15/45
28.04.2014
16/45
28.04.2014
17/45
TÜBİTAK
İSTANBUL
TTM NE
YAPAR?
Yeni ve
Rekabetçi
Ürünler
Lisanslanabilir
Patent
BİLGİ
AB
Projeleri
Sanayi
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
28.04.2014
18/45
İSTANBUL TTM
6 ÖNCELİKLİ ALAN
28.04.2014
19/45
BTYK 2023 Hedefleri Doğrultusunda
İstanbul Üniversitesinden Beklentiler
•
•
•
•
•
•
Yurt içi ve yurt dışı proje başvuru sayısının arttırılması
Projelerdeki kabul edilme oranının arttırılması
Yürürlükte olan projelerin fon büyüklüğünde artış sağlanması
Kamu fonuyla yürütülen üniversite-sanayi iş birliklerindeki artış sağlanması
Kontratlı Ar-Ge projelerinin sayısının arttırılması
Üniversitede girişimcilik ve yenilikçilik dersi alan öğrenci sayısının
arttırılması
• İstanbul Üniversitesi çıkışlı Patent başvuru sayısının arttırılması
• İstanbul Üniversitesi çıkışlı Patent sayısındaki artış
28.04.2014
20/45
BTYK 2023 Hedefleri Doğrultusunda
İstanbul Üniversitesinden Beklentiler
28.04.2014
• İstanbul Üniversitesinden Sanayiye transfer edilen proje sayısı
• İstanbul Üniversitesinden Lisans alan patent sayısı
• Akademisyenlerin kurduğu firma sayısındaki artış
• Akademisyenlerin kurduğu firmalarda istihdam sayısı
• Öğrencilerin kurduğu firma sayısı
• Eşleştirme/tanıtım toplantısı sayısı (katılımcı)
• Öğretim üyesi başına düşen proje sayısı
• Fakülte başına düşen Ar-Ge proje bütçesi
• Fakülte başına araştırmaya harcanan bütçe
21/45
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları
Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nun 23. toplantısında alınan
“Üniversitede yenilikçiliğin ve
girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla
politika araçlarının geliştirilmesi”
kararı kapsamında Türkiye’de ilk kez
2012 yılında TÜBİTAK tarafından
Girişimci ve Yenilikçi
Üniversite Endeksi
hazırlandı.
28.04.2014
22/45
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları
28.04.2014
23/45
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları
28.04.2014
24/45
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları
28.04.2014
25/45
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları
28.04.2014
26/45
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları
28.04.2014
27/45
28.04.2014
Sıra
Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi 2011 Sıralaması
Üniversite
Toplam
Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma
Yetkinliği %20
Fikri Mülkiyet
Havuzu
%15
İşbirliği ve
Etkileşim
%25
Girişimcilik ve
Yenilikçilik
Kültürü
%15
Ekonomik Katkı
ve Ticarileşme
%25
1
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
84
19,2
9,2
25,0
12,5
18,3
2
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
83
18,9
10,6
22,2
12,2
18,8
3
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
70
18,3
6,5
22,8
4,5
18,2
4
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
69
13,3
6,5
19,3
10,9
18,8
5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
67
15,9
7,8
20,1
7,4
15,9
30
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
33
12,7
0,0
16,4
3,8
0,0
31
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
32
10,5
0,4
8,0
2,1
11,2
32
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
31
9,1
0,0
10,2
3,8
8,4
33
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
31
11,1
4,0
3,6
7,4
5,2
34
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
31
8,3
4,4
5,8
8,6
3,8
35
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
30
9,0
2,5
7,9
5,9
5,0
36
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
30
7,1
3,4
6,9
5,5
7,2
37
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
30
8,6
0,9
8,5
3,5
8,5
28/45
28.04.2014
Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi 2012 Sıralaması
29/45
Yıl
Sıra
Üniversite
Toplam Puan
2011
1
SABANCI
ÜNİVERSİTESİ
84
19,2
9,2
25
12,5
18,3
2
ORTA DOĞU
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
83
18,9
10,6
22,2
12,2
18,8
2011 35
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
30
9
2,5
7,9
5,9
5
2012
1
ORTA DOĞU
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
86
19,2
11,2
21,9
15
18,8
2012
2
SABANCI
ÜNİVERSİTESİ
85,8
20
10,1
25
13,4
17,3
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
32,4
8,9
0,4
10,5
7,5
5,1
2011
2012 36
28.04.2014
Girişimcilik
ve
Ekonomik Katkı
Yenilikçilik ve Ticarileşme
Kültürü
Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma
Yetkinliği
Fikri
Mülkiyet
Havuzu
İşbirliği ve
Etkileşim
30/45

1513 TTO PROJE MODÜLLERİ

MODÜL1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Yönetimi

MODÜL2: Destek Programları Yönetimi

MODÜL3: Üniversite Sanayi İşbirliği Yönetimi

MODÜL4: Fikri ve Sınai Mülki Hakların ve Lisanslama Yönetimi

MODÜL5: Girişimcilik ve Ticarileşme Yönetimi
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme
ve Eğitim Yönetimi
• İç ve dış paydaşlar arasında, bölgesel, ulusal, uluslararası tanınırlığını arttırmak
• İç ve dış paydaşlara yönelik eğitim ve sertifika programları
• Fakülte TTO faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için proje eğitim faaliyetleri
28.04.2014
32/45
İstanbul TTM Proje Destek
Hizmetleri
• Fon fırsatlarının öğretim üyelerine duyurulması
• Örnek proje teklifi bulundurulması
• Proje teklifi hazırlama eğitimleri düzenlenmesi
• Proje tekliflerinin ön değerlendirilmesi için sistem geliştirilmesi ve
uygulanması
• Proje teklifleri sunulmadan önce kontrollerin yapılması
28.04.2014
33/45
İstanbul TTM Proje Destek
Hizmetleri
• AB çağrılarının duyurulması, yurt dışında tanıtımlar, proje önerilerinin
İngilizce kontrolünün yapılması,
• AB ye H2020 İÇİN verilecek 500 Milyon Euro paranın ülkemize geri döndürülmesi,
• Büyük bütçeli AB projesi öğretim üyesinin kendisine TÜBİTAK tarafından 300.000
Euro destek verilecektir.
• 100.000 Euroya kadar olan projelerde projenin %7’si;
6.000.000 Euroya kadar olan projelerde %5’i öğretim üyesine.
• Proje ortağı aramaları hakkında bilgilendirme yapılması, ortak bulunması,
• Proje gelişme raporlarının sunulması ve takip edilmesi,
• Büyük çağrılar için proje takımları kurulması,
28.04.2014
34/45
İstanbul TTM Proje Destek Hizmetleri
• Finansal süreçlerin ve işlerin yürütülmesi
• Projelerdeki fikri haklar konusunda destek sağlanması
• Etik kurul onayı gerektiren projelerde sürecin takibi
• Proje başvuruları veri tabanı oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması
• Üniversitenin araştırma yetkinlikleri envanterinin oluşturulması
• Üniversitenin bütün akademisyenlerin bilgilerinin ARBIS’e girilmesi
• BİDEB Öğrenci Sistemi’nin güncel tutulması
• Öğrenciler için ciddi burs fırsatları var , öğrencilerin bunlardan faydalanması sağlanmalı
28.04.2014
35/45
İstanbul TTM Kontratlı Ar-Ge
Proje Hizmetleri
• Üniversite tarafından verilebilecek
hizmetlerin envanterinin oluşturulması
• Özel sektör ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Üniversitedeki akademik birikimin
sanayicilere tanıtılması
• Firma hizmetleri, tanıtım organizasyonu gibi
faaliyetlerle potansiyel sanayicilere
ulaşılması
28.04.2014
Sanayi
Üniversite
36/45
Kontratlı Ar-Ge Projeleri
• Firmaların, Ar-Ge projelerinde ihtiyaç
duydukları uzmanlık alanlarına göre
ilgili akademisyenlere yönlendirilmesi
Üniversite
Sanayi
• Bitirme projeleri ve lisansüstü tez
konularının sanayinin ve toplumun
ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesi
28.04.2014
37/45
Merkez Araştırma Laboratuvarı
İstanbul Teknokent A.Ş.
28.04.2014
38/45
Merkez Araştırma Laboratuvarı
İstanbul Teknokent A.Ş.
 MER-LAB 15 Eylül 2013 tarihinde İstanbul TTM’ye
bağlandı ve 11 Ocak 2014 tarihinde yönergesi kabul
edilmiştir.
 İstanbul TTM Ekibi olarak kuruluş aşamasında çalışmalarımızı
ARGEM binasında sürdürmekteyiz, yeni binamızın inşaatının
tamamlanması ile faaliyetlerimizi burada sürdüreceğiz.
İstanbul
TTM
Yeni Bina
Alanı
28.04.2014
39/45
MERLAB (YAPILAN ANALİZLER)
•Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) Analizi
•İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) Analizi
•Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) Analizi
•Elemental Analiz (CHNS-O)
•Ultraviyole-Görünür Alan Spektroskopisi (UV-Vis) – Su Analizi
•Sıvı Kromatografisi (LC) Analizi
•Gaz Kromatografisi (GC) Analizi
•Kütle Spektroskopisi (MS) Analizi
•Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) Analizi
•X-Işını Floresans Spektroskopisi (XRF) Analizi
•X-Işını Tek Kristal Difraksiyonu (XRD/SC) Analizi
•X-Işını Toz Difraksiyonu (XRD/PW) Analizi
28.04.2014
40/45
İstanbul TTM Fikri-Sınai Mülki
Haklar Yönetimi
• Üniversitenin patent politikasının oluşturulması
• Patent başvurularına yardımcı olunması
• Patent farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi
• Patent değerlendirme süreçlerinin oluşturulması
• Patent hukuksal koruma işlemlerinin takibi
• Üniversitenin fikri mülkiyet havuzunun, ilgi duyabilecek ulusal ve
küresel oyunculara tanıtılması
28.04.2014
41/45
İstanbul TTM Girişimcilik Faaliyetleri
• İstanbul TTM, bünyesinde Teknoloji hızlandırıcıTeknokafe açılması
• İş fikri sahiplerinin, şirket kurmadan önce fikirlerini
test edebilecekleri ortamlar hazırlanması (Kuluçka
Merkezi)
• İş fikrinin pazarlanması, iş modeli geliştirme, doğru
yatırımcıyı bulma, şirket kurma eğitimleri verilmesi
• Girişim faaliyetleri yürütmek isteyenlere TÜBİTAK ve
kamu kurumları hibelerine yönelik destekler verilmesi
28.04.2014
42/45
28.04.2014
43/45
28.04.2014
44/45
TÜBİTAK ARDEB DESTEK BÜTÇESİ
28.04.2014
45/45
TÜBİTAK ARDEB 2000-2011 PROJE DAĞILIMI
28.04.2014
46/45
2006-2013 Yılları Arası Kabul Edilen TÜBİTAK Projeleri
Fakülteler
28.04.2014
Mühendislik
Fen
İstanbul Tıp
Deneysel Tıp Araştırma Ensti.
Veteriner
Su Ürünleri
Cerrahpaşa Tıp
Orman
Edebiyat
Deniz Bilimleri Enstitüsü
Eczacılık
Siyasal Bilgiler
İlahiyat
İktisat
Onkoloji Ensti.
Çocuk Sağlığı Enst.
Diş Hekimliği
İletişim
Florence Nıghtıngale Hem.
Toplam Proje Sayısı
50
28
22
15
14
12
12
11
10
6
4
4
3
2
1
1
1
1
1
Projelerin Toplam Bütçesi (TL)
2.009.606
694.820
509.571
289.569
891.745
429.981
173.520
396.443
248.596
272.557
153.245
79.711
29.412
18.042
70.700
16.624
20.500
19.457
2.400
47/45
2006-2013 Yılları Arası TÜBİTAK Projelerinin Fakültelere Göre
Dağılımı
60
50
2006-2013 Kabul Edilen Toplam Proje Sayısı
40
30
20
10
0
28.04.2014
48/45
2500000
2006-2013 Yılları Arası TÜBİTAK Proje Bütçelerinin Fakültelere
Göre Dağılımı
2006-2013 Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi
2000000
1500000
1000000
500000
0
28.04.2014
49/45
ARDEB’e Önerilen Proje Sayıları
Son beş yılda proje başvuru sayısı yaklaşık %40 arttı
28.04.2014
50/45
İstanbul Üniversitesi Proje Dağılımı
İstanbul Üniversitesi Proje Dağılımı
2012 yılında Türkiye genelinde destek alan 116 üniversite içinden 12.
Marmara Bölgesi genelinde destek alan 35 üniversite içinde 6.
28.04.2014
51/45
28.04.2014
52/45
İstanbul Üniversitesi Projelerinin Gruplara Göre
Dağılımı (2000-2012)
Her 5 projeden biri destekleniyor
28.04.2014
53/45
Son 13 Yılda;
1117 TÜBİTAK PROJE BAŞVURUSU
251 PROJE KABULÜ
%22.5 PROJE KABUL ORANI
28.04.2014
54/45
İstanbul Üniversitesi Panelist Sayısı
İstanbul Üniversitesi’nden Davet Edilen Panelist Sayısı Türkiye
Ortalamasının 4 Katının Üzerinde
28.04.2014
55/45
TÜBİTAK
ARAŞTIRMA DESTEK
PROGRAMLARI (ARDEB)
Üniversiteler
ARDEB
Kamu Ar-Ge
Enstitüleri
Özel
Kuruluşlar
ARDEB BÜNYESİNDEKİ DESTEK PROGRAMLARI
1001
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 Yeni bilgiler üretilmesi
 Bilimsel yorumların yapılması
 Teknolojik problemlerin çözümlenmesi
için bilimsel esaslar
1002
Hızlı Destek Programı
1003
ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde
belirlenecek;
 Öncelikli alanlarda,
 Sonuç odaklı,
 İzlenebilir hedefleri olan,
 İlgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten
araştırma projelerine destek vermeyi amaçlar
1003 Programını Diğer Programlardan Ayıran Özellikler:
• Daha Yüksek Bütçe
–2.5 milyon TL üst limit
• Daha fazla Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
– Proje yürütücüsü için: 2.000 TL/ay
– Proje yöneticisi için: 2.500 TL/ay
– Araştırmacı için: 1.000 TL/ay
– Danışman için: 1.500 TL/yıl
• Daha fazla işbirliği
– Orta ve büyük ölçekli projelere özel sektörün katılımı teşvik edilmektedir.
– Yurtdışından araştırmacı davet edilebilmektedir.
• Daha fazla seyahat
– 1001 programının 3 katı seyahat bütçesi
1005
ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI
Amacı;
Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak, rekabet gücünü
artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma,
deneysel geliştirme projelerini desteklemek.
1005
ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI
3001
Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
DİĞER ARDEB DESTEK PROGRAMLARI
Destek Çağrısı
Maksimum
Destek
Süresi
Destek Üst
Limiti (TL)
Başvuru
İnceleme
Süresi
Başvuru
Dönemleri
1007
Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projeleri
48 ay
Çağrıya Göre Belirlenir
4-6 ay
Çağrı Proramı’na Göre
1011
Uluslararası Bilimsel Araştırma
Projeleri
36 ay
120.000
4 ay
Mart
Eylül
3501
Ulusal Genç Araştırmacı
Kariyer Projesi
36 ay
75.000
4 ay
Mart
Eylül
ARDEB Proje Sorumluları
Doç. Dr. Hasret DEMİRCAN YARDİBİ
Hasan KÖMÜRCÜ
Tuğçe ÇINAR
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB)
TEYDEB
 TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB);
 Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve
yenilik faaliyetlerini desteklemek
 Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin,
yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkı
sağlamak
 Bu amaçlar doğrultusunda destek programları tasarlar ve
yürütür
TEYDEB BÜNYESİNDEKİ DESTEK PROGRAMLARI
1503
Proje Pazarları Destekleme Programı
 Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine
tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası “Proje Pazarı” etkinliklerini
desteklemektir
Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar
 Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,
• Sanayi Odası,
• Ticaret Odası,
• Ticaret ve Sanayi Odası,
• İhracatçı Birliği
1503
Proje Pazarları Destekleme Programı
1505
Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki
kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla
ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.
Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar
 Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler veya büyük ölçekli kuruluşlar (müşteri kuruluş
olarak) ile anlaşma sağlayan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş
kamu araştırma merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedir.
1505
Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı
Programın Bütçesi
Destek Süresi
1505
Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı
Destek Oranı
1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri
daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin
ilk 5 projesine avantajlı bir şekilde destek sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir?
 KOBİ şartlarını taşıyan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer
yerleşik sermaye şirketleri başvurabilmektedir.
yaratan, Türkiye’de
1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Programın Bütçesi
Destek Süresi
Destek Oranı
1511
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı
 Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların, hedef ve
ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir.
Kimler Başvurabilir?
 Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye
şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.
1511
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı
Programın Bütçesi
Destek Süresi
Destek Oranı
1511
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı
Destek Oranı
SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ)
San-Tez Programının Hedefi
Sanayiye Yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması,
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin
Kurumsallaştırılması,
Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi,
Akademik Bilginin Ticarileşmesi,
Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Oluşturulması.
San-Tez Programına Kimler
Müracaat Edebilir?
Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek ArGe ve yenilik projeleri için, sektör ve
büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik
tüm işletmeler San-Tez programından istifade
edebilirler.
Başvuru Dönemleri
Yeni Yönetmelik sonrası yılın her dönemi başvuru
alınmaktadır.
28.04.2014
83/45
TEYDEB Proje Sorumluları
Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR
Savaş GÜRDAL
Kayhan BAYAZIT
[email protected]
0536 960 28 27
[email protected]
0544 879 33 61
TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
(BİDEB)
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
Dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunan saygın bir Türkiye’nin yaratılması için vazgeçilmez bir
öneme sahip olan bilim insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yardımcı olmak amacıyla, bu
kesime yönelik destekleyici ve teşvik edici çeşitli programlar ve etkinlikler yürütmektedir.
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları vermek
Doktora sırası ve doktora sonrası araştırmalar için destek sağlamak
Yurt dışında çalışmakta olan araştırmacıların Türkiye’ye gelmesini teşvik
etmek
Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek
Girişimcilik ve yenilikçilik alanında lise ve üniversite düzeyinde yarışlar
düzenlemek
1512
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak
yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri
 Kimler Başvurabilir?
1512
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
BÖLÜM A – GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER
BÖLÜM B – İŞ FİKRİNE AİT BİLGİLER
B.1-İŞ FİKRİ ÖZETİ
B.2- İŞ FİKRİ DETAYLARI
 Amaç
 Faaliyetler Ve Hedeflenen Çıktılar
 Teknolojik Açıdan Mevcut Durum
 Yenilikçi Ve Özgün Yönü
 Ticari Beklenti
 Girişimci Ve Ekibinin Yetenek Ve Birikimi
BÖLÜM C – TAHMİNİ BÜTÇE
Son Başvuru
23 Mayıs Cuma 17:00
 Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.
Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında
başvuru yapılabilmektedir.
Ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler
tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji
düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin
oluşturulması hedeflenmektedir.
 Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmek,
 Yerel potansiyeli harekete geçirmek,
 Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
 Sürdürülebilirliğini sağlamak









Katılımcılık
Yenilikçilik
Çözüm odaklılık
Verimlilik
Sürdürülebilirlik
Bilimsellik
Çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık
Toplumsal sorumluluk
Etkinlik
TEŞEKKÜRLER
28.04.2014
109/45
Download

Tanıtım - İstanbul TTM - İstanbul Üniversitesi