Swift ile iOS Animasyonu Oluşturma
Apple yaptığı her yenilikte, geliştiri araçlarını kolay ve üretken kılıyor.
Xcode6 ve iOS 8 ile birlikte Apple, Swift adlı yeni bir programlama dili çıkarttı. Swift sadece daha güçlü
değil ayrıca Objective-C ile karşılaştırıldığında çok daha rahat bir söz dizimi sunmaktadır.
Başlangıç
rg
Başlangıçta bir “Single View Application” projesi oluşturmanız gerekiyor. Projeyi oluştururken
programlama dilinin Swift seçildiğinde emin olunuz.
.o
ViewController.swift dosyasını açtıktan sonra viewDidLoad() metodunu kullanarak aşağıdaki kod ile
ekrana mavi bir kare ekleyebilirsiniz.
ye
// Renkli bir kare ekleme
let coloredSquare = UIView()
rk
i
// Arka planını mavi yapma
coloredSquare.backgroundColor = UIColor.blueColor()
tu
// Karenin yerini ve boyutunu belirleme
// iOS’un koordinat sistemi sol üst bölümden başlamaktadır
// Bu kare ekranın sol üstünde 50px*50px olacaktır.
coloredSquare.frame = CGRect(x: 0, y: 120, width: 50, height: 50)
ift
// son olarak kareyi ekranda gösterin
self.view.addSubview(coloredSquare)
w
w
w
.s
w
Projeyi çalıştırdığınızda ekranda aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan bir çıktı elde edeceksiniz.
www.swiftturkiye.org
Swift ile iOS Animasyonu Oluşturma
Oluşturduğumuz kareye animasyon eklemek için animateWithDuration metodunu kullanacağız.
animateWithDuration fonksiyonu iki parametre almaktadır: animasyonun uzunluğu,animasyonun
bittiği durumdaki hali
rg
// animasyon uzunluğunu 1 saniyeye ayarlıyoruz.
// karemizin arka plan rengini değiştiriyoruz
UIView.animateWithDuration(1.0, animations: {
coloredSquare.backgroundColor = UIColor.redColor()
ye
.o
// x değeri için 320-50 giriyoruz
// dilerseniz direkt 270 yazabilirsiniz
coloredSquare.frame = CGRect(x: 320-50, y: 120, width: 50,
height: 50)
})
w
w
w
.s
w
ift
tu
rk
i
Projenizi tekrar çalıştırdığınızda aşağıdaki ekran görüntüsünü elde edeceksiniz.
(Yukarıdaki animasyon gif olduğu için dersin pdf versiyonunda gözükmemektedir.)
www.swiftturkiye.org
Download

Swift ile iOS Animasyonu Oluşturma