Mag2007
Akıllı Gaz Sayaçları
Konut tipi abonelerde kullanılmak üzere tasarlanmış Mag2007; ön ödemeli, GPRS’li, RF’li ve NFC’li olarak
üretilebilen, dahili vanası sayesinde uzaktan vana açma / kapama operasyonu yapılabilen yeni nesil akıllı
doğal gaz sayacıdır.
Özellik ve Avantajları
• Kompakt tasarım
• Gallus ölçüm grubu
• Yüksek ölçüm hassasiyeti
• Isıya dayanıklı dış gövde
• Sessiz çalışma (-38dbA)
• Çalışma basıncı: 0.5 bara kadar (Doğal gaz ve LPG sistemlerine uygun)
• Elektrostatik deşarj EN 60801-2 standartlarına uygun
• Elektromanyetik emisyon EN 55022 standardına uygun
• Toz ve suya karşı koruma EN 60529 IP 54 standardına uygun
• Dahili klapeli vana
• Atex belgeli
• 2 yıl garantili
• Aşırı tüketim, kaçak kullanım ve sızıntı olması durumunda uyarı verme özelliği
• Ön ödemeli, GPRS, RF, NFC haberleşmeli olarak üretilebilen versiyonlar
Gaz Sayaçları
Mag 2007 Ön Ödemeli
Abone
Akıllı
Kart
İdare gaz satış noktası Kiosk
Akıllı
Kart
Ev Kullanıcısı
Kredi Alma
Akıllı
Kart
İdari bina
Alınan Kredi
Sayaca
Kredi Yükleme
Akıllı
Kart
Ön Ödemeli Sistem Mimarisi
Mag 2007 Ön Ödemeli konut tipi
doğalgaz sayacı, sayaç okuma
maliyetlerini, faturalandırma
maliyetlerini, okuma hatalarını
ve fatura tahsil edememe gibi
durumları tamamen ortadan
kaldırır. Sayaç üzerindeki kredi
bittiğinde dahili vana sayesinde
sayaç, vanasını kapatır ve gaz
kullanımına izin vermez. Abone
gaz satış ofislerinden ya da muhtelif yerlere konuşlandırılmış kiosklardan tüketeceği miktarda krediyi alır ve
abone kartını sayaca yerleştirerek kredisini yükler, gaz
kullanımına devam eder. Bir önceki döneme ait bilgiler
abone kartı gaz satış yerindeki sisteme takıldığında
otomatik olarak sisteme gönderilir. Bu sayede idare,
aboneye ait tüm bilgileri sisteminde görüntüler.
Talep edildiği takdirde Mag2007 ön ödemeli sayaca
GPRS ya da RF modül eklenebilir. Böylece aboneye ait
bilgilere ve tüketim profiline anlık olarak ulaşılabilir.
Mag 2007 GPRS
Mag 2007 GPRS’li konut tipi
doğalgaz sayacı GSM şebekesi
üzerinden merkezle çift yönlü olarak haberleşen yeni nesil bir AMI
üründür. Mag2007 GPRS, daha
önceden belirlenen periyotlarla
merkeze verilerini gönderir.
İdari
Server
İdare
İnternet
Abone profilinin tespiti, müdahalelerin merkeze bildirilmesi,sayaç
okuma maliyetlerinin ve okuma hatalarının ortadan
kaldırması açısından son derece avantajlıdır. İçerisinde
bulunan dahili vana sayesinde uzaktan vana açma/kapama işlemi yapılabilir.
Mag2007 GPRS
GSM Operatörü
İnternet
Sayaç Yöneticisi
İdare
GPRS
GSM Oparatörü
GPRS Sistem Mimarisi
Mag 2007 RF
Mag 2007 RF’li konut tipi doğalgaz sayacı radyo frekansı ile
çift yönlü olarak haberleşen yeni
nesil bir AMI sayaçtır. Mag2007
RF, gaz kullanım süresi boyunca
tüketim ve müdahale bilgilerini
hafızasında saklar. Sayaç okuma
döneminde ise tüm veriler el
terminali/araç terminali/sabit ağ
vasıtasıyla toplanır ve merkeze
iletilir. Abone profilinin tespiti, müdahalelerin merkeze
bildirilmesi, sayaç okuma maliyetlerinin azaltılması ve
okuma hatalarının ortadan kaldırılması açısından son
derece avantajlıdır. İçerisinde bulunan dahili vana sayesinde radyo sinyali ile (el terminali/araç terminali/sabit
ağ) vana açma/kapama işlemi yapılabilir.
Sayaç iletişim ünitesi
Kollektör
Access point
GSM Operatörü
İdare
İdare
Okuma Personeli
Sayaç iletişim ünitesi
El terminali ile okuma
Araçla okuma
İdare
Gaz Sayaçları
Elektronik Modül
Elektronik kartlar SMD teknolojisiyle üretilmektedir. Özel dizayn
arka aydınlatmalı LCD ekran kullanılmaktadır. Sayaca ait bazı
ifadeler, semboller şeklinde gösterilmektedir
Sesli Uyarı Sistemi (buzzer) sayesinde; ön ödemeli sistemlerde
kredinin bittiğini ya da azaldığını, servis durumunu ve cezaya
düşme gibi durumları haber verir.
Mekanik Numaratör
Tüm Mag 2007 çözümlerimizde sayacın mekanik endeksi
dışarıdan rahatlıkla görülebilmekte ve bu sayede tüketim miktarı
mekanik numaratör üzerinden de kontrol edilebilmektedir.
Abone Kartı
Satın alınan krediyi sayaca, sayaçtaki bilgileri ise yazılım sistemine transfer etmek için kullanılan karttır. 8 bölgeli yapıya sahip
olan bu kart, aynı bölgede farklı ihtiyaçlar için kullanılabilmektedir. Sayaç üzerindeki butonlar ve estetik akıllı kart giriş yuvası
sayesinde kolay kullanım.
Güvenlik ve Emniyet Tertibatları
Kapak güvenliği : Mag 2007 serisi akıllı gaz sayaçlarının pil
ve ön kapak kısmına her hangi bir müdahale olduğunda sayaç,
vanasını kapatır; elektronik devre müdahaleyi kaydeder. Yetkili
personel gelene kadar vana açılamaz.
Teknik Özellikler
Özellikler
Metroloji
Doğruluk
Hacim
Ölçüm Aralığı
Gövde Malzemesi
Elektronik Kutu
Giriş-Çıkış Bacası Arası Mesafe
Ağırlık
Nem Çalışma Sıcaklığı
Koruma Sınıfı Maksimum İşletme Basıncı Basınç Kaybı Düşüş Yükseklik Testi Elektronik Kısım
Enerji Ünitesi Gösterge Haberleşme Seçenekleri
Uygulama Seçenekleri
Güvenlik rakoru : Mag 2007 serisi elektronik gaz sayaçlarının
rakorlarından sökülerek devre dışı bırakılmasına karşı güvenlik
kiti olarak bilinen plastik parçalar takılabilmektedir. Bu parçalar
takıldıktan sonra emniyet rakor kiti mühürlenir ve mühür kesilmeden sayacın rekorlardan sökülmesi önlenmiş olur.
Tüketim takibi : Mag2007 serisi akıllı gaz sayaçları yazılımsal
olarak tüketim takibini yapar, yüklenen kredi bittiğinde vanasını
kapatır. Böylece abone satın aldığı miktardan fazla gaz tüketimi
yapamaz.
İzolasyon ve uzun ömürlülük : Mag2007 serisi akıllı gaz
sayaçlarının dış ortamdan etkilenmemesi için kart giriş kısmına
(Ön Ödemeli Mag 2007) ve gövde ile kapak kısmının birleşme
noktalarına izolasyon sağlayacak çeşitli mekanik ve kalıpsal
önlemler alınmıştır. Bu sayaçlarda kullanılan PCB kartlar toz,
nem, korozyona karşı özel bir vernik ile kaplanmaktadır. Dolayısıyla bu kartlar elektronik parça işlevini uzun süre problemsiz
olarak devam ettirebilmektedir.
Aşırı Tüketim, Kaçak ve Sızıntı Algılaması : Mag2007 serisi
akıllı gaz sayaçlarında daha önceden belirlenen süre ve miktara
göre gaz geçişi olursa, sayaç güvenlik açısından otomatik olarak vanasını kapatır. Gaz akışını sürekli izleyerek kesintisiz gaz
arzı algıladığında aboneyi sızıntı tespit ettiği yönünde aboneyi
sadece kontrol etmesi için LCD üzerinde bilgilendirir.
Parametreler
EN 1359 standarda uyumlu
Qmin-0.1 Qmax. arası ± %3 ; 0.1 Qmax-Qmax. arası ± %1.5.
1,2 dm³
Qmin. 0.04 m3/h; Qmax 6 m3/h
Çelik
ABS
110mm
2.3kg
-+55°C de %95 RH max.
-20°C ile +50°C arası
IP54
2mbar ın altında
Pl < 2 mbar
0.5 m
50 uA. akım tüketimi, optik okuma, EMV 1.0 ve ISO7816 onaylı kart ve kart okuyucu
5 yılın üzerinde pil ömürü, 3.6 Vdc. Ana pil ve 3.0 Vdc. Yedek pil
LCD (Backlight) 10 dijit, alfanumarik, ikonlu LCD modül
RF, GPRS, Ethernet, NFC
Ön Ödemeli veya Sonradan Ödemeli
EPIC II Abone Yönetim Sistemi Genel Özellikler
•
•
•
•
•
Abone takip
Kaçak ve kayıp kontrolü
Cari hesaplar
Faturalama
Sınırsız raporlama yeteneği
• İdareler için hızlı, güvenli, esnek
ve çok fonksiyonlu bir Gelir
Toplama Yazılımı
• ORACLE üzerinde çalışma.
• Tek ve çok kullanıcılı ortamlarda
çalışma.
• Milyonlarca aboneye performansından ödün vermeksizin hizmet
sunabilme.
• Internet üzerinden abone / kulla-
nıcı erişimini desteği
• Çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça,...)
• Alternatif Satış Noktaları :
Kiosk, El terminali, POS.
MNS/Mag2007 Broşür R.002 18/04/2014
444 7 667
www.manas.com.tr
Download

pdf indir