RADONİX
PC-Pro
CAM Pro Calibrator
Bu adımda ise kullanacağımız arayüz ; yeşil ikonlu olan CAMProCalibrator isimli arayüzdür. Bu
arayüzde makinamızda bağlı olan motorlarımızın yönlerini ve kalibrasyonlarını ayarlıyoruz. Kalibrasyon
yaparken kullanılan ölçü birimi milimetredir (mm). Programı açtıktan sonra ekrana gelen arayüzde ilk olarak
kalibre edilecek eksen seçilir ve ardından eksenin yönü kontrol edilir. CAMProCalibrator arayüzünde şu
adımları takip ederek kalibrasyon yapılır.
©2014 Radonix co.
Sayfa 1
RADONİX
PC-Pro
1. Kalibre edilecek eksen Axis yazılı açılır pencereden seçilir.
2. Seçilen eksenin yönü Direction yazılı açılır pencereden belirlenir.
Şekil 1
Aşağıdaki adımları Şekil 2’ye göre yapınız. Şekil ikideki siyah dik çizgi ölçü alınan sabit noktayı
belirtmektedir. Kırmızı çizgi ise gidilen ilk mesafeyi belli eder. Mavi çizgi ise ikinci gidilen mesafeyi
göstermektedir.
Şekil 2
©2014 Radonix co.
Sayfa 2
RADONİX
PC-Pro
3. Eksene tek yönde bir miktar hareket verilir ve gidilen mesafe sabit bir yerden işaret
alınarak ölçülür. Eksene hareket vermek için Şekil 3’teki butonları kullanacağız.
Şekil 3
4. Ölçülen mesafe Şekil 4’te gösterilen Free Calibration sekmesindeki Location 1 ekranına
yazılır ve karşısındaki START butonuna basılır.
Şekil 4
5. Start butonuna bastıktan sonra eksen gidilen mesafe yönünde ( Şekil 3’teki butonlarla
pozitif yön ise pozitif yönde – negatif yön ise negatif yönde ) tekrar gidilir ve yine gidilen
mesafe ilk sabit yerden tekrar ölçü alınır ve Şekil 5’te gösterilen Location 2 kısmına
yazılarak karşısındaki Calibrate butonuna basılır.
©2014 Radonix co.
Sayfa 3
RADONİX
PC-Pro
Şekil 5
6. Ardından Limited Calibration sekmesine gelip burada bulunan Length kısmına gidilecek
mesafe milimetre cinsinden yazılır , yukarıdaki Velocity penceresinden gidilecek hız
belirlenerek Şekil 6’daki butonlarla gidilmek istenen yönün (+ veya -) butonuna birkez
basılır.
Şekil 6
7. Eksen gidilen mesafeyi bitirdikten sonra tekrar ölçü alınan sabit noktadan ölçü alınır ve
Length kısmına yazılan mesafe kadar gidilip gidilmediği doğrulanır.
8. Eğer eksen belirtilen mesafe kadar gitmiş ise seçilen eksenin kalibrasyon işlemi
tamamlanmış demektir ve diğer eksen seçilerek aynı işlemler sırasıyla uygulanır.
9. Eğer belirtilen mesafe kadar gitmemiş ise aynı işlemlerin sırasıyla ve dikkatle yeniden
uygulanması gereklidir.
©2014 Radonix co.
Sayfa 4
Download

CAM Pro Calibrator