Ham Derinin İşlenmesi Teknik Anlamda Makinalar Yardımıyla Olsada,
Çalışan İş Gücü Anlamında Da Oldukça Meşakkatli Ve Yorucu Bir İşdir
Aslında.
İŞLEM SIRASIYLA…
PERVANE AŞAMASI: Ham derinin fabrikamıza geldiğinde gördüğü ilk işlemdir.1 adet
ahşap 2 adet taş olmak üzere toplamda 3 adet pervanemiz vardır. Gelen tüylü ham deri bu
pervanelere atılır ki bu pervanelerin içinde su ve kimyasal çözelti vardır. Burada tüylü derinin
yumuşatılması esastır. Çünkü amaç tüylerin deriden kolay çıkmasını sağlamaktır. Pervanelere
atılan deri ortalama 12 saat kadar burada tutulur. Buradan çıkarılan deriler sehpalanır ve diğer
işlem için sıraya alınır.
BADANALAMA AŞAMASI: Bu sehpalardaki tüylü deriler bu defa kireç ve zırnık
karıştırılarak hazırlanan çözelti deri ile badanalama yapılarak bekletilir. Badanalamanın sırt
kısmına yapılır ve tüylü tarafı dışarıda kalıp sırt kısmı iç içe bakacak şekilde katlanır ve
sehpalanır. İşlemde ortalama 8 saat sürer. Daha sonra sehpalardan alınan derinin tüyleri elle
koparılarak deriden ayrılır ve çıkan tüyler preslenerek tekstilcilere satılır.
KİREÇLENME VE KAVALETE AŞAMASI: Tüyleri alınmış deriler bu defa kireçlenme
safhasına gelir ve tahta dolaplara konur. Yine 8 saat gibi bekletilir, daha sonra dökülür ve
arkalarında kalan leşler ya da pislikler kavalete makinesiyle alınır, temizlenir.
NOT: KAVALETE İŞLEMİ SONRASI ÇIKAN FİRELER İSE SABUN YAPIMINDA
KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİCİLERE BEDELSİZ VERİLMEKTEDİR.
SAMA PİKLE AŞAMASI: Kavalete yapılmış ve temizlenmiş deriler bu defa tekrar ahşap
dolaplara girer. Bu aşamanın esas amacı derinin Ph’ini düşük tutabilmektir. Derideki Ph 0.2
veya 0.3 seviyelerinde tutulmaya çalışılır. Bu süreçlerde ahşap dolaplar sürekli dönmektedir.
Tuz ve asit karışımı olan pikle aşamasından sonra hemen deriler kromlama aşamasına geçer.
KROMLAMA AŞAMASI: Burada amaç derinin dolgunlaşmasını sağlamlaşmasını
oluşturmaktır. Bu nedenle ahşap dolaplara atılan deriler toz kimyasal olan kromla
özdeşleştirilir ve bu aşamayla birlikte fabrikamıza giren tüylü derinin %70 pisliği giderilmiş
olmaktadır. Kromlanmış deri ne kadar uzun süre sehpalarda bekletilebilinir ise o kadar daha
makbuldür ve kalitesi artar.
NOT: AVRUPA ÜLKELERİNE KESİNLİKLE TÜYLÜ DERİ İHRAÇ EDİLMEZ.
YASAKTIR. ANCAK PİKLE EDİLMİŞ YA DA KROMLAŞMIŞ DERİYE İZİN
VARDIR.
SIKMA VE TRAŞLAMA AŞAMASI: Kromlanmış deri sıkma makinasına girer ve
suyundan arındırılır. Hemen ardından müşteri talebi doğrultusunda traş yapılır. Bu işlem sulu
traş işlemidir. İnceltilme işleminde hedef müşterinin talebidir.
DOLGU BOYAMA VE YAĞLAMA AŞAMASI: Bu aşamada deriler yine ahşap dolaplara
atılır ve önce dolgu yapılır. Ardından yine müşteri talebi doğrultusunda renk verilir. Böylece
deri istenilen ana renge bürünür ve bu safhada en son işlem yumuşamasının sağlanması için
derinin yağlanmasıdır. Sonrasında deriler tekrar dolaplara atılır ve artık derimizin su ile hiçbir
işi kalmamıştır. Böylece deriler ahşap dolaplardan çıkarılıp sehpalanır. Yine bu işlemler
esnasında dolaplar dönmeye devam ederler.
NOT: TRAŞLAMA ESNASINDA ÇIKAN DERİ TALAŞI YA DA FAZLALIKLARI
AYAKKABI
SEKTÖRÜNE
BEDELSİZ
VERİLMEKTEDİR.
SEKTÖRDE
BU
TALAŞLAR PRESLENEREK, AYAKKABI TABANINDA KULLANILAN KÖSELE
YAPILMAKTADIR…
Tüm bu aşamalardan sonra derimiz kurutulma amacıyla askılara çıkarılır. Şayet hava koşulları
müsait ise çivilere asılarak kurutulur ki aynı anda 3000 adet serebilecek kapasitemiz
mevcuttur. Ancak havalar nemli ise de o zaman da buharlı makinamızda asılarak kurutulur.
Buharlı deri kurutma makinamız ise aynı anda 650 adet deriyi alabilecek kapasitededir.
TAVLAMA AŞAMASI: Bu aşamada deri yumuşatılmak istenir ve tavlama dolabına atılıp 1
gece dolap döner.
GERGİ AŞAMASI: Tavlamadan gelen mallar oldukça hacim kaybettiği için bu defa da gergi
aşamasına gelinir. Çünkü deriden alan kazanabileceğimiz aşamalardır bunlar. Yeterince
gerildikten sonra deri tünele verilir genleşmesi ve alan kazanması sağlanır.
KURU TRAŞ MAKİNASI: Derinin inceltilme aşamasıdır. Artık müşterinin istediği incelikte
kuru traşlama yapılır.
TOZ ALMA AŞAMASI: Kuru traştan çıkan ürün bu defa toz alma ünitesine girer ve delikli
tanburu olan makinada dönerek mevcutta olan tozlarını atması sağlanır.
GERGİ AŞAMASI: Toz makinasında dönen deri tekrar hacim kaybettiği için bir kez daha
gergi yapılır ve tekrar alan kazanma çalışması yapılır.
FİNİSAJ AŞAMASI: Daha önce atılan boya ile sadece ana renk sağlanmıştı. Bu aşamada ise
rengin tonları deriye işlenir. Daha sonrasında tuşe işlemi yapılır.
ROTOPRES: Bu aşamada boyanmış waxlanmış ve tuşe edilmiş deri içindeki kimyasallarla
özdeşleşsin diye rotopres yapılır ve ardından yüzey zeminini homojenleştirmek için presten
geçer.
DESİMETRE MAKİNASI: İşlenen deriyi en son desimetre makinasına veririz ve ne kadar
desi elde ettiğimizi ölçeriz. Otomatik olarak bu makine desi değerini derimizin üzerine basar.
Üretimden çıkan derimiz 15’er adet paketlerle satışa hazır konuma getirilir ve müşteriye
sunulur.
ARTIK DERİMİZ KONFEKSİYON ÜRETİCİLERİ İÇİN HAZIRDIR.
Download

Üretim Aşamaları Kitabı